Ograničenja i upozorenja

Ova tema uključuje upozorenja, sigurnosne mjere i ograničenja koja se odnose na sljedeće značajke autopilota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nije opremljeno svim značajkama navedenih navedenim gore ili značajka možda neće raditi na opisan način.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pažljivo pročitajte sljedeća upozorenja i ograničenja prije upotrebe autopilota. Nepoštivanje svih upozorenja i uputa može uzrokovati oštećenje imovine, ozbiljne ozljede ili smrt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Osigurajte da su sve kamere čiste i da nemaju smetnje prije svake vožnje i prije upotrebe značajki autopilota (pogledajte Čišćenje kamere). Zaprljane kamere i senzor (ako je vozilo time opremljeno) te uvjeti u okolini kao što su kiša i izblijedjele oznake prometne trake mogu utjecati na performanse autopilota. Ako je kamera opsturirana ili zamućena, Model Y prikazuje poruku na osjetljiv na dodir i značajke autopilota možda neće biti dostupne. Za više informacija o određenim upozorenjima pogledajte Upozorenja o rješavanju problema.

Tempomat koji se prilagođava prometu

Dok upotrebljavate tempomat koji se prilagođava prometu, vozačeva je odgovornost uvijek zadržati budnost, voziti sigurno i u svakom trenutku imati kontrolu nad vozilom. Tijekom vožnje uvijek držite pogled na cesti i budite spremni po potrebi poduzeti korektivne radnje.

Uz to, vozač je odgovoran za postavljanje brzine tempomata koja jamči sigurnu vožnju i održavati je u skladu s uvjetima na cesti i primjenjivim ograničenjima brzine. Pobrinite se da su aktivna sljedeća ograničenja tempomata koji se prilagođava prometu.

 • Moguće je da se brzina vožnje s tempomatom neće promijeniti kad se promijeni ograničenje brzine.
 • Tempomat koji se prilagođava prometu ne prilagođava brzinu vožnje na temelju uvjeta na cesti ni uvjeta vožnje. Tempomat koji se prilagođava prometu nemojte upotrebljavati na vijugavim cestama s oštrim zavojima, na zaleđenim ili klizavim cestovnim površinama ni kada vremenski uvjeti (primjerice, gusta kiša, snijeg, magla itd.) onemogućavaju održavanje stalne brzine.
 • Nemojte se pouzdati da će tempomat koji se prilagođava prometu održavati točnu ili odgovarajuću udaljenost praćenja.
 • Tempomat koji se prilagođava prometu možda neće moći provesti odgovarajuću prilagodbu brzine zbog ograničenih kočnih mogućnosti i brda. Usto može i pogrešno procijeniti udaljenost od vozila ispred sebe. Vožnja nizbrdo može povećati brzinu vožnje pa će Model Y premašiti zadanu brzinu (i potencijalno ograničenje brzine na toj cesti).
 • Tempomat koji se prilagođava prometu može povremeno usporiti Model Y kada to nije potrebno ili to ne očekujete. Uzrok može biti blisko praćenje vozila ispred vas, otkrivanje vozila ili objekata u susjednim trakama (osobito u zavojima) itd.
 • Zbog postojećih ograničenja ugrađenog GPS (globalnog sustava pozicioniranja) može doći do situacija kada će Model Y usporiti, osobito u blizini izlaza i izlaznih rampa kad otkrije zavoj i/ili kad usmjeravate vozilo prema odredištu bez praćenja rute.
 • U nekim slučajevima (kada, primjerice, nema dovoljno podataka), tempomat koji se prilagođava prometu možda neće automatski smanjiti postavljenu brzinu na petlji ili izlaznoj rampi autoceste.
 • Tempomat koji se prilagođava prometu možda neće otkriti sve objekte te, osobito kada vozite brže od 80 km/h, možda neće zakočiti/usporiti kada je drugo vozilo ili objekt samo djelomično u vašoj prometnoj traci ili kada se vozilo koje pratite odmakne iz vaše putanje, a ispred vas se nađe objekt koji stoji ili se kreće sporo.
 • Tempomat koji se prilagođava prometu može reagirati na vozila ili objekte koji nisu prisutni ili nisu u vašoj prometnoj traci pa će nepotrebno ili neprikladno usporiti Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tempomat koji se prilagođava prometu najvjerojatnije neće pravilno funkcionirati u sljedećim vrstama situacija:
 • Cesta ima oštre zavoje ili značajke promjene visine.
 • Cestovni znakovi i signali nisu jasni, dvosmisleni ili loše održavani.
 • Vidljivost je loša (zbog jake kiše, snijega tuče itd. ili zbog slabo osvijetljenih cesta noću).
 • Vozite kroz tunel ili pokraj razdjeljivača ceste koji ometa vidljivost kamera
 • Kada jaka rasvjeta (primjerice farovi nadolazećih automobila ili izravna sunčeva svjetlost) ometa vidik kamera.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Gore navedeni uzroci ne predstavljaju iscrpan popis situacija koje mogu omesti pravilno funkcioniranje tempomata koji se prilagođava prometu. Tempomat koji se prilagođava prometu može se iznenada isključiti u bilo kojem trenutku iz nepredviđenih razloga. Uvijek gledajte cestu ispred sebe i budite spremni poduzeti odgovarajuće radnje. Vozačeva je odgovornost uvijek imati kontrolu nad vozilom Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tempomat koji se prilagođava prometu značajka je koja povećava udobnost i praktičnost vožnje, ali nije sustav za upozoravanje ni izbjegavanje sudara. Nemojte se pouzdati da će tempomat koji se prilagođava prometu primjereno usporiti Model Y. Uvijek gledajte cestu ispred sebe i budite spremni poduzeti korektivne radnje. U protivnom bi moglo doći do nesreće s teškim ozljedama ili smrću.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Premda tempomat koji se prilagođava prometu može otkriti pješake i bicikliste, nemojte se pouzdati da će zbog njih primjereno usporiti Model Y. U protivnom bi moglo doći do nesreće s teškim ozljedama ili smrću.

Automatsko upravljanje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Automatsko upravljanje je značajka koja uvjetuje upotrebu ruku. Cijelo vrijeme držite ruke na kolu upravljača pripazite na cestovne uvjete i okolni promet te se uvijek pripremite da reagirate. Nepoštivanjem ovih uputa možete uzrokovati oštećenja, ozbiljne ozljede ili smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Automatsko upravljanje namijenjeno je za upotrebu na autocestama s ograničenim pristupom, a vozač mora biti potpuno usredotočen. Automatsko upravljanje nemojte upotrebljavati u građevinskim zonama ili u područjima u kojima se mogu nalaziti biciklisti ili pješaci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte automatskom upravljanju prepustiti utvrđivanje odgovarajućeg puta vožnje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Automatsko upravljanje i povezane funkcije vjerojatno neće raditi ispravno u sljedećim slučajevima:
 • Automatsko upravljanje ne može točno utvrditi gdje su oznake trake. Na primjer, oznake trake jako su istrošene, vidljive su prethodne oznake ili su prilagođene zbog radova na cesti, brzo se mijenjaju (odvajanje traka, križanja ili spajanje), predmeti ili krajolik bacaju oštre sjene na oznake traka ili se na površini ceste nalaze spojevi asfalta ili druge crte visokog kontrasta.
 • Vidljivost je loša (jaka kiša, snijeg, magla itd.) ili vremenski uvjeti ometaju rad senzora.
 • Kamere ili senzori su zatvoreni, prekriveni ili oštećeni.
 • Vožnja po brežuljcima.
 • Prilaz naplatnoj kućici.
 • Vožnja cestom s izrazito oštrim zavojima ili cestom čija je površina vrlo gruba.
 • Jarko svjetlo (poput izravnog sunčevog svjetla) ometa kamere.
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili uređaji koji proizvode ultrazvučne valove.
 • Po uključenju pokazivača smjera u mrtvom kutu otkriveno je drugo vozilo.
 • Model Y vozi se vrlo blizu vozilu ispred, što blokira kamere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Rad automatskog upravljanja mogu onemogućiti brojni nepredviđeni uvjeti. Uvijek imajte to uvijek na umu i budite svjesni da značajka automatsko upravljanje zbog toga možda neće pravilno upravljati vozilom Model Y. Uvijek vozite pažljivo i budite spremni reagirati u trenu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Automatsko upravljanje nije osmišljeno za upravljanje niti će upravljati vozilomModel Y oko predmeta koji se djelomično nalaze na prometnoj traci i u nekim slučajima neće se zaustaviti ako predmeti blokiraju prometni trak. Uvijek gledajte cestu ispred sebe i budite spremni u trenu poduzeti radnje. Vozačeva je odgovornost uvijek imati kontrolu nad vozilom Model Y.

Automatska promjena trake

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kad mijenjate trak s pomoću opcije automatska promjena voznog traka, vozačeva je odgovornost da odredi je li promjena voznog traka sigurna i prikladna. Stoga prije pokretanja promjene prometne trake obavezno pregledajte mrtve kutove, oznake prometnih traka i kolnik kako biste utvrdili je li prelazak u željenu prometnu traku siguran i izvediv.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Budite svjesni sljedećih ograničenja prilikom upotrebe značajke automatska promjena voznog traka.
 • Nikada nemojte značajki automatske promjene trake prepustiti utvrđivanje odgovarajućeg puta vožnje. Vozite pažljivo i pratite cestu te promet oko sebe, pratite okolinu te upozorenja na dodirnom zaslonu. Uvijek budite spremni reagirati.
 • Automatsku promjenu trake nemojte upotrebljavati na cestama s neprestano promjenjivim uvjetima u prometu te na cestama s biciklistima i pješacima.
 • Rad automatske promjene trake ovisi o mogućnosti prepoznavanja oznaka traka s pomoću kamera.
 • Automatsku promjenu trake nemojte upotrebljavati na zavojitim cestama s oštrim zavojima, na zaleđenim ili skliskim cestama, ili kada vremenski uvjeti (poput jake kiše, snijega, magle itd.) mogu ometati kamere ili senzore (ako je vozilo time opremljeno).
 • Osim gore navedenih uzroka, ubrzanje za pretjecanje možda se neće aktivirati iz mnogo drugih, nepredviđenih razloga (primjerice, zbog nedostatka podataka GPS-a). Ostanite na oprezu i nemojte se pouzdati da će značajka ubrzanja za pretjecanje povećati brzinu vožnje.
 • Ubrzanje za pretjecanje povećava brzinu vožnje uvijek kada aktivirate odgovarajući signal za skretanje te ubrzava Model Y bliže prema vozilu ispred. Premda tempomat usklađen s prometom nastavlja održavati udaljenost od vozila ispred, važno je da upamtite da se odabrana udaljenost praćenja smanjuje kada je ubrzanje za pretjecanje aktivno, osobito u slučajevima kada možda nemate namjeru preteći vozilo koje pratite.

Upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Za upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja u ugrađenoj karti vozila na lokacijama moraju biti označeni semafori i znakovi obaveznog zaustavljanja. U nekim slučajima, podaci na karti nisu točni ili su stari te možda neće sadržavati sve semafore i znakove obaveznog zaustavljanja. Stoga upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja možda neće otkriti sve semafore i znakove obaveznog zaustavljanja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajka upozorenja na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja ne primjenjuje kočnice i ne usporava Model Y te ne može otkriti sve semafore i znakove obaveznog zaustavljanja. Upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja osmišljeno je samo za navođenje i ne može zamijeniti pažljivu vožnju i razumno rasuđivanje. Tijekom vožnje pratite cestu i nikada nemojte ovisiti o upozorenjima na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Semafor i znak obaveznog zaustavljanja osmišljeni su da vas upozore samo kad se približavate vidljivom znaku obaveznog zaustavljanja, crvenom svjetlu semafora ili kasnijoj pojavi žutog svjetla semafora. Možda vas neće upozoriti na raskrižja s trepćućim svjetlima te vas neće upozoriti na privremenu signalizaciju za propuštanje drugih vozila ili privremeni znak obaveznog zaustavljanja (poput onih koji se upotrebljavaju na gradilištima). Uz to, upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja ne upozorava na nadolazeće semafore ili znakove obaveznog zaustavljanja kad pritišćete papučicu gasa ili kočnice (koje onemogućuju automatsko upravljanje).

Navigacija autopilotom

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Izbor odgovarajuće trake na izlaznoj rampi nikada nemojte prepustiti Navigaciji autopilotom. Budite pažljivi i provedite vizualne provjere kako biste se uvjerili da je traka za vožnju sigurna i slobodna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako isključite Traženje potvrde promjene voznog traka, Navigacija autopilotom obavještava vas o predstojećim promjenama trake i izlaznim rampama, no vaša je odgovornost neprekidno nadzirati okoliš i održavati kontrolu nad Model Y. Promjene trake mogu se dogoditi brzo i iznenadno. Ruke obavezno držite na upravljaču, a oči na putanji vožnje ispred vas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Navigacija u okviru autopilota nije autonomna vožnja. Morate pratiti cestu, obavezno ruke držati na upravljaču te pratiti navigacijsku rutu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kao i tijekom normalne vožnje, budite posebno pažljivi u nepreglednim zavojima, petljama na autocestama te izlaznim i ulaznim rampama jer se prepreke mogu pojaviti brzo, u bilo kojem trenutku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Navigacija autopilotom možda neće prepoznati ili otkriti dolazeća vozila, nepomične predmete i trake za posebnu namjenu poput onih za motocikle, automobile s više osoba, vozila hitnih službi itd. Cijelo vrijeme morate biti na oprezu te spremni poduzeti odgovarajuće radnje. U suprotnom može doći do oštećenja, ozljeda ili smrti.

Automatsko parkiranje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Učinkovitost značajke Automatsko parkiranje ovisi o sposobnosti kamera i senzora (ako je vozilo time opremljeno) da odrede blizinu vozila u odnosu na rubnike, objekte i ostala vozila. Budite svjesni sljedećih upozorenja prije i tijekom upotrebe automatskog parkiranja.
 • Nemojte upotrebljavati Automatsko parkiranje ako je bilo što, poput kuke kugle, nosača za bicikle ili prikolice, pričvršćeno na kuku za vuču. Automatsko parkiranje se možda neće zaustaviti zbog kuka prilikom parkiranja između ili ispred ostalih vozila.
 • Nikada nemojte ovisiti o značajki Automatsko parkiranje kako biste pronašli parkirno mjesto koje je legalno, prikladno i sigurno. Značajka Automatsko parkiranje možda neće uvijek otkriti predmete na parkirnom mjestu. Obavezno sami vizualno provjerite je li parkirno mjesto prikladno i sigurno.
 • Ako značajka Autopark aktivno upravlja vozilom Model Y, upravljač se kreće u skladu s prilagodbama značajke Autopark. Ne ometajte kretanje upravljača. Na taj način poništavate značajku Autopark.
 • Redovno provjeravajte okolinu tijekom postupka parkiranja. Budite spremni aktivirati kočnice kako biste izbjegli vozila, pješake ili predmete.
 • Kad je automatsko parkiranje aktivno, nadzirite dodirni zaslon kako biste se pobrinuli da slijedite upute koje navodi automatsko parkiranje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor

U sljedećim situacijama značajka Automatsko parkiranje vjerojatno neće raditi onako kako je predviđeno:

 • Cesta ima nagib. Značajka Automatsko parkiranje dizajnirana je za rad samo na ravnim cestama.
 • Kada vidljivost nije dobra (zbog guste kiše, snijega, magle itd.).
 • Rubnik je izrađen od materijala koji nije kamen ili vozilo ne može otkriti rubnik.
 • Ciljano parkirno mjesto nalazi se neposredno uz zid ili stup (na primjer, zadnje parkirno mjesto u nizu u podzemnoj garaži).
 • Jedan ili veći broj senzora (ako postoje) ili kamera je oštećen, prljav ili blokiran (na primjer, blatom, ledom ili snijegom ili navlakom za prednji dio vozila, prekomjernom bojom ili ljepljivim proizvodima, kao što su omoti, naljepnice, gumeni premazi itd.).
 • Vremenski uvjeti (jaka kiša, snijeg, magla ili ekstremno visoke ili niske temperature) ometaju rad senzora (ako je vozilo time opremljeno).
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili električne smetnje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Mnoge nepredviđene okolnosti mogu ugroziti sposobnost značajke Automatsko parkiranje da parkira vozilo Model Y. Imajte to uvijek na umu i budite svjesni da značajka Automatsko parkiranje zbog toga možda neće pravilno upravljati vozilom Model Y. Obratite pažnju tijekom parkiranja vozila Model Y i budite spremni odmah preuzeti kontrolu.

Samostalno parkiranje bez vozača

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Učinkovitost značajke Samostalno parkiranje bez vozača ovisi o sposobnosti kamera i senzora (ako je vozilo time opremljeno) da određuju blizinu vozila u odnosu na objekte, ljude, životinje i ostala vozila. Značajka Samostalno parkiranje bez vozača vjerojatno neće funkcionirati onako kako je predviđeno u sljedećim vrstama situacija:
 • Putanja vožnje je na nagibu. Značajka Samostalno parkiranje bez vozača osmišljena je da radi samo na ravnim cestama (do 10 % nagiba).
 • Otkriven je povišeni betonski rub. Značajka Samostalno parkiranje bez vozača ne pomiče voziloModel Y preko ruba koji je veći od približno 2,5 cm (1 inč).
 • Jedan ili veći broj senzora (ako je vozilo time opremljeno) ili kamera je oštećen, prljav ili blokiran (na primjer, blatom, ledom ili snijegom ili navlakom za prednji dio vozila, prekomjernom bojom ili ljepljivim proizvodima, kao što su omoti, naljepnice, gumeni premazi itd.).
 • Kada vremenski uvjeti (gusta kiša, snijeg, magla ili ekstremno visoke ili niske temperature) ometaju funkcioniranje senzora.
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili uređaji koji proizvode ultrazvučne valove.
 • Model Y radi u načinu rada s prikolicom ili je priključena dodatna oprema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Gornji popis ne predstavlja iscrpan popis situacija koje mogu ometati pravilan rad značajke Samostalno parkiranje bez vozača. Odgovornost je vozača da vozilo Model Y bude pod nadzorom u svakom trenutku. Pažljivo pazite kad se značajka Samostalno parkiranje bez vozača aktivno upotrebljava za pomicanje vozila Model Y i budite spremni odmah poduzeti odgovarajuće mjere. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljne materijalne štete, ozljeda ili smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Model Y ne može otkriti prepreke koje se nalaze niže od odbojnika, prepreke koje su jako uske ili vise sa stropa (na primjer, bicikli). Pored toga, mnoge nepredviđene okolnosti mogu ugroziti sposobnost značajke Samostalno parkiranje bez vozača da vozilo uparkira ili isparkira iz parkirnog mjesta, pa se kao rezultat toga s pomoću značajke Samostalno parkiranje bez vozača vozilo Model Y ne kreće na odgovarajući način. Iz tog razloga morate neprestano nadgledati kretanje vozila i njegovu okolicu i biti spremni zaustaviti vozilo Model Y u bilo kojem trenutku.

Pametno pozivanje vozila

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Značajka Pametno pozivanje vozila je u BETA fazi. Morate neprestance nadzirati vozilo i njegovu okolinu i biti spremni da odmah poduzmete odgovarajuće mjere u svakom trenutku. Odgovornost je vozača da se značajkom Pametno pozivanje vozila koristi na siguran, odgovoran i namjenski način.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Značajka Pametno pozivanje vozila osmišljena je i namijenjena za upotrebu isključivo na parkiralištima i prilazima koji se nalaze u privatnom vlasništvu, gdje je okolno područje poznato i predvidivo. Ne koristite se značajkom Pametno pozivanje vozila na javnim prometnicama.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Značajka Pametno pozivanje vozila onemogućena je ako je vozilo Model Y u Načinu rada s ograničenim pristupom (pogledajte Način rada s ograničenim pristupom).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor

Nije vjerojatno da će značajka Pametno pozivanje vozila propisno funkcionirati u sljedećim situacijama:

 • GPS podaci nisu dostupni zbog slabe pokrivenosti signalom mobilne mreže.
 • Putanja vožnje je pod nagibom. Značajka Pametno pozivanje vozila osmišljena je za funkcioniranje samo na ravnim cestama (nagiba do 10 %).
 • Otkrije se izdignuti rub betona. Ovisno o visini ruba betona, moguće je da značajka Pametno pozivanje vozila neće moći pomaknuti vozilo Model Y preko njega.
 • Jedan ili veći broj senzora (ako postoje) ili kamera je oštećen, prljav ili blokiran (na primjer, blatom, ledom ili snijegom ili navlakom za prednji dio vozila, prekomjernom bojom ili ljepljivim proizvodima, kao što su omoti, naljepnice, gumeni premazi itd.).
 • Vremenski uvjeti (jaka kiša, snijeg, magla ili ekstremno visoke ili niske temperature) ometaju rad senzora ili kamere (ako je vozilo time opremljeno).
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili uređaji koji proizvode ultrazvučne valove.
 • Model Y radi u načinu rada s prikolicom ili je priključena dodatna oprema
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Gore navedeni popis situacija nije potpuni popis svih situacija u kojima može biti ometan ispravan rad značajke Pametno pozivanje vozila. Odgovornost je vozača da u svakom trenutku zadrži kontrolu nad vozilom Model Y. Posebnu pozornost obratite kad god se vozilo Model Y aktivno pokreće s pomoću značajke Pametno pozivanje vozila i budite spremni odmah poduzeti odgovarajuće mjere. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljnih oštećenja vozila i ostalih objekata, ozljeda ili smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajkom Pametno pozivanje vozila smijete se koristiti samo na popločanim površinama.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Moguće je da značajka Pametno pozivanje vozila neće zaustaviti vozilo zbog svih predmeta (poglavito vrlo niskih predmeta, kao što su rubno kamenje, ili vrlo visokih predmeta, kao što su police) te da neće reagirati na sav promet. Značajka Pametno pozivanje vozila ne prepoznaje smjer prometa, ne navigira oko praznih parkirnih mjesta, a moguće je da neće predvidjeti ni križanja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pri upotrebi značajke Pametno pozivanje vozila morate održavati neometan pogled na vozilo Model Y i biti spremni zaustaviti vozilo u svakom trenutku otpuštanjem gumba u mobilnoj aplikaciji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kada otpustite gumb kako biste zaustavili vozilo Model Y, vozilo će se zaustaviti, ali tek nakon kraće odgode. Zato je presudno da obratite pozornost na putanju vožnje vozila u svakom trenutku te da proaktivno predviđate prepreke koje vozilo možda neće moći otkriti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Postupajte s krajnjim oprezom pri upotrebi značajke Pametno pozivanje vozila na mjestima na kojima se kretanje prepreka ne može predvidjeti. Primjerice, kada su prisutni ljudi, djeca ili životinje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Moguće je da značajka Pametno pozivanje vozila neće zaustaviti vozilo zbog svih predmeta (poglavito vrlo niskih predmeta, kao što su rubno kamenje, ili vrlo visokih predmeta, kao što su police) te da neće reagirati na promet iz suprotnog smjera ili sa strana. Obratite pozornost i budite spremni zaustaviti vozilo Model Y u svakom trenutku otpuštanjem gumba u mobilnoj aplikaciji.