Podaci o putovanju

Prikaz opcije Podaci o

Podaci o putovanju prikazuju se na dodirnom zaslonu u području kartica na zaslonu statusa automobila ilikad dodirnete Kontrole > Putovanja. Udaljenost, trajanje i prosječna potrošnja energije dostupni su za trenutno putovanje. Dostupan je i prikaz udaljenosti te prikaz ukupne i prosječne potrošnje energije od posljednjeg punjenja i za dodatna putovanja.

Ako želite putu dati ime ili ga promijeniti, dodirnite ime puta, unesite novo ime puta, a zatim pritisnite Spremi. Ako želite postaviti brojač prijeđenih kilometara na nulu, dodirnite njegov pridruženi gumb Resetiraj .

Odometar

Za prikaz brojača kilometara i pregleda kilometraže vozila, učinite jedno od sljedećeg:

  • Dodirnite Kontrole > Softver.
  • Dodirnite Kontrole > Putovanja.
  • Otvorite mobilnu aplikaciju i kliznite prema dnu glavnog zaslona.