Karte i navigacija

Pregled karte

Na dodirnom se zaslonu cijelo vrijeme prikazuje karta (osim kad je Model Y u položaju Reverse).

Upotrijebite prste za interakciju s kartom:

 • Za pomicanje karte u bilo kojem smjeru postavite prst na kartu i povlačite ga.
 • Za okretanje karte u bilo kojem smjeru postavite dva prsta na kartu i okrećite ih.
 • Za povećanje ili smanjenje karte raširite ili stisnite dva prsta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako zakrenete ili pomaknete kartu, vaša se trenutna lokacija više ne prati. Poruka „Praćenje onemogućeno” prikazuje se nakratko pored ikone za orijentaciju karte i ikona postaje siva. Za ponovno omogućavanje praćenja dodirnite ikonu za orijentaciju karte i odaberite opciju North Up ili Heading Up.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Karta se automatski poveća ili smanji kad je aktivna navigacijska ruta.

Kako biste promijenili smjer karte, prebacujete između ovih opcija:

Sjeverno: Sjeverno je uvijek na vrhu zaslona.
Ispred vas: Smjer kojim vozite uvijek je na vrhu zaslona. Karta se okreće kako mijenjate smjer. Ova ikona ima integrirani kompas koji označava smjer u kojem vozite.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Dodirivanjem ikone prilikom navigacije do odredišta prikazuje se pregled rute.
Pregled rute dostupan je kad vozite prema odredištu i prikazuje se kad proširite popis smjera skretanja (kliznite njime prema dolje). Kad zatvorite popis skretanja na karti prelaskom prsta prema gore, karta prikazuje vaš prethodno odabrani smjer.

Prikaz karte

Kad je vozilo Model Y u položaju Park, sljedeće se ikone prikazuju na karti kako bi vam omogućile da prilagodite vrstu informacija koje karta prikazuje. Za pristup ovim ikonama tijekom vožnje dodirnite bilo gdje na karti (nestat će nakon nekoliko sekundi).

ikona globusa
Satelitske snimke (ako je vozilo opremljeno premium mogućnosti povezivanja).
ikona semafora
Uvjeti u prometu (ako je vozilo opremljeno premium mogućnosti povezivanja)
ikona suze s crnom točkom u sredini
Pojedinosti karte (poput točki interesa)

Postavite oznaku bilo gdje na karti dodirivanjem i držanjem prsta na željenom mjestu. Kada ispustite oznaku ili dodirnete postojeću oznaku, odabrana lokacija centrira se na karti, a na zaslonu se prikazuju informacije o lokaciji. Iz skočne poruke možete ići na lokaciju, dodati ili ukloniti lokaciju s popisa omiljenih lokacija (pogledajte Odredišta Kuća, Posao i Favoriti).

Ikona mjesta za punjenje

Lokacije za punjenje. Prikazuje skočni prozor s popisom koji uključuje grad i blizinu odgovarajućih stanica na karti. Lokacije za punjenje uključuju stanice Supercharger društva Tesla, odredišta za punjenje, brze punjače treće strane i javne punjače koje ste prethodno upotrijebili. Pogledajte Lokacije za punjenje. Dodirnite ikone munje u skočnom popisu za filtriranje prema vrstama punjača na temelju maksimalne snage.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U nekim tržišnim regijama, brzi punjači treće strane prikazani su također na karti kao tamnosive oznake pri prikazu punjača.

Postavke navigacije

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Dostupne postavke mogu se razlikovati ovisno o regiji i konfiguraciji vozila.
Ikona postavki navigacije prikazuje se kad dodirnite ... kad krenete na odredište.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Postavkama navigacije također možete pristupiti dodirivanjem Kontrole > Navigacija.

Dodirnite ikonu postavki navigacije kako biste prilagodili sustav navigacije tako da odgovara vašim željenim postavkama (dostupne postavke razlikuju se ovisno o tržišnoj regiji i konfiguraciji vozila):

 • Navigacijske smjernice: Dodirnite Glas kako biste omogućili zvukovno čitanje uputa za navigaciju.
 • Dodirnite - ili + za smanjivanje ili pojačavanje jačine zvuka uputa za navigaciju. Smanjivanjem potpuno ulijevo ili dodirivanjem ikone zvučnika isključujete upute. Možete uključiti/isključiti upute za navigaciju dodirivanjem ikone zvučnika. Ova postavka glasnoće odnosi se samo na glasovne upute sustava za navigaciju. Jačina zvuka za reproduktor multimedijskih sadržaja i telefona se ne mijenja.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Jačina zvuka može se automatski prilagoditi na temelju brzine vožnje i postavki klima-uređaja.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Uputama za navigaciju isključen je zvuk kad se odvija telefonski poziv na uparenom telefonu.
 • Omogućite Automatsku navigaciju ako želite daModel Y automatski pokrene odredište navigacije kad uđete u vozilo. Odredišta se predviđaju na temelju učestalih ruta vožnje, trenutku tijekom dana i unosima u kalendar (pogledajte Automatska navigacija).
 • Omogućite Planiranje putovanja (ako je dostupno u vašoj tržišnoj regiji) kako biste dodali superpunjač postaje po potrebi. Stajališta za superpunjenje dodaju se rutama navigacije s ciljem smanjivanja količine vremena koju provedete tijekom vožnje i punjenja (pogledajte Planiranje putovanja).
 • Omogućite značajku Prilagodba rute prometnim uvjetima kako bi se automatski prilagodila ruta da bi se izbjegao gust promet i primite prometne uvjete u stvarnom vremenu uz navigacijske rute ako su dostupne u vašoj regiji (pogledajte Prilagodba rute prometnim uvjetima).
 • Dodirnite Izbjegni trajekte za automatsko preusmjeravanje u svrhu izbjegavanja trajekata.
 • Dodirnite Izbjegni naplatu cestarine kako bi vas se automatski usmjerilo da izbjegnete naplatne kućice, ako je moguće.

Navigacija do odredišta

Kako biste navigirali do lokacije, dodirnite traku za pretraživanje u kutu karte i unesite odredište, pošaljite odredišta sa svojeg mobilnog telefona ili upotrijebite glasovne naredbe (pogledajte Glasovne naredbe) za adresu, znamenitosti, posao itd. Kad dodirnete traku za pretraživanje, možete također odabrati sljedeće vrste lokacija:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možete pokrenuti navigaciju na daljinu s uređaja IOS® ili Android™ s pomoću funkcije „podijeli” nakon što pristupite mobilnoj aplikaciji Tesla.

Kad odredite lokaciju, dodirni zaslon smanjuje prikaz kako bi vam pružio pregled rute kojom putujete te prikazuje popis smjera skretanja. Procijenjeno vrijeme dolaska, vrijeme vožnje i kilometraža prikazani su na dnu popisa smjera. Imajte na umu sljedeće o popisu skretanje-po-skretanje na karti:

 • Ikona baterije na popisu skretanja pruža vizualni prikaz procjene koliko će preostati energije kad stignete na odredište i koliko će ostati ako se ponovno vratite na trenutačnu lokaciju. Pogledajte Predviđanje potrošnje energije.
 • Ako je za dolazak na odredište potrebno punjenje, a omogućena je opcija Planiranje putovanja (i dostupna u vašoj regiji), ruta navigacije automatski uključuje stajališta na stanicama Supercharger (pogledajte Planiranje putovanja).
 • Ako vozilo neće imati dovoljno energije da stigne na odredište, a na ruti nema stanica Supercharger, upozorenje vam govori da je za stizanje na odredište potrebno punjenje.
 • Svakom skretanju prethodi prikaz udaljenost do manevra.
 • Za pregled dna popisa možda ćete ga morati povući prema gore.
 • Dodirnite vrh popisa kako biste ga smanjili.

Tijekom navigacije karta prati vašu lokaciju i prikazuje trenutnu dionicu vašeg putovanja. Možete prikazati cijelu rutu u bilo koje vrijeme pomicanjem prsta prema dolje za proširivanje popisa za skretanje na karti ili dodirivanjem ikone pregleda rute.

Ispod popisa skretanja po karti prikazuje se traka napretka na kojoj se nalazi udaljenost od odredišta ili sljedećeg zaustavljanja. Ako je omogućena prilagodba rute prometnim uvjetima, traka napretka također prikazuje prometne uvjete uživo na vašoj ruti (pogledajte Prilagodba rute prometnim uvjetima).

Za zaustavljanje navigacije dodirnite opciju Otkaži koja se nalazi u donjem kutu popisa smjera skretanja na karti. Kliznite udesno na predloženu lokaciju ili pritisnite i držite lokaciju kako biste brzo izbrisali određena nedavna pretraživanja navigacije.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako podatkovna veza nije dostupna, ugrađene karte omogućuju vam navigaciju do bilo kojeg odredišta, ali morate unijeti točnu i potpunu adresu.
Ako je omogućena navigacija u okviru značajke Navigacija autopilotom(ako je dostupna u vašoj prodajnoj regiji), možete je uključiti za navigacijsku rutu tako što ćete na popisu skretanje-po-skretanje na karti dodirnuti Navigacija autopilotom (kad je značajka aktivna, ikona je plave boje). Navigacija autopilotom automatski mijenja prometni trak i upravlja vozilom Model Y na cestama s ograničenim pristupom (poput autocesta i brzih cesta) uz navigacijsku rutu. Pojedinosti potražite u Navigacija autopilotom.

Odabir alternativne rute

Ovisno o regiji i konfiguraciji vozila, ova značajka možda nije dostupna u vašem vozilu. Vozilo mora biti opremljeno s Premium povezivosti.

Nakon što ste unijeli odredište koje ima samo jedno stajalište, karta prikazuje najviše tri alternativne rute. To vam omogućava da jednostavno usporedite ukupno trajanje putovanja i podatke o prometu za svaku rutu. Ako ne odaberete željenu rutu unutar razdoblja vremenskog ograničenja, automatski se odabire najbrža ruta.

Dodavanje stajališta ruti

Nakon što unesete odredište, uredite rutu dodavanjem, brisanjem ili preuređivanjem stajališta. Dodirnite tri točkice na dnu popisa skretanja kako biste pregledali opcije za uređivanje rute.

ikona suze s plusom
Značajka Dodaj stajalište omogućava vam da dodate stajalište pretraživanjem lokacije ili dodavanjem odredišta Kuća, Nedavni ili Favoriti. Također možete dodati stajalište dodirom na bilo koju oznaku na karti i odabirom Dodaj sa skočnog informativnog prozora.
Ikona olovke
Značajka Uredi stajalište omogućava vam da postavite kompleksnije putovanja tako što ćete dodati ili izbrisati stajališta na vašoj ruti. Povucite i ispustite stajališta dodirom na znak jednakosti kako biste izmijenili putovanje.

Također možete upotrijebiti mobilnu aplikaciju Tesla da biste uredili rutu (ako je dostupno u vašoj regiji). U mobilnoj aplikaciji Tesla idite na Lokacije > Navigacija i unesite odredište, dodirnite Uredi putovanje > Dodaj stajalište kako biste uredili svoju rutu, a zatim dodirnite Pošalji automobilu kako biste podijelili svoje putovanje s vozilom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Potrebna je verzija mobilne aplikacije Tesla 4.27.5 ili novija.

Automatska navigacija

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Automatska navigacija možda neće biti dostupna u svim prodajnim regijama i kod određenih konfiguracija vozila.

Značajka Automatska navigacija može predvidjeti odredište kad uđete u vozilo. Ako su kalendar vašeg telefona i Model Y sinkronizirani i u kalendaru se nalazi događaj koji se odvija unutar dva sata od vašeg ulaska u vozilo, značajka automatske navigacije predlaže lokaciju događaja (pod pretpostavkom da je s događajem povezana valjana adresa).

Osim toga ako se nalazite kod kuće i vozite radnim danima (od ponedjeljka do petka) od 05:00 do 11:00, Automatska navigacija može automatski vam usmjeriti rutu na određenu lokaciju Posla (pogledajteOdredišta Kuća, Posao i Favoriti). Isto tako, ako ste na poslu radnim danom od 15:00 do 23:00, značajka Automatska navigacija može vas automatski usmjeriti na lokaciju navedenu u postavki Kuća.

Za omogućavanje automatske navigacije dodirnite opcije Kontrole > Navigacija > Automatska navigacija. Morate imati sinkronizirani kalendar telefona s Model Y i događaji moraju uključivati jedinstveno definiranu i valjanu adresu (pogledajte Telefon, kalendar i web-konferencija).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Navigacijske upute koje ručno unesete ili pošaljete vozilu Model Y nadjačavaju rute koje predlaže automatska navigacija.

Sretan i gladan

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Značajke možda neće biti dostupne u svim tržišnim regijama i na svim konfiguracijama vozila.

Osim navigacije do odredišta po vašem izboru, Model Y također može predložiti i obližnje lokacije na temelju činjenice osjećate li se Gladan ili tražite Mjesta. U navigacijskoj traci za pretraživanje dodirnite Gladan ili Mjesta. Gladan predlaže popis popularnih restorana, dok Sretan predlaže popis popularnih odredišta (kao što su muzeji i zabavni parkovi). Kad otkrijete zanimljivo odredište, dodirnite Navigacija za nastavak do odredišta.

Ova značajka zahtijeva najnoviju verziju navigacijskih karata. Za preuzimanje priključite Model Y na Wi-Fi mrežu i dodirnite Kontrole > Softver za provjeru dostupnog ažuriranja (pogledajte Ažuriranja karata).

Odredišta Kuća, Posao i Favoriti

Ako često vozite prema odredištu, dodajte ga u omiljene kako ne biste trebali svaki put unositi naziv lokacije ili adrese. Kad odredište dodate kao Favorit, možete mu jednostavno pristupiti dodirom na traku za pretragu navigacija, a zatim dodirnuti Favoriti pa ga odaberite s popisa omiljenih odredišta.

Za dodavanje odredišta vašem popisu favorita dodirnite njegovu oznaku na karti, a zatim dodirnite ikonu zvijezde na zaslonu koji se pojavi. Unesite ime (ili ostavite postojeće stanje kako biste prihvatili zadani naziv), a zatim dodirnite Add to Favoriti. Zvijezda se ispunjava, a odredište se dodaje na popis Favoriti.

Za brisanje odredišta Nedavni ili Favoriti dodirnite ih na popisu odredišta i kratko držite do pojave znaka X. Zatim dodirnite X kako biste ga obrisali s popisa.

Lokacije Kuća i Posao također se prikazuju na traci navigacije za pretragu. Dodirnite za postavljanje adrese odgovarajućeg mjesta. Nakon što unesete adresu, dodirnite opcije Spremi kao kuću ili Spr. kao posao. Zatim jednostavno dodirnite ove prečace kad god želite pokrenuti navigaciju prema kući ili na posao.

Kako biste promijenili odgovarajuću adresu, pritisnite i držite ikonu Kuća ili Posao. Skočni vam prozor omogućuje da unesete novu adresu i Spremi kao Kuća ili Spremi kao Posao. Jednom kad se spremi mjesto Kuća ili Posao, Model Y može zatražiti da pokrene navigaciju do mjesta Posao ujutro i do mjesta Kuća navečer i može pružiti procijenjeno vrijeme vožnje prema trenutnim uvjetima u prometu. Pogledajte Automatska navigacija. Dodirnite Obriši lokaciju Kuća ili Obriši lokaciju Posao kako biste u potpunosti uklonili adrese. Na temelju obrazaca upotrebe, Model Y će vas možda zatražiti da pohranite mjesto kao Kuća ili Posao.

Zbog sigurnosnih razloga, ako prodajete, prenosite vlasništvo ili omogućavate drugima da voze vozilo Model Y, preporuča se da obrišete lokacije Kuća i Posao. Možete ih izbrisati pojedinačno ili možete izvršiti vraćanje na tvorničke postavke kako biste izbrisali sve osobne podatke (dodirnite Kontrole > Servis > Vraćanje na tvornički zadane postavke).

Lokacije za punjenje

Za prikaz mjesta punjenja na karti, dodirnite traku za pretraživanje na karti, a zatim dodirnite Punjenje. Mjesta za punjenje prikazuju se na popisu (najbliže mjesto za punjenje nalazi se na vrhu popisa) i predstavljaju ih oznake na karti. Oznaku dodirnite za prikaz više podataka, za navigaciju do oznake ili da biste je označili kao omiljenu.

Dodirnite ikonu munje kako biste odredili vrstu lokacija za punjenje koje želite uključiti na karti (prema zadanim postavkama karta prikazuje samo stanice superpunjenja):

jedna munja
Dodirnite kako biste uključili stanice nižeg napajanja do 70 kW, poput odredišta lokacija za punjenje.
tri munje
Dodirnite kako biste uključili punjače višeg napajanja do 70 kW.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Karta prikazuje CCS Supercharger stanice samo ako je vaše vozilo mogućnošću CCS punjenja. Nakon što dotaknete pin stanice Supercharger, javlja se skočni prozor s informacijama o potrebnom CCS adapteru za punjenje vašeg vozila.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U nekim prodajnim regijama, brzi punjači treće strane također su prikazani na karti kao tamnosive oznake, ako prikažete sve stanice za punjenje.

Izgled oznake mjesta za punjenje otkriva pretpostavljeno stanje o lokaciji. Dodirnite oznake za prikaz pojedinosti.

Lokacija superpunjača je u funkciji i broj koji je prikazan na oznaci predstavlja pretpostavljeni broj stanica superpunjača pri dolasku.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Stanica Supercharger koja se nalazi na trenutnoj navigacijskoj ruti obojana je crnom bojom (ili bijelom ako je dodirni zaslon u noćnom načinu rada).
Lokacija superpunjača predviđa mnogo korisnika. Možda ćete trebati čekati punjenje.
Stanica Supercharger možda radi smanjenog kapaciteta.
Stanica Supercharger može biti zatvorena.
Stanica Supercharger nema dostupnih podataka, ali trebala bi biti u funkciji.
Mjesto je ili odredište za punjenje, brzi punjač treće strane ili bilo koja javna stanica za punjenje koju ste prethodno upotrijebili. Dodirnite za prikaz više informacija poput ograničenja upotrebe i dostupne struje punjenja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kad se karta smanji i ako je na određenom području dostupno više odredišnih mjesta za punjenje, oznaka je okrugla i prikazuje broj stanica. Dodirnite oznaku kako biste povećali prikaz. Zatim možete dodirnuti pojedinačne oznake za prikaz pojedinosti o određenoj lokaciji.

Dodirnite oznaku mjesta za punjenje za prikazivanje skočnog prozora putem kojeg možete:

 • odrediti točnu lokaciju i približnu udaljenost od trenutne lokacije.
 • prikazati sadržaje koji su dostupni na mjestu punjenja, uključujući toalete, restorane, objekte za smještaj, kupovinu i Wi-Fi. Pritisnite ikonu sadržaja u skočnom prozoru superpunjača za pretraživanje povezanih sadržaja u okolici.
 • Dodirnite ikonu strelice kako biste se navigirali do mjesta za punjenje.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Tijekom navigacije do Superchargera (ili brzog punjača treće strane u nekim regijama)Model Y priprema bateriju da se pripremi za punjenje. Tako se osigurava da dolazite s optimalnom temperaturom baterije, čime se smanjuje vrijeme potrebno za punjenje. U određenim okolnostima (kao što je hladno vrijeme) normalno je da motori i komponente stvaraju buku jer proizvode toplinu za zagrijavanje baterije (pogledajte Punjenje).
 • Pregledajte uobičajenu zauzetost lokacije superpunjenja tijekom različitih vremena u danu zajedno s odgovarajućim naknadama za punjenje i prazni hod (pogledajte Naknade za superpunjač).

Predviđanje potrošnje energije

Tijekom navigacije do odredišta Model Y vam pomaže predvidjeti potrebe punjenja izračunavanjem količine energije koja ostaje kad stignete na odredište. Tijekom navigacije na karti prikazuje se ovaj izračun pokraj ikone baterije na popisu skretanje-po-skretanje na karti (pogledajte Navigacija do odredišta). Kada se popis skretanje-po-skretanje na karti smanji, dodirnite vrh popisa kako biste ga proširili.

Proračun koji predviđa koliko ćete energije potrošiti temelji se na stilu vožnje (predviđenoj brzini, itd.) te okolišnim faktorima (brzina i smjer vjetra, ambijentalna i prognozirana temperatura, gustoća i vlažnost zraka, itd.) Dok vozite, Model Y stalno uči o potrošnji energije koja se poboljšavanja tijekom vremena. Model Y predviđa upotrebu energije na temelju stila vožnje pojedinog vozila. Na primjer, ako vozite agresivnije neko vrijeme, buduća predviđanja dometa će pretpostaviti veću potrošnju. Neki faktori koji doprinose predviđanju potrošnje energije (poput prognoziranih temperatura i brzine vjetra) dostupni su samo kada Model Y ima povezivost na internet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako kupujete rabljeno vozilo društva Tesla, preporučuje se da izvedete vraćanje na tvornički zadane postavke (Kontrole > Servis > Tvorničke postavke) kako biste osigurali da je predviđena potrošnja energija što je moguće točna.

Tijekom čitave rute Model Y nadzire upotrebu energije i ažurira procijenjenu energiju koja preostaje na kraju puta. Na popisu skretanje-po-skretanje na karti prikazuje se skočno upozorenje u sljedećim situacijama:

 • Žuto upozorenje prikazuje se kad vam preostaje vrlo malo energije da stignete do odredišta, što zahtijeva sporiju vožnju za uštedu energije. Savjete za uštedu energije potražite u odjeljku Postizanje maksimalnog dosega.
 • Crveno upozorenje prikazuje se kada morate puniti vozilo kako bi stiglo na odredište.

Kako biste utvrdili imate li dovoljno energije za povratno putovanje, dodirnite ikonu baterije na popisu skretanje-po-skretanje na karti za prikaz procijenjenog izračuna potrošnje energije za povratno putovanje.

Prilagodba rute prometnim uvjetima

Model Y otkriva prometne uvjete u stvarnom vremenu i automatski prilagođava procijenjena vremena vožnje i dolaska. U situacijama u kojima prometni uvjeti mogu odgoditi predviđeno vrijeme dolaska i na raspolaganju je alternativna ruta, navigacijski sustav može vas preusmjeriti do vašeg odredišta. Za odbijanje alternativne rute dodirnite obavijest o promjeni rute na svojem dodirnom zaslonu. Ujedno možete odrediti minimalni broj minuta koje se moraju spremiti prije nego što vas se preusmjeri. Uključite ili isključite ovu značajku dodirom na Kontrole > Navigacija > Mrežna prilagodba rute prometnim uvjetima.

Kad se omogući značajka Prilagodba rute prometnim uvjetima, ikona prometnih uvjeta prikazuje se u stvarnom vremenu uz navigacijske rute kad se prepoznaju, ako je dostupno u vašoj regiji (potrebna je premium mogućnost povezivanja).
Ikona kamere brzine
Bez Francuske: Pojavljuje se kad se prepozna kamera brzine. Dok se približavate kameri za brzinu, Model Y se također oglašava. Kako biste omogućili ovu značajku, dodirnite Kontrole > Navigacija > Zvuk kamere za brzinu.
bijeli uskličnik u ikoni crvenog kruga
Samo Francuska: Može sadržavati jednu ili više kamera za očitavanje brzine ili raspon drugih opasnosti pri vožnji. Dok se približavate kameri za brzinu, Model Y se također oglašava. Kako biste omogućili ovu značajku, dodirnite Kontrole > Navigacija > Zvuk kamere za brzinu.
ikona znaka obaveznog zaustavljanjaikona semafora
Prikazuje znakove obaveznog zaustavljanja i semafore.

Planiranje putovanja

Planiranje putovanja (ako je dostupno u vašoj regiji) pomaže vam da bez brige dulje putujete. Ako stizanje na odredište zahtijeva punjenje, značajka Planiranje putovanja vodi vas kroz odgovarajuće lokacije stanica Supercharger. Značajka Planiranje putovanja odabire rutu i pruža vremena punjenja kako bi se umanjilo vrijeme koje trošite na vožnju i punjenje. Za omogućavanje značajke Planiranje putovanja dodirnite ikonu postavki karte (pogledajte Postavke navigacije), a zatim dodirnite Planiranje putovanja.

Ako je omogućena značajka Planiranje putovanja i potrebno je punjenje kako biste stigli do odredišta, popis skretanja na karti uključuje zaustavljanja na stanicama Supercharger, preporučeno vrijeme punjenja na svakoj stanici Supercharger i procjenu koliko će energije biti dostupno kad stignete do stanice Supercharger.

Za uklanjanje stanica Supercharger i isključivi prikaz uputa, dodirnite Ukloni sva stajališta za punjenje na dnu popisa smjera skretanja na karti. Ako uklonite stanice za punjenje, popis za skretanje na karti može prikazati upozorenje da je potrebno punjenje kako biste došli do odredišta. Za dodavanje stajališta na stanicama Supercharger u popis smjera skretanja dodirnite Dodaj stajališta za punjenje.

Tijekom punjenja na stanici Supercharger na zaslonu za punjenje prikazuje se preostalo vrijeme punjenja potrebno za vožnju do sljedećeg zaustavljanja na stanici Supercharger ili odredište (ako daljnje punjenje više nije potrebno). Ovisno o tome punite li kraće ili duže, vrijeme punjenja na sljedećim stanicama Supercharger prilagođava se sukladno tome. Možete upotrijebiti i mobilnu aplikaciju za praćenje preostalog vremena punjenja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prilikom navigacije do stanice Supercharger ili, u nekim regijama, stanice za brzo punjenje drugog koncesionara s pomoću značajke Planiranje putovanja, Model Y može usmjeriti dio energije za prethodno zagrijavanje baterije za dolazak do stanice Supercharger ili stanice za brzo punjenje drugog koncesionara s optimalnom temperaturom baterije. To smanjuje vrijeme punjenja (pogledajte Punjenje).

Ako značajka Planiraje putovanja procijeni da nećete imati dovoljno energije za kružno putovanje, a na vašoj ruti nema dostupnih stanica Supercharger, Planiraje putovanja prikazuje upozorenje na vrhu popisa skretanje-po-skretanje na karti obavještavajući vas da je za stizanje na odredište potrebno punjenje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako dođe do kvara stanice Supercharger na vašoj navigacijskoj ruti, značajka Planiranje putovanja prikazuje obavijest i pokušava vas preusmjeriti na drugu stanicu Supercharger.

Ažuriranja karata

Kako ažurirane karte postanu dostupne, automatski se šalju vozilu Model Y preko Wi-Fi mreže. Kako biste osigurali da ih primate, povremeno povežite vozilo Model Y na Wi-Fi mrežu (pogledajte Wi-Fi). Na dodirnom zaslonu prikazuje se poruka koja vas obavještava kada se instaliraju nove karte.