Sustav pomoći održavanja u prometnoj traci

Model Y nadzire oznake na traci u kojoj vozite, kao i područje oko vozila radi otkrivanja prisutnosti vozila i ostalih objekata.

Nakon što se otkrije predmet u mrtvom kutu ili bočno od Model Y (poput vozila, zaštitne ograde i sl.), osjetljiv na dodir prikazuje crte u boji koje okružuju sliku vozila. Smještaj linija odgovara položaju otkrivenog objekta. Boja linija (bijela, žuta, narančasta ili crvena) predstavlja blizinu objekta u odnosu na Model Y, s time da bijela označava najveću udaljenost, a crvena neposrednu blizinu koja iziskuje vašu trenutačnu reakciju. Te se linije u boji prikazuju samo kada vozite između približno 12 km/h i 140 km/h. Kada je aktivno automatsko upravljanje, linije u boji prikazuju u se i tijekom vožnje sporije od 12 km/h. No linije u boji ne prikazuju se ako Model Y stoji na mjestu (primjerice, u prometnoj gužvi).

Snimka zaslona linija zraka koje prikazuju da je prepoznat objekt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Osigurajte da su sve kamere čiste i da nemaju smetnje prije svake vožnje i prije upotrebe značajki autopilota (pogledajte Čišćenje kamere). Zaprljane kamere i senzor (ako je vozilo time opremljeno) te uvjeti u okolini kao što su kiša i izblijedjele oznake prometne trake mogu utjecati na performanse autopilota. Ako je kamera opsturirana ili zamućena, Model Y prikazuje poruku na osjetljiv na dodir i značajke autopilota možda neće biti dostupne. Za više informacija o određenim upozorenjima pogledajte Upozorenja o rješavanju problema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajke sustav pomoći održavanja u prometnoj traci služe samo za navođenje i ne mogu zamijeniti vaše izravne vizualne provjere. Prije nego promijenite traku, obavezno provjerite u retrovizore i okrenite glavu u strane kako biste vizualno potvrdili da je sigurno i moguće promijeniti traku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada se ne oslanjajte na to da će vas sustav pomoći održavanja u prometnoj traci obavijestiti o nehotičnom izlasku iz trake ili o prisutnosti vozila pored vas ili u mrtvom kutu. Nekoliko vanjskih čimbenika mogu smanjiti učinkovitost sustava pomoći održavanja u prometnoj traci (pogledajte Ograničenja i nepreciznosti). Vozač je odgovoran da ostane na oprezu i da pazi na prometnu traku i ostale sudionike u prometu. U protivnom bi moglo doći do nesreće s teškim ozljedama ili smrću.

Intervencije u upravljanju

Sustav pomoći održavanja u prometnoj traci nudi intervencije u upravljanju ako Model Y prijeđe u susjednu prometnu traku u kojoj je otkriven objekt kao što je drugo vozilo (ili se približi toj traci). U takvim situacijama Model Y se automatski vraća na sigurniji položaj u prometnoj traci. Upravljanje se primjenjuje samo kad Model Y se kreće između 48 i 140 km/h na glavnim prometnicama s jasno vidljivim oznakama ceste. Nakon što se aktivira intervencija u upravljanju, na instrumentne ploče nakratko se prikazuje poruka upozorenja.

Izbjegavanje napuštanja prometne trake

Izbjegavanje napuštanja prometne trake služi kao upozorenje ako Model Y prelazi preko ili se približava rubu prometne trake u kojoj se nalazi.

Sustav izbjegavanja napuštanja prometne trake aktivan je samo za vrijeme vožnje između 64 km/h i 145 km/h na cestama s jasno vidljivim oznakama prometnih traka. Možete birati kako želite da sustav izbjegavanja napuštanja prometne trake radi tako da dodirnete Kontrole > Autopilot > Upozorenje na napuštanje voznog traka i odaberete između sljedećih opcija:

 • Upozorenje: Ako prednji kotač prijeđe preko oznake traka, kolo upravljača– vibrira.
 • Pomoć: Korektivno upravljanje primjenjuje se kako bi Model Y ostao u sigurnom položaju ako Model Y prijeđe u susjednu traku ili se približi rubu ceste.

Kad je izbjegavanje napuštanja prometne trake omogućeno i aktivan je tempomat koji se prilagođava prometu, ako voziloModel Y prijeđe iz prometne trake kad je odgovarajući pokazivač smjera isključen, sustav pomoći održavanja u prometnoj traci također provjerava kako bi utvrdio jesu li ruke nakolo upravljača. Ako se ruke ne mogu otkriti dodirni zaslon prikazuje niz upozorenja, koja su slična onima koja se upotrebljavaju tijekom vožnje s automatskim upravljanjem.. Ako se ruke i dalje ne mogu otkriti Model Y će postepeno usporavati do 25 km/h ispod otkrivenog ograničenja brzine ili ispod zadanog ograničenja vožnje i svjetla upozorenja počinju treperiti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Izbjegavanje napuštanja prometne trake ne upozorava vozača o izlascima iz zrake i ne pruža intervencije u upravljanju ako je uključen pokazivač smjera, što označava namjeru promjene trake.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Izbjegavanje napuštanja prometne trake namijenjeno je povećanju sigurnosti, ali ne funkcionira u svakoj situaciji i nije zamjena za stalnu budnost i aktivno upravljanje vozača.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ruke uvijek držite na kolo upravljača i vozite pažljivo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Intervencije u upravljanju minimalne su i ne mogu pomaknuti Model Y izvan njegove prometne trake. Nemojte se oslanjati na intervencije u upravljanju za izbjegavanje bočnih sudara.

Izbjegavanje napuštanja prometne trake u hitnom slučaju

Izbjegavanje napuštanja prometne trake u hitnom slučaju automatski kontrolira upravljanje kako bi se izbjegli mogući sudari u sljedećim situacijama:

 • Model Y Vozilo izlazi iz prometne trake i moglo bi se sudariti s vozilom koje se kreće u istom smjeru u susjednoj traci (neovisno o stanju pokazivača smjera).
 • Model Y izlazi iz trake i prelazi u nadolazeću traku, pokazivač smjera je isključen, a otkriveno je nadolazeće vozilo.
 • Model Y izlazi s ceste, a pokazivač smjera je isključen (na primjer, vrlo blizu ruba ceste i moglo bi doći do sudara).

Kad izbjegavanje napuštanja prometne trake u hitnom slučaju primjenjuje upravljanje, oglašava se zvučni signal i dodirni zaslon prikazuje upozorenje i naglašava traku označenu crvenom bojom.

Sustav izbjegavanja napuštanja prometne trake u hitnom slučaju aktivan je samo kada se Model Y kreće između 64 km /h i 145 km/h na cesti s jasno vidljivim oznakama prometnih traka, kolnika i sl.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Izbjegavanje napuštanja prometne trake u hitnom slučaju ne može zamijeniti pažljivu vožnju i razumno rasuđivanje. Tijekom vožnje pratite cestu i nikada nemojte ovisiti o sustavu izbjegavanja napuštanja prometne trake u hitnom slučaju da spriječi sudar. Nekoliko čimbenika mogu smanjiti ili pogoršati performanse. Ako se pouzdate da će sustav izbjegavanja napuštanja prometne trake u hitnom slučaju spriječiti mogući sudar, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

Pomoć za mrtvi kut

Automatska kamera za mrtvi kut

Možete ga isključiti/uključiti dodirom na Kontrole > Autopilot > Automatska kamera za mrtvi kut na dodirnom zaslonu.

Kad se omogući i aktivira pokazivač smjera, dodirni zaslon prikazuje sliku odgovarajuće bočne kamere. Kad vozilo prepozna predmet u mrtvom kutu u susjednom traku, prikazuje se okomita crvena traka na slici kako bi vas upozorila. Na primjer, kad uključite lijevi pokazivač smjera i vozilo prepozna predmet, prikazuje se okomita crvena traka na lijevoj strani slike. Možete pomaknuti sliku na drugo mjesto na dodirnom zaslonu. Kako biste to učinili, dodirnite i povucite sliku na novu lokaciju (valjana je lokacija prikazana osjenčanim područjima koja se prikažu kad dodirnite i držite sliku).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Automatska kamera za mrtvi kut ne uklanja potrebu da pozorno vozite i da ručno izvodite provjere mrtvog kuta prilikom promjene voznog traka.

Ton upozorenja o sudaru u mrtvom kutu

Ako želite da se oglasi zvuk kad se vozilo nalazi u mrtvom kutu i prepozna se mogućnost sudara, dodirnite Kontrole > Autopilot > Zvučno upozorenje za sudar u mrtvom kutu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kamera za mrtvi kut ne uklanja potrebu da pozorno vozite i da ručno izvodite provjere mrtvog kuta prilikom promjene voznog traka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ton upozorenja o sudaru u mrtvom kutu ne može otkriti svaki potencijalni sudar. Vozačeva je odgovornost da bude na oprezu i provjerava mrtve kutove prilikom promjene voznog traka.

Ograničenja i nepreciznosti

Sustav pomoći održavanja u prometnom traku prepoznaje oznake traka i mogu se pojaviti nepotrebna ili nevažeća upozorenja kad:

 • Kada je vidljivost smanjena i oznake prometne trake nisu jasno vidljive (zbog jake kiše, snijega, magle itd.).
 • Kada jaka rasvjeta (primjerice, farovi nadolazećih automobila ili izravna sunčeva svjetlost) ometa pogled kamera.
 • Kada vozilo ispred vozila Model Y blokira pogled kamera.
 • Kada vjetrobransko staklo ometa pogled kamera (ako je zamagljeno, prljavo, prekriveno naljepnicom itd.).
 • Kada su oznake prometnih traka pretjerano istrošene, uz njih su vidljive prijašnje oznake, prilagođene su zbog gradnje ceste ili se brzo mijenjaju (ako se, primjerice, prometne trake granaju, križaju ili spajaju).
 • Kada je cesta uska ili vijugava.
 • Kada objekti ili dijelovi okoliša bacaju guste sjene na oznake prometne trake.

Sustav pomoći održavanja u prometnom traku možda ne navodi upozorenja ili možda primjenjuje neodgovarajuća upozorenja kad:

 • Jedan ili veći broj senzora (ako je vozilo time opremljeno) ili kamera je oštećen, prljav ili blokiran (blatom, ledom ili snijegom ili navlakom za prednji dio vozila, prekomjernom bojom ili ljepljivim proizvodima, kao što su omoti, naljepnice, gumeni premazi itd.).
 • Kada vremenski uvjeti (gusta kiša, snijeg, magla ili ekstremno visoke ili niske temperature) ometaju funkcioniranje senzora.
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili uređaji koji proizvode ultrazvučne valove.
 • Kada predmet pričvršćen na Model Y ometa ili zaklanja senzor (primjerice, nosač za bicikle ili naljepnica na odbojniku).

Osim toga, sustav pomoći održavanja u prometnoj traci možda neće skrenuti Model Y od susjednog vozila ili pak može aktivirati nepotrebno ili neodgovarajuće upravljanje u sljedećim situacijama:

 • Kada vozilom Model Y vozite kroz oštre zavoje ili vijugavom cestom uz relativno veliku brzinu.
 • Kada jaka rasvjeta (primjerice, farovi nadolazećih automobila ili izravna sunčeva svjetlost) ometa pogled kamera.
 • Kada prelazite u susjednu prometnu traku, ali objekt (kao što je vozilo) nije prisutan.
 • Kada se vozilo iz susjedne prometne trake ubaci ispred vas ili pređe u vašu prometnu traku.
 • Model Y Kada se vozilo ne kreće unutar raspona brzina pri kojima sustav pomoći je namijenjen raditi.
 • Jedan ili veći broj senzora (ako je vozilo time opremljeno) je oštećen, prljav ili blokiran (na primjer, blatom, ledom ili snijegom ili navlakom za prednji dio vozila, prekomjernom bojom ili ljepljivim proizvodima, kao što su omoti, naljepnice, gumeni premazi itd.).
 • Kada vremenski uvjeti (gusta kiša, snijeg, magla ili ekstremno visoke ili niske temperature) ometaju funkcioniranje senzora.
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili uređaji koji proizvode ultrazvučne valove.
 • Kada predmet pričvršćen na Model Y (primjerice, nosač za bicikle ili naljepnica na odbojniku) ometa ili zaklanja senzor.
 • Kada je vidljivost smanjena i oznake prometne trake nisu jasno vidljive (zbog jake kiše, snijega, magle itd.).
 • Kada su oznake prometnih traka pretjerano istrošene, uz njih su vidljive prijašnje oznake, prilagođene su zbog gradnje ceste ili se brzo mijenjaju (ako se, primjerice, prometne trake granaju, križaju ili spajaju).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Značajke pomoći pri vožnji automatski se onemogućuju kad je sportski način uključen. Odgovornost je vozača voziti sigurno i u svakom trenutku imati kontrolu nad vozilom uključujući u sportskom načinu. Značajke pomoći pri vožnji automatski se ponovno omogućuju kad je sportski način isključen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Gore navedeni popis ne predstavlja svaku moguću situaciju koja može omesti značajke sustava pomoći održavanja u prometnoj traci. Više je mogućih razloga zašto sustav pomoći ne radi kako je namijenjeno. Kako biste izbjegli sudar, ostanite na oprezu i uvijek pomno pratite uvjete na cesti kako biste što prije mogli predvidjeti potrebu za korektivnom reakcijom.