Njega i održavanje guma

Prikaz tlaka u gumama

Tlak u gumama prikazuje se na dodirnom zaslonuna području karata na zaslonu status automobila dodirom na Kontrole > Servis. Tlak svake gume prikazuje se na vizualizaciji vašeg vozilaModel Y, a uz prikazuje se vrijeme kad je zadnji put izmjeren tlak u gumama. Dodirni zaslon također prikazuje preporučeni hladnim tlak guma tako da lako možete odrediti koliko trebate napuhati gume. Možete birati želite li prikaz tlaka u gumama u barima ili PSI tako da dodirnete Kontrole > Zaslon > Tlak u gumama.

Također možete pregledati tlak u gumama u mobilnoj aplikaciji Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možda ćete trebati kratko voziti prije nego što vizualizacija prikaže vrijednosti tlaka u gumama.

Održavanje tlaka u gumama

Neka gume uvijek budu napuhane na vrijednosti tlaka navedene na naljepnici s podacima o gumama , čak i ako se to razlikuje od tlaka otisnutog na samoj gumi. Naljepnica s informacijama o gumama i opterećenju nalazi se na srednjem stupu vrata i vidljiva je kada su vozačeva vrata otvorena.

Ako vučete prikolicu, nemojte primjenjivati tlakove ispisane na naljepnici s informacijama o gumama . Umjesto toga potražite tlakove u gumama objavljene u odjeljku o vuči (pogledajte Vuča i dodatna oprema).

Naljepnica na središnjem stupu vrata
Narančasta ikona uskličnika unutar simbola gume
Svjetlosni indikator tlaka u gumi na upozorava ako su jedna ili više guma premalonapuhane.

Svjetlosni indikator tlaka u gumi ne isključuje se odmah po dovršetku prilagodbe tlaka u gumi. Nakon napuhavanja gume na preporučeni tlak, za uključenje sustava nadzora tlaka u gumama (TMPS) koji isključuje svjetlosni indikator tlaka u gumi morate voziti brže od 25 km/h kraće vremensko razdoblje.

Ako svjetlosni indikator treperi minutu nakon svakog uključivanja vozila Model Y, otkriven je kvar sustava TPMS (pogledajte Kvar sustava TPMS).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Tlak u gumama može se sniziti pri hladnoj temperaturi. Ako se pojavi indikator svjetla TPMS, napunite gume prije vožnje. Gume će izgubiti jedan PSI za svakih 6 °C pada vanjske temperature. Ispravan tlak u gumama pomaže zaštititi gume od rupa na cesti i poboljšava raspon kad su ispravno napunjene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Prenizak tlak najčešći je uzrok oštećenja gume i može uzrokovati pregrijavanje gume što dovodi do ozbiljnog pucanja gume, odvajanja gaznog sloja ili prsnuća, a što uzrokuje neočekivani gubitak kontrole nad vozilom i povećava opasnost od ozljeda. Prenizak tlak također smanjuje domet vozila i vijek trajanja gaznog sloja gume.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Svjetlo indikatora za niski tlak u gumama upozorava vas samo u situacijama kad je guma ispod preporučenog praga (kako je navedeno na oznaci za gume i opterećenje) odnosno ispod normalnih uvjeta za vožnju. Ne upozorava vas kad je guma napumpana na temelju opterećenja koje nosite.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tlakove u gumama provjeravajte preciznim manometrom na hladnim gumama. Potrebno je prijeći samo oko 1,6 km kako bi se gume zagrijale dovoljno da to utječe na tlakove u gumi. Parkiranje vozila izravno na suncu ili u vrućim klimama također može utjecati na tlakove u gumama. Ako morate provjeriti kada su gume zagrijane, očekujte povišene tlakove. Nemojte ispuštati zagrijan zrak iz guma u pokušaju izjednačavanja s preporučenim tlakom za hladne gume. Vruća guma na tlaku jednakom ili nižem od preporučenog za hladnu gumu opasno je pod niskim tlakom.

Provjera i prilagođavanje tlakova u gumama

Pratite ove korake kada su gume hladne, a vozilo Model Y nije voženo dulje od tri sata:

Narančasta ikona uskličnika unutar simbola gume
 1. Pogledajte naljepnicu s informacijama o gumamakoja se nalazi na središnjem stupu vozačevih vrata kako biste vidjeli potreban tlak za gume.
 2. Uklonite čep ventila.
 3. Čvrsto pritisnite precizan mjerač tlaka u gumi na ventil kako biste izmjerili tlak.
 4. Po potrebi dodajte ili ispustite zrak kako biste ostvarili preporučeni tlak.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Zrak možete ispustiti pritiskanjem metalne iglice u sredini ventila.
 5. Ponovno provjerite tlak preciznim mjeračem tlaka u gumi.
 6. Po potrebi ponavljajte 3. i 4. korak dok ne postignete točnu vrijednost tlaka u gumi.
 7. Vratite čep ventila kako biste spriječili prodiranje onečišćenja. Redovito provjeravajte je li ventil neoštećen i nepropustan.

Pregled i održavanje guma

Redovito provjeravajte ima li na gaznom sloju i bočnim stjenkama znakova izobličenja (izbočenja), stranih predmeta, rezova ili istrošenosti.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Model Y nemojte voziti s oštećenom, izrazito istrošenom ili nepravilno napumpanom gumom. Redovito provjeravajte jesu li gume istrošene, ima li rezova, izbočenja ili izloženosti strukture sloja/žica.

Trošenje guma

Odgovarajuća dubina gaznog sloja važna je za pravilan rad gume. Gume s dubinom gaznog sloja manjom od 3 mm u mokrim uvjetima podložnije su vodenom klinu i ne treba ih upotrebljavati. Gume s dubinom gaznog sloja manjom od 4 mm nisu pogodne za snijeg i susnježicu i na njima ne treba voziti u zimskim uvjetima.

Model Y izvorno je opremljeno gumama s indikatorima istrošenosti utisnutima u uzorak gaznog sloja. Kada se gazni sloj istroši do 3 mm, na površini uzorka na gaznom sloju pojavljuju se indikatori i stvaraju dojam neprekidnog gumenog pojasa preko cijele širine gume. Za optimalne performanse i sigurnost tvrtka Tesla preporučuje zamijeniti gume prije pojave indikatora potrošnje.

Kako bi se poboljšalo rukovanje karakteristikama vozila i smanjila pojava vodenog klina pri vlažnim uvjetima, postavite gume najdubljeg gaznog sloja na stražnji dio automobila.

Rotacija i balansiranje guma te poravnanje kotača

Tesla preporuča da mijenjate mjesta gumama svakih 10 000 km ili ako je razlika u dubini gazećeg sloja 1,5 mm ili veća, koje god nastupi prvo.

Rotacija guma suštinski je dio održavanja guma. Pomaže u održavanju jednolikog uzorka trošenja koje povećava sveukupnu kvalitetu trošenja gume, smanjuje buku na cesti i produljuje vijek trajanja gume.

Vozila s gumama različite veličine i neusmjerenim gumama mogu se rotirati s jedne na drugu stranu (s lijeva na desno), ali ne mogu od naprijed prema natrag jer je veličina prednje i stražnje gume različita. Rotacija slijeva nadesno može povećati vijek trajanja gaznog sloja promjenom smjera rotacije svake gume i uravnoteženjem trošenja.

Neuravnoteženi kotači (ponekad uočljivi kroz vibracije na kolo upravljača) utječu na upravljanje vozilom i vijek trajanja guma. Čak i pri uobičajenoj upotrebi, kotači mogu izgubiti balans. Stoga ih treba balansirati po potrebi.

Ako se guma troši neujednačeno (ili na samo jednoj strani gume) ili se troši prejako, provjerite poravnanje kotača. Ako je potrebno servisirati gume, poput rotacije ili zamjene, potrebno je resetirati konfiguraciju guma (pogledajte Konfiguracija guma) kako bi poboljšali vašu vožnju.

Probušene gume

Bušenje gume uzrokuje pad tlaka u njoj, zbog čega je važno redovno provjeravati tlak u gumama. Trajno popravite ili zamijenite probušene ili oštećene gume što je moguće prije.

Probušene gume bez zračnica možda neće ispuštati, pod uvjetom da predmet ostane u gumi. Međutim, ako se iznenada pojave vibracije ili smetnje u vožnji, ili ako sumnjate na oštećenost gume, odmah smanjite brzinu. Vozite polako, izbjegavajte jako kočenje ili oštra skretanja i, kada je sigurno, zaustavite vozilo. Dogovorite prijevoz vozila Model Y u servisni centar tvrtke Tesla ili u obližnji centar za popravak guma.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U nekim slučajevima male otvore (manje od 6 mm) privremeno možete popraviti kompletom za popravak gume tvrtke Tesla koji treba nabaviti zasebno. To vam omogućuje sporu vožnju vozila Model Y do tvrtke Tesla ili obližnje radionice za popravak guma.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nemojte vozili s probušenom gumom koja nije zakrpana, čak i ako rupa ne uzrokuje pražnjenje gume. Probušena guma može se u bilo kojem trenutku iznenada isprazniti.

Deformacija gazne površine gume

Ako je vozilo Model Y dugo vremena nepomično, može doći do deformacije gazne površine guma. Tijekom vožnje vozila Model Y te deformacije mogu uzrokovati vibracije koje postupno nestaju kada se guma zagrije i vrati u izvorni oblik.

Kako biste pojavu deformacija tijekom skladištenja smanjili na minimum, gume napušite na maksimalan tlak naveden na stjenki gume. Potom prije vožnje ispustite zrak i prilagodite tlakove u gumama na preporučene razine.

Povećanje kilometraže guma

Kako biste povećali kilometražu koju je moguće prijeći s gumama, održavajte gume na preporučenim tlakovima, poštujte ograničenja brzine i preporučene brzine te izbjegavajte:

 • Brza kretanja ili nagla ubrzanja.
 • Brze zavoje i nagla kočenja.
 • Rupe i predmete na cesti.
 • Udaranje u rubnike pri parkiranju.
 • Onečišćenje guma tekućinama koje mogu uzrokovati oštećenje.

Zamjena guma i kotača

Gumama se, zbog utjecaja ultraljubičastog svjetla, ekstremnih temperatura, velikih opterećenja i uvjeta iz okoline, s vremenom smanjuje kvaliteta. Preporučuje se da gume zamijenite svakih šest godina ili po potrebi prije, čak i ako je dubina gaznog sloja veća od minimuma.

Ako je gume potrebno ranije zamijeniti, na primjer zbog probušene gume, preporučujemo zamjenu guma u parovima osim ako su druge gume unutar 1.5 mm dubine gazećeg sloja nove gume. Prilikom zamjene guma važno je da se podudaraju model i marka starih guma. Uvijek postavite nove gume straga ako su sve četiri gume iste veličine. Nakon zamjene gume obavezno izbalansirajte kotač i gumu. Obratite se stručnom prodavaču guma i serviseru za daljnje upute. Ako zamijenite vaše gume ili instalirate drugačije gume, potrebno je resetirati konfiguraciju guma (pogledajte Konfiguracija guma). To resetira naučene postavke guma i poboljšava vožnju na vašim novim gumama. Može potrajati 24 sata nakon zamjene guma ili popravka prije nego što se mazivo guma potpuno osuši i gume postignu maksimalno prianjanje na naplatke. Izbjegavajte jaka ubrzanja tijekom ovog razdoblja kako se gume ne bi poskliznule o naplatke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Bez obzira na broj zamijenjenih guma, potpuni komplet odgovarajućih guma preporuča se za najbolje performanse.

Ako se ne upotrebljavaju definirane gume, provjerite jesu li razredi brzine i opterećenja na gumi (pogledajte Razumijevanje oznaka na gumama) jednaki ili veći od izvornih specifikacija.

Specifikacije originalnih kotača i guma postavljenih na vozilu Model Ypotražite u odjeljku Kotači i gume.

Kod zamjene kotača potrebno je ponovno postaviti senzore TPMS (Tire Pressure Monitoring System) kako bi davali precizna upozorenja o preniskom -tlaku (pogledajte Automatsko ponovno postavljenje senzora sustava TPMS).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ugradnja zimskih guma s agresivnim spojevima i uzorkom može dovesti do privremeno smanjene sile regenerativnog kočenja. Međutim, vaše je vozilo osmišljeno za to da se neprestance ponovno kalibrira, a nakon zamjene guma nastavit će se s povećanom obnovom sile regenerativnog kočenja nakon nekoliko pravocrtnih ubrzanja pri umjerenom zakretnom momentu. Kod većine vozača to se događa nakon kraćeg razdoblja uobičajene vožnje, ali je moguće da će vozači koji obično blago ubrzavaju morati snažnije ubrzavati dok je ponovna kalibracija u tijeku. Idite na Servis > Kotači i gume > Gume kako biste odabrali zimske gume i ubrzali postupak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Zbog vlastite sigurnosti upotrebljavajte samo gume i kotače čije su specifikacije jednake izvornima. Gume čije se specifikacije razlikuju od izvornih mogu utjecati na rad sustava TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte prekoračiti razred brzine guma na vozilu. Razred brzine označen je na bočnoj stjenki guma (pogledajte Razumijevanje oznaka na gumama).

Asimetrične gume

Neke Model Ygume su asimetrične i na kotač se moraju montirati s odgovarajućom stranom usmjerenom prema van. Bočna strana gume označena riječi OUTSIDE. Pri postavljanju novih guma provjerite ispravnost montaže guma na kotače.

Strelica pokazuje na riječ „Vanjski“ na bočnoj stijenki gume
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako su gume nepropisno montirane na kotače, to značajno utječe na prianjanje uz cestu.

Skidanje i ugradnja aerodinamičkih poklopaca kotača

Ako je Model Y opremljen aerodinamičkim ratkapama, morate ih skinuti kako biste pristupili spojnim maticama.

Skidanje aerodinamičkog poklopca kotača:

 1. Čvrsto prihvatite aerodinamički poklopac kotača s obje ruke.
 2. Povucite aerodinamički poklopac kotača prema sebi kako biste otpustili pričvrsne kopče.
  Aerodinamički poklopac kotača sa strelicom koja usmjeruje od gume

Ugradnja aerodinamičkog poklopca kotača:

 1. Poravnajte aerodinamičke poklopce kotače s ventilima.
 2. Čvrsto pritisnite sredinu poklopca kako biste ga pričvrstili, a zatim čvrsto pritisnite vanjski pokrov svakog klipa. Možda ćete trebati držati suprotnu stranu svakog pokrova dok se klipovi osiguraju.
 3. Čvrsto pritisnite sredinu kapice rukama (nemojte udarati pokrov rukama) kako biste bili ih osigurali.
 4. Zadnjom provjerom brzo povucite svaki klip kako biste potvrdili da su pričvršćeni.
Aerodinamički poklopci kotača društva Tesla slova „T“ poravnati su s ventilom gume sa strelicom koja usmjerava od poklopca do gume
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kako biste spriječili ispadanje aerodinamičkog poklopca, provjerite da je prije vožnje potpuno osiguran.

Skidanje i postavljanje poklopaca spojnih matica

Ako je Model Y opremljen poklopcima sa spojnim maticama, morate ih skinuti kako biste pristupili spojnim maticama.

Skidanje poklopca spojnih matica:

 1. Zakrivljeni dio alata za poklopce sa spojnim maticama (u nekim je vozilima u pretincu ispred suvozača, a možete upotrijebiti i mali imbus-ključ) umetnite u spušteni obrub oko središta poklopca.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Alat za poklopce sa spojnim maticama možete kupiti i u prodavaonici automobilskih dijelova ili na internetu.
  Strelica koja pokazuje u smjeru od alata spojnih matica do kružnog udubljenja ispod dna simbola „T“ društva Tesla na poklopcu sa spojnim maticama
 2. Alat za poklopce sa spojnim maticama zakrenite tako da završetak zakrivljenog dijela bude okrenut suprotno od Teslina simbola „T”.
 3. Alat za poklopac spojnih matica snažno povlačite od kotača sve dok ne otpustite poklopac spojnih matica.
  Izvlačenje alata spojnih matica prema van kako bi se uklonio poklopac spojnih matica

Ugradnja poklopca spojnih matica:

 1. Postavite poklopac spojnih matica u njegov položaj.
 2. Čvrsto pritišćite poklopac spojnih matica dok potpuno ne sjedne na mjesto.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pozor
  Prije vožnje provjerite je li poklopac sa spojnim maticama do kraja sjeo kako ne bi došlo do ispadanja.

Konfiguracija kotača

Ako postavljate nove kotače ili ih zamjenjujete drugima, konfiguraciju kotača vozila ažurirajte dodirom Kontrole > Servis > Kotači i gume > Kotači. To vozilu Model Y omogućuje učenje podataka o novim kotačima i osigurava točnija ažuriranja statusa vozila. U padajućem izborniku odaberite kotač koji odgovara novim kotačima koje namjeravate postaviti na Model Y. Odabirom novih kotača u konfiguraciji kotača također se mijenjaju kotači koji se prikazuju na avataru vozila na dodirnom zaslonu.

Provjerite je li vozilo opremljeno različitim kotačima, što znači da se veličina kotača postavljenih sprijeda i straga razlikuju. Provjerite oznake veličine gume na bočnoj stjenki gume kako biste utvrdili jesu li jednake ili različite veličine. Ako se kotači razlikuju, novi kotači koji se ugrađuju obavezno se moraju razlikovati u istom omjeru kao i prethodni kotači.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Promjena konfiguracije kotača vozila može utjecati na procjenu dometa, razine upozorenja za tlak u gumama te izgled vozila.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kotači koje postavljate na vozilo ili mijenjate moraju imati odobrenje tvrtke Tesla. Primjenom kotača bez odobrenja tvrtke Tesla možete uzrokovati ozbiljna oštećenja. Tvrtka Tesla nije odgovorna za oštećenja nastala upotrebom kotača bez odobrenja tvrtke Tesla.

Konfiguracija guma

Kako biste pregledali koliko ste kilometara odvozili od zadnje rotacije guma ili zamjene, dodirnite Kontrole > Servis i pogledajte pod Zadnji servis guma. Nakon što gume na vozilu Model Y rotirate, zamijenite ili izmijenite, ažurirajte konfiguraciju guma vozila dodirom na Ponovno postavi ili dodirom na Kotači i gume > Gume na istom zaslonu. Ovo dopušta vašem vozilu resetiranje naučenih postavki guma i poboljšanju vožnje. Tako se isto briše i ponovno postavlja upozorenje na trošenje gaznog sloja za vozilo sve dok ne odvozite (10 000 km) i ponovno se otkrije niska razina gaznog sloja.

Budite svjesni da je vaše vozilo opremljeno zimskim gumama. Zimske gume prepoznaju se po simbolu planine i snježne pahulje na bočnoj stjenki gume. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zimske gume.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Promjena konfiguracije guma vašeg vozila može privremeno imati utjecaj na stupanj ubrzanja i regenerativno kočenje te bi trebalo biti izvršeno samo nakon što su gume rotirane ili zamijenjene.

Nadzor tlaka u gumama

Svaku gumu treba pregledati jednom mjesečno, hladnu i pod preporučenim tlakom koji je ispisan na naljepnici s informacijama o gumama na stupu vrata vozača (pogledajte Održavanje tlaka u gumama). Ako je vozilo opremljeno gumama čija se veličina razlikuje od veličine navedene na pločici vozila ili naljepnici s tlakovima za gume, odredite ispravan tlak za napuhivanje tih guma.

Vozilo je opremljeno sustavom TPMS kao dodatnom sigurnosnom značajkom koja na dodirnom zaslonu prikazuje indikator za tlak u gumi (upozorenje na tlak u gumi) kada je u jednoj ili više guma znatno nižitlak. Sukladno tome, kada se na dodirnom zaslonu prikaže svjetlosni indikator za upozorenje na tlak u gumi, zaustavite se što je moguće prije i provjerite tlak u gumi te je napušite na ispravan tlak (pogledajte Održavanje tlaka u gumama). Tijekom vožnje guma sa znatno nižim tlakom pregrijava se, što može uzrokovati pucanje gume. Prenizak tlak također smanjuje domet i vijek trajanja gaznog sloja, a može utjecati i na upravljivost vozila i put kočenja.

Narančasta ikona uskličnika unutar simbola gume
Ako sustav TPMS u vozilu Model Y utvrdi pogrešku, indikator treperi jednu minutu pri svakom uključivanju vozila Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ugradnja dodatne opreme koju nije odobrila tvrtka Tesla može uzrokovati smetnje u sustavu TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Izbjegavajte postavljanje USB uređaja pod napajanjem pored čitača kartice na središnjoj konzoli (pogledajte Kartica s ključem) jer USB uređaji pod napajanjem mogu ometati rad sustava za nadzor tlaka u gumama.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Sustav TPMS nije zamjena za pravilno održavanje, što uključuje ručnu provjeru tlaka i redovan pregled stanja guma. Vozač je odgovoran za održavanje ispravnog tlaka u gumama, čak i kada prenizak ili previsok tlak nisu dosegli razinu na kojoj sustav TPMS uključuje upozorenje za tlak u gumama na dodirnom zaslonu.

Automatsko ponovno postavljenje senzora sustava TPMS

Nakon zamjene jednog ili više kotača (no ne nakon zamjene gume) senzori sustava TPMS ponovno se postavljaju radi osiguranja točnosti upozorenja za tlak u gumama. TPMS senzori automatski se ponovno postavljaju u roku od dvije minute vožnje brzinom iznad 25 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je voziloModel Y opremljeno gumama iz asortimana dodatne opreme čija se veličina razlikuje od ispisane na naljepnici s informacijama o gumama , za utvrđivanje ispravnog tlaka za gume odgovoran je vozač. Ako gume nisu napuhane na ispravan tlak, nemojte voziti po javnim cestama.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nemojte se pouzdati u senzore sustava TPMS za točno određivanje tlakova i pokretanje alarma. Vozač je odgovoran za održavanje ispravnih tlakova u gumama (pogledajte Održavanje tlaka u gumama). Gume pod preniskim ili previsokim tlakom mogu uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom ili oštećenje gume, što može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

Zamjena senzora gume

Ako se indikator upozorenja za tlak u gumama često prikazuje, upotrijebite mobilnu aplikaciju kako biste zakazali termin za servis kako bi se odredilo je li potrebna zamjena senzora kotača. Ako gumu popravite ili zamijenite u servisnom centru bez ovlaštenja tvrtke Tesla, senzor gume možda neće raditi dok se u tvrtki Tesla ne provede postupak postavljanja.

Kvar sustava TPMS

Model Y također je opremljeno indikatorom kvara sustava TPMS koji ukazuje na neispravan rad sustava.

Narančasta ikona uskličnika unutar simbola gume
Indikator kvara sustava TPMS kombinira se sa svjetlosnim indikatorom tlaka u gumi. Kada sustav otkrije kvar, indikator treperi približno jednu minutu, a potom ostaje trajno uključen. Ovaj se niz nastavlja pri sljedećim pokretanjima vozila sve do uklanjanja kvara. Kada je uključen indikator kvara sustava TPMS, sustav možda neće moći utvrditi ili signalizirati upozorenja za gume pod preniskimtlakom.

Do kvarova u sustavu TPMS može doći iz različitih razloga, uključujući promjenu ili zamjenu guma ili kotača koji sprječavaju ispravan rad sustava TPMS. Nakon zamjene jedne ili više guma ili kotača obavezno provjerite svjetlosni indikator kvara sustava TPMS kako biste provjerili omogućuju li zamjenske gume ili kotači ispravan rad sustava TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je guma zamijenjena ili nije popravljena brtvilom tvrtke Tesla nego nekim drugim brtvilom, a nije utvrđen nizak tlak, moguće je da je senzor za gumu oštećen.

Vrste sezonskih guma

Upoznajte svoju vrstu guma

Vrsta guma kojima je vaše vozilo izvorno opremljeno ovisi o modelu vozila i tržišnoj regiji. Važno je da se upoznate s mogućnostima guma vozila i jesu li prikladne za ljeto, sva godišnja doba ili zimu. Provjerite podatke na bočnoj stjenci guma za informacije o karakteristikama izvedbe guma (pogledajteRazumijevanje oznaka na gumama).

Ljetne i cjelogodišnje gume

Ljetne i cjelogodišnje gume dizajnirane su za maksimalne performanse na suhim i mokrim cestama, no nisu dizajnirane za zimske uvjete. Cjelogodišnje gume osmišljene su tako da osiguravaju dostatno prianjanje u većini uvjeta kroz godinu, no na snijegu ili ledu možda ne mogu osigurati razinu prianjanja zimskih guma. Cjelogodišnje gume prepoznatljive su po oznakama „ALL SEASON” i/ili „M+S” (blato i snijeg, eng. mud and snow) na bočnoj stjenki gume.

Ako vozite pri niskim temperaturama ili na cestama na kojima postoji snijeg ili led, društvo Tesla preporuča upotrebu zimskih guma.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Pri niskim temperaturama ili na snijegu ili ledu cjelogodišnje gume ne osiguravaju dovoljno prianjanje. Odabir i postavljanje guma prikladnih za zimske uvjete važni su za sigurnost i optimalne performanse vozila Model Y.

Zimske gume

Zimske gume upotrebljavaju se jer povećavaju prianjanje na snijegu i ledu. Pri postavljanju zimskih guma obavezno montirajte cijeli komplet od četiri gume. Zimske gume na sva četiri kotača moraju biti istog promjera, od istog proizvođača, iste konstrukcije te imati isti uzorak gaznog sloja.

Snježna pahuljica unutar simbola planine
Zimske gume prepoznaju se po simbolu planine / snježne pahulje na bočnoj stjenki gume.

Vožnja na zimskim gumama može biti bučnija, vijek trajanja gaznog sloja kraći, a prianjanje na suhim cestama slabije.

Kada je vozilo opremljeno zimskim gumama, pogledajte naljepnicu za upozorenje na gume na stupu vrata.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Montaža zimskih guma s agresivnom mješavinom i dizajnom gaznog sloja može privremeno smanjiti regenerativnu kočnu silu. Međutim, vozilo je dizajnirano za samostalnu kalibraciju za ponovno uspostavljanje regenerativne kočne sile nakon kratkog razdoblja normalne vožnje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako postavljate zimske gume ili ih mijenjate, ponovno postavite konfiguraciju guma odlaskom na Kontrole > Servis > Konfiguracija kotača i guma > Gume (pogledajte Konfiguracija guma). To resetira naučene postavke guma i poboljšava vožnju na vašim novim gumama.

Vožnja pri niskim temperaturama

Pri niskim okolnim temperaturama performanse gume pogoršavaju se, što rezultira slabijim prianjanjem i većom osjetljivosti na oštećenja pri udarcima. Gume izraženih performansi (ljetna primjena) imaju smanjeno prianjanje pri temperaturama ispod 5° C i ne preporučuju se u uvjetima snijega/leda. Gume izraženih performansi mogu privremeno otvrdnuti na hladnoći, što kroz prvih nekoliko kilometara, dok se ne zagriju, uzrokuje buku pri njihovom okretanju.

Upotreba lanaca za gume

Društvo Tesla ispitalo je i odobrila sljedeće lance za gume (također se nazivaju lanci za snijeg) koji povećavaju prianjanje na snijegu. Lanci za gume postavljaju se samo na stražnje gume. Odobrene lance za gume možete nabaviti u tvrtki Tesla.

Veličina gume Preporučeni lanci
19"/20“ KONIG XG-12 PRO SIZE 252
21" KONIG K-SUMMIT XXL K66
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ako je Model Y opremljen aerodinamičkim poklopcima kotača, morate ih skinuti prije postavljanja lanaca za gume (pogledajte Skidanje i ugradnja aerodinamičkih poklopaca kotača). Ako to ne učinite, može doći do oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ne postavljajte lance za gume na ljetne gume jer se mogu dogoditi oštećenja.

Za ugradnju lanaca za gume pratite upute i upozorenja proizvođača lanaca za gume. Postavite ih što pravilnije i čvršće.

Pri upotrebi lanaca za gume:

 • Prije svake upotrebe pregledajte ima li na lancima za gume labavih spojeva i oštećenih karika.
 • Izbjegavajte velika opterećenja Model Y (velika opterećenja mogu smanjiti razmak između guma i karoserije).
 • Nemojte voziti vozilo s nepravilno postavljenim lancima.
 • Vozite polako. Nemojte prekoračiti brzinu od 48 km/h.
 • Lance za gume skinite čim to dopuste uvjeti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U određenim područjima upotreba lanaca nije dopuštena. Prije postavljanja lanaca provjerite lokalne zakone.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Upotreba nepreporučenih lanaca za gume ili lanaca za gume na gumama drugih veličina može uzrokovati oštećenje ovjesa, karoserije, kotača i/ili kočnih obloga. Oštećenja uzrokovana nepreporučenim lancima za gume ili nepravilno postavljenim lancima za gume nisu pokrivena jamstvom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Lance za snijeg nemojte postavljati na prednje gume.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Nikada nemojte ispuštati zrak iz kotača radi postavljanja lanaca za gume. Nakon ponovnog napuhavanja lanci mogu postati preuski te oštetiti gumu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Uvjerite se kako lanci za gume ne dolaze u kontakt s komponentama ovjesa ili kočnim oblogama. Ako lanci proizvode neobične zvukove koji ukazuju na kontakt s karoserijom vozila Model Y, odmah se zaustavite i provedite pregled.