Prednji prtljažnik

Otvaranje

Za otvaranje prednjeg prtljažnika pobrinite se da je Model Y u položaju Park zatim učinite nešto od sljedećeg prije otvaranja poklopca motora:

 • Dodirnite povezanu ikonu Otvori na dodirnom zaslonu.
 • Dvaput pritisnite gumb prednjeg prtljažnika na daljinskom ključu.
 • Dodirnite gumb prednjeg prtljažnika u mobilnoj aplikaciji.
Strelica koja pokazuje prema gore od prednjeg prtljažnika motora vozila
Ikona vozila s otvorenim vratima

Kada su otvorena bilo koja vrata ili vrata / električna vrata prtljažnika, na dodirnom zaslonu prikazuje se svjetlo indikatora Door Open. Na slici vozila Model Y na dodirnom zaslonu također je prikazan otvoren prednji prtljažnik.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Prije otvaranja ili zatvaranja poklopca motora važno je da provjerite da u području oko poklopca motora nema prepreka (osoba i predmeta). Ako ne budete tako činili, može doći do oštećenja ili teških ozljeda.

Zatvaranje

Poklopac motora vozila Model Y nije dovoljno težak da se samostalno zaključa, no pritiskanje prednjeg ruba ili sredine poklopca motora može dovesti do oštećenja.

Za propisno zatvaranje poklopca motora:

 1. Spustite poklopac motora dok udarni mehanizam ne dotakne zasun.
 2. Stavite obje ruke na prednju stranu poklopca motora na prikazana područja (zelenom bojom), a zatim čvrsto pritisnite prema dolje da aktivirate zasune.
 3. Pažljivo pokušajte podići prednji rub poklopca motora kako biste osigurali da je propisno zatvoren.
Strelice koje pokazuju na dvije zelene kutije s obje strane središnjeg prednjeg ruba prednjeg poklopca motora. Crvena kutija na središnjem prednjem rubu poklopca motora.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kako biste spriječili oštećenja:
 • Pritišćite isključivo prikazane zelene površine. Pritiskanje crvenih područja može prouzročiti oštećenja.
 • Ne zatvarajte poklopac motora jednom rukom. Pri tome se primjenjuje koncentrirana sila u jednom području, što može rezultirati nastajanjem udubljenja ili nabora.
 • Ne pritiišćite prednji rub poklopca motora. Ako to učinite, možete napraviti nabor na rubu.
 • Nemojte ispuštati niti snažno treskati poklopcem motora.
 • Kako biste izbjegli ogrebotine, nemojte imati ništa u rukama (ključeve). Nakit također može izazvati ogrebotine.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Prije vožnje obavezno morate provjeriti je li poklopac motora propisno zaključan u potpuno zatvorenom položaju tako da pažljivo pokušate podići prednji rub poklopca motora prema gore i potvrditi da nema pomicanja. Vozačeva je odgovornost osigurati da je prednji prtljažnik zatvoren prije vožnje.

Ako je prednji prtljažnik ostavljen otvoren kad pokušate promijeniti iz položaja Park, pojavljuje se obavijest na dodirnom zaslonu da potvrdite namjeru vožnje. Ako odaberete da želite da je prednji prtljažnik otvoren tijekom vožnje, brzina vozila je ograničena.

Prednji prtljažnik zaključava se kada:

Ograničenje opterećenja prednjeg prtljažnika

Raspodijelite težinu tereta jednako između prednjeg i stražnjeg prtljažnika.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
U prednji prtljažnik nikada ne stavljajte više od 50 kg Teži teret može dovesti do oštećenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pri utovaru tereta uvijek uzmite u obzir Tehnička najveća dopustiva masa s teretom (TPMLM) vozila (pogledajte Specifikacije). TPMLM je maksimalna dopuštena ukupna masa vozila, uključujući sve putnike, tekućine i teret.

Otvaranje iznutra u slučaju nužde

Osvijetljena tipka za otvaranje iznutra u prednjem prtljažniku omogućava osobi koja ostane zaključana iznutra da izađe van.

Gumb unutar prednjeg dijela prtljažnika sa slikom automobila s otvorenim prtljažnikom

Pritisnite tipku za otvaranje iznutra kako biste otključali prednji prtljažnik, a zatim podignite poklopac.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Tipka za otvaranje iznutra svijetli nakon kratkog izlaganja ambijentalnom svjetlu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ljudi ne bi trebali ulaziti u prednji prtljažnik. Nikada ne zatvarajte prednji prtljažnik dok je osoba unutra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Treba paziti da se predmeti u prednjem prtljažniku ne naslanjaju na gumb za otvaranje, što može uzrokovati slučajno otvaranje poklopca motora.