Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku upozorenja na semafor i znak obaveznog zaustavljanja ili značajka možda neće raditi na točno opisan način.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja jest značajka u BETA fazi i najbolje funkcionira na cestama kojima se vozila Tesla često voze. Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja pokušava zaustaviti vozilo kod svih prometnih svjetala i možete isključiti zelena svjetla.

Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja služi za prepoznavanje i odgovaranje na prometne znakove i znakove obaveznog zaustavljanja na način da usporava vozilo Model Y dok se ne zaustavi, i to dok se koristi opcija tempomata koji se prilagođava prometu ili automatskog upravljanja. Značajka upotrebljava prednje kamere i GPS podatke i usporava vozilo blizu svih prepoznatih prometnih svjetala, uključujući zeleno, treptajuće žuto i isključena svjetla te blizu znakova obaveznog zaustavljanja i nekih oznaka na cesti. Kad se vozilo Model Y približava raskrižju, osjetljiv na dodir prikazuje obavijest o namjeri usporavanja. Morate potvrditi da želite nastaviti ili se vozilo Model Y zaustavlja na crvenoj liniji prikazanoj na vizualizaciji vožnje vozila osjetljiv na dodir.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
NIKADA nemojte pokušati pretpostaviti i predviđati kada i gdje će opcija Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja zaustaviti vozilo ili nastaviti vožnju kroz raskrižje ili oznaku na cesti. Ponašanje opcije Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja vozaču može izgledati nekonzistentno. Uvijek pratite cestu ispred sebe i budite spremni u trenutku poduzeti odgovarajuću radnju. Vozačeva je odgovornost odlučiti hoće li se zaustaviti ili nastaviti voziti kroz križanje. Nikada ne smijete prepustiti značajki za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja da odluči umjesto vas je li sigurno i/ili prikladno zaustaviti vozilo ili nastaviti voziti kroz križanje.

Prije upotrebe

Prije upotrebe značajke za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja obavezno morate:

 • Pobrinite se da kamere usmjerene prema naprijed nemaju prepreka (pogledajte Čišćenje kamere) i da su kalibrirane (pogledajte Vožnja za kalibraciju kamera). Značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja ovisi o sposobnosti kamera da otkriju semafore, znakove obaveznog zaustavljanja i cestovne oznake.
 • Provjerite jeste li preuzeli najnoviju verziju karata u vozilu Model Y. Iako značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja primarno upotrebljava vizualne podatke primljene od kamera u vozilu, veća preciznost postiže se ako se upotrebljavaju najnoviji podaci karata. Kako biste provjerili koja se inačica karata trenutačno preuzima, dodirnite Kontrole > Softver. Za primanje ažuriranih karata morate se povezati s Wi-Fi mrežom (pogledajte Ažuriranja karata).
 • Omogućite značajku. Kad je vozilo u stupnju prijenosa za parkiranje, dodirnite Kontrole > Autopilot > Prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja. Kada je omogućena, opcija Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja radi stalno dok su aktivirane opcije tempomata koji se prilagođava prometu ili automatskog upravljanja.

Način rada

Ako je omogućena značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja, a vi upotrebljavate značajku za automatsko upravljanje, tempomat koji se prilagođava prometu ili Potpuno samostalna vožnja (pod nadzorom), osjetljiv na dodir prikazuje skočnu poruku koja vas upozorava da je otkriven nadolazeći semafor, znak obaveznog zaustavljanja ili cestovna oznaka. Kako se Model Y približava mjestu zaustavljanja, čak i na križanju na kojem semafor svijetli zeleno, vozilo usporava i prikazuje crvenu liniju koja označava mjesto na kojem će se Model Y zaustaviti. Kako biste nastavili vožnju kroz križanje, čak ako je na semaforu zeleno svijetlo, moratepritisnuti ručicu za vožnju ili kratko pritisnuti papučica gasa kako biste dali vozilu dopuštenje da nastavi s vožnjom. Kad potvrdite da želite nastaviti, crvena zaustavna linija postaje siva i Model Y nastavlja voziti kroz križanje i ponovno postiže brzinu tempomata koju ste odredili.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako se, prije nego što pritisnete ručicu za vožnju ili kratko pritisnete papučica gasa u znak potvrde da želite nastaviti vožnju, svjetlo na semaforu promijeni prije nego što uđete u križanje (na primjer, svjetlo se promijeni iz zelene u žutu ili iz žute u crvenu)Model Y možete utvrditi da nije prikladno nastaviti vožnju. VoziloModel Y se zaustavlja i morate pritisnuti gas kako biste nastavili vožnju. Vi ste u svakom trenutku odgovorni osigurati da se vozilo zaustavi ili ubrza na odgovarajući i siguran način.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajka semaforu i znak obaveznog zaustavljanja NE UKLJUČUJEModel Y u raskrižju osim ako je značajkaPotpuno samostalna vožnja (pod nadzorom) aktivna. Ako se vozilo nalazi u traci za skretanje, Model Y će se zaustaviti na crvenoj liniji za zaustavljanje. Za nastavak vožnjepritisnite ručicu za vožnju ili kratko pritisnite papučicu gasa –Model Y nastavlja voziti ravno kroz križanje (čak ako ste u traci za skretanje) pa MORATE ručno upravljatiModel Y kroz križanje (čime se poništava automatsko upravljanje).

Značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja dizajnirana je tako da djeluje kako je opisano samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Uključeno je automatsko upravljanje, Potpuno samostalna vožnja (pod nadzorom) ili tempomat koji se prilagođava prometu.
 • Kamere mogu prepoznati nadolazeći semafor, znak obaveznog zaustavljanja ili cestovnu oznaku (na primjer, ispred kamera nema prepreka i imaju jasan pregled područja sve do semafora, znaka obaveznog zaustavljanja ili cestovne oznake).
 • osjetljiv na dodir u vozilu Model Y prikazuje nadolazeći semafor u „podebljanom” formatu. Model Y ne prepoznaje semafor koji osjetljiv na dodir prikazuje kao zasivljeni. Ako se semafor ne nalazi izravno ispred kamere (na primjer, nalazi se u kutu pregleda kamere ili se nalazi u susjednoj traci), osjetljiv na dodir prikazuje kao zasivljen i vozilo Model Y neće usporiti i neće se zaustaviti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako osjetljiv na dodir ne prikazuje crvenu zaustavnu liniju za nadolazeće raskrižje, vozilo Model Y neće usporiti i neće se zaustaviti. Vozačeva je odgovornost obratiti pažnju na nadolazeća križanja i nadzirati prometne uvjete kako bi odredio kada i treba li se vozilo zaustaviti, a zatim poduzeti odgovarajuće mjere prema potrebi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte prepustiti značajki za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja da umjesto vas odredi treba li se vozilo zaustaviti na križanju ili nastaviti voziti kroz njega. Vozite pažljivo gledajući cestu i obavezno obratite pažnju na kolnik, predstojeća križanja, prometne uvjete, pješačke prijelaze i ostale sudionike u prometu. Vozačeva je odgovornost odlučiti hoće li se zaustaviti ili nastaviti voziti. Budite spremni trenutačno reagirati. U protivnom bi moglo doći do nesreće s ozljedama ili smrću.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
U nekim situacijama, opcija Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja može netočno prepoznati prometno svjetlo ili znak obaveznog zaustavljanja i na taj način neočekivano zaustaviti vozilo Model Y . U svakom trenu morate biti spremni reagirati.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Morate pritisnuti ručicu za vožnju ili kratko pritisnuti papučicu gasa u znak potvrde da želite nastaviti voziti kroz križanje bez obzira na status semafora. Ako ne potvrdite, vozilo Model Y zaustavlja se na crvenoj zaustavnoj liniji koja se prikazuje na osjetljiv na dodir, čak i ako zaustavljanje možda nije prikladno. Zaustavljanje na zelenom svjetlu može zbuniti ostale vozače i može rezultirati sudarom, ozljedom ili smrću. Stoga uvijek obratite pažnju na nadolazećim križanjima i budite spremni ručno kočiti ili ubrzati kao odgovor na uvjete u okolini.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte pretpostaviti da vaša sposobnost da vidite semafor, znak obaveznog zaustavljanja ili cestovnu oznaku (posebice na kompleksnom križanju ili na križanju u kojem je semafor ili znak djelomično prekriven nekom preprekom itd.) ujedno podrazumijeva da ga i vozilo Model Y može prepoznati te da će reagirati na odgovarajući način.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Čak i najnoviji podaci karte ne uključuju sve semafore i znakove obaveznog zaustavljanja. Prema tome, opcija Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja oslanja se na sposobnost kamera da otkriju semafore, znakove obaveznog zaustavljanja, cestovne oznake i sl. Upravo radi toga, vozilo Model Y može ignorirati raskrižje koje kamera ne može vidjeti (na primjer, blokira ga drveće, drugo veće vozilo ili predmet ili se nalazi u blizini strmog nagiba ili oštrog skretanja).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja nije zamjena za pažljivu vožnju i razumnu prosudbu.

Semafori

Ako su aktivirane opcije automatskog upravljanja ili tempomata koji se prilagođava prometu, a opcija Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja je omogućena, Model Y je dizajniran tako da reagira na sljedeće načine kad se vozilo približi raskrižjima kojima upravlja semafor:

Vrsta semafora Namijenjeni odziv vozila

Zeleno svjetlo na semaforu

Semafor bez uključenih svjetala

Ako je trajno zeleno svjetlo ili ako je semafor isključen (ne radi), Model Y usporava.

Morate potvrditi da želite nastaviti voziti kroz raskrižje tako da pritisnete ručicu za vožnju ili kratko pritisnete papučicu gasa. Ako vozač ne potvrdi, Model Y se zaustavlja na crvenoj liniji prikazanoj na osjetljiv na dodir.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y nastavlja zadanom brzinom vožnje kroz raskrižje i pritom uzima u obzir brzinu vozila koje se nalazi ispred.

Žuto svjetlo na semaforu

Crveno svjetlo na semaforu

Model Y usporava i potpuno se zaustavlja na crvenoj zaustavnoj liniji koja se prikazuje na osjetljiv na dodir. Za nastavak vožnje kroz križanje (na primjer, ponovno se uključi zeleno svjetlo ili nakon što se Model Y zaustavi do kraja) morate pritisnuti ručicu za vožnju ili kratko pritisnuti papučicu gasa.

Svjetlo semafora koje prelazi iz zelenog u žuto

Svjetlo semafora koje prelazi iz žutog u crveno

Svjetlo semafora koje prelazi iz crvenog u zeleno

Model Y usporava i potpuno se zaustavlja na crvenoj zaustavnoj liniji koja se prikazuje na osjetljiv na dodir. Za nastavak vožnje kroz križanje (na primjer, ponovno se uključi zeleno svjetlo) morate pritisnuti ručicu za vožnju ilikratko pritisnuti papučicu gasa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako se na semaforu promijeni svjetlo nakon što potvrdite da želite nastaviti vožnju (na primjer, zeleno svjetlo na semaforu mijenja se u žuto), vozilo Model Y može se zaustaviti umjesto nastaviti vožnju, pogotovo ako Model Y utvrdi da se može sigurno zaustaviti prije ulaska u križanje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y nije osmišljeno za nastavak vožnje kroz križanje kada semafor svijetli crveno ili ako svjetlo na semaforu postane žuto, u situacijima kad je na raspolaganju odgovarajuća udaljenost za sigurno zaustavljanje prije križanja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U svakom trenutku možete preuzeti vožnju ručnim kočenjem kako biste otkazali značajku automatskog upravljanja ili tempomat koji se prilagođava prometu.

Treptajuće zeleno svjetlo na semaforu

Treptajuće žuto svjetlo na semaforu

Model Y usporava. Za nastavak vožnje morate pritisnuti ručicu za vožnju ili kratko pritisnuti papučicu gasa. Ako vozač to ne učini, Model Y se zaustavlja na crvenoj liniji prikazanoj na osjetljiv na dodir.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kako biste spriječili vozilo Model Y da se zaustavi i minimalizirali njegovo usporavanje tijekom približavanja, možete potvrditi da želite nastaviti vožnju pritiskanjem ručice za vožnju ili pritiskanjem papučice gasa u bilo kojem trenutku nakon što osjetljiv na dodir prikaže crvenu zaustavnu liniju. Model Y nastavlja postavljenu brzinu tempomata odmah nakon potvrde (uzimajući u obzir brzinu vozila ispred vas).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pažljivo se približavajte križanju i budite spremni pritisnuti papučicu kočnice kako biste usporili ili zaustavili vozilo.
Treptajuće crveno svjetlo na semaforu Model Y usporava i potpuno se zaustavlja na crvenoj zaustavnoj liniji koja se prikazuje na osjetljiv na dodir. Ako želite nastaviti vožnju kroz križanje (na primjer, ako je to sigurno i ne krši prometne zakone i ne kosi se s uvjetima u prometu), morate pritisnuti ručicu za vožnju ili kratko pritisnuti papučicu gasa.

Znakovi obaveznog zaustavljanja i cestovne oznake

Ako su aktivirane opcije automatskog upravljanja ili tempomata koji se prilagođava prometu, a opcija Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja je omogućena, Model Y je dizajniran tako da reagira na sljedeće načine kad se vozilo približi raskrižjima kojima upravlja semafor, zaustavne linije ili cestovne oznake:

Vrsta križanja Namijenjeni odziv vozila
Vozilo koje se približava križanju s četiri smjera i nastavlja ravno prema pravilu desne strane

Nema kontrole prometa

Vozilo se približava ravnom kraku križanja u obliku slova T i nastavlja ravno prema pravilu desne strane

Krak križanja u obliku slova T

Model Y pretpostavlja pravilo desne strane i nastavlja voziti ravno bez usporavanja i zaustavljanja.
Vozilo koje se približava kraju križanja u obliku slova T i usporava do zaustavljanja

Kraj križanja u obliku slova T

Ako voziloModel Y može otkriti križanje u obliku slova T na temelju podataka karte, Model Y usporava i potpuno se zaustavlja na crvenoj zaustavnoj liniji koja se prikazuje na osjetljiv na dodir. Ako želite nastaviti vožnju, morate preuzeti upravljanje i ubrzanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Model Y ne može se zaustaviti na križanju u obliku slova T na kojem nema znaka obaveznog zaustavljanja ili zaustavne linije, ili ako T-raskrižje nije uključeno u podatke karte. Pažljivo vozite i budite spremni za zaustavljanje (kad je potrebno i/ili prikladno).
Vozilo koje se približava križanju s četiri smjera i zaustavlja ispred znaka obaveznog zaustavljanja

Znak obaveznog zaustavljanja

Vozilo koje se približava križanju s četiri smjera i zaustavlja ispred znaka obaveznog zaustavljanja i cestovne oznake

Znak obaveznog zaustavljanja i cestovna oznaka

Vozilo koje se približava križanju s četiri smjera i zaustavlja ispred cestovne oznake

Cestovna oznaka

Model Y usporava i potpuno se zaustavlja na crvenoj zaustavnoj liniji koja se prikazuje na osjetljiv na dodir. Morate potvrditi kako biste nastavili voziti kroz raskrižje tako da pritisnete ručicu za vožnju ili kratko pritisnete papučicu gasa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako potvrdite da želite nastaviti voziti kroz križanje u kojem se promet regulira postavljenim znakom obaveznog zaustavljanja pritiskanjem ručice za vožnju ili kratko pritisnite papučicu gasa prije nego što se Model Y zaustavi, vaša se potvrda zanemaruje. Model Y nije osmišljeno za nastavak vožnje bez zaustavljanja ispred znaka obaveznog zaustavljanja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Čak i kada upotrebljavate značajku automatskog upravljanja, pa čak i ako ste uključili pokazivač smjera, sami morate okrenuti kolo upravljača (čime se poništava značajka automatskog upravljanja) kako biste dovršili skretanje na križanju.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kod pješačkih prijelaza vozilo Model Y može usporiti i može se zaustaviti, ovisno o tome da li prijelazom upravlja semafor te da li kamere otkrivaju pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu na prijelazu. Budite posebno oprezni na pješačkim prijelazima i u svakm trenu budite spremni preuzeti kontrolu nad vozilom. U protivnom bi moglo doći do nesreće s ozljedama ili smrću.

Ograničenja

Ovisno o raznim uvjetima i okolišu, opcija Traffic Light and Stop Sign Control može ili ne mora zaustaviti vozilo u sljedećim situacijama:

 • na željezničko-cestovnim prijelazima
 • u zonama zadržavanja
 • ispred naplatnih kućica
 • na kružnim tokovima.
 • na sustavima pješačkih prijelaza
 • ispred znakova prednosti prolaza ili privremenih semafora i znakova obaveznog zaustavljanja (na primjer, na građevinskim područjima).
 • ispred raznih prometnih svjetala za polukružno okretanje, svjetla za biciklističke i pješačke prijelaze, svjetala koja signaliziraju dostupnost trake itd.

Osim toga, vrlo je vjerojatno da značajka za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja neće raditi kako treba, može se isključiti ili uopće ne raditi kada su prisutni jedan ili više sljedećih uvjeta:

 • Vožnja kroz uzastopna križanja kojima upravlja semafor, a koji su jedan iza drugoga.
 • Vidljivost je loša (jaka kiša, snijeg, magla itd.) ili vremenski uvjeti ometaju rad kamera ili senzora .
 • Jarko svjetlo (poput izravnog sunčevog svjetla) ometa kamere.
 • Kamera je blokirana, prekrivena, oštećena ili nije pravilno kalibrirana.
 • Vožnja brdom ili cestom koja ima oštre zavoje na kojima kamere nisu u stanju vidjeti nadolazeće semafore ili znakove obaveznog zaustavljanja.
 • Semafor, znak obaveznog zaustavljanja ili cestovna oznaka je prekrivena nečim (na primjer, drvo, veliko vozilo itd.).
 • Model Y vozi se vrlo blizu vozilu ispred, koje blokira pogled kamera.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ograničenja navedena gore u tekstu ne predstavljaju iscrpan popis razloga zbog kojih vozilo Model Y možda neće raditi kako se očekuje. Mnoge nepredviđene okolnosti mogu negativno utjecati na točan rad značajke za prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja. Upotreba ove značajke ne smanjuje i ne uklanja potrebu za pažljivom i odgovornom vožnjom. Morate biti spremni poduzeti odgovarajuće mjere u svakom trenutku.