Planirano punjenje i planirani polazak

Prebacujte između Planirani polazak i Planirano punjenje dodirom na Kontrole > Punjenje > Prebaci na planirano punjenje/ planirani polazak kad je vozilo Model Y u položaju Park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Postavke značajke Planirano punjenje / planirani polazak također su dostupne na zaslonu Upravljačkih elemenata za klimatizaciju i u mobilnoj aplikaciji Tesla.

Smatrajte da značajka Planirano punjenje odgovara na pitanje „Kad želim započeti punjenje” i imajte na umu da Punjenje tijekom razdoblja manje aktivnosti odgovara na pitanje „Kad želim da se punjenje dovrši?”

Značajka Planirano punjenje može se upotrebljavati zajedno sa značajkom Priprema planiranog polaska, ali ne i sa značajkom Planiranog polaska punjenja tijekom razdoblja manje aktivnosti.

Postavke značajke Planirano punjenje / planirani polazak automatski se spremaju za svaku lokaciju.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako ukopčate vozilo Model Y s poništenim odabirom obiju značajki Punjenje tijekom razdoblja manje aktivnosti i Planirano punjenje , vozilo vam se odmah puni.

Upotreba značajke Planirano punjenje

Upotrijebite značajku Planirano punjenje kako biste odredili vrijeme tijekom dana kad želite da se voziloModel Y počne puniti.

Kad odaberete Planirano punjenje, omogućite značajku zatim postavite vrijeme tijekom dana kad želite započeti punjenje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Planirano punjenje odmah započinje punjenje ako je vozilo Model Y ukopčano najviše šest sati nakon planiranog početka. Međutim, ako je voziloModel Y ukopčano šest sati nakon planiranog vremena punjenja, punjenje neće započeti sve do planiranog vremena sljedećeg dana.

Upotreba značajke planiranog polaska

Upotrijebite značajku Planirani polazak kako biste postavili vrijeme tijekom dana kad želite da je vozilo Model Y spremno za vožnju. Model Y automatski izračunava kad treba započeti pripremu i/ili punjenje. To osigurava da je punjenje dovršeno i/ili da je osigurana klima u kabini te baterija do vremena vašeg polaska.

Kad se značajka Planirani polazak prikaže, dodirnite Zakaži vrijeme kako biste postavili dnevno vrijeme kad želite da je Model Y spremno za vožnju. Odredite vrijeme, a zatim dodirnite Postavke da biste omogućili jednu ili obje od sljedećih značajki odlaska. Kad ukopčavate vozilo s omogućenom značajkom Punjenje tijekom razdoblja manje aktivnosti, vozilo ubrzo crpi energiju (možete čuti zvuk klik) kako bi izračunalo početak potrebnog punjenja.

Nakon što ste odredili željene postavke, dodirnite Postavi. Dodirni zaslon prikazuje planirano vrijeme polaska.

 • Priprema zagrijava bateriju za poboljšane performanse i osigurava ugodnu klimu u kabini u određeno vrijeme odlaska.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Kad vozilo Model Y nije ukopčano, priprema radi, ali samo kad je razina napunjenosti baterije iznad 20 %.
 • Značajka Punjenje tijekom razdoblja manje aktivnosti odgađa punjenje i automatski započinje punjenje kako bi se dovršilo prije vremena planiranog polaska dok također osigurava punjenje baterije tijekom razdoblja manje aktivnosti kako bi se smanjio trošak energije. Dodirnite Promijeni razdoblje manje aktivnosti da biste prilagodili vrijeme kad završe usluge razdoblja manje aktivnosti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Odabir opcije Punj. manje akt. može smanjiti troškove energije čak i u tržišnim regijama gdje usluge razdoblja manje aktivnosti nisu primjenjive. Na primjer, ako punjenje započne čim se priključite, može završiti puno prije. To dovodi do hlađenja baterije do sobne temperature i potrebna je energija da se zagrije do vremena vašeg odlaska. Stoga, čak i ako usluge razdoblja manje aktivnosti nisu za vas primjenjive, preporuča se da postavite razdoblje manje aktivnosti na isto vrijeme kao i vrijeme vašeg odlaska kako biste smanjili potrošnju energije.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ako nema dovoljno vremena da se dosegne ograničenje punjenja, punjenje odmah započinje kako bi se vozilo što više napunilo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Kad je punjenje započelo i nema dovoljno vremena za dovršetak punjenje tijekom razdoblje manje aktivnosti, punjenje se nastavlja sve dok se ne dosegne ograničenje punjenja.

Možete ograničiti značajku Priprema i Punj. manje akt. tijekom radnih dana.