Informacije o bateriji pod visokim naponom

Model Y ima jedan od najsofisticiranijih baterijskih sustava na svijetu. Najvažniji način očuvanja baterije visokog napona je OSTAVITI VOZILO UKLJUČENO kada ga ne upotrebljavate. To je posebno važno ako ne planirate voziti Model Y nekoliko tjedana.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako vozilo ostane u praznom hodu i isključeno je iz napajanja, periodično troši energiju iz baterije za ispitivanja sustava i ponovno punjenje baterije od niski napon, ako je potrebno.

Nema nikakve koristi od čekanja da se razina baterije isprazni skoro do kraja prije punjenja. U stvari, baterija ima najbolji učinak ako se redovito puni.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako dopustite da se baterija isprazni na 0 %, ostale komponente mogu se oštetiti ili zahtijevati zamjenu (na primjer, baterija od niski napon). U tim slučajevima odgovorni ste za troškove popravka i/ili prijevoza. Troškovi vezani uz pražnjenje nisu pokriveni jamstvom niti su u skladu s policom Roadside Assistance.

Najviša brzina punjenja baterije može se neznatno smanjiti nakon velikog broja brzih punjenja istosmjernom strujom, poput punjenja na stanicama Supercharger. Kako bi se osigurao maksimalni doseg vožnje i sigurnost baterije, stopa napunjenosti baterije smanjuje se kada je baterija previše hladna, baterija skoro puna i kad se uvjeti baterije mijenjaju s obzirom na upotrebu i starost. Ove promjene u stanju baterije pokreće fizika baterije i s vremenom se ukupno trajanje punjenja na stanicama Supercharger može povećati za nekoliko minuta. Možete smanjiti količinu vremena za punjenje s pomoću značajke Trip Planner (ako je dostupno u vašoj tržišnoj regiji) za zagrijavanje baterije dok vozite do stanice Supercharger. Dodatne informacije potražite u odjeljku Planiranje putovanja.

Održavanje baterije

Nikada ne dopustite da se baterija potpuno isprazni.

Čak i kada ne vozite Model Y, baterija se iznimno sporo prazni dok napaja ugrađenu elektroniku. Baterija se prazni brzinom od otprilike 1 % dnevno, iako brzina pražnjenja može varirati ovisno o čimbenicima okoliša (poput hladnog vremena), konfiguraciji vozila i odabranim postavkama na dodirnom zaslonu. Mogu se pojaviti situacije u kojima morate ostaviti Model Y isključen iz mreže napajanja na dulje vrijeme (na primjer, u zračnoj luci tijekom putovanja). U tim situacijama imajte na umu pražnjenje od 1 % kako biste osigurali da ostavite bateriju na dovoljnoj razini napunjenosti. Na primjer, tijekom razdoblja od dva tjedna (14 dana), baterija se može isprazniti za oko 14 %.

Pražnjenje baterije do 0 % može dovesti do oštećenja dijelova vozila. Za zaštitu od potpunog pražnjenja vozilo Model Y ulazi u način rada s niskom potrošnjom energije kada prikazana razina napunjenosti padne na približno 0 %. U tom načinu rada baterija prestaje podržavati ugrađenu elektroniku i pomoćnu bateriju od niski napon. Kada se aktivira ovaj način potrošnje, odmah priključite Model Y kako biste spriječili pokretanje s pomoću kabela za pokretanje u nuždi i zamjenu baterije od niski napon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako Model Y ne reagira i neće se otključati, otvoriti ili napuniti, postoji mogućnost da se baterija od niski napon ispraznila. U ovoj situaciji pokušajte pokretanje s pomoću kabela za pokretanje u nuždi niski napon baterije (pogledajte Pokretanja s pomoću kabela za pokretanje u nuždi). Ako vozilo i daje ne reagira, upotrijebite mobilnu aplikaciju za zakazivanje servisa.

Temperaturna ograničenja

Za postizanje boljih dugoročnih performansi izbjegavajte izlaganje vozila Model Y temperaturama okoline iznad 60° C ili ispod -30° C dulje od 24 sata u komadu.

Značajka uštede energije

Model Y ima značajku za uštedu energije koja smanjuje količinu energije koja se troši na zaslonima kada se vozilo Model Y ne upotrebljava. U novijim vozilima ova je značajka automatizirana kako bi se osigurala optimalna razina uštede energije. Doduše, na starijim vozilima možete upravljati količinom energije koju troše zasloni tako da dodirnete Kontrole > Zaslon > Ušteda energije. Više informacija o postizanju maksimalnog dosega i uštedi energije potražite u Postizanje maksimalnog dosega.

Potopljeno vozilo

Kako je sa svakim vozilom, ako je vaše vozilo Tesla izloženo potapanju, ekstremnim vremenskim uvjetima ili na neki drugi način potopljeno u vozi (posebice u slanoj vodi), odnosite se prema tome kao prema nesreći i obratite se osiguravateljskom poduzeća za podršku. Nemojte pokušavati rukovati vozilo prije nego što ga usluga Tesla pregleda, ali biste ga trebali ukloniti iz bilo kakvih struktura.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana vodom.

Upozorenja u vezi s baterijom

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Visokonaponski sustav smije jedino servisirati obučeni tehničar. Ni pod kojim uvjetima ne smijete otvarati ili dirati bateriju. Nemojte rastavljati, skidati ili mijenjati komponente, kabele ili priključke visokonaponskog sustava. Visokonaponski kabeli obično su narančaste boje radi lakše identifikacije.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ako razina napunjenosti baterije padne na 0 %, morate je priključiti na izvor napajanja. Ako je ostavite bez napajanja dulje vrijeme, nećete moći puniti ili upotrebljavati vozilo Model Y bez pokretanja s pomoću kabela za pokretanje u nuždi ili zamjene baterije od niski napon. Ako ostavite vozilo Model Y dulje vrijeme bez napajanja, može doći do trajnih oštećenja baterije. Ako ne možete napuniti vozilo Model Y nakon pokušaja pokretanja baterije niski napon, zakažite servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Baterija ne zahtijeva održavanje od strane korisnika. Nemojte uklanjati čep za punjenje rashladne tekućine i nemojte dodavati tekućinu. Ako vas dodirni zaslon upozorava da je razina tekućine preniska, upotrijebite mobilnu aplikaciju za zakazivanje servisa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ne upotrebljavajte bateriju kao stacionarni izvor napajanja. Na taj se način poništava jamstvo.