Način rada s nadzorom

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema Način rada s nadzorom. ili značajke možda ne rade točno kako je opisano. Isključivo je vaša odgovornost da se pridržavate te da ste u skladu s lokalnim odredbama i ograničenjima vlasništva koja se odnose na upotrebu kamera.

Kad je omogućeno, kamere i senzori (ako je vozilo time opremljeno) su uključeni i spremni za snimanje sumnjivih aktivnosti bez obzira je li vozilo Model Y zaključano ili u položaju Park. Smatrajte Način rada s nadzorom inteligentnim sigurnosnim sustavom vozila koji vas upozorava kad otkrije moguće prijetnje u blizini.

Ako se otkrije prijetnja ili senzori vozila odrede da se zbiva popriličan broj kretnji, primjerice kao kad se vozilo vuče ili trese, način rada s nadzorom pulsira svjetlima, oglašava alarm i prikazuje poruku na dodirnom zaslonu koja navodi da kamere možda snimaju kako bi se obavijestile pojedince izvan vozila. Mobilna vas aplikacija upozorava na alarm i sprema snimku događaj na USB pogon (ako je postavljen).

Način rada s nadzorom onemogućen je prema zadanim postavkama. Možete upotrijebiti glasovne naredbe ili mobilnu aplikaciju Tesla za jednostavno omogućavanje ili onemogućavanje Načina rada s nadzorom. Kako biste omogućili način rada s nadzorom s pomoću glasovnih naredbi recite „Osiguraj vozilo Tesla”, „Osiguraj mi automobil”, „Uključi Nadzor” ili „Omogući Nadzor” (pogledajte Glasovne naredbe).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kod nekih vozila proizvedenih približno nakon 1. studenog 2021. USB priključci središnje konzole mogu samo puniti uređaje. Upotrebljavajte USB priključke unutar pretinca za rukavice za sve druge funkcije.

Način rada s nadzorom zahtjeva napunjenost baterije od najmanje 20 %. Ako razina napunjenosti baterije padne ispod 20 %, način rada s nadzorom isključuje se i mobilna aplikacija šalje vam obavijest. Potrošnja energije može se povećati kad je aktivan način rada s nadzorom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kad je način rada s nadzorom omogućen, postavke sigurnosnog alarma (Kontrole > Sigurnosni alarm > Sigurnosni alarm) nisu dostupne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ne oslanjajte se na način rada s nadzorom kao stopostotnu zaštitu vozila Model Y od svih mogućih sigurnosnih prijetnji. Način rada s nadzorom upotrebljava mnoge čimbenike kako bi odredio hoće li se aktivirati sigurnosni alarm. Možda se svi učinci neće moći odrediti i alarm se neće aktivirati u svim situacijama. Iako može pomoći u odbrani od nekih prijetnji, nijedan sigurnosni sustav ne može spriječiti sve napade.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Način rada s nadzorom samo šalje obavijesti na mobilnu aplikaciju kad se oglasi alarm ili vozilo otkrije nagle kretnje trešnje.

Kako upotrebljavati način rada s nadzorom (uz USB izbrisiv memorijski pogon)

 1. Način rada s nadzorom zahtijeva ispravno formatirani USB pogon umetnut u USB priključak vozila. Vozila proizvedena otprilike početkom 2020. opremljena su unaprijed formatiranim USB izbrisivim memorijskim pogonom u pretincu za rukavice. Postoje dva načina za formatiranje USB pogona:
  • Umetnite USB pogon u USB priključak i idite na Kontrole > Formatiraj USB pogon. Vozilo automatski formatira USB pogon za vas.
  • Formatirajte USB pogon na računalu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Preduvjeti USB pogona za snimanje videozapisa.
 2. Umetnite USB pogon u USB priključak vozila, najbolje u onaj u pretincu za rukavice (ako je vozilo time opremljeno).
 3. Kad je vozilo u položaju Park, omogućite kameru u vozilu tako da idete na Kontrole > Sigurnost > Kamera u vozilu (Kamera u vozilu mora se omogućiti da bi način rada s nadzorom radio).
 4. Dodirnite Kontrole > Način rada s nadzorom > Uključeno. Kad se omogući, ikona načina rada s nadzorom na Kontrolama postane crvena.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Snimanje stražnjom kamerom moguće je samo na vozilima proizvedenim nakon otprilike veljače 2018.

  Kad je omogućen, Način rada s nadzorom je u praznom hodu, spreman za uključivanje alarma i spremanje snimke sigurnosnog događaja ako se aktivira. Duljinu isječka snimke možete prilagoditi (dodirnite Sigurnost > Način rada s nadzorom > Duljina isječka za Način rada s nadzorom). PogledajtePregled videozapisaza informacije o pregledu snimki.

 5. Kako biste ručno omogućili/onemogućili način rada s nadzorom sve do sljedeće vožnje, dodirnite ikonu načina rada s nadzorom. Način rada s nadzorom je isključen kad ikona više nije crvene boje.
  Krug unutar kruga
  Način rada s nadzorom možete Isključiti u opciji Kontrole > Sigurnost > Način rada s nadzorom kako biste ga onemogućili tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Način upotrebe načina rada s nadzorom (bez USB izbrisivog memorijskog pogona)

Kad je Način rada s nadzorom omogućen i otkrije se sigurnosni događaj, ali USB pogon nije priključen u USB priključak, vozilo vas upozorava putem mobilne aplikacije, ali bez snimki kamere.

Postavke Načina rada s nadzorom

 • Isključivanje određene lokacije

  U Kontrole > Sigurnost > Način rada s nadzorom možete odrediti želite li da se Način rada s nadzorom ne omogući na određenim lokacijama (pogledajteOdredišta Kuća, Posao i Favoriti za više informacija):

  • Izostavi lokaciju Kuća: Način rada s nadzorom automatski se ne omogućava na lokaciji postavljenoj kao Kuća na popisu Favorita.
  • Izostavi lokaciju Posao: Način rada s nadzorom automatski se ne omogućava na lokaciji postavljenoj kao Posao na popisu Favorita.
  • Izostavi favorite: Način rada s nadzorom automatski se ne omogućava na lokaciji na popisu Favorita.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bilješka
   Kako bi prepoznalo lokaciju Kuća, Posao ili Favoriti vozilo Model Y mora biti parkirano unutar otprilike500 metara od spremljene lokacije.

  Kako biste postavili lokaciju Kuća ili Posao, dodirnite Navigiraj > Postavi Kuća / Postavi posao. Kako biste postavili Omiljene, dodirnite zvijezdu kad pregledavate adresu na karti. Ručno uključivanje ili isključivanje načina rada s nadzorom s pomoću dodirnog zaslona ili mobilne aplikacije poništava vaše postavke Kuća, Posao ili Favorit

 • Postavljanje duljine isječka za Način rada s nadzorom

  Ako je Način rada s nadzorom konfiguriran tako da snimi snimke sigurnosnog događaja s pomoću ispravno konfiguriranog USB pogona, možete prilagoditi duljinu snimke na dodirnom zaslonu (dodirnite Kontrole > Sigurnost > Način rada s nadzorom > Duljina isječka za Način rada s nadzorom).

 • Postavljanje otkrivanja na temelju nadzorne kamere

  Ako je omogućena Detekcija aktivnosti putem kamere, Način rada s nadzorom upotrebljavat će vanjske kamere vozila i senzore zbog otkrivanja sigurnosnih događaja dok je vozilo parkirano. Ako je onemogućeno, vozilo će spremiti isječke na USB pogon samo ako otkrije fizičku prijetnju. Za prilagodbu dodirnite Kontrole > Sigurnost > Način rada s nadzorom > Detekcija aktivnosti putem kamere.

 • Prikaz kamere uživo
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Pregledaj kamere uživo zahtijeva vrhunsku povezivost i verziju 4.2.1 (ili noviju) mobilne aplikacije Tesla instalirane na mobilnom telefonu koji je uparen kao ključ na voziloModel Y.

  Kad je omogućen Način rada s nadzorom, možete upotrebljavati mobilnu aplikaciju kako biste daljinski pregledavali područje oko vozila Model Y kako se to vidi putem vanjskih kamera. Za omogućavanje dodirnite Kontrole > Sigurnost > Način rada s nadzorom > Pregledaj kameru uživo putem mobilne aplikacije na dodirnom zaslonu kako biste vidjeli što Način rada s nadzorom snima u stvarnom vremenu. Pobrinite se da nema putnika u vozilu i da su sva vrata zaključana. Zatim, u mobilnoj aplikaciji, idite na Sigurnost > Način rada s nadzorom > Pregled kamera uživo.

  Kad se Prikaz kamere uživo aktivno upotrebljava, vanjska svjetla Model Y mogu povremeno treperiti, a poruka se prikazuje na dodirnom zaslonu kako bi ostale obavijestila da se okolno područje pregledava putem kamera.

  Značajka Prikaz kamere uživo ograničena je na otprilike 15 minuta kumulativne upotrebe po danu.

  Također možete omogućiti Način rada za kućne ljubimce u istom trenutku i prebaciti prikaz kamera uživo kako biste vidjeli unutarnju kameru na mobilnoj aplikaciji. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zadržavanje klimatizacije, Način rada za kućne ljubimce i Način rada za kampiranje. Ova značajka nije podržana u vozilima s računalom autopilota verzije 2.0 ili 2.5. Dodirnite Kontrole > Softver > Računalo autopilota kako biste saznali koje računalo vaše vozilo ima.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ako su načini rada Kućni ili Nadzor omogućeni u isto vrijeme, Nadzor prema zadanim postavkama postavlja Onemogući zvukove nadzora kako bi zaštitio vašeg ljubimca.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Kvaliteta videozapisa može se razlikovati ovisno o mrežnoj povezivosti. Zvuk nije snimljen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Sadržaj kamere uživo u potpunosti je šifriran i društvo Tesla ne može mu pristupiti.
Pogledajte Pregled videozapisa za više informacija o pregledu snimki Načina rada s nadzorom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kad unutarnja pohrana dosegne potpuni kapacitet, stare se snimke prepisuju novim.