Kočenje i zaustavljanje

Kočni sustavi

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ispravan rad kočnih sustava presudan je za jamčenje sigurnosti. Ako imate problema s papučicom kočnice, kočnim čeljustima ili bilo kojom drugom komponentom kočnog sustava Model Y, smjesta se obratite tvrtki Tesla.

Model Y ima sustav protiv blokiranja kotača (ABS) koji sprječava blokiranje kotača kada pritisnete papučicu kočnice do kraja. Time se poboljšava kontrola nad upravljanjem tijekom zahtjevnog kočenja u većini uvjeta na cesti.

U uvjetima kočenja u slučaju nužde sustav ABS neprestance nadzire broj okretaja svakog kotača pa prilagođava pritiskanje kočnice raspoloživom prianjanju.

Ta izmjena pritiskanja kočnice može se osjetiti kao pulsiranje papučice kočnice. To samo pokazuje da sustav ABS radi i nije povod za zabrinutost. Za vrijeme takvog pulsiranja stopalom održavajte čvrst i stabilan pritisak na papučici kočnice.

Riječ ABS unutar narančastog kruga
Indikator sustava ABS nakratko će zatreperiti narančasto bojom na instrumentne ploče pri prvom pokretanju Model Y. Ako taj indikator zasvijetli u bilo kojem drugom trenutku, to je znak da je došlo do kvara sustava ABS i da sustav ABS ne radi. Obratite se tvrtki Tesla. Kočni sustav i dalje je u potpunosti funkcionalan i na njega ne utječe kvar sustava ABS. Međutim, moguće je da će se povećati put kočenja. Vozite oprezno i izbjegavajte snažno kočenje.
Crveni uskličnik unutar crvenog kruga s riječi KOČNICA ispod
Ako se na instrumentne ploče prikaže ovaj indikator kočnice crvenom bojom u bilo kojem trenutku, osim nakratko pri prvom pokretanju Model Y, otkriven je kvar kočnog sustava ili je razina tekućine u kočnicama niska. Smjesta se obratite tvrtki Tesla. Održavajte stabilan pritisak na kočnici i čvrsto pritišćite kočnicu kako bi se vozilo zaustavilo kada to bude sigurno.
Narančasti uskličnik unutar narančastog kruga s riječi KOČNICA ispod
Ako je otkriven kvar pojačivača kočnica, na dodirnom zaslonu prikazuje se ovaj narančasti indikator kočenja. Održavajte stabilan pritisak i čvrsto pritišćite kočnicu kako bi se vozilo zaustavilo kad to bude sigurno. Dodatna hidraulička kompenzacija je aktivna (pogledajte Hidraulička kompenzacija pojačivača kočenja).

Kočenje u slučaju nužde

U slučaju nužde do kraja pritisnite papučicu kočnice i održavajte čvrst pritisak, čak i na površinama sa slabim prianjanjem. Sustav ABS prilagođava pritiskanje kočnice na svakom kotaču u skladu s raspoloživim prianjanjem. Time se sprječava blokiranje kotača te osigurava što je moguće sigurnije zaustavljanje.

Ako je potreban alternativni način da zaustavite vozilo, pritisnite i držite gumb Park na ručici za vožnju kako biste primijenili kočnice i uklonili zakretni moment vožnje dok držite gumb.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne pritišćite uzastopno papučicu kočnice više puta. Time ćete prekinuti rad sustava ABS, a može se povećati i put kočenja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Uvijek održavajte siguran razmak od vozila ispred vas te budite svjesni opasnih uvjeta vožnje. Premda sustav ABS može poboljšati zaustavni put, ipak ne može nadvladati zakone fizike. Također ne sprječava opasnost od akvaplaniranja (kada sloj vode sprječava izravan kontakt guma s cestom).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Sustav automatskog kočenja u slučaju nužde (pogledajte Pomoć pri izbjegavanju sudara) osmišljen je za automatsko kočenje u situacijama u kojima se sudar ne može izbjeći. No sustav za automatsko kočenje u slučaju nužde nije osmišljen za sprječavanje sudara. U najbolju ruku može svesti na minimum posljedice frontalnog sudara jer će pokušati smanjiti brzinu vožnje. Oslanjanje na sustav automatskog kočenja u slučaju nužde za izbjegavanje sudara može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
U hitnim slučajevima, ako kočnice ispravno ne rade, pritisnite i držite gumb Park na ručici za vožnju kako biste zaustaviliModel Y. Vozilo nemojte zaustavljati na taj način ako to nije apsolutno nužno.

Dinamička kočiona svjetla (ako je vozilo time opremljeno)

Ako vozite brzinom iznad 50 km/h i snažno zakočite (ili ako se aktivira sustav automatskog kočenja u slučaju nužde), svjetla kočnice brzo trepere kako bi upozorila druge vozače da Model Y naglo usporava. Ako se Model Y potpuno zaustavi, trepere svjetla za upozorenje na opasnost. To se treperenje nastavlja sve dok ne pritisnete papučicu gasa ili dok rukom ne pritisnete gumb za isključivanje svjetla u opasnosti (pogledajte Uključivanje sva četiri pokazivača smjera).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Dinamička svjetla kočnice neće treperiti dok je omogućen način rada za trkaću stazu (pogledajte Sportski način).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kad vučete prikolicu (ako je primjenjivo), svjetla kočnice na prikolici također rade na gore opisani način, čak i kada prikolica nije opremljena zasebnim kočnim sustavom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Dok vučete prikolicu (ako je primjenjivo), obavezno povećajte udaljenost praćenja. Iznenadno kočenje može dovesti do proklizavanja, smanjenja kuta između vozila i prikolice i gubitka kontrole.

Brisanje diska kočnice

Kako bi kočnice i dalje dobro radile pri hladnim i mokrim uvjetima, Model Y je opremljeno sustavom brisanja kočionih diskova. Ako se otkriju hladni i mokri vremenski uvjeti, ova značajka kontinuirano primjenjuje nezamjetnu količinu kočione sile kako bi se uklonila voda s površine kočionih diskova.

Hidraulička kompenzacija slabljenja kočne sile

Model Y je opremljeno i hidrauličkom kompenzacijom slabljenja kočne sile. To pomaže u nadzoru tlaka u kočnom sustavu i aktivnosti sustava ABS u slučaju smanjene učinkovitosti kočnica. Ako je smanjena učinkovitost kočnica (primjerice, kao rezultat slabljenja kočnica ili hladnih ili mokrih vremenskih uvjeta), moguće je da ćete čuti zvuk, imati osjećaj da se papučica kočnice odvaja od vašeg stopala i primijetiti naglo povećanje kočenja. Kočite na uobičajen način i nastavite pritiskati papučicu kočnice bez otpuštanja ili pumpanja kočnica.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
U hitnim slučajevima, ako kočnice ispravno ne rade, pritisnite i držite gumb Park na ručici za vožnju kako biste zaustaviliModel Y. Vozilo nemojte zaustavljati na taj način ako to nije apsolutno nužno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pri vožnji uvijek održavajte siguran razmak od vozila ispred vas te budite oprezni u opasnim uvjetima vožnje. Brisanje diska kočnice ili hidraulička kompenzacija slabljenja kočne sile nisu prikladni kao zamjena za adekvatno kočenje.

Hidraulička kompenzacija pojačivača kočenja

Model Y opremljen je pojačivačem kočenja koji aktivira kočnice pri pritiskanju papučice kočnice. Hidraulična kompenzacija pojačivača kočenja pruža mehaničku pomoć u slučaju kvara pojačivača kočenja. Ako se otkrije kvar u sustavu pojačivača kočnica, papučicu kočnice teže je pritisnuti i pri njezinom pritisku može se čuti zvuk. Za zaustavljanje Model Y, jednoliko pritišćite papučicu kočnice bez otpuštanja ili pumpanja. Vozite pažljivo i održavajte siguran razmak od drugih vozača jer bi odzivnost papučice kočnice i učinkovitost kočenja mogli biti umanjeni.

Regenerativno kočenje

Kad god se Model Y kreće, a vaše stopalo nije na papučici gasa, regenerativno kočenje usporava vozilo, a sav višak električne energije vraća natrag u bateriju. Predviđanjem zaustavljanja te smanjenjem ili potpunim uklanjanjem pritiska na papučicu gasa radi usporavanja možete iskoristiti regenerativno kočenje kako biste povećali doseg vožnje.

Smanjivanje ubrzanja vozila zbog regenerativnog kočenja može se razlikovati ovisno o trenutnom stanju baterije. Na primjer, regenerativno kočenje ograničeno je ako je baterija hladna ili potpuno napunjena.

Mjerač napajanja (tanka vodoravna linija na području statusa automobila dodirnog zaslona) prikazuje upotrebu napajanja u stvarnom vremenu:

 1. Predstavljanja generiranu električnu energiju od regenerativnog kočenja ili električnu energiju od usporavanja vozila. Električna energija koja se vraća natrag u bateriju prikazuje se zelenom bojom, a električna energija koju upotrebljava uobičajeni kočni sustav prikazuje se sivom bojom.
 2. Predstavlja električnu energiju koju proizvodi baterija, poput one koja se upotrebljava za ubrzavanje vozila. Kad pritisnete papučicu gasa, gornja polovica mjerača napajanja puni se crnom bojom (ili bijelom ako je zaslon taman).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Montaža zimskih guma s agresivnom mješavinom i dizajnom gaznog sloja može privremeno smanjiti regenerativnu kočnu silu. Međutim, vaše je vozilo osmišljeno za to da se stalno ponovno kalibrira, a nakon zamjene guma nastavit će se s povećanom obnovom sile regenerativnog kočenja nakon nekoliko pravocrtnih ubrzanja. Kod većine vozača to se događa nakon kraćeg razdoblja uobičajene vožnje, ali je moguće da će vozači koji obično blago ubrzavaju morati snažnije ubrzavati dok je ponovna kalibracija u tijeku. Dodirnite Servis > Kotači i gume > Gume kako biste odabrali zimske gume i ubrzali postupak.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako regenerativno kočenje agresivno usporava Model Y (na primjer, kada u potpunosti maknete stopalo s papučice gasa pri brzinama kojima se vozi po autocesti), uključuju se svjetla kočnice kako bi upozorila druge da usporavate.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Zato što voziloModel Yupotrebljava regenerativno kočenje, obloge kočnice obično se manje upotrebljavaju nego one kod tradicionalnih sustava kočenja. Kako se ne bi nakupila hrđa i korozija, društvo Tesla preporuča učestalo pritiskanje papučice kočnice kako biste primijenili mehaničke kočnice i osušili obloge kočnica i rotore.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
U uvjetima snijega ili leda moguće je da ćeModel Y izgubiti silu prianjanja tijekom regenerativnog kočenja, posebno ako se koristi postavka Standardno i/ili ne koriste se zimske gume. Tesla preporuča upotrebu postavke Nisko u uvjetima snijega ili leda kako bi se održala stabilnost vozila

Postavljanje razine regenerativnog kočenja

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Postavka regenerativnog kočenja možda je nedostupna za vozila proizvedena otprilike u siječnju 2024.

Na dodirnom zaslonu možete promijeniti razinu regenerativnog kočenja:

 1. Dodirnite Kontrole > Dinamika > Regenerativno kočenje.
 2. Odaberite jednu od dviju razina:
  • Nisko: Ograničava regenerativno kočenje. Kada otpustite papučicu gasa, Model Y potrebno je dulje vrijeme da uspori i spušta se dalje nego s postavkom „Standard”.
  • Standardno: Omogućuje maksimalnu silu regenerativnog kočenja. Kada otpustite papučicu gasa, Model Y usporava, smanjujući potrebu za primjenom kočnica.

Način zaustavljanja

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Načini zaustavljanja nedostupni su za vozila proizvedena otprilike u siječnju 2024.

Regenerativno kočenje usporava Model Y kad god otpustite papučicu gasa tijekom vožnje. Možete odabrati što želite da Model Y učini nakon smanjenja brzine vožnje na vrlo nisku brzinu (skoro pa zaustavljanje) kada su otpuštene i papučica gasa i papučica kočnice. Dok je u položaju Park, dodirnite Kontrole > Dinamika > Način zaustavljanja i odaberite jednu od ovih opcija:

 • Puzanje: Neposredno prije trenutka i u trenutku potpunog zaustavljanja motor i dalje primjenjuje zakretni moment i pokreće Model Y blago prema naprijed (u položaju Drive) ili prema natrag (u položaju Reverse), slično vozilima s uobičajenim automatskim mjenjačom. U nekim je situacijama, primjerice na strmom brdu ili prilazu, moguće da ćete morati pritisnuti papučicu gasa kako biste se nastavili kretati ili spriječili da se Model Y kreće u suprotnom smjeru.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozorenje
  Nikada se ne oslanjajte na to da će način Puzanjeprimijeniti dovoljno velik zakretni moment da spriječi da se vozilo otkotrlja nizbrdo. Uvijek pritisnite papučicu kočnice kako bi vozilo ostalo u zaustavljenom položaju ili papučicu gasa kako biste se pokrenuli uzbrdo. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja vozila i/ili sudara.
 • Zadrži: Maksimalno povećava doseg vožnje i smanjuje trošenje kočnica neprestanim pružanjem regenerativnog kočenja pri brzinama nižim od onih u postavkama Puzanje i Rolanje. Kada se Model Y zaustavi, kočnice se automatski aktiviraju, a da vi pritom ne morate stopalom pritisnuti papučicu kočnice. Kad god je vozilo zaustavljeno na ravnoj podlozi, način Hold drži kočnicu pritisnutom, pod uvjetom da ste maknuli stopalo i s papučice gasa i s papučice kočnice. Pogledajte Vehicle Hold.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozorenje
  Nikada se ne oslanjajte na to da će način Zadrži adekvatno usporiti ili u potpunosti zaustaviti vaše vozilo. Više je čimbenika koji mogu doprinjeti duljem zaustavnom putu, uključujući nizbrdice, te smanjeno ili ograničeno regenerativno kočenje (pogledajte Regenerativno kočenje). Uvijek budite spremni pritisnuti papučicu kočnice kako biste adekvatno usporili ili se zaustavili.
 • Kotrljanje: Neposredno prije trenutka ili u trenutku potpunog zaustavljanja Model Y se počinje slobodno kotrljati kao da je vozilo u neutralnom stupnju prijenosa. Dakle, ako ste zaustavljeni na nizbrdici, Model Y će se otkotrljati nizbrdo. Kočnica se ne aktivira, a motor ne primjenjuje zakretni moment (sve dok ne pritisnete papučicu gasa).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ako odaberete načine Puzanje ili Kotrljanje, još se uvijek možete poslužiti načinom Zadržavanje vozila kako biste aktivirali kočnice. Međutim, morat ćete ipak nakratko pritisnuti papučicu kočnice dok je vozilo zaustavljeno. Pogledajte Vehicle Hold.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Dok je Model Y u Sportskom načinu (pogledajte Sportski način), automatski je omogućen način Kotrljanje, bez obzira na odabranu postavku. Kada više nije u Sportskom načinu, Model Y se vraća na postavku koju ste odabrali.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Vaša željena postavka za način zaustavljanja nije se sinkronizirala s profilom vozača.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pritisnite papučicu kočnice ako se Model Y kreće kada to nije sigurno. Vaša je odgovornost da ostanete budni i zadržite kontrolu nad vozilom u svakom trenutku. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljne štete, ozljede ili smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne oslanjajte se na to da će regenerativno kočenje i odabrana postavka načina zaustavljanja čuvati i vas i vaše vozilo. Brojni čimbenici, kao što su vožnja pod velikim opterećenjem vozila ili na strmoj nizbrdici ili po mokroj ili zaleđenoj cesti, utječu na brzinu usporavanja i udaljenost nakon koje će se Model Y zaustaviti. Vozite pozorno i uvijek budite spremni pritisnuti papučicu kočnice kako biste se zaustavili na način primjeren prometu i uvjetima na cesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Sustavi upozorenja na frontalni sudar i automatskog kočenja u slučaju nužde ne funkcioniraju pri vožnji vrlo niskim brzinama (pogledajte Pomoć pri izbjegavanju sudara). Ne oslanjajte se na to da će vas te značajke upozoriti ili spriječiti ili smanjiti učinak sudara.

Parkirna kočnica

Kako biste uključili parkirnu kočnicu, dodirnite Kontrole > Sigurnost > Parkirna kočnica. Pratite upute na zaslonu. Parkirnu kočnicu možete aktivirati i pritiskom te držanjem tipke na kraju ručice za vožnju, dok je vozilo u položaju za parkiranje.

Ručica za vožnju prikazana strelicom koja pokazuje na gumb na kraju.

Na dodirnom zaslonu možete ručno otpustiti parkirnu kočnicu (čime istodobno Model Y prebacujete u neutralni stupanj prijenosa):

 1. Dodirnite Kontrole > Sigurnost.
 2. Pritisnite papučicu kočnice, a potom dodirnite Parkirna kočnica. Ako se Model Y prethodno nalazio u položaju Park, sada se prebacuje u Neutral.
Crveno slovo P unutar crvenog kruga s riječi PARK ispod
Kad ručno primijenite parkirnu kočnicu s pomoću dodirnog zaslona, crveni indikator parkirne kočnice zasvijetli na dodirnom zaslonu.
Narančasto slovo P unutar narančastog kruga
Ako u parkirnoj kočnici dođe do električnog kvara, zasvijetlit će narančasti indikator parkirne kočnice, a poruka o pogreški prikazat će se na dodirnom zaslonu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Parkirna kočnica djeluje samo na stražnje kotače i ne ovisi o kočnom sustavu kojim se upravlja s pomoću papučica.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
U nevjerojatnom slučaju da Model Y ostane bez električne energije, nećete moći pristupiti dodirnom zaslonu te stoga nećete moći otpustiti parkirnu kočnicu, a da pritom najprije ne prespojite ispražnjenu bateriju na akumulator drugog vozila (pogledajte Pokretanja s pomoću kabela za pokretanje u nuždi).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
U uvjetima snijega ili leda moguće je da stražnji kotači neće imati dovoljnu silu prianjanja da spriječe Model Y da ne otkliže nizbrdo, poglavito ako nisu montirane zimske gume. Izbjegavajte parkiranje na nizbrdicama u uvjetima snijega ili leda. Vi ste uvijek odgovorni za sigurno parkiranje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Moguće je da će vaš Model Y prikazati upozorenje ako je cesta prestrma za sigurno parkiranje ili ako parkirna kočnica nije ispravno aktivirana. Ta upozorenja služe isključivo u svrhe navođenja te nisu nikakva zamjena za vozačevu prosudbu uvjeta za sigurno parkiranje, uključujući i posebne uvjete na cesti ili vremenske uvjete. Ne oslanjajte se na takva upozorenja kako biste utvrdili je li neka lokacija sigurna za parkiranje ili nije. Vi ste uvijek odgovorni za sigurno parkiranje.

Trošenje kočnica

Model Y kočne obloge opremljene su indikatorima trošenja. Indikator trošenja je tanka metalna traka pričvršćena na kočnu oblogu koja cvili dok se trlja o rotor u slučaju istrošenosti kočne obloge. To cviljenje je znak da su kočne obloge dosegnule kraj svojeg vijeka trajanja i da ih je potrebno zamijeniti. Za zamjenu kočnih obloga obratite se servisu tvrtke Tesla.

Kočnice morate redovito podvrgavati vizualnom pregledu skidanjem guma i kotača. Podrobnije specifikacije i ograničenja servisiranja rotora i kočnih obloga potražite u Podsustavi. Osim toga, tvrtka Tesla preporučuje da kočne čeljusti očistite i podmažete svake godine ili nakon svakih 20 000 km u područjima u kojima se tijekom zimskih mjeseci ceste posipaju solju.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako na vrijeme ne zamijenite istrošene kočne obloge, oštetit ćete kočni sustav, a može doći i do opasnih situacija pri kočenju.