Značajke Autopilota

Ova tema opisuje kako omogućiti i upotrijebiti sljedeće značajke pomoći vozaču.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o tržišnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim opcijama i verziji softvera vaše vozilo možda nije opremljeno sljedećim značajkama ili značajka možda neće raditi kako je opisano.
 • Tempomat koji se prilagođava prometu: Poput tradicionalnog tempomata, tempomat koji se prilagođava prometu održava postavljenu brzinu vožnje. Međutim, tempomat koji se prilagođava prometu također usporava ili ubrzava vozilo Model Y prema potrebi kako bi održavao udaljenost praćenja od vozila ispred vas. Dok je tempomat koji se prilagođava prometu uključen, i dalje ste odgovorni za upravljanje vozilaModel Y (pogledajte Tempomat koji se prilagođava prometu).
 • Automatsko upravljanje: Poput tempomata koji se prilagođava prometu, automatsko upravljanje održava postavljenu brzinu (ako ne postoji vozilo ispred vas) ili postavljenu udaljenost praćenja (ako postoji vozilo ispred vas). Uz to automatsko upravljanje otkriva oznake ceste, rubove ceste i prisutnost vozila i objekata kako bi inteligentno održavalo vozilo Model Y u svojem voznom traku (pogledajte Automatsko upravljanje).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Automatsko upravljanje je značajka u fazi BETA.
 • Automatska promjena voznog traka: Kad uključite pokazivač smjera dok je automatsko upravljanje aktivno, automatska promjena voznog traka pomiče vozilo Model Y u susjednuz traku u smjeru koji označava pokazivač smjera (pogledajteAutomatska promjena trake).
 • Navigacija autopilotom: Navigacija autopilotom nadograđuje se na značajke poput tempomata koji se prilagođava prometu i automatskog upravljanja. Dok je automatsko upravljanje aktivno, navigacija autopilotom omogućava vozilu Model Y da automatski promijeni vozne trake kako bi prošao pokraj drugih vozila i slijedilo rutu navigacije (pogledajte Navigacija autopilotom).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Navigacija autopilotom značajka je u fazi BETA.
Tempomat koji se prilagođava prometu i automatsko upravljanje upotrebljavaju informacije s kamera na vozilu Model Y kako bi odredili oznake traka, rubove ceste i ostala vozila i korisnike ceste oko vozilaModel Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Osigurajte da su sve kamere čiste i da nemaju smetnje prije svake vožnje i prije upotrebe značajki autopilota (pogledajte Čišćenje kamere). Zaprljane kamere i senzor (ako je vozilo time opremljeno) te uvjeti u okolini kao što su kiša i izblijedjele oznake prometne trake mogu utjecati na performanse autopilota. Ako je kamera opsturirana ili zamućena, Model Y prikazuje poruku na osjetljiv na dodir i značajke autopilota možda neće biti dostupne. Za više informacija o određenim upozorenjima pogledajte Upozorenja o rješavanju problema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Vaša je odgovornost upoznati se s ograničenjima autopilota i situacijama u kojima je potrebna intervencija vozača. Dodatne informacije potražite pod Ograničenja i upozorenja.

Postavke Autopilota

Prije nego što upotrijebite značajke autopilota, prilagodite način rada dodirom na Kontrole > Autopilot.
 • Postavljena brzina: Odaberite hoće li se autopilot aktivirati pri trenutno otkrivenom ograničenju brzine ili vašoj trenutnoj brzini vožnje. Dodirnite Kontrole > Autopilot > Postavljena brzina i odaberite Ograničenje brzine ili Trenutna brzina.
 • Odstupanje: Ako odaberete Ograničenje brzine, možete odrediti odstupanje dodirom na Postavi odstupanje brzine. Možete odabrati Fiksno (brzina vožnje prilagođava se određenom količinom na svim cestama) ili Postotak (brzina vožnje prilagođava se kao postotak prepoznatog ograničenja brzine na cesti).
 • Aktivacija autopilota : Odaberite način aktivacije automatskog upravljanja. Ako postavite Jednostruko povlačenje, uključuje se tempomat koji se prilagođava prometu i automatsko upravljanje kad jednom pritisnete desnu ručicu za vožnju. Ako postavite Dvostruko povlačenje, morate dvaput brzo pritisnuti ručicu za upravljanje kako biste uključili automatsko upravljanje.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Aktivacija autopilota mora se postaviti na Dvaput povuci ako želite upotrebljavati tempomat koji se prilagođava prometu neovisno o automatskom upravljanju.
 • Zvučno upoz. za zeleno svjetlo na semaforu: Ako je uključeno, oglasit će se zvuk kad čekate na crvenom svjetlu na semaforu i svjetlo postane zeleno. Ako aktivno ne upotrebljavate tempomat usklađen s prometom, a nalazite se ispred crvenog svjetla na semaforu i vozilo se nalazi ispred vas, zvučni signal se oglašava čim se vozilo ispred počne kretati.

Tempomat koji se prilagođava prometu

Uvijek je omogućen tempomat koji se prilagođava prometu.

Ikona koja prikazuje postavljenu brzinu.
Kad je tempomat koji se prilagođava prometu dostupan, ali nije uključen, osjetljiv na dodir prikazuje brzinu vožnje sivom bojom. Prikazan broj predstavlja brzinu koja će se postaviti kad uključite tempomat koji se prilagođava prometu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Na cestama na kojima se iz podataka karte utvrdi postojanje uvjetnog ograničenja brzine (primjerice prema dobu dana ili vremenskim uvjetima), ispod prvog ograničenja prikazuje se drugo ograničenje brzine. Vozačeva je odgovornost utvrditi je li uvjetno ograničenje brzine trenutačno na snazi i prema tome prilagoditi brzinu vožnje s tempomatom.
Ikona koja prikazuje postavljenu brzinu.
Ako tempomat koji se prilagođava prometu aktivno navodi vozilo zadanom brzinom, brzina je označena plavim tekstom.
Kako biste uključili tempomat koji se prilagođava prometu kad je dostupan (područje statusa automobila dodirnog zaslona prikazuje sivu ikonu brzine vožnje), ručicu za vožnju jednom pomaknite prema dolje, a zatim otpustite papučicu gasa kako biste omogućili tempomatu koji se prilagođava prometu održavanje brzine kretanja. Možete u bilo kojem trenutku primijeniti papučicu gasa kako biste privremeno premostili zadanu brzinu vožnje.
Slika ručice za vožnju sa strelicom prema dolje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je Aktivacija autopilota postavljen na Jednom povuci, jedno povlačenje ručice za vožnju prema dolje također će aktivirati automatsko upravljanje (koje uključuje tempomat koji se prilagođava prometu). Dodirnite Kontrole > Autopilot > Aktivacija autopilota i odaberite Dvaput povuci kako biste upotrijebili tempomat koji se prilagođava prometu neovisno u automatskom upravljanju kad jednom povučete ručicu za vožnju prema dolje.

Ako želite pojavu zvučnog upozorenja prilikom uključivanja ili isključivanja Tempomata koji se prilagođava prometu dodirniteKontrole > Autopilot > Zvučno upozorenje tempomata koji se prilagođava prometu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tempomat koji se prilagođava prometu značajka je koja povećava udobnost i praktičnost vožnje, ali nije sustav za upozoravanje ni izbjegavanje sudara. Vaša je odgovornost uvijek zadržati budnost, voziti sigurno i u svakom trenutku imati kontrolu nad vozilom. Nemojte se pouzdati da će tempomat koji se prilagođava prometu primjereno usporiti Model Y. Uvijek gledajte cestu ispred sebe i budite spremni poduzeti korektivne radnje. U protivnom bi moglo doći do nesreće s teškim ozljedama ili smrću. Dodatne informacije potražite pod Ograničenja i upozorenja.

Automatsko upravljanje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o tržišnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim opcijama i verziji softvera vaše vozilo možda nije opremljeno Automatskim upravljanjem ili značajka možda neće raditi kako je opisano.

Omogućavanje automatskog upravljanja:

 1. Dodirnite Kontrole > Autopilot > Značajke autopilota > Automatsko upravljanje (beta).
 2. Nakon što pažljivo pročitate i razumijete skočni prozor, dodirnite Da.
ikona sivog kola upravljača.
Ako je automatsko upravljanje dostupno (no aktivno ne upravlja vozilom Model Y), na instrumentne ploče prikazuje se siva ikona automatskog upravljanja pokraj prikaza stupnja prijenosa za vožnju. U situacijama u kojim je Automatsko upravljanje privremeno nedostupno, ikona Automatskog upravljanja nestaje. (Na primjer, ako brzina vožnje nije unutar potrebne brzine za rad automatskog upravljanja.)
Kako biste pokrenuli automatsko upravljanje, pomaknite ručicu za vožnju dvaput uzastopno do kraja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je postavka za Aktivacija autopilota postavljena na Jednom povuci, jedno povlačenje ručice za vožnju prema dolje aktivira automatsko upravljanje (pogledajtePostavke Autopilota).
strelica koja pokazuje na ručku na vratima

Značajka automatskog upravljanja potvrđuje uključivanje zvučnim signalnom i kratko prikazuje poruku na osjetljiv na dodirkoja vas podsjeća da obratite pažnju na cestu i držite ruke na kolo upravljača.

ikona plavog kola upravljača
Kako bi se naznačilo da je automatsko upravljanje sad aktivno, osjetljiv na dodir prikazuje ikonu automatskog upravljanja plavom bojom.
Kada automatsko upravljanje može otkriti oznake na cesti, prikazuje rubove prometne trake u plavoj boji na osjetljiv na dodir.

Kad je automatsko upravljanje aktivno, također je aktivan tempomat koji se prilagođava prometu.

Kada uz uključeno automatsko upravljanje nije moguće utvrditi ograničenje brzine, automatsko upravljanje smanjuje brzinu vožnje i zadanu brzinu ograničava na 70 km/h. Iako možete ručno ubrzati kako biste premašili ograničenu brzinu, vozilo Model Y neće zakočiti zbog prepoznatih prepreka sve dok primjenjujete papučicu gasa. Kada otpustite papučicu gasa, automatsko upravljanje usporava na ograničenu brzinu. Kad napustite cestu ili isključite automatsko upravljanje s pomoću kolo upravljača, po želji možete ponovno postaviti brzinu vožnje.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je omogućeno automatsko upravljanje, upravljanje vozilom je ograničeno. Model Y stoga možda neće moći savladavati uske zavoje. U svakom trenu morate biti spremni na preuzimanje kontrole nad vozilom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Automatsko upravljanje je značajka pomoći koja uvjetuje upotrebu ruku. Cijelo vrijeme držite ruke na kolo upravljača pripazite na cestovne uvjete i okolni promet te se uvijek pripremite da reagirate. Nepoštivanjem ovih uputa možete uzrokovati oštećenja, ozbiljne ozljede ili smrt. Vaša je odgovornost upoznati se s ograničenjima automatskog upravljanja i situacijama u kojima neće raditi kako je predviđeno. Dodatne informacije potražite pod Ograničenja i upozorenja.

Automatska promjena trake

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku automatske promjene trake ili značajka možda neće raditi na točno opisan način.

Ako uključite pokazivač smjera dok je automatsko upravljanje aktivno, vozilo Model Y pomiče se u susjedni trak u smjeru koji navodi pokazivač smjera pod uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • Uključen je pokazivač smjera.
 • Oznake trake prikazuju kako je promjena trake dopuštena.
 • Automatska promjena trake pronašla je ruke na kolo upravljača.
 • Na polovici promjene trake Model Y mora pronaći vanjsku oznaku željene trake. Ako tu oznaku trake nije moguće pronaći, promjena trake prekida se i Model Y se vraća u početnu prometnu traku.
 • Ništa ne ometa pregled kamera.
 • Model Y ne otkriva vozilo u mrtvom kutu ili vozilo ili prepreku do sredine ciljane trake. Ako se prepozna vozilo ili druga prepreka u ciljanom traku, prikazuje se crvenom bojom na vizualizaciji na osjetljiv na dodir i Model Y ne izvršava promjenu voznog traka sve dok nije sigurno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Automatska promjena traka prekida se ako promjenu traka nije moguće dovršiti za pet sekundi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Iako je autopilot osmišljen da prepozna vozila i prepreke u susjednim trakama, vaša je odgovornost da uvijek izvršite vizualne provjere kako biste se pobrinuli da je sigurno i prikladno premjestiti se u željenu traku. Ako autopilot ne može promijeniti trak zbog neprikladnih podataka, osjetljiv na dodir prikazuje niz upozorenja. Stoga pri upotrebi automatske promjene trake obavezno pratite osjetljiv na dodir i budite spremni za ručno upravljanje Model Y.

Minimalna brzina pri kojoj autopilot mijenja vozni trak može se razlikovati ovisno o regiji, brzini u susjednoj traci i drugim čimbenicima. Uvijek budite spremni ručno upravljati i prema potrebi promijeniti traku. Kad je automatska promjena voznog traka u tijeku, uključuje se ubrzanje za obilaženje dopuštajući voziluModel Y da ubrza kako bi se približilo vozilu ispred (pogledajte Ubrzanje za pretjecanje).

Kad uključite pokazivač smjera, autopilot pomiče voziloModel Y jedan po jedan trak. Za pomak u sljedeću traku nužno je nakon dovršetka prve promjene trake po drugi put uključiti pokazivač smjera.

Kako Model Y mijenja vozni trak, važno je nadzirati njegovu izvedbu promatranjem puta vožnje ispred vas i okolnog područja. Budite spremni za preuzimanje upravljanja u bilo kojem trenutku. Tijekom prijelaza u susjedni trak, na osjetljiv na dodir prikazuje se mjesto u traku na koje se Model Y prebacuje.

Navigacija autopilotom

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku navigacije autopilotom ili značajka možda neće raditi na točno opisan način.

Za omogućavanje navigacije u okviru autopilota dodirnite Kontrole > Autopilot > Navigacija autopilotom (beta). Potom za prilagodbu načina rada navigacije u okviru autopilota dodirnite Prilagodba navigacije autopilotom:

 • Omogući na početku svakog putovanja: Odabir automatskog omogućavanja navigacije autopilotom za svaku navigacijsku rutu. Ako je opcija omogućena, gumb za Navigaciju autopilotom omogućen je na opisu smjera s popisom skretanja na početku svakog putovanja.
 • Promjena voznog traka ovisno o brzini vožnje: Navigacija autopilotom dizajnirana je za promjenu trake prema ruti i brzini. Promjene trake prema brzini nisu obavezne. Ovom postavkom možete onemogućiti promjene trake prema brzini ili odrediti koliko asertivno želite da navigacija autopilotom mijenja vozni trak kako bi postigla zadanu brzinu tempomata (Umjereno, Prosječno ili Mad Max).

Ako je značajka Omogući na početku svakog putovanja uključena, navigacija autopilotom automatski se uključuje kad:

 • Aktivirano je automatsko upravljanje.
 • Vozite se prema odredištu.
 • Na autocesti ste s ograničenim pristupom.

Uvijek kada je uključena ruta navigacije koja obuhvaća najmanje jednu autocestu s ograničenim pristupom, nakon omogućavanja na popisu smjera skretanja na karti prikazuje se gumb Navigacija autopilotom.

Ako je značajka Omogući na početku svakog putovanja isključena, dodirnite gumb Navigacija autopilotom iznad popisa skretanja kako biste je omogućili. Kad se odabere navigacija autopilotom, uključit će se kad god uključite automatsko upravljanje.

Ikona navigacije autopilotom s upravljačem kada nije aktivna
Ikona navigacija autopilotom prikazuje popis detaljnih smjernica kad vozite prema odredištu i navigacija autopilotom je dostupna, ali nije aktivna.
Ikona aktivne navigacije autopilotom s upravljačem
Ako je navigacija autopilotom aktivna, ikona je plava. Ako je značajka Omogući na početku svakog putovanja uključena, ikona navigacija autopilotom je odabrana kad pokrenete navigaciju. Dodirnite ikonu za otkazivanje navigacije autopilotom i vratite se na automatsko upravljanje.

Kad je navigacija autopilotom aktivna, gumb navigacije autopilotom je plav i osjetljiv na dodir prikazuje vozni trak kao jednu plavu liniju ispred Model Y:

Detaljne smjernice prikazuju ikonu automatskog upravljanja pokraj manevara (poput izlaznih rampi) kojima upravlja navigacija autopilotom.

Kad se navigacija autopilotom Model Y uključi, mijenja se vozni trak na temelju brzine i rute nakon potvrde vozača.

 • Promjena voznog traka ovisno o brzini vožnje: Navigacija autopilotom mijenja vozni trak kako bi smanjila brzinu vožnje za odredište. Na primjer, ako je voziloModel Y iza vozila koje vozi manje od postavljene brzine vožnje, navigacija autopilotom pomaknut će ga u trak za pretjecanje kako bi ga vozilo prošlo. Promjene trake prema brzini nisu obavezne.
 • Promjena voznog traka ovisno o ruti: Navigacija autopilotom mijenja vozni trak kako bi vas dovela do odredišta. Na primjer, navigacija autopilotom pomaknut će vas u izlazni trak dok se vozilo Model Y približava izlaznoj rampi određenoj navigacijskom rutom.

Kad osjetljiv na dodir prikazuje poruku koja vas traži da potvrdite promjenu voznog traka, uključite odgovarajući pokazivač smjera. Ako za tri sekunde ne potvrdite promjenu traka, oglašava se zvonce kao podsjetnik da Navigacija autopilotom zahtijeva potvrdu promjene traka. Automatska promjena traka prekida se ako promjenu traka nije moguće dovršiti za pet sekundi.

Ako zanemarite promjenu trake utemeljenu na ruti (na primjer, vozite lijevom trakom dok prilazite izlaznoj rampi na desnoj strani autoceste), navigacija autopilotom ne može vas usmjeriti na izlaznu traku, zbog čega mijenja rutu do odredišta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Navigacija autopilotom možda neće uvijek pokušati izaći na izlaznoj rampi ili primijeniti traku, čak i kada je izlaz zadan navigacijskom rutom. Uvijek budite na oprezu i spremni na ručno usmjeravanje na izlaznu rampu ili promjenu trake kao pripremu za ili za izlaz na izlaznu rampu ili petlju.

Navigacija autopilotom uključuje se i isključuje ovisno o vrsti ceste po kojoj vozite. Kada je Navigacija autopilotom uključena te prilazite izlaznoj rampi ili petlji na autocesti duž rute navigacije, uključuje se odgovarajući pokazivač smjera i automatsko upravljanje usmjerava Model Y na izlaznu rampu ili petlju.

Kad napustite autocestu s ograničenim pristupom, navigacija autopilotom vraća se na automatsko upravljanja, zvuk se oglašava i osjetljiv na dodir prikazuje vozni trak plavom bojom (umjesto jednom plavom linijom ispred prednjeg dijela vozila Model Y). Kad se Navigacija autopilotom isključi, automatsko upravljanje ostaje uključeno. Uvijek budite spremni prikladno reagirati.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Navigacija autopilotom značajka koja uvjetuje upotrebu ruku. Cijelo vrijeme držite ruke na kolo upravljača pripazite na cestovne uvjete i okolni promet te se uvijek pripremite da reagirate. Nepoštivanjem ovih uputa možete uzrokovati oštećenja, ozbiljne ozljede ili smrt. Vaša je odgovornost upoznati se s ograničenjima navigacije autopilotom i situacijama u kojima neće raditi kako je predviđeno. Dodatne informacije potražite pod Ograničenja i upozorenja.

Otkazivanje autopilota

Tempomat koji se prilagođava prometu otkazuje se kad:

 • Pomaknite ručicu za vožnju prema gore.
  • OPREZ: Ako ručicu za vožnju pomaknete prema gore i zadržite je dulje od sekunde, Model Y nakon prekida automatskog upravljanja prelazi u neutralan stupanj prijenosa.
 • Ako pritisnete papučicu kočnice.
 • Premašili ste 150 km/h.
 • Prebacili ste u položaj Reverse, Park ili Neutral.
 • Otvorite vrata.
 • Dođe do automatskog kočenja u nuždi (pogledajte Pomoć pri izbjegavanju sudara).
 • Sigurnosni pojas vozača je otpušten i/ili vozač ustaje sa svojeg sjedala.
Slika ručice za vožnju sa strelicom prema gore.

Kad se otkaže tempomat koji se prilagođava prometu, ikona brzine vožnje na osjetljiv na dodir postaje siva kako bi naznačila da tempomat koji se prilagođava prometu nije više aktivan.

Automatsko upravljanje se otkazuje kad se poduzme bilo koja od gore navedenih radnji. Uz to automatsko upravljanje otkazuje se kad:

 • Premašili ste 140 km/h.
 • Primijenite silu za zakretanjekolo upravljača (čak i malu količinu).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozorenje
  Ako je Aktivacija autopilota postavljen na Dvaput povuci i automatsko se upravljanje otkaže zato što ste primijenili rotirajuću silu kolo upravljača, tempomat koji se prilagođava prometu je i dalje uključen. Ako je Aktivacija autopilota postavljena na Jednom povuci i automatsko se upravljanje prekine jer ste započeli primijenili silu na kolo upravljačakolo upravljača, tempomat koji se prilagođava prometu ostaje uključen.
 • Ne odgovarate na opetovane podsjetnike da držite ruke na kolu upravljača i naknadne poruke na osjetljiv na dodir (pogledajte Pozornost vozača).

Kad se automatsko upravljanje otkaže, oglašava se zvuk i ikona automatskog upravljanja postaje siva kako bi naznačila da automatsko upravljanje više nije aktivno ili nestaje kako bi naznačila da trenutno nije dostupna.

Navigacija autopilotom otkazuje se kad se automatsko upravljanje otkaže kako je opisano gore. Uz to, navigacija autopilotom otkazuje se kad:
 • Dodirnite gumb navigacija autopilotom na detaljnom popisu smjera na karti. U tom slučaju automatsko upravljanje je i dalje aktivno.
 • Napuštate autocestu s ograničenim pristupom. Kad se to dogodi, automatsko upravljanje je i dalje aktivno.

Kad se navigacija autopilotom otkaže, ali je automatsko upravljanje još uvijek aktivno, oglašava se zvuk i vizualizacija ne prikazuje jednu plavu liniju u voznom traku, već dvije plave linije na svakog strani traka.

Kada se tempomat koji se prilagođava prometu ili automatsko upravljanje isključi, Model Y ne nastavlja slobodno kretanje. Umjesto toga regenerativno kočenje usporava Model Y jednako kao kada maknete stopalo s papučice gasa tijekom vožnje bez tempomata koji se prilagođava prometu (Regenerativno kočenje pogledajte Regenerativno kočenje).

Kad upotrebljavate autopilot

Kad je tempomat koji se prilagođava prometu aktivan i autopilot se održava pri postavljenoj brzini, brzina je označena plavim tekstom na osjetljiv na dodir.

Kad je automatsko upravljanje aktivno, ikonakolo upravljača postaje plava i oznake na cesti označene su plavom bojom na vizualizaciji. Ako je navigacija autopilotom također aktivna, gumb navigacije autopilotom je plav i osjetljiv na dodir prikazuje vozni trak kao jednu plavu liniju ispred vozila Model Y.

Za prikaz više detalja o cesti i okolini poput cestovnih oznaka, semafora i predmeta (poput kanti za smeće i stupova), dodirnite Kontrole > Autopilot > Pregled s vizualizacijom za potpuno samostalnu vožnju.

Ako Automatsko upravljanje ne može pronaći oznake prometne trake, prometna traka utvrđuje se s pomoću vozila koje pratite. Automatsko upravljanje u većini slučajeva pokušava postaviti Model Y u središte prometne trake. Međutim, postojat će situacije u kojima Automatsko upravljanje može slijediti vozilo drukčijim putem koji je odmaknut od sredine voznog traka (na primjer, otkrivanje zaštitne ograde).

Održavanje zadane brzine

Kad je autopilot aktivan, vozilo Model Y održava postavljenu brzinu vožnje kad se ne prepozna vozilo ispred njega. Kad vozite iza vozila, Model Y ubrzava i usporava po potrebi kako bi održavalo odabranu sljedeću udaljenost (pogledajte Prilagodba sljedeće udaljenosti) do postavljene brzine.

Možete ručno ubrzati u bilo kojem trenutku pritiskom na papučicu gasa, ali kad otpustite papučicu vozilo Model Y nastavlja voziti prema postavljenoj brzini.

Model Y također prilagođava brzinu vožnje ulaskom i izlaskom iz zavoja.

Kad vozilo Model Y aktivno usporava kako bi održavalo odabranu udaljenost u odnosu na vozilo ispred, uključe se parkirna svjetla. Možda ćete primijetiti lagano pomicanje papučice kočnice. Međutim, kad voziloModel Y ubrzava, papučica gasa se ne pomiče.

Promjena zadane brzine

Desni kotačić pomičite prema gore za povećanje, odnosno prema dolje za smanjenje zadane brzine.

Također možete promijeniti brzinu vožnje na trenutnu brzinu vožnje (uključujući bilo koje odstupanje koje navedete), tako da:

 • Pomicanjem ručice za vožnju prema dolje i kratko je zadržati.
 • Dodirom i brzim pomicanje znaka ograničenja brzine na dodirnom zaslonu sve dok se pojavi promjena brzine vožnje.
Slika koja prikazuje zoombox koji se kreće prema desnom kotačiću za pomicanje sa strelicama prema gore i dolje na kotačiću za pomicanje.

Može potrajati nekoliko sekundu da vozilo Model Y dosegne novu brzinu vožnje.

Prilagodba udaljenosti praćenja

Kako biste podesili udaljenost praćenja koju želite održavati između vozilaModel Y i vozila ispred vas, pritisnite desni gumb za pomicanje na upravljaču ulijevo ili udesno.

Najbliža udaljenost praćenja je 2.

Slika koja prikazuje zoombox koji se kreće prema desnom kotačiću za pomicanje sa strelicama prema lijevo i desno na kotačiću za pomicanje.

Svaka postavka odgovara vremenski utvrđenoj udaljenosti koja predstavlja vrijeme za koje bi Model Y sa svoje trenutačne lokacije došao na lokaciju stražnjeg odbojnika vozila ispred sebe. Autopilot zadržava postavku dok je ponovno ne promijenite.

Dok namještate udaljenost praćenja, na dodirnom zaslonu prikazuje se trenutna postavka.

Slika dva vozila s mjerom između njih i broja „3”.

Zaustavljanje i usporavanje

Ako se krećete značajno većom brzinom od vozila u susjednoj traci, Model Y će automatski smanjiti brzinu vožnje. To je posebno korisno u situacijama gustog prometa ili kada vozila često mijenjaju prometne trake. Kada Model Y otkrije da druga vozila se kreću znatno manjom brzinom, na osjetljiv na dodir susjedne se trake označavaju strelicama, a otkrivena vozila sivom bojom i Model Y usporava sukladno ograničenju brzine. Ako želite tu značajku privremeno premostiti, pritisnite papučicu gasa.

Dok slijedi vozilo ispred vas, autopilot ostaje aktivan pri malim brzinama, čak i kada se Model Y potpuno zaustavi. Na primjer, autopilot je i dalje aktivan čak ako se vozilo Model Y u potpunosti zaustavi ili gotovo se zaustavi u napučenom, kreni i stani, prometu na autocesti. Kad se promet počne brže kretati, autopilot ponovno ubrzava na postavljenu brzinu.

Ponekad kad se vozilo Model Y potpuno zaustavi, autopilot prelazi u stanje ZADRŽAVANJE. Ako se dogodi, kratko pritisnite papučica gasa kako biste nastavili vožnju.

Ikona slova „H” unutar kruga s polukrugovima na svakoj strani kruga.
Kad je status ZADRŽAVANJE aktivan, osjetljiv na dodir ikonu ZADRŽAVANJE i poruku koja navodi da trebate nastaviti upravljanje vožnjom.

Model Y prelazi u stanje ZADRŽAVANJE dok je autopilot aktivan u sljedećim situacijama:

 • Model Y stoji dulje od 5 minuta.
 • Model Y otkrije pješaka (stanje ZADRŽAVANJE može se isključiti kada pješak više nije na vidiku).
 • Model Y iznenada izgubi vozilo ispred vas iz vidokruga.
 • Otkrivena je prepreka ispredModel Y.

Vožnja uz tempomat na izlazima ili blizu njih

Kada brzinom koja se održava vozite u blizini izlaza s autoceste ograničenog pristupa i uključite pokazivač smjera prema izlaznoj rampi, autopilot pretpostavlja da silazite s prometnice i započinje usporavati voziloModel Y. Ako vozilom ne skrenete na izlaznu rampu, autopilot nastavlja održavati zadanu brzinu.

U regijama u kojima se vozi desnom stranom to vrijedi samo kada aktivirate desni pokazivač smjera dok vozite u krajnje desnoj traci unutar 50 metara od izlaza. Isto tako, u regijama u kojima se vozi lijevom stranom to vrijedi samo kada aktivirate lijevi pokazivač smjera dok vozite u krajnje lijevoj traci unutar 50 metara od izlaza.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je navigacija autopilotom uključena, voziloModel Y izvršit će promjenu voznog traka na temelju rute kako bi izašlo iz traka i prešlo na izlaznu rampu po potrebi kako bi slijedilo navigacijsku rutu.

Kada je omogućen na petljama ili izlaznim rampama autocesta u nekim regijama, tempomat koji se prilagođava prometu može umanjiti postavljenu brzinu u koracima od 5 km/h – sve do 40 km/h – radi usklađivanja s dojavljenim brzinama drugih vozila društva Tesla koja su prošla tu specifičnu lokaciju. Kako biste to premostili i nastavili voziti pri postavljenoj brzini, pritisnite papučicu gasa. Nova se zadana brzina održava tijekom prolaska petlje ili izlazne rampe (osim ako ne premostite funkciju ili ne isključite autopilot). Nakon petlje ili izlazne rampe zadana se brzina može vratiti na prijašnju ili se promijeniti po potrebi u skladu s novom lokacijom. Ako ste, primjerice, prešli na neku drugu autocestu, zadana se brzina vožnje vraća na vrijednost koju je tempomat održavao prije ulaska u petlju.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
U nekim slučajevima (kada, primjerice, nema dovoljno podataka), tempomat koji se prilagođava prometu možda neće automatski smanjiti postavljenu brzinu na petlji ili izlaznoj rampi autoceste. Nemojte se pouzdati da će tempomat koji se prilagođava prometu utvrditi odgovarajuću brzinu vožnje. Tesla preporučuje da vozite brzinom prilagođenom uvjetima na cesti i naznačenim ograničenjima.

Ako se vozite prema izlaznoj rampi prema autocesti s ograničenim pristupom, značajka autopilota automatski prilagođava brzinu kretanja ograničenju brzine na autocesti i tome dodaje odstupanje koje ste odredili. Ako je značajka navigacija autopilotom uključena, isključuje se kako napuštate autocestu s ograničenim pristupom (pogledajte Otkazivanje autopilota). U tom slučaju automatsko upravljanje je i dalje aktivno.

Ubrzanje za pretjecanje

Odmah uključite pokazivač smjera kako biste ubrzali vozilo Model Y prema vozilu ispred njega. Ako ručicu pokazivača smjera nakratko zadržite u prema gore ili dolje, možete brzo ubrzati do zadane brzine bez potrebe za pritiskanjem papučice sve dok se:

 • Tempomat koji se prilagođava prometu aktivan je i primjećuje vozilo ispred vas.
 • U ciljnoj traci nisu otkrivene zapreke ni druga vozila.
 • Model Y kreće sporije od zadane brzine, ali brže od 72 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je automatsko upravljanje aktivno i u potpunosti ste uključili pokazivač smjera, vozilo Model Y automatski će promijeniti vozni trak (pogledajte Automatska promjena trake).

Model Y zaustavi ubrzavanje kad dosegnete zadanu brzinu vožnje, ako promjena traka predugo traje ili vozilo Model Y je preblizu vozilu ispred. Model Y također zaustavlja ubrzavanje ako isključite pokazivač smjera.

Kad vozite pri brzini od 80 km/h ili brže, voziloModel Y se mora nalaziti u traci za pretjecanje kako bi preteklo vozilo. Ako ste u traci koja nije namijenjena pretjecanju (desno od drugog vozila u prometu koji se odvija desnom stranom ili lijevo od drugog vozila u prometu koji se odvija lijevom stranom), tempomat koji se prilagođava prometu neće vam dopustiti pretjecanje drugih vozila. Umjesto toga usporit će Model Y tako da se uskladi s brzinom drugog vozila kao da je ono u istoj traci. Ako pritisnete papučicu gasa kako biste prestigli vozilo, tempomat koji se prilagođava prometu dopušta vam nastavite pretjecanje vozila prilikom vožnje u traci koja nije namijenjena pretjecanju sve dok ne promijenite traku ili ne odustanete i nastavite zadanom brzinom (tada vas ponovno sprječava u pretjecanju u traci koja tome nije namijenjena). Vi ste odgovorni da se pridržavate svih lokalnih zakona o pretjecanju drugih sudionika u prometu i upotrebljavate trake koje su tome namijenjene.

Upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja

Kad se autopilot upotrebljava, Model Y prikazuje upozorenje na osjetljiv na dodir i oglašava se zvuk ako se otkrije da ćete vjerojatno proći kroz crveno svjetlo na semaforu ili na znak obaveznog zaustavljanja. Ako se to dogodi, ODMAH PODUZMITE KOREKTIVNE RADNJE!

Vizualno i zvučno upozorenje prekida se nakon nekoliko sekundi ili po pritisku papučice kočnice što se god dogodi prije.

Upozorenje na crveno svjetlo semafora i znak obaveznog zaustavljanja daje samo upozorenja. Neće usporiti ili zaustaviti se Model Y na crvenom svjetlu semafora, kod znakova obaveznog zaustavljanja, cestovnih oznaka i sl. Ako je vozilo opremljeno značajkom Prepoznavanje semafora i znakova obaveznog zaustavljanja, možete je omogućiti kako bi se Model Y automatski zaustavio na semaforima i kod znakova obaveznog zaustavljanja (pogledajte Automatsko zaustavljanje na semaforu i pri znaku obaveznog zaustavljanja).

Vozila hitne pomoći

Ako je dostupno na vašoj tržišnoj regiji, Model Y automatski smanjuje brzinu vožnje kad se prepoznaju svjetla vozila hitne pomoći kad upotrebljavate automatsko upravljanje noću na cesti velikih brzina. Kad se to dogodi, osjetljiv na dodir prikazuje poruku koja vas obavještava o tome da usporite. Također ćete čuti zvuk i vidjeti podsjetnik da držite ruke na kolo upravljača. Kad je prošlo otkrivanje svjetla ili su nestala, Autopilot nastavlja zadanom brzinom vožnje. Ili možete dodirnuti papučicu gasa kako biste nastavili zadanom brzinom vožnje.

Nikad nemojte ovisiti o tome da će značajke Autopilota odrediti prisutnost vozila hitne pomoći. Model Y možda neće otkriti svjetla vozila hitne pomoći. Nadzirite put vožnje i uvijek budite spremni reagirati.

Pozornost vozača

Automatsko upravljanje određuje kako je najbolje upravljati vozilom Model Y. Kada je automatsko upravljanje uključeno, morate držati upravljač. Ako ne prepozna ruke na kolu upravljača tijekom određenog vremena, pojavljuje se plavo svijetlo koje treperi na vrhu odjeljka statusa vozila osjetljiv na dodir i prikazuje se sljedeća poruka:

Ruke na kolu upravljača
Malo zakrenite kolo upravljača

Po otkrivanju ruku poruka se prestaje prikazivati i automatsko upravljanje nastavlja s normalnim radom. Automatsko upravljanje otkriva ruke prepoznavanjem laganog otpora dok se kolo upravljača okreće ili od vas dok ručno okrećete kolo upravljača vrlo polako (uz dovoljnu snagu da preuzmete upravljanje). Značajka automatskog upravljanja smatra da su ruke na upravljaču ako vozač aktivira pokazivač smjera ili upotrijebi gumb ili kotačić na upravljaču.

Tijekom rada automatskog upravljanja morate obratiti pažnju na okruženje te biti spremni u bilo kojem trenutku preuzeti kontrolu. Ako automatsko upravljanje ne otkrije ruke na kolu upravljača, trepćuće svijetlo odjeljka o statusu vozila osjetljiv na dodir pojača svoju učestalost i oglasi se zvučni signal.

Ako uzastopno ignorirate zahtjeve automatskog upravljanja da primijenite blagu silu na kolo upravljača, automatsko upravljanje onemogućuje se za ostatak vožnje i prikazuje se poruka koja zahtijeva da vozite ručno.

Uskličnik unutar trokuta
Nedostupan autopilot za trenutačnu vožnju. Prekrižen autopilot – zanemarena upozorenja za oprez.

Ostatak vožnje morate ručno upravljati. Automatsko upravljanje ponovno će biti dostupno u sljedećoj vožnji (nakon što zaustavite i postavite Model Y u položaj Park).

Ako ne preuzmete ručno upravljanje, automatsko upravljanje oglašava se neprekidnim zvonjenjem, uključuje pokazivače smjera za upozorenje i potpuno zaustavlja vozilo.

Suspenzija Autopilota

Upotreba automatskog upravljanja prekinut će se ako se otkrije nepravilna upotreba.

Upotreba automatskog upravljanja prekida se na jedan tjedan kad vi ili drugi vozač primitipet „prekriženih” znakova autopilota. Prekriženi znak predstavlja situaciju kada se sustav Autopilota isključi za ostatak putovanja nakon što vozač primi više zvučnih i vizualnih upozorenja zbog nepažnje.

Možete vidjeti koliko je prekriženih znakova preostalo prije nego što se prekine pristup autopilotu tako da dodirnete Kontrole > Autopilot.

Prekriženi znak se zaboravlja nakon 7 dana ako u tom razdoblju ne primite drugi prekriženi znak.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako se vaš pristup automatskom upravljanju prekine i dalje možete upotrebljavati tempomat koji se prilagođava prometu i sve aktivne sigurnosne značajke su omogućene.

Postoje situacije kad je potrebna intervencija vozača i morate odmah preuzeti kako biste nastavili sigurnu vožnju. Ako vozač sam isključi sustav, to se ne smatra neprikladnom upotrebom i to je očekivano ponašanje vozača.

Odmah preuzmite kontrolu nad upravljanjem

U situacijama kad je automatsko upravljanje onemogućeno za upravljanje vozilom Model Y, automatsko upravljanje oglašava zvuk i prikazuje sljedeću poruku na dodirnom zaslonu.

Uskličnik s trokutom
Automatsko upravljanje se prekida

Kada vidite ovu poruku, ODMAH PREUZMITE UPRAVLJANJE.