Ažuriranja softvera

Učitavanje novog softvera

Tesla bežično ažurira softver u vozilu, stalno pružajući nove značajke. Društvo Tesla preporučuje da instalirate ažuriranja softvera što je prije moguće na vozilu. Kako biste osigurali najbržu i najpouzdaniju isporuku ažuriranja softvera, neka Wi-Fi bude uključen i povezan kad god je to moguće. U većini slučajeva vozilo mora biti povezano s Wi-Fi mrežom radi pokretanja ažuriranja softvera (pogledajte Wi-Fi).

Preuzimanje i instalacija novog softvera

Postoje dva koraka kod primanja novog ažuriranja: preuzimanje softvera (potrebna je Wi-Fi mreža) i instalacija. Za dodatnu praktičnost možete početi preuzimanja i instalacije s pomoću mobilne aplikacije Tesla.

Preuzimanje

Kad je dostupno ažuriranje softvera za preuzimanje, preuzimanje se događa automatski tako da prikazuje zelenu strelicu na vrhu dodirnog zaslona. Ako vozilo nije povezano na Wi-Fi mrežu, žuta ikona preuzimanja se pojavljuje. Iako možete voziti dok se ažuriranje softvera preuzima, na taj način ćete prekinuti preuzimanje ako vozilo izgubi Wi-Fi mrežu. Kad je ažuriranje softvera u potpunosti preuzeto i spremno za instalaciju, pojavit će se ikona sata na vrhu dodirnog zaslona.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kako biste osigurali najbrže i najpouzdanije preuzimanje ažuriranja softvera, neka Wi-Fi mreža bude uključena i povezana kad god je to moguće (pogledajte Wi-Fi).

Instalacija

NE MOŽETE voziti dok se softver instalira. Ako ste ukopčani, vozilo će se prestati puniti sve dok se instalacija dovrši. Kako biste započeli instalaciju, dodirnite ikonu žutog sata na vrhu dodirnog zaslona. Dodirnite Instaliraj odmah kako biste odmah započeli instalaciju ili dodirnite Postavi vrijeme kako biste odabrali različito vrijeme početka. U bilo kojem trenutku prije instalacije ažuriranja možete dodirnuti ikonu sata kako biste izmijenili vrijeme. Ako u planirano vrijeme ažuriranja vozite Model Y, ažuriranje se otkazuje i morate ga ponovno unijeti u plan. Također možete pregledati, preuzeti i instalirati ažuriranja softvera tako da odaberete Kontrole > Softver Ako je moguće, poveži se s Wi-Fi mrežom kako bi preuzeli ažuriranje.

Ažuriranja softvera ne izvršavaju se kad su određene značajke aktivne, poput značajki Zadržavanje klimatizacije, način rada za kućne ljubimce i način rada za kampiranje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ažuriranje softvera neće se instalirati ako su omogućeni načini rada Održavanje, Kućni ili Kampiranje (pogledajte Zadržavanje klimatizacije, Način rada za kućne ljubimce i Način rada za kampiranje).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Po potrebi Tesla ponekad šalje ažuriranja softvera i putem mobilne veze.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Neka ažuriranja softvera traju oko 30 minuta do završetka (neka mogu potrajati i duže). Model Y mora biti u stupnju prijenosa za parkiranje dok se softver ažurira.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne pokušavajte upotrebljavati vozilo dok se softver instalira. Tijekom instalacije funkcije vozila, uključujući neke sigurnosne sustave te otvaranje i zatvaranje prozora i vrata, mogu biti ograničene ili onemogućene pa biste mogli oštetiti vozilo.

Postavke ažuriranja softvera

Tesla određuje kako, kada i gdje će poslati ažuriranja vozilima na temelju različitih faktora, jedinstvenih za svako izdanje. Pod Kontrole > Softver možete odabrati koliko brzo želite primati ažuriranja koja su spremna za vaše vozilo. Ranije pristupite odabirom na Napredno (koje će imati dodatna izdanja) ili pričekajte dok ostali instaliraju (koje će imati manje izdanja) odabirom Standardno. Odabirom opcije Napredno vaše vozilo ne ulazi u program ranog pristupa tvrtke Tesla.

Društvo Tesla ne ažurira softver na zahtjev za one koji žele primiti najnovije značajke i poboljšanja. Najbolji je način za brzo primanje najnovijih ažuriranja softvera odabir opcije Napredno i dosljedno povezivanje s Wi-Fi mrežom (pogledajte Wi-Fi).

Ako dodirni zaslon prikazuje poruku koja ukazuje na neuspješno ažuriranje softvera, pričekajte sljedeće izdanje za ažuriranje softvera vozila.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Zaslon za ažuriranje softvera prikazuje se sve dok ne instalirate ažuriranje. Instalirajte ažuriranje softvera što je prije moguće. Jamstvo za vozilo ne pokriva štete koje nastanu zbog neinstaliranja ažuriranja softvera. Propust pri ili odbijanje instalacije ažuriranja može uzrokovati nemogućnost pristupa nekim značajkama vozila ili neusklađenost digitalnih multimedijskih uređaja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Društvo Tesla može ažurirati ili ponovno instalirati softver vozila kao normalan dio postupka dijagnostike, popravka i održavanja prilikom servisa Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Vraćanje na prethodnu verziju softvera nije moguće.

Punjenje

Ako se Model Y puni kad se pokrene ažuriranje softvera, punjenje prestaje. Punjenje se nastavlja automatski nakon dovršetka ažuriranja softvera.

Pregled napomena o izdanju

Kada ažuriranje softvera završi, pročitajte napomene o izdanju prikazane na dodirnom zaslonu kako biste se informirali o promjenama ili novim značajkama. Kako biste u bilo kojem trenutku prikazali napomene o izdanju o trenutnoj verziji softvera vašeg vozila, dodirnite Kontrole > Softver > Napomene o izdanju.

Tvrtka Tesla toplo preporučuje da pročitate sve napomene o izdanju. One mogu sadržavati važne sigurnosne informacije ili upute za upotrebu vozila Model Y.