Bluetooth

Kompatibilnost s tehnologijom Bluetooth®

Bluetooth simbol
Možete upotrijebiti različite Bluetooth uređaje u voziluModel Y pod uvjetom da su upareni i unutar radnog dosega. Na primjer, možete upariti telefon s Bluetooth vezom tako da ga upotrebljavate bez ruku. Uz telefone, s vozilom Model Y također je moguće upariti druge uređaje s omogućenom tehnologijom Bluetooth. Na primjer, možete upariti iPod Touch, iPad, Android tablet, itd., s kojih možete reproducirati glazbu.

Prije upotrebe telefona ili ostalih Bluetooth uređaja s vozilom Model Y, najprije ih morate upariti. Možete upariti do Model Y kompleta za komunikaciju s ostalim podržanim uređajima s Bluetooth vezom. Možete upariti do deset telefona s tehnologijom Bluetooth. Osim ako niste odredili određeni telefon kao Prioritetni uređaj ili ako određeni telefon kao Prioritetni uređaj nije u dometu, Model Y se uvijek priključuje na zadnji upotrijebljeni telefoni (ako je unutar dometa). Za povezivanje na drugi telefon pogledajtePrebacivanje uparenih uređaja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Telefon možete registrirati kako biste ga upotrebljavali kao ključ (pogledajte Ključevi), time se ne dopušta upotreba telefona bez ruku, reprodukcija medija s telefona itd. Morate ga i upariti prema uputama u nastavku.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Na mnogim telefonima tehnologija Bluetooth isključuje se kada je razina napunjenosti baterije niska.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Iako tehnologija Bluetooth uobičajeno podržava bežičnu komunikaciju na udaljenosti do približno devet metara, učinkovitost se može razlikovati ovisno o telefonu ili drugom uređaju koji upotrebljavate.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y može upariti najviše 20 Bluetooth uređaja, ali samo omogućujete da su dva uređaja istovremeno povezana (poput jednog telefona i jednog kontrolera ili dva kontrolera) za svaki prednji i stražnji dodirni zaslon (ako je opremljeno time).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Nemojte ostavljati upareni telefon u vozilu (na primjer dok planinarite ili ste na plaži). Ako morate ostaviti telefon u vozilu, onemogućite Bluetooth vezu i/ili isključite telefon.

Uparivanje telefona ili Bluetooth uređaja

Uparivanjem omogućujete upotrebu telefona s tehnologijom Bluetooth bez ruku za uspostavljanje i prihvaćanje telefonskih poziva, pristup popisu kontakata, nedavnih poziva itd. Također se omogućava reprodukcija medijskih datoteka s telefona. Nakon što se dovrši uparivanje telefona, Model Y se može s njim povezati kada god je telefon u dometu.

 1. Za uparivanje telefona ili Bluetooth uređaja sjednite u vozilo Model Y i pobrinite se da je dodirni zaslon uključen.
 2. Otključajte telefon i omogućite Bluetooth vezu (obično se nalazi u Postavkama telefona).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Na nekim telefonima to uvjetuje pristup postavkama za Bluetooth za ostatak postupka.
 3. Na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Bluetooth kako biste automatski pokrenuli Bluetooth skeniranje za nove uređaje.
 4. Pričekajte da vam se telefon pojavi i onda dodirnite Poveži.
 5. Provjerite jesu li brojevi na telefonu i dodirnom zaslonu jednaki. Potom na telefonu potvrdite uparivanje.
 6. Ako se na telefonu prikaže upit, odaberite želite li voziluModel Y dopustiti pristup osobnim podacima, poput kalendara, kontakata i medijskih datoteka (pogledajte Uvoz kontakata i nedavnih poziva). Kad se upare, Model Y navodi vaš telefon pod Kontrole > Bluetooth > Upareni uređaji.

Kako biste promijenili postavke uparenog uređaja, idite na Kontrole > Bluetooth > Upareni uređaji i proširite padajući popis pokraj naziva uređaja.

Ako nailazite na probleme prilikom uvođenja ili povezivanja na Bluetooth vezu pogledajte Rješavanje problema Bluetooth veze za više informacija.

Uvoz kontakata i nedavnih poziva

Kad se telefon upari, idite na Kontrole > Bluetooth > Upareni uređaji i proširite padajući popis pokraj naziva uređaja kako biste odredili želite li dopustiti pristup kontaktima telefona, nedavnim pozivima i tekstnim porukama. Ako omogućite pristup, možete upotrijebiti aplikaciju telefona kako biste pozivali i slali poruke osobama na popisu kontakata i na popisu nedavnih poziva (pogledajte Telefon, kalendar i web-konferencija). Prije uvoza kontakata možda ćete na telefonu morati omogućiti sinkronizaciju ili odgovoriti na odzivnik u obliku skočnog prozora na telefonu kako biste potvrdili sinkronizaciju kontakata. To se razlikuje ovisno o vrsti telefona. Pojedinosti potražite u dokumentaciji isporučenoj s telefonom.

Ako imate probleme prilikom uvoza kontakata ili uparivanja s Bluetooth vezom pogledajte Rješavanje problema Bluetooth veze za više informacija.

Isključivanje ili poništavanje uparivanja Bluetooth uređaja

Ako želite isključiti telefon ili Bluetooth uređaj, ali želite da su i dalje upareni, dodirnite Isključi na padajućem popisu Bluetooth postavki telefona na dodirnom zaslonu (Kontrole > Bluetooth > Upareni uređaji > Vaš telefon). Ako više ne želite upotrebljavati uređaj s vozilom Model Y, dodirnite Zaboravi uređaj i slijedite upute. Uređaj nakon zaboravljanja morate ponovno upariti ako ga želite upotrebljavati s vozilom Model Y (pogledajte Uparivanje telefona ili Bluetooth uređaja).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Telefon se automatski isključuje kad napustite voziloModel Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Poništavanje uparivanja telefona ne poništava njegovu funkciju ključa. Upute za brisanje registriranog telefona pogledajte u Upravljanje ključevima.

Prebacivanje uparenih uređaja

Model Y automatski se povezuje na telefon koji je određen kao Prioritetni uređaj. Ako telefon niste postavili kao prioritetni, Model Y povezat će se s telefonom koji je zadnji povezan, pod uvjetom da je unutar radnog dometa i ako je uključen Bluetooth. Ako zadnji telefon nije u dometu, pokušava se povezati sa sljedećim telefonom s kojim je bilo upareno.

Kako biste priključili drugi telefon, dodirnite Kontrole > Bluetooth > Upareni uređaji. Odaberite telefon na koji se želite povezati, a zatim dodirnite Poveži. Ako telefon s kojim se želite povezani nije na popisu, morate ga upariti. Pogledajte Uparivanje telefona ili Bluetooth uređaja.

Kad su povezani, zaslon Bluetooth postavki prikazuje Bluetooth simbol pokraj naziva telefona kako bi prikazao da je voziloModel Y povezano na telefon.

Rješavanje problema Bluetooth veze

Vaše vozilo upotrebljava Bluetooth vezu i BLE (Bluetooth nisku energiju) kako bi se jednostavno povezalo s vašim pametnim telefonom na Model Y. Zbog nekoliko potencijalnih faktora, Bluetooth i BLE mogu se ponekad isključiti ili imati problema pri uparivanju. Povezivanje na Bluetooth omogućuje vašem vozilu upotrebu funkcija telefona poput zvuka, poziva, kalendara, tekstualnih poruka, itd.

BLE se upotrebljava za pasivne funkcije poput telefona kao ključa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ne uparujte vaše vozilo s vašim telefonom ili ga uklanjajte kao ključ telefona bez važeće kartice s ključem u blizini.

Isprobajte sljedeće za rješavanje problema Bluetooth veze, počevši s vašim pametnim telefonom.

Rješavanje problema pametnog telefona

Bluetooth se možda neće povezati zbog postavki ili ažuriranja vašeg pametnog telefona:

 • Uključite Bluetooth vezu na vašem telefonu. Ako je već uključena, isključite i ponovno uključite Bluetooth vezu.
 • Provjerite da je avionski način rada isključen.
 • Napunite svoj telefon; ako je baterija telefona preslaba, možda neće podržavati funkcije Bluetooth veze.
 • Uparite svoj uređaj na odgovarajući način. Ako je već uparen, pokušajte ponovno odpariti i upariti.
 • Ažurirajte vaš telefon s najnovijim dostupnim softverom koji pruža proizvođač.
 • Provjerite da je odabran sustav zvuka vozila kao izlazni izvor zvuka.
 • Provjerite da li postavke vašeg telefona dopuštaju Bluetooth vezu (npr.: podatkovna izmjena je uključena ili ste povezani na Wi-Fi).
 • Isključite i ponovno uključite telefon.
 • Pobrinite se da su sva dopuštenja za lokaciju postavljena na „Uvijek uključeno” za mobilnu aplikaciju.

Rješavanje problema mobilne aplikacije Tesla

Provjerite mobilnu aplikaciju Tesla:

 • Potvrdite da je softver mobilne aplikacije Tesla ažuriran.
 • Pobrinite se da ste prijavljeni u mobilnu aplikaciju Tesla prilikom upotrebe telefonskog ključa.
 • Osigurajte da je aplikacija Tesla uključena u pozadini.
 • Dvaput provjerite da jeste li u potpunosti postavili svoj profil na mobilnoj aplikaciji te odgovarajuće postavili postavke.

Rješavanje problema vozila

Postavke vašeg vozila mogu utjecati na njegovu mogućnost uparivanja s vašim pametnim telefonom:

 • Punjenje Model Y: Ako je baterija vozila preslaba, možda izgubite Bluetooth funkciju.
 • Ažurirajte softver vozila i pobrinite se da je uvijek najnovija verzija. Provjerite ako su dostupna nova ažuriranja softvera tako da idete na Kontrole > Softver.
 • Ponovno pokrenite dodirni zaslon. Pogledajte Dodirni zaslon.
 • Ponovno pokrenite svoje vozilo.

Ako Bluetooth veza i dalje ne radi, odparite s vašeg vozila i pametnog telefona. Nakon toga ih oboje pokušajte ponovno upariti.

Kod BLE problema telefonskog ključa, kada ste u vozilu, idite na Kontrole > Brave i uklonite svoj telefon kao „telefon kao ključ”. Nakon toga ga ponovno postavite. Ovo uradite jedino kada ste u vozilu i imate pouzdani dodatni ključ dostupan (poput kartice s ključem).