Identifikacijske oznake

Identifikacijski broj vozila

VIN možete pronaći na sljedećim lokacijama:

 • Na dodirnom zaslonu pritisnite Kontrole > Softver.
 • Utisnut u ploču koja se nalazi na vrhu nadzorne ploče. Može se vidjeti gledanjem kroz vjetrobransko staklo.
  Strelica pokazuje na VIN pločicu na vrhu nadzorne ploče.
 • Ispisano na oznaci regulatorne pločice koja je smještena na stupu vrata. Može se vidjeti kada su prednja vrata otvorena.
  Strelica koja ukazuje na oznaku na stupu vrata.
 • Automobili proizvedeni u tvornici u Fremontu :: VIN je utisnut u desni gornji dio stupa vrata i može se vidjeti kada se ukloni unutarnja obloga.
  Strelica koja ukazuje na VIN lokaciju s uklonjenom unutarnjom oblogom.
 • Automobili proizvedeni u gigatvornici u Berlinu: VIN broj smješten je na oznaci utisnutoj na pragu vrata stražnjih sjedala i može se vidjeti kada je uklonjena unutarnja obloga.
 • Automobili proizvedeni u gigatvornici u Šangaju: VIN je utisnut u pod, a može se vidjeti ako se suvozačevo sjedalo pomakne prema natrag i podna obloga se podigne.
  VIN lokacija ispod sjedala.