Izjave o odricanju od odgovornosti

Telematika vozila

Model Y je opremljen elektroničkim modulima koji nadziru i snimaju podatke različitih sustava vozila, uključujući motor, komponente autopilota, bateriju, sustav kočnica te električne sustave. Elektronički moduli snimaju informacije o različitim uvjetima vožnje i vozila, uključujući kočenje, ubrzanje, trajanje puta i druge povezane informacije o vozilu. Ti moduli također snimaju informacije o značajkama vozila poput događaja i statusa punjenja, omogućavanja/onemogućavanja različitih sustava, dijagnostičkih kodova o problemima, broja VIN, brzine, smjera i lokacije.

Podaci se spremaju u vozilo, a servisni tehničari tvrtke Tesla mogu im pristupiti, upotrebljavati ih i spremati tijekom servisiranja vozila ili se redovito bežično šalju tvrtki Tesla putem sustava telematike u vozilu. Tesla ove podatke može upotrijebiti u različite svrhe, uključujući, bez ograničenja, sljedeće: pružanje usluga telematike tvrtke Tesla; rješavanje problema; procjenu kvalitete, funkcionalnosti i performansi vozila; analizu i istraživanje tvrtke Tesla i njezinih partnera za poboljšanje i dizajn vozila i sustava; za obranu tvrtke Tesla; te za druge svrhe eventualno utvrđene zakonom. Pri servisiranju vozila tvrtka Tesla potencijalno daljinski može ukloniti probleme jednostavnim pregledom zapisnika koje je vozilo zabilježilo.

Sustav telematike tvrtke Tesla redovito i bežično tvrtki Tesla prenosi informacije o vozilu. Podaci se upotrebljavaju na opisan način i pomažu osigurati pravilno održavanje vozila. Dodatne značajke vozila Model Y mogu upotrebljavati sustav telematike u vozilu i osigurane informacije, uključujući značajke kao što su podsjetnik za punjenje, ažuriranje softvera i daljinskog pristupa i upravljanja različitim sustavima u vozilu.

Tvrtka Tesla ne razotkriva podatke snimljene u vozilu trećim stranama, osim u sljedećim slučajevima:

  • Osiguran je pristanak ili dozvola vlasnika vozila (ili tvrtke za najam za unajmljeno vozilo).
  • Na zahtjev policije ili drugih službenih tijela.
  • Za obranu tvrtke Tesla u parnici.
  • Po nalogu suda.
  • Kada se upotrebljavaju za istraživanje bez razotkrivanja detalja o vlasniku vozila ili informacija za identifikaciju.
  • Kada se otkrivaju tvrtki povezanoj s tvrtkom Tesla, uključujući nasljednike ili pridružene tvrtke, ili našim pružateljima usluga informatičkih sustava i upravljanja podacima.

Dodatne informacije o načinu na koji društvo Tesla obrađuje podatke prikupljene iz vozila potražite u obavijesti o privatnosti društva Tesla na http://www.tesla.com/about/legal.

Dijeljenje podataka

U svrhu jamčenja kvalitete i kao podrška neprekidnom poboljšanju naprednih značajki kao što je Autopilot, vaš Model Y može prikupljati analize, podatke o segmentima ceste, dijagnostičke podatke te podatke o upotrebi vozila i slati ih tvrtki Tesla na analizu. Na taj način tvrtka Tesla može poboljšati proizvode i usluge time što uči iz iskustva milijuna prijeđenih kilometara koje prolaze Tesla vozila. Iako Tesla dijeli te podatke sa svojim partnerima koji također dijele slične podatke, prikupljene informacije neće vas osobno identificirati i smiju se poslati tvrtki Tesla isključivo uz vašu jasnu privolu. Kako bi se zaštitila vaša privatnost, osobne informacije se ili uopće ne prijavljuju, podložne su metodama očuvanja privatnosti ili se uklanjaju iz svih izvješća prije slanja tvrtki Tesla. Potpunu kontrolu nad podacima koje dijelite ostvarujete tako da dodirnete Kontrole > Softver > Dijeljenje podataka.

Dodatne informacije o načinu na koji društvo Tesla obrađuje podatke prikupljene iz vozila potražite u obavijesti o privatnosti društva Tesla na http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Premda Model Y upotrebljava GPS u vožnji i radu, kako je objašnjeno u ovom dokumentu, društvo Tesla ne snima i ne sprema GPS podatke za pojedinačna vozila (osim lokacije na kojoj je došlo do sudara). Tvrtka Tesla također ne može osigurati informacije o prethodnim lokacijama vozila (na primjer, tvrtka Tesla ne može dati informaciju gdje je vozilo Model Y bilo pakrirano/putovalo na određeni datum / u određeno vrijeme).

Kontrola kvalitete

Na mjeraču kilometara možete uočiti nekoliko km pri preuzimanju vozila Model Y. To je rezultat opsežnog postupka ispitivanja koji osigurava kvalitetu vašeg vozila Model Y.

Postupak ispitivanja obuhvaća opsežne preglede tijekom i nakon proizvodnje. Konačni pregled provodi se u tvrtki Tesla i obuhvaća terensko ispitivanje koje provodi tehničar.

Biblioteka zvuka

„Besplatna biblioteka zvuka” (ako je vozilo time opremljeno)

Stranica besplatnih zvukovnih efekata.

Licence: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dopušteno vam je besplatno upotrebljavati zvukovne efekte i bez naknade u svojim multimedijskim projektima za komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu.

http://www.freesoundslibrary.com