Vuča i dodatna oprema

Nosivost – dodatna oprema

Paket za vuču omogućuje vam vuču prikolice ili prijevoz dodatne opreme (bicikala, skija, daski za snowboard itd.) vašim vozilom Model Y.

Paket za vuču obuhvaća kuku za vuču tereta s kuglastom spojnicom od 50 mm na koju se može priključiti nosač dodatne opreme. Pri prijevozu dodatne opreme ta je kuglasta spojnica osmišljena za priključivanje okomitih opterećenja do 72 kg. Ako na kuki vozila Model Y prevozite bicikle ili druge predmete, obavezno provjerite kako biste bili sigurni da maksimalna težina nije prekoračena. Maksimalni kapacitet težine kuke za vuču je 72 kg.

Pri izračunu težine ne zaboravite uvrstiti i težinu nosača dodatne opreme.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prethodno navedene težine odnose se na nosače dodatne opreme koje preporučuje tvrtka Tesla. One se temelje na mjerenju okomite i vodoravne udaljenosti između težišta nosača dodatne opreme i kugle kuke (za referencu pogledajte primjer slike u Nosači dodatne opreme koje nije odobrila tvrtka Tesla).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Prekoračenje maksimalne težine koja se može priključiti na kuku vozila Model Y (kao što je opisano gore u tekstu) može prouzročiti znatnu štetu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ne pokušavajte ugraditi nosač dodatne opreme na vozilo Model Y koje nije opremljeno paketom za vuču. Time biste mogli prouzročiti znatna oštećenja.

Nosači dodatne opreme koje nije odobrila tvrtka Tesla

Osim izračuna težine, važno je pobrinuti se i za to da ukupna težina vaše dodatne opreme ne prekoračuje navedenu težinu i udaljenost od kugle na kuki. Ta se udaljenost izračunava na temelju težišta nosača dodatne opreme i predmeta pričvršćenih na njega. U slučaju da želite montirati nosač koji nije odobrila tvrtka Tesla, izmjerite okomitu i vodoravnu udaljenost od kugle na kuki za vuču do težišta dodatne opreme.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Više informacija, kao što su dodatna težina ili ograničenja opterećenja, potražite u uputama za nosač dodatne opreme. Šteta nastala zbog nosača dodatne opreme koje nije odobrila tvrtka Tesla nije pokrivena jamstvom.
Slika koja pokazuje prikladna ograničenja dodatne opreme.

Montaža i upotreba nosača

Za montažu i upotrebu nosača dodatne opreme kuka za vuču mora biti priključena (pogledajte Priključivanje kuke za vuču). Slijedite upute priložene uz nosač dodatne opreme. Poštujte sve propise i pravne zahtjeve u svojoj državi ili regiji koji se odnose na dodatnu opremu koju prevozite.

Paket za vuču vozila Model Y obuhvaća i ožičenje neophodno za upotrebu nosača dodatne opreme opremljenog svjetlima (pogledajte Električni priključci). Taj je paket također kompatibilan sa softverom Način rada za vuču prikolice (pogledajte Način rada za vuču prikolice).

Ikona žute prikolice.
Kada priključite ožičenje nosača dodatne opreme, vozilo Model Y otkriva priključak za svjetla prikolice, a taj se indikator uključuje i na dodirnom zaslonu kako bi vam pokazao da je onemogućen Način rada za vuču prikolice.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Idite na http://www.tesla.com kako biste kupili dodatnu opremu za svoje vozilo. Premda su dostupni proizvodi trećih proizvođača, tvrtka Tesla preporučuje i podržava samo proizvode koje je odobrila tvrtka Tesla (pogledajte Rezervni dijelovi i dodatna oprema). Dodatna oprema dostupna za vaše vozilo razlikuje se ovisno o tržištu. Prije nego što pokušate montirati nosač dodatne opreme koji nije preporučila tvrtka Tesla, pregledajte informacije o proizvodu kako biste bili sigurni da je kompatibilan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kada se ne koristite kukom, trebali biste je skinuti i čuvati na suhom mjestu kako biste spriječili nakupljanje prašine i nastanak korozije. Preko kućišta kuke postavite pokrov kao zaštitu od prašine kako biste spriječili prodor prljavštine i ostataka (pogledajte Odvajanje kuke za vuču).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Moguće je da će vam nosač zaklanjati pogled u unutarnjem retrovizoru i ograničiti doseg stražnjih kamera i/ili stražnjih ultrazvučnih senzora. Osim toga, moguće je i da neke značajke autopilota neće funkcionirati na očekivani način.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Tesla ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede nastale zbog montaže i upotrebe nosača dodatne opreme, za bilo kakve propuste u uputama priloženima nosaču dodatne opreme, kao ni za posljedice nepridržavanja tih uputa. Šteta nastala zbog nosača dodatne opreme nije pokrivena jamstvom.

Nosivost – vuča prikolice

Kočnice prikolice Kapacitet vuče
Bez kočnica prikolice 750 kg
S kočnicama prikolice 1600 kg
PogledajteIzjavu o sukladnosti (dobili ste je u trenutku kupnje vozila), zakonom propisanu pločicu (pogledajte Opterećenje vozila) ili naljepnicu na kuki za vuču za ukupnu težinu prikolice – uključujući i težinu ukupnog tereta i dodatnu opremu – i težinu koju rudo prikolice Model Y može sigurno nositi. Osim maksimalne ukupne težine prikolice i težine opterećenja ruda prikolice, pridržavajte se i sljedećih smjernica:
 • Za prikolice teže od 750 kg morate se koristiti zasebnim kočnim sustavom za prikolice s neovisnim upravljačem. Ograničenje za vuču prilikom upotrebe kočnica prikolice je 1600 kg. Pažljivo slijedite upute proizvođača kočnica prikolice kako biste bili sigurni da su kočnice prikolice ispravno ugrađene, namještene i održavane.
 • Težina opterećenja ruda prikolice je sila pritiskanja koju težina prikolice primjenjuje na kuku. Mora iznositi najmanje 4 % ukupnog opterećenja prikolice. Maksimalna težina opterećenja ruda (ili tehnički dopuštena masa točke spojnice) je 160 kg. Prijevoz veće količine opreme, putnika ili tereta u vozilu koje vuče može sniziti težinu opterećenja ruda prikolice, što također umanjuje i maksimalni kapacitet vuče. Maksimalni kapacitet vuče izračunava se pod pretpostavkom da nije prekoračena tehničku dopustiva masa s teretom (TPMLM)(Pogledajte Opterećenje vozila).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako se podaci iz Izjave o sukladnosti naljepnice na kuki ili sa zakonom propisane pločice ne podudaraju s podacima navedenima u ovom korisničkom priručniku prednost dajte prethodno navedenim dokumentima.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Trebali biste se koristiti vozilom Model Y u cilju vuče samo ako imate iskustva i znanja o tomu kako se vuča odražava na vozilo te samo ako uspijete na siguran način utovariti vozilo, pričvrstiti teret i manevrirati vozilom i teretom. Upute tvrtke Tesla ne navode svo znanje i vještine potrebne za sigurnu vuču. Šteta nastala zbog vuče prikolice nije pokrivena jamstvom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne preopterećujte ni vozilo niti prikolicu. To bi moglo prouzročiti loše performanse, oštećenje vozila te gubitak kontrole nad vozilom, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne koristite se kukom prikolice za prijevoz Model Y (pogledajte Upute za prijevoznike).

Tlak u gumama za vrijeme vuče

Pri vuči prikolice morate prilagoditi tlak u gumama kako biste uračunali dodatno opterećenje. Za upotrebu tijekom vuče prihvatljive su gume veličina 18", 19", 20" ili 21". Neka gume budu napuhane na dolje prikazane tlakove (ovi tlakovi imaju prednost nad onima navedenima na naljepnici s informacijama o gumama i opterećenju ako se razlikuju) :

Prednje gume Stražnje gume Tlak napuhavanja hladne gume
255/45R19 XL 255/45R19 XL 42 psi (290 kPa)
255/40R20 XL 255/40R20 XL 42 psi (290 kPa)
255/35R21 XL 275/35R21 XL 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Pri vuči prikolice smijete prekoračiti tehnički dopuštenu maksimalnu masu na stražnjoj osovini za maksimalno 15 %, a tehnički dopuštenu masu u natovarenom stanju vozila za maksimalno 100 kg. U takvim slučajevima vozilo ne smije prekoračiti brzinu od 100 km/h, a tlak u stražnjim gumama mora biti najmanje za 20 kPa viši od tlaka u gumama koji se preporučuje za uobičajenu upotrebu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Informacije o vuči sa zimskim gumama zatražite od servisnog osoblja tvrtke Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ne koristite se vozilom Model Y za vuču ako je ono opremljeno gumama koje nisu gore navedene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Provjerite tlak u gumama preciznim mjeračom tlaka dok su gume hladne. Vožnja na udaljenosti od 1,6 km može zagrijati gume u dovoljnoj mjeri kako bi se to odrazilo na tlak u gumama. I parkiranje vozila na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u toplim vremenskim uvjetima također se može odraziti na tlak u gumama. Ako morate provjeriti kada su gume zagrijane, očekujte povišene tlakove. Ne ispuštajte zrak iz toplih guma u pokušaju da namjestite tlak preporučen za hladne gume. Vruća guma s vrijednostima tlaka u razini ili ispod tlaka preporučenog za napuhavanje hladnih guma može biti nedovoljno napuhana, što predstavlja opasnost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada ne pokušavajte vući prikolicu ako je guma vozila Model Y pukla ili ako je tek privremeno zakrpana (primjerice, uz primjenu kompleta za krpanje guma). Privremeno zakrpana guma nije osmišljena za nošenje tereta koji se vuče. Vuča uz puknutu ili tek privremeno zakrpanu gumu može dovesti do potpunog puknuća guma i gubitka stabilnosti vozila.

Prije vuče prikolice

Prije vuče prikolice obavezno učinite sljedeće:

 • Napušite gume na tlak napuhavanja hladne gume naveden u Njega i održavanje guma.
 • Poštujte sve propise i pravne zahtjeve koji se odnose na vuču prikolice. Ako ne budete poštovali propise, možete ugroziti svoju sigurnost.
 • Namjestite bočne retrovizore kako biste imali jasan pregled područja iza sebe bez većih mrtvih kutova.
 • Uključite opciju Način rada za vuču prikolice (pogledajte Način rada za vuču prikolice).

Provjerite sljedeće:

 • Model Y Je u vodoravnom položaju, a prikolica je priključena. Ako je vozilo sprijeda podignuto, a otraga spušteno, provjerite niste li možda prekoračili maksimalni kapacitet vuče i opterećenje ruda prikolice iz Nosivost – vuča prikolice.
 • Jesu li svi dijelovi i nastavci za kuku za vuču, sigurnosni lanci i električni konektori (uključujući i svjetla za vožnju unatrag i svjetla za maglu ako je vozilo njima opremljeno) u dobrom stanju i ispravno priključeni. Ako uočite bilo kakve probleme, ne vucite prikolicu.
 • Rade li ispravno svjetla na prikolici (stop svjetla, svjetla pokazivača smjera i označna svjetla).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ako je Model Y u načinu rada za vuču prikolice ili je otkrio vezu za svjetla prikolice, a Model Y otkrije električni kvar u pokazivačima smjera prikolice, pokazivači smjera na toj strani trepere brže nego što je to uobičajeno (pogledajte Način rada za vuču prikolice).
 • Je li rudo prikolice sigurno priključeno na kuglu kuke.
 • Jesu li sigurnosni lanci ispravno spojeni između prikolice i vozila koje vuče. Prekrižite sigurnosne lance ispod ruda prikolice kako biste spriječili da rudo dodirne cestu ako se odvoji od kuke. Dovoljno olabavite sigurnosne lance kako biste ostavili prostora za skretanja, ali se svakako pobrinite za to da se lanci ne vuku po tlu.
 • Je li sav teret osiguran.
 • Jesu li na raspolaganju klinaste podloge za kotače.
 • Je li opterećenje prikolice ravnomjerno raspoređeno, na primjer, iznosi li težina opterećenja ruda prikolice otprilike 4 – 10 % ukupne težine prikolice, a da se pritom ne prekoračuje maksimalna težina opterećenja ruda prikolice iz Nosivost – vuča prikolice.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pozor
  Teret koji je raspoređen iznad kotača ili je teži na stražnjoj strani može prouzročiti zanošenje prikolice, što bi moglo dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Uvijek se pobrinite za to da teret bude pričvršćen na prikolici i da se ne može pomaknuti. Dinamički pomaci opterećenja mogu prouzročiti gubitak kontrole nad vozilom, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Smjernice za vuču

Model Y prvenstveno je osmišljen kao vozilo za prijevoz putnika. Vuča prikolice stavlja dodatno opterećenje na motor odnosno motore, pogonski sklop, kočnice, gume i ovjes i značajno smanjuje doseg. Ako se ipak odlučite za vuču prikolice, postupajte s oprezom i slijedite ove opće smjernice:

 • Smanjite brzinu vožnje i izbjegavajte nagle manevre. Imajte na umu da su pri vuči prikolice upravljanje, stabilnost, promjer skretanja, zaustavni put i kočna sila različiti nego u slučajevima kad se vozilo vozi bez prikolice.
 • Povećajte udaljenost od vozila iza sebe održavanjem najmanje dvostruke udaljenosti od vozila ispred sebe. Tako ćete pomoći u izbjegavanju situacija u kojima je potrebno naglo kočenje. Iznenadno kočenje može dovesti do proklizavanja ili smanjenja kuta između vozila i prikolice te gubitka kontrole.
 • Izbjegavajte oštra skretanja. Oštra skretanja mogu prouzročiti kontakt između prikolice i vozila te izazvati oštećenja. Imajte na umu da su kotači prikolice bliže unutarnjoj strani skretanja od kotača vozila. Zato skrećite u širem luku kako biste spriječili da prikolica udari o rubni kamen, prometne znakove, stabla ili druge predmete.
 • Povremeno provjeravajte svjetla i pokazivače smjera na prikolici kako biste se uvjerili da žarulje još uvijek rade.
 • Povremeno provjerite je li teret pričvršćen.
 • Izbjegavajte parkiranje na nagibu (pogledajte Parkiranje s prikolicom).
 • Redovito provjeravajte jesu li sve komponente za vuču sigurno pričvršćene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kod vuče je potrebno povećati zaustavni put. Tijekom vuče povećajte udaljenost od vozila iza sebe te izbjegavajte situacije koje bi potencijalno mogle prouzročiti naglo kočenje. Ako to ne učinite, može doći do sudara.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Poštujte sve propise i pravne zahtjeve u svojoj nadležnosti koji se odnose konkretno na vuču prikolice. Ako ne budete poštovali propise, možete ugroziti svoju sigurnost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada ne pokušavajte povezati kočnice prikolice s kočnim sustavom vozila. Time biste mogli prouzročiti oštećenja i vozila i prikolice, a mogli biste prouzročiti i kvar kočnog sustava, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Način rada za vuču prikolice

Način rada za vuču prikolice mora uvijek biti aktivan pri vuči prikolice. Ako električne priključke prikolice priključite dok je vozilo u stupnju prijenosa za parkiranje, Model Y automatski uključuje Način rada za vuču prikolice. Kada odvojite električni priključak prikolice, Način rada za vuču prikolice neće se automatski isključiti. Kako biste ručno aktivirali ili deaktivirali način rada za vuču prikolice, na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Dinamika > Način rada za vuču prikolice. Na dodirnom će se zaslonu prikazati jedan od sljedećih indikatora:

Ikona plave prikolice.
Način rada za vuču prikolice je aktivan.
Ikona žute prikolice.
Model Y otkriva priključak za svjetla na prikolici, ali je način rada za vuču prikolice onemogućen. Vjerojatno je montiran nosač dodatne opreme.
Ikona crvene prikolice.
Model Y otkriva neispravan električni priključak za svjetla na prikolici. Moguće je da ne rade neka ili sva svjetla na prikolici. Čim budete imali priliku, zaustavite se na zaustavnom traku pa pregledajte ima li neispravnih kabela ili priključaka na svjetlima na prikolici. Ako ste riješili sve probleme, a crvena se ikona i dalje prikazuje, još jednom isključite pa uključite Način rada za vuču prikolice. Ako ste završili s vučom i odspojili električni priključak prikolice, morate ručno onemogućiti Način rada za vuču prikolice kako bi se uklonila crvena ikona.

Ako je Model Y u načinu rada za vuču prikolice ili je otkrio vezu za svjetla prikolice, a vozilo otkrije električni kvar u pokazivačima smjera prikolice, pokazivači smjera na toj strani trepere brže nego što je to uobičajeno. Ako ste završili s vučom i odspojili električni priključak prikolice, pokazivači smjera trepere brže nego uobičajeno i crveni indikator prikolice se prikazuje na dodirnom zaslonu sve dok ručno ne isključite način rada za vuču prikolice.

Dok je omogućen način rada za vuču prikolice, moguće je da neće biti dostupne neke značajke autopilota, kao i funkcija stražnjeg senzora za parkiranje. Osim toga, i sljedeće značajke rade drukčije:

 • Tempomat koji se prilagođava prometu povećava udaljenost od vozila ispred vas.
 • Aktivna su upozorenja za bočni sudar, ali su onemogućene intervencije tijekom automatskog upravljanja.
 • Kočna sila koju pruža automatsko kočenje u slučaju nužde (pogledajte Pomoć pri izbjegavanju sudara) može biti ograničena.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne oslanjajte se na da će vozilo Model Y samo otkriti prikolicu i automatski uključiti način rada za vuču prikolice. Obavezno provjerite kako biste bili sigurni da je uključen način rada za vuču prikolice prije vuče prikolice.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tijekom vuče prikolice ne biste smjeli ni pod kojim uvjetima napustiti način rada za vuču prikolice. To može prouzročiti teške ozljede.

Parkiranje s prikolicom

Kad god je to moguće, izbjegavajte parkiranje na nagibima. Međutim, ako je apsolutno nužno parkirati vozilo na nagibu, pod kotače prikolice podmetnite klinaste podloge za kotače. Neka vam netko pomogne sa sljedećim koracima:

 • Jedna osoba pritišće i drži pritisnutom papučicu kočnice.
 • Druga osoba podmeće klinaste podloge pod kotače i gume vozila na strani nagiba.
 • Kada su klinaste podloge podmetnute pod kotače, otpustite papučicu kočnice pa provjerite drže li podloge težinu vozila i prikolice.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Pri ispitivanju klinastih podloga za kotače pobrinite se da ne bude uključena značajka Zadržavanje vozila (pogledajte Vehicle Hold). Ako značajka Zadržavanje vozila koči vozilo Model Y, svjetlo indikatora značajke Zadržavanje vozila prikazuje se na dodirnom zaslonu. Za isključivanje značajke Zadržavanje vozila pritisnite pa otpustite papučicu kočnice.
 • Stavite vozilo u položaj Park.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je neophodno vozilo parkirati na nagibu, obavezno provjerite jesu li klinaste podloge na siguran način podmetnute pod kotače prikolice. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljne štete ili ozljeda.

Priključivanje kuke za vuču

Paket za vuču vozila Model Y obuhvaća kuku za vuču tereta s kuglastom spojnicom od 50 mm. Kada se ne koristite kukom, trebali biste je skinuti i čuvati na suhom mjestu kako biste spriječili nastanak hrđe i korozije. Preko kućišta kuke postavite pokrov kao zaštitu od prašine kako biste spriječili prodor prljavštine i ostataka.

Slika kuke kugle.
Sklop kuke za prikolicu priključen je na karoseriju vozila sa šest matica.
Slika koja prikazuje sklop kuke montiran na karoseriju s označenim vijcima.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Maksimalni dopušteni stražnji prevjes za točku spojnice je 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prije vuče obavezno postavite sigurnosne lance. Prekrižite lance ispod ruda prikolice pa ih provucite kroz ušice na prikolici kako biste bili sigurni da je teret na prikolici pričvršćen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tijekom vuče prikolice morate se koristiti kukom za prikolicu vozila Model Y. Ne pokušavajte priključiti neku drugu vrstu kuke za prikolicu.

Za montažu kuke za prikolicu:

 1. Upotrijebite tanak predmet, poput nožića ili vijka s ravnom glavom, kako biste rastvorili rubove poklopca kuke za vuču i otpustili 15 kopči koje osiguravaju poklopac na stražnjoj maski. Poklopac za zaštitu od prašine spremite na sigurno mjesto.
  Slika koja prikazuje otpuštanje oba vijka na poklopcu za zaštitu od prašine.
 2. Ugurajte ključ u zaporni cilindar na kuki pa okrećite cilindar sve dok se vrh ključa ne poravna s položajem „Otvoreno”.
 3. Izvucite cilindar iz adaptera otprilike 0,5 cm pa ga okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu sve dok se ne vrhu zapornog cilindra ne pojavi ikona Otključaj.
  Slika koja prikazuje zaporni cilindar sa strelicama koje ga okreću u smjeru kazaljki na satu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pozor
  Oprezno okrećite zaporni cilindar. Ako se on ne zaključa u položaju „Otvoreno”, automatski se uvlači u svoj izvorni položaj „Zatvoreno” i može vam prikliještiti prste.
 4. Čvrsto primite kuku odozdo pa je poravnajte s odgovarajućim urezima u kućištu kuke.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ne hvatajte zaporni cilindar rukama jer se on mora moći slobodno okretati.
 5. Gurajte kuku u kućište kuke sve dok se zaporni cilindar na brzinu ne okrene suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu i dok se automatski ne zaključa u položaju „Zatvoreno”.
 6. Provjerite je li kuka do kraja umetnuta u kućište povlačenjem kuke.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ako se kuka ne zaključa u kućištu, ispast će kada je povučete.
 7. Okrećite ključ kako bi se strelice poravnale s ikonom za zaključavanje na zapornom cilindru.
 8. Izvadite ključ i spremite ga na sigurno mjesto (po mogućnosti unutar vozila).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ključ se može izvaditi samo ako je kuka zaključana. To je znak da je prikolica propisno priključena. Ne koristite se kukom ako ste izvadili ključ.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Tvrtka Tesla preporučuje da zabilježite šifru ključa. Ta će vam šifra ključa biti potrebna ako izgubite ključ i trebate naručiti rezervni.
  Slika koja prikazuje ključ kuke.
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Sklop kuke za prikolicu priključen je na karoseriju vozila sa šest matica.

Odvajanje kuke za vuču

Nakon vuče skinite kuku:

 1. Umetnite ključ pa ga okrećite kako bi se vrh ključa poravnao s ikonom Unlock.
 2. Držeći čvrsto dno kuke (kako biste je spriječili da ne padne na tlo), izvucite zaporni cilindar otprilike 0,5 cm pa ga okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok ikona Zak. ne dođe do vrha. U tom je trenutku zaporni cilindar otključan u položaju „Otvoreno”, a kuka ispada iz kućišta.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozorenje
  Oprezno okrećite zaporni cilindar. Ako se on ne zaključa u položaju „Otvoreno”, automatski se uvlači u svoj izvorni položaj „Zatvoreno” i može vam prikliještiti prste.
 3. Vratite na kućište kuke pokrov za zaštitu od prašine koji sprječava nakupljanje prljavštine u kućištu i zakopčajte kopče.
 4. Zatvorite pokrov za zaštitu od prašine na zapornom cilindru kuke pa kuku spremite na sigurno mjesto.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Za održavanje kuke redovito podmazujte njezinu površinu mazivom koje ne sadržava smole.

Električni priključci

Prema zakonskim propisima sve prikolice moraju biti opremljene stražnjim svjetlima, stop svjetlima, bočnim označnim svjetlima i pokazivačima smjera. Za napajanje svjetala na prikolici ugrađen je konektor za spajanje žica sa 13 pinova u blizini priključka za žice adaptera kuke za vuču za većinu tipova prikolica. Odgovornost je vozača da se pobrinite za ispravan rad svih električnih priključaka i svjetala na prikolici prije i tijekom vuče. Morate provoditi ručne provjere

Slika koja prikazuje ugrađeni 13-polni priključak ožičenja i oblačić na svakom terminalu.
 1. Lijevi pokazivač smjera
 2. Stražnje svjetlo za maglu
 3. Uzemljenje za pinove 1 – 8
 4. Desni pokazivač smjera
 5. Desno stražnje svjetlo
 6. Stop svjetla
 7. Lijevo stražnje svjetlo
 8. Svjetla za vožnju unatrag

Svi pinovi imaju niski napon napajanje. Gubitak svjetala prikolice pri vuči može biti rezultat kvara u ožičenju prikolice ili prevelike potrošnje energije svjetala priključenih na izlaze prikolice. Kad se to dogodi, na dodirnom zaslonu prikazuje se crvena ikona načina rada za vuču prikolice. Riješite sve probleme s ožičenjem i/ili smanjite broj svjetala priključenih na izlaze prikolice, a zatim isključite i ponovno uključite način rada za vuču prikolice.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Pinovi 9 – 13 (ako je vozilo time opremljeno) nisu podržani u ovom trenutku.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Vozila s olovno-kiselinskom baterijom pod niskim naponom imaju pomoćno napajanje. Vozila s litij-ionskom baterijom pod niskim naponom trenutno nemaju pomoćno napajanje. Možete odrediti kojom je baterijom vaše vozilo opremljeno dodirom na Kontrole > Softver > Dodatne informacije o vozilu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako se otkrije svjetlo za maglu na prikolici, vozilo Model Y onemogućuje stražnje svjetlo za maglu (ako je opremljeno njome).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Uvijek se pobrinite za to da kabel za napajanje prikolice nema kontakta s tlom niti da se vuče po tlu te da kabel dovoljno labavo visi i omogućava skretanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Upotrebljavajte isključivo električne priključke koje je osmislila tvrtka Tesla. Ne pokušavajte izravno spojiti žice i ne pokušavajte spojiti električno ožičenje prikolice ni na koji drugi način. Time biste mogli oštetiti električni sustav vozila i prouzročiti kvarove.

Utjecaj na doseg

Vuča prikolice povećava težinu vozila i silu otpora. Rezultat je znatno smanjenje dosega vožnje. Premda značajka Trip Planner (ako je dostupna u vašoj tržišnoj regiji) pokušava prilagoditi svoje procjene na temelju načina Način rada za vuču prikolice, moguće je da će stvarna potrošnja energije varirati. Sukladno tomu planirajte duljinu putovanja i odredišta za punjenje.