Dječje sigurnosne sjedalice

Prednji zračni jastuk za putnika mora biti ISKLJUČEN

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je u vašoj regiji djeci dopušteno sjedenje na suvozačevom sjedalu, dijete nikada ne smije sjediti na suvozačevom sjedalu ako je uključen prednji zračni jastuk za suvozača. Obavezno provjerite je li zračni jastuk ISKLJUČEN (pogledajte Indikator statusa zračnih jastuka).

Pogledajte sljedeću naljepnicu postavljenu na sjenila:

Oznaka upozorenja za zračne jastuke na sjenilu za sunce koja prikazuje 1.) sjedalicu za djecu na prednjem sjedalu s crvenim simbolom zabrane, 2.) aktivirani zračni jastuk sa sjedalicom za djecu i djetetom okrenutim prema natrag, 3.) ruku koja ukazuje na otvorenu knjigu sa simbolom „I“

Kada dojenče ili dijete sjedi na suvozačevom sjedalu (čak i kad je dijete u odgovarajućem sigurnosnom sustavu za djecu ili u sjedalici bez naslona za veću djecu), morate onemogućiti prednji zračni jastuk za suvozača. Ako dođe do sudara, napuhavanje zračnog jastuka može prouzročiti teške ozljede ili smrt, osobito kada se upotrebljava sigurnosni sustav za djecu okrenut prema natrag.

Kako biste onemogućili prednji zračni jastuk za suvozača, pobrinite se da je vozilo u položaju Park. Zatim dodirnite Kontrole > Sigurnost > Prednji zračni jastuk za suvozača (Pogledajte Upravljanje prednjim zračnim jastukom za suvozača).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kada onemogućite prednji zračni jastuk za suvozača, upamtite da ga morate ponovno uključiti kada se na suvozačevom mjestu vozi odrasla osoba.

Status prednjeg zračnog jastuka za suvozača prikazan je u gornjem kutu dodirnog zaslona Tu ikonu statusa možete i dodirnuti kako biste onemogućili ili omogućili prednji zračni jastuk za suvozača:

Ikona putnika sa zračnim jastukom i tekstom: Zračni jastuka putnika je ISKLJUČEN
Prije vožnje s dječjom sjedalicom na prednjem putničkom sjedalu obavezno provjerite status prednjeg zračnog jastuka za putnika kako biste potvrdili da je ISKLJUČEN.
Ikona djeteta u sjedalu za djecu s crvenim krugom zabrane i tekst: Zračni jastuka putnika je uključen
Za zaštitu odrasle osobe koja potom zauzme prednje putničko sjedalo nemojte zaboraviti ponovno UKLJUČITI prednji zračni jastuk za putnika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kada dijete sjedi u prednjem putničkom sjedalu, odgovornost je vozača potvrditi kako je prednji zračni jastuk za putnika ISKLJUČEN.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je prednji zračni jastuk za suvozača UKLJUČEN, iako ste ga ISKLJUČILI (ili obrnuto), upotrijebite mobilnu aplikaciju kako biste odmah zakazali termin za servis.

Prikladnost i postavljanje sustava za povezivanje djece

Svi sigurnosni pojasevi u Model Y dizajnirani su za odrasle osobe. Kada smještate dojenčad i djecu, morate:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kad postavljate sustav za povezivanje djece, također morate zakopčati sigurnosni pojas kako se ne bi oglašavao zvuk upozorenja za sigurnosni pojas.

Preporučeni sigurnosni sustavi za djecu

U tablici u nastavku tvrtka Tesla navodi preporučene sustava za povezivanje djece po grupama težine (kako je definirano u odobrenju ECE R44 "Naredba o homologaciji dječjih sjedalica za vozila"). Premda se na svakom putničkom sjedalu vozila Model Y mogu voziti djeca bilo koje težine, vrsta odgovarajućeg sigurnosnog sustava može se razlikovati ovisno o sjedalu. Na primjer, samo sigurnosni sustavi s pojasom za djecu (kako je definirano u Dvije metode ugradnje) mogu se upotrebljavati na srednjem putničkom sjedalu u drugom redu.

Težinska kategorija/veličina Težina djeteta Preporuka tvrtke Tesla
Kategorija 0+ Do 13 kg (12-18 mjeseci) Maxi-Cosi CabrioFix i-Size & Familyfix 3 / Cabriofix i-Size Base
45-105 cm Maxi-Cosi Pearl 360 with Familyfix 360
100-150 cm Britax Romer KIDFIX i-Size (pogledajte upute u nastavku)
Pojačivač Postolje Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle

Britax Romer KIDFIX i-veličine

Kad upotrebljavate sigurnosni sustav za djecu Britax Romer KIDFIX I-Size, društvo Tesla preporuča da za djecu od 100 do 150 cm također upotrebljavate sustav Britax SecureGuard. Kad upotrebljavate sustav Britax SecureGuard, sigurnosni pojas oko krila postavite ravno preko djetetovih kukova. Nemojte postaviti fiksirani pojas ispod sustava SecureGuard. Za detaljte pogledajte upute koje pruža tvrtka Britax.

Prijevoz veće djece

Ako je dijete preveliko za sustav za povezivanje djece, no premalo za povezivanje sigurnosnim pojasevima u vozilu, upotrijebite posebno postolje prikladno za dob i veličinu djeteta. Ako je djetetu potrebna sjedalica bez naslona za veću djecu, Tesla preporučuje upotrebu baze Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle. Pri upotrebi i ugradnji posebnog postolja pažljivo pratite upute proizvođača.

Dvije metode ugradnje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Sustav za povezivanje djece obavezno ugradite prema uputama proizvođača sustava za povezivanje djece.

Među brojnim drugim inačicama, dvije su opće vrste sustava za povezivanje djece koje se temelje na načinu pričvršćivanja u sjedalu:

Neki sigurnosni sustavi za djecu podržavaju oba načina montaže. Smjernice za odabir potrebnog načina montaže i podobne smjernice za montažu potražite u uputama proizvođača sigurnosnog sustava za djecu.

U Model Y, dječje se sjedalice s pojasom mogu postaviti na bilo koje putničko sjedalo, a sustavi ISOFIX/i-Size mogu se postaviti na bilo koje rubno sjedalo u drugom redu. U nastavku su navedene specifične pojedinosti o vrsti sigurnosnog sustava za djecu koji se mogu upotrebljavati na svakom sjedalu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
ISOFIX i i-Size međunarodni su standardi za ugrađena sidrišta koja se u osobnim vozilima primjenjuju za postavljanje dječjih sigurnosnih sjedalica.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Sidrišta ISOFIX/i-Size nemojte koristiti uz sigurnosne sustave za djecu ni sjedalice bez naslona za veću djecu s ugrađenim sigurnosnim pojasom ako težina djeteta zajedno sa sigurnosnim sustavom premašuje 33 kg.

Prednje putničko sjedalo

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Dijete nikada ne smije sjediti na prednjem putničkom sjedalu kada je prednji zračni jastuk za putnika uključen. Tako možete uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Pogledajte Zračni jastuci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Za postavljanje sigurnosnog sustava za djecu koje se učvršćuje pojasom na prednje sjedalo sjedalo morate podići u srednji položaj (približno 3 cm).
10 slika sjedala suvozača. 1.) Zelena kvačica kod „Zračni jastuk putnika je ISKLJUČEN“, 2.) Sjedalo za djecu okrenuto prema natrag s plavim strelicama koje pokazuju prema gore i dolje. Sljedeće četiri slike imaju zelene kvačice 3.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed, 4.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag, 5.) sjedalice bez naslona, 6.) Sjedalo okrenuto prema natrag sa sigurnosnim nosačem te sljedeće četiri slike koje upotrebljavaju sidrišne šipke ISOFIX/i-Size imaju crvene znakove X: 7.) okrenuto prema naprijed, oblačići A, B, B1 8.) okrenuto prema natrag, oblačići C, D, E 9.) okrenuto prema naprijed sa sigurnosnim nosačem, 10.) okrenuto prema natrag sa sigurnosnim nosačem

Kada je prednji zračni jastuk za suvozača onemogućen i dno sjedala dopola podignuto, za prijevoz dojenčadi i djece na suvozačevom mjestu možete upotrebljavati sljedeće sigurnosne sustave učvršćene pojasevima:

 • Okrenute prema naprijed, univerzalne.
 • Okrenuto prema natrag, univerzalno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prednje suvozačevo sjedalo nije opremljeno donjim sidrišnim šipkama za ugradnju sigurnosnog sustava za djecu ISOFIX/i-Size.
Težinska kategorija Težina djeteta Prednji zračni jastuk za suvozača UKLJUČEN Prednji zračni jastuk za suvozača ISKLJUČEN
Kategorija 0 Do 10 kg Nije dopušteno Dopušteno
Kategorija 0+ Do 13 kg Nije dopušteno Dopušteno
Kategorija I 9 do 18 kg Nije dopušteno Dopušteno
Kategorija II 15 do 25 kg Nije dopušteno Dopušteno
Kategorija III 22 do 36 kg Nije dopušteno Dopušteno

Rubna sjedala u drugom redu

10 slika stražnjih rubnih sjedala. 1.) Zelene kvačice na rubnim sjedalima s plavim strelicama koje ukazuju na zasune ISOFIX (IU)//i-Size i plavom strelicom koja ukazuje na položaj remena, 2.) sjedalo za djecu koje je okrenuto prema natrag i strelice koja ukazuju prema naprijed i gore na prednjem sjedalu. Sljedećih osam slika imaju zelene kvačice: 3.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed, 4.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag, 5.) sjedalica bez naslona, 6.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed sa sigurnosnim nosačem koji upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX/i-Size, 7.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag sa sigurnosnim nosačem koji upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX/i-Size, 8.) povećana slika sigurnosnog nosača, 9.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed i upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX i oblačići A, B, B1, 10.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag i upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX i oblačići C, D, E

Dojenčad i djeca mogu se smjestiti na rubna sjedala u drugom redu uz primjenu sigurnosnih sustava s pojasom ili sigurnosnih sustava za djecu ISOFIX (IU)//i-Size (i-U).

Veću je djecu također dopušteno smjestiti na rubna sjedala u drugom redu uz primjenu sjedalice bez naslona koja je ili pričvršćena za donje sidrišne šipke ili pojasom, u skladu s opisom proizvođača sigurnosnog sustava za djecu.

Bočna sjedala u drugom redu podržavaju upotrebu sljedećih kategorija veličine ISOFIX/i-Size:

 • Razred veličine A, B i B1 usmjeren prema naprijed.
 • Razred veličine C, D i E usmjeren unatrag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Sva stražnja sjedala podržavaju upotrebu gornjih sigurnosnih uzica (pogledajte Postavljanje gornjih sigurnosnih uzica).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prije postavljanja sigurnosnog sustava za djecu, osigurajte da je odgovarajući naslon sjedala prilagođen najuspravnijem položaju.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Za smještanje većih, unatrag usmjerenih sustava za povezivanje djece ISOFIX/i-Size (razred veličine C) odgovarajuće prednje sjedalo možda ćete morati pomaknuti prema naprijed u položaj na sredini vodilice (do 13 cm ispred krajnjeg stražnjeg položaja), podići ga (2 cm od najnižeg položaja) te ga po potrebi nagnuti unatrag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako zbog naslona za glavu sustav za povezivanje djece ne dodiruje stražnje ili bočne ležaje sjedala, privremeno uklonite naslon za glavu. Ponovno postavite naslon za glavu kad se više ne upotrebljava sustav za povezivanje djece.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je sigurnosna sjedalica za djecu postavljena u drugom redu sjedala iza vozačeva, nemojte upotrebljavati Jednostavan ulazak (pogledajte Profili vozača) za automatsko pomicanje vozačeva sjedala u krajnje stražnji položaj. Pomicanjem sjedala zbog manjeg razmaka možete pritisnuti noge djeteta, uzrokovati ozljede ili pomaknuti sjedalicu.

Srednje sjedalo u drugom redu

10 slika stražnjeg središnjeg sjedala. 1.) Zelena kvačica na središnjem sjedalu, 2.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag i strelice koje pokazuju prema naprijed i gore na prednje sjedalo. Sljedeće četiri slike imaju zelene kvačice: 3.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed, 4.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag, 5.) sjedalo bez naslona, 6.) povećana slika sigurnosnog nosača. Sljedeće četiri slike imaju crveni znak X: 7.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed koje upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX i oblačići A, B, B1, 8.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag koje upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX i oblačići C, D, E, 9.) sjedalo za djecu okrenuto prema naprijed koje upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX/i-Size i sigurnosni nosač, 10.) sjedalo za djecu okrenuto prema natrag koje upotrebljava sidrišne šipke ISOFIX/i-Size i sigurnosni nosač

Dojenčad je moguće smjestiti u srednje sjedalo u drugom redu uz primjenu sigurnosnog sustava za djecu s pojasom okrenutim prema natrag. Djecu je moguće smjestiti na srednje sjedalo u drugom redu uz primjenu sigurnosnog sustava za djecu s pojasom okrenutim prema natrag ili naprijed.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Srednje sjedalo u drugom redu nije opremljeno donjim sidrišnim šipkama za podršku prilikom postavljanja sigurnosnog sustava za djecu ISOFIX./i-Size.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prije postavljanja sigurnosnog sustava za djecu, osigurajte da je odgovarajući naslon sjedala prilagođen najuspravnijem položaju. Kako bi se osiguralo dobro prianjanje na srednje sjedalo, nasloni sjedala i na lijevom i na desnom rubnom sjedalu možda će trebati biti u istom položaju.

Veću djecu također je moguće smjestiti u srednje sjedalo u drugom redu uz primjenu sjedalice bez naslona, postavljenu u skladu s uputama proizvođača sigurnosnog sustava za djecu.

Ugradnja sustava za povezivanje djece s pojasom

Obavezno pratite detaljne upute proizvođača sustava za povezivanje djece. Pratite opće smjernice za sustave za povezivanje djece s pojasom:

 • Provjerite je li sustav za povezivanje djece prikladan za težinu, visinu i dob djeteta.
 • Dijete nemojte oblačiti u široku odjeću.
 • Između djeteta i sustava za povezivanje djece nemojte umetati predmete.
 • Opremu za pričvršćivanje na sustavu za povezivanje djece podesite za svako dijete i svako putovanje.
 1. Postavite sustav za povezivanje djece u odgovarajuće sjedalo i potpuno izvucite sigurnosni pojas. Provedite i ukopčajte sigurnosni pojas sukladno uputama proizvođača sustava za povezivanje djece.
  Dječje sigurnosno sjedalo pričvršćeno na suvozačevo mjesto s pomoću sigurnosnog pojasa vozila.
 2. Dopustite uvlačenje sigurnosnoj pojasa i zategnite ga uz čvrsto pritiskanje sustava za povezivanje djece u sjedalo vozila.
 3. Pričvrstite gornje sigurnosne uzice sukladno zahtjevima proizvođača sustava za povezivanje djece (pogledajte Postavljanje gornjih sigurnosnih uzica).

Ugradnja sustava za povezivanje djece ISOFIX/i-Size

Bočna sjedala u drugom redu opremljena su polugama za usidrenje opreme ISOFIX/i-Size. Sidrišne šipke nalaze se između sjedišta i naslona sjedala. Točan položaj svake sidrišne šipke označen je oznakom na naslonu sjedala, izravno iznad odgovarajućih sidrišnih šipki.

Ikona ISOFIX i strelice ukazuju na lokaciju zasuna ISOFIX.

U drugom redu postavite pojase za sigurnosna sjedala ISOFIX/iSize samo na vanjska rubna sjedala. U središnji položaj postavljajte samo sjedalicu koja se pričvršćuje sigurnosnim pojasom.

Dvije zelene kvačice na rubnim sjedalima u drugom redu i crveni znak X na središnjem sjedalu

Za ugradnju sustava za povezivanje djece ISOFIX/i-Size pažljivo pročitajte i pratite upute proizvođača sustava za povezivanje djece. Upute opisuju kako sustav za povezivanje djece postaviti na sidrišne šipke na sjedalu tako da škljocne. Sustav za povezivanje djece možda morate snažno pritisnuti u sjedalo kako biste ga dobro učvrstili.

Sjedalica za djecu klizi na mjesto s govornim oblačićem s uskličnikom u njemu, usmjeravajući prema sidrišnoj šipci

Prije smještanja djeteta provjerite je li sustav za povezivanje djece pravilno ugrađen. Sustav za povezivanje djece prihvatite rukama s obje strane i pokušajte:

 • Bočno zakrenuti sustav za povezivanje djece.
 • Povući sigurnosni sustav za djecu sa sjedala.

Ako se sustav za povezivanje djece zakreće ili pomiče sa sjedala, oba zasuna nisu do kraja postavljena na sidrišne šipke na sjedalu. Ponovno montirajte i provjerite sustav. Neophodno je da se oba zasuna sustava za povezivanje djece potpuno umetnuta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Sidrišta ISOFIX/i-Size nemojte koristiti uz sigurnosne sustave za djecu ni sjedalice bez naslona za veću djecu s ugrađenim sigurnosnim pojasom ako težina djeteta zajedno sa sigurnosnim sustavom premašuje 33 kg.

Sigurnosna nožica

Na svim putničkim sjedalima u Model Y podržana je upotreba sustava za povezivanje djece sa sigurnosnim nosačem. Ako sustav za povezivanje djece opremljen nosačem, izvucite nosač sukladno uputama proizvođača sustava za povezivanje djece.

Sigurnosni nosač za sjedalo za djecu sa strelicom koja pokazuje prema dolje i od sjedala

Postavljanje gornjih sigurnosnih uzica

Ako sjedalica ima gornji pojas za privezivanje, kukicu pojasa pričvrstite u sidrišnu točku iza stražnjeg sjedala.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Lokacije sidrišnih točki možda nisu lako vidljive, no mogu se pronaći ako se pronađe prorez u materijalu obloge sjedala.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Gornje pojaseve za privezivanje zategnite u skladu s uputama proizvođača sigurnosne sjedalice za djecu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
NA SREDIŠNJEM SJEDALU UPOTREBLJAVAJTE SAMO SIGURNOSNE SJEDALICE ZA DJECU KOJE SE UČVRŠĆUJU SIGURNOSNIM POJASEVIMA.
Lokacija sidrišnih točaka iza stražnjih sjedala

Kukica mora do kraja sjesti u sidrišnu točku.

Uzica s kukom na sidrišnoj točki

Kod zatezača s dvije trake svaku traku provedite s jedne strane naslona za glavu.

Uzice postavljene na objema stranama naslona za glavu
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Prije nego što usmjerite sigurnosnu uzicu PREKO naslona za glavu, MORATE SPUSTITI naslon za glavu (pogledajte Nasloni za glavu).

Pojas za privezivanje s jednom trakom na vanjskim sjedalima usmjerite tako da traka prelazi preko vanjske strane naslona za glavu (drugim riječima, s iste strane naslona za glavu na kojoj se nalazi i mehanizam za uvlačenje sigurnosnog pojasa).

Uzica koja prelazi iznad vanjskog dijela naslona za glavu

Ako usmjeravanje remena preko vanjske strane oslonca za glavu nije moguće (na primjer, ako nema dovoljno remena), podignite oslonac za glavu (pogledajte Nasloni za glavu) i usmjerite remen ispod oslonca za glavu.

Tehničke informacije

ECE 16-08 aneks 17, dodatak 3, tablica 1

Broj položaja sjedala (pogledajte u nastavku)

1 i 3
Zračni jastuk ISKLJUČEN

1 i 3
Zračni jastuk UKLJUČEN

4 5 6
Dopuštene grupe težine 0, 0+, I, II, III nije dostupno 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Prikladno za univerzalne pojaseve? Da* Ne Da Da Da
Prikladno za i-Size? Ne Ne Da Ne Da
Prikladno za bočne (L1/L2)? Ne Ne Ne Ne Ne
Najveći primjenjivi unatrag usmjereni ISOFIX/i-Size (R1/R2X/R2/R3). Ne Ne R3* Ne R3**
Najveći primjenjivi naprijed usmjereni ISOFIX/i-Size (F1/F2X/F2/F3). Ne Ne F3 Ne F3
Najveće primjenjivo posebno postolje (B2/B3). B2* Ne B3 Ne B3
Prikladno za sigurnosni nosač Da Ne Da Da Da

Kopče sigurnosnih pojaseva za odrasle osobe nisu bočno postavljene između sidrišnih šipki ISOFIX/i-Size na bilo kojem sjedalu.
* Za postavljanje sustava za povezivanje djece s pojasom (Child Restraint System, CRS) na prednje sjedalo, sjedalo morate podići u srednji položaj (~3 cm), pomaknuti unatrag te osloboditi prostor između sustava CRS i nadzorne ploče.
** Za smještanje većih sustava za povezivanje djece ISOFIX/i-Size (razred veličine C) odgovarajuće prednje sjedalo možda ćete morati pomaknuti prema naprijed u položaj na sredini vodilice (do 13 cm ispred krajnjeg stražnjeg položaja), podići ga (3 cm od najnižeg položaja) te ga po potrebi nagnuti unatrag do 15 stupnjeva (ili 10 stupnjeva unatrag od krajnjeg prednjeg položaja).

Pregled brojeva položaja sjedala

Položaj sjedala Položaj u vozilu
1 Sprijeda lijevo (samo vozila s upravljačem na desnoj strani)
3 Sprijeda desno (samo vozila s upravljačem na lijevoj strani)
4 Drugi red slijeva
5 Drugi red u sredini
6 Drugi red zdesna

Upozorenja u vezi sa sigurnosnim sustavima za djecu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte smještati dijete u sigurnosni sustav za djecu ili sjedalicu bez naslona za veću djecu na prednjem suvozačevom sjedalu kada je prednji zračni jastuk za suvozača uključen. Tako možete uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt djeteta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Na sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom nemojte upotrebljavati sigurnosni sustav za djecu okrenut prema natrag. Moglo bi doći do teških ozljeda ili smrti. Pogledajte naljepnicu s upozorenjem koja se nalazi na sjenilu za sunce.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Neki sigurnosni sustavi za djecu predviđeni su za pričvršćivanje na sjedalima vozila pojasom za krilo ili krilnim dijelom pojasa za krilo i rame. U slučaju sudara djeca mogu stradati ako sigurnosni sustav nije pravilno pričvršćen u vozilu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Dok težina djeteta ne prekorači 9 kg i ono ne može samostalno sjediti, nemojte upotrebljavati sigurnosne sustave za djecu okrenute prema naprijed. Do dobi od dvije godine kralježnica i vrat djeteta nisu dovoljno razvijeni kako bi ostali neozlijeđeni tijekom izravnog sudara.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Bebe ni dojenčad nemojte držati u krilu odrasle osobe. Dijete uvijek treba povezati u odgovarajući sustav za povezivanje djece.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kako biste osigurali sigurnost djece u sjedećem položaju, pratite upute u ovom dokumentu te upute proizvođača sustava za povezivanje djece.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Podsjetnik za sigurnosni pojas na dodirnom zaslonu nije zamjena za provjeru sigurnosti malog putnika ili dječje sigurnosne sjedalice. Senzori zauzetosti sjedala možda neće otkriti male putnike ili dječje sjedalice.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Djeca bi se trebala voziti u sigurnosnom sustavu za djecu okrenutom prema natrag uz primjenu naramenica s pričvršćenjem u 5 točaka ugrađenih u sjedalo što je moguće dulje dok ne premaše ograničenje maksimalne veličine ili težine za sigurnosni sustav za djecu okrenut prema natrag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kod veće djece provjerite je li glava djeteta podržana te je li sigurnosni pojas djeteta pravilno podešen i pričvršćen. Dio pojasa koji ide preko ramena mora biti podalje od vrata, a dio koji ide preko krila ne smije biti na trbuhu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Dva sustava za povezivanje djece nikada nemojte pričvršćivati u jedno sidrište. U sudaru jedno sidrište moglo bi biti nedovoljno za osiguranje obje sjedalice.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Sidrišne šipke sustava ta povezivanje djece dizajnirana su samo za opterećenja koja se prenose pravilno postavljenim sustavom za povezivanje djece. Ni pod kojim uvjetima ne smiju se primjenjivati kao sigurnosni pojasevi za odrasle, kao oprema za pričvršćivanje ili za pričvršćenje drugih predmeta ili opreme na vozilo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Obavezno provjerite jesu li oprema za pričvršćivanje i sigurnosne uzice neoštećene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Dijete nikada nemojte ostaviti bez nadzora, čak i ako je osigurano u sustavu za povezivanje djece.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte upotrebljavati sustav za povezivanje djece koji je bio u sudaru. Pregledajte sustav za povezivanje djece ili ga zamijenite sukladno uputama proizvođača sustava za povezivanje djece.