Upute za prijevoznike

NE PREVOZITE VOZILO S KOTAČIMA NA TLU

motori u Model Ystvara snagu kad se kotači okreću. Vozilo Model Y uvijek prevozite sa sve četiri gume odignute od tla. Osigurajte da se gume ne mogu početi okretati u bilo kojem trenutku tijekom transporta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
NIKADA NE PREVOZITE VOZILO NA NAČIN DA SE GUME MOGU OKRETATI. TO MOŽE DOVESTI DO VELIKIH OŠTEĆENJA I PREGRIJAVANJA VOZILA. U RIJETKIM SLUČAJEVIMA EKSTREMNO PREGRIJAVANJE MOŽE ZAPALITI OKOLNE KOMPONENTE.
Model Y koji prilikom vuče stražnje kotače ima na tlu, a prednje kotače podiže kamion za vuču i crveni znak „X“ koji označava da se to ne smije izvoditi.
Model Y koji se prevozi sa sva četiri kotača na tlu iza motornog vozila za kampiranje i crveni znak „X“ koji označava da se to ne smije izvoditi.

Ne prevozite vozilo Model Y na bilo koji drugi način osim na način koji je definirala tvrtka Tesla. Pridržavajte se uputa danih u sljedećim odjeljcima i pratite sva pružena upozorenja i mjere opreza. Oštećenja nastala uslijed nepropisnog prijevoza vozila nisu obuhvaćena jamstvom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Tvrtka Tesla nije odgovorna za nadoknadu troškova usluga koje se ne izvode u okviru pomoći na cesti tvrtke Tesla.

Odobreni načini prijevoza

Preporučeni način za prijevoz vozila Model Y je kamion s ravnom podnicom ili slično vozilo za prijevoz. Vozilo se može okrenuti u bilo kojem smjeru ako se prevozi na kamionu s ravnom podnicom.

Vozilo na kamionu s ravnom podnicom.

Ako se Model Y mora prevoziti bez kamiona s ravnom podnicom, tada se vozilo mora ovjesiti podizanjem prednjih kotača i postavljanjem kolica za vuču pod stražnje kotače kako bi se osiguralo da su sva četiri kotača odignuta s tla. Ovaj se način može upotrebljavati za vožnju na udaljenosti od maksimalno 55 km i pritom se ne smije prekoračiti nazivnu brzina koju je definirao proizvođač kolica za vuču. Ako se upotrebljava ovaj način vuče, tvrtka Tesla preporučuje da vozilo bude okrenuto prema naprijed, tako da se prednji kotači podignu, a stražnji kotači postave na kolica za vuču.

Vozilo koje prilikom vuče kamion za vuču podigne prednje kotače, a stražnji kotači nalaze se na kolicima.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Omogućite transportni način rada (pogledajte Aktiviranje transportnog načina rada) prije nego što počnete vući vozilo Model Y s pomoću kabela za vuču na kamion s ravnom podnicom (pogledajte Povlačenje vozila na kamion s ravnom podnicom s prednje strane i Povlačenje vozila na kamion s ravnom podnicom sa stražnje strane). Ako transportni način rada nije dostupan ili se ne može pristupiti dodirnom zaslonu, za utovar vozila u odobreni transportni položaj treba upotrebljavati kolica za vuču ili podloške za gume s kotačićima. Tvrtka Tesla nije odgovorna za eventualna oštećenja uzrokovana zbog ili tijekom prijevoza vozila Model Y, uključujući oštećenja osobne imovine ili oštećenja nastala upotrebom kolica za vuču ili podloški za gume s kotačićima.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Transportni način rada namijenjen je povlačenju Model Y na kamion s ravnom podnicom s pomoću kabela za vuču ili izvlačenju vozila iz parkirnog mjesta za postavljanje na drugo mjesto. Dok je transportni način rada aktivan, gume se smiju okretati polako (ispod 5 km/h) i na vrlo kratkoj udaljenosti (manje od 10 metara). Pogledajte odjeljak Aktiviranje transportnog načina rada. Prekoračenje ovih granica može dovesti do znatnih oštećenja i pregrijavanja koja nisu pokrivena jamstvom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Model Y opremljen je visokonaponskim komponentama koje se u sudaru mogu oštetiti (pogledajte Komponente pod visokim naponom). Prije prijevoza vozila Model Y važno je pretpostaviti da su ove komponente pod naponom. Obavezno se pridržavajte sigurnosnih mjera za rad s visokim naponom (nošenje osobne zaštitne opreme itd.) dok stručnjaci za hitne slučajeve ne procijene vozilo i mogu sa sigurnošću potvrditi da svi visokonaponski sustavi više nisu pod naponom. U protivnom bi moglo doći do nesreće s teškim ozljedama.

Aktiviranje transportnog načina rada

Transportni način rada održava parkirnu kočnicu isključenom dok se vozilo Model Y povlači na kamion s ravnom podnicom s pomoću kabela za vuču. Kada je aktivan, transportni način rada prikazuje poruku koja označava da će se vozilo moći slobodno kotrljati. Postupak omogućavanja transportnog načina rada:

 • Niski napon napajanje je potrebno. Neće moći omogućiti upotrebu dodirnog zaslona za aktiviranje transportnog načina rada ako Model Y nema napajanja.
 • Model Y mora otkriti ključ. Transportni način rada dostupan je samo ako je otkriven ključ.
 • Pobrinite se da vozilo nije priključeno na punjač. Transportni način rada nije dostupan ako je vozilo Model Y i dalje priključeno.

Postupak aktiviranja transportnog načina rada:

 1. Pobrinite se da je Model Y u položaju Park.
 2. Postavite klinaste podloge pod kotače ili osigurajte da je vozilo Model Y osigurano.
 3. Pritisnite i držite papučicu kočnice, a zatim na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Servis > Vuča. Na dodirnom zaslonu prikazuje se poruka koja vas podsjeća kako pravilno prevoziti vozilo Model Y.
 4. Pritisnite gumb Transportni način rada. Možete prepoznati da je transportni način rada omogućen kad je gumb plave boje. Model Y sada se može slobodno kotrljati i može se polako lagano kotrljati (ne brže od brzine hodanja) ili vući s pomoću kabela za vuču.

Ako želite poništiti transportni način rada, prebacite vozilo Model Y u stupanj prijenosa Park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako vam je vozilo opremljeno niskonaponskom olovno-kiselinskom baterijom (pogledajte Pokretanja s pomoću kabela za pokretanje u nuždi): Transportni način rada može se otkazati ako Model Y izgubi napajanje od niski napon nakon što je omogućen Transportni način rada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ako električni sustav ne radi i stoga ne možete upotrebljavati dodirni zaslon za aktiviranje transportnog načina rada, upotrijebite kolica za vuču ili podloške za gume s kotačićima. Prije nego što to učinite, obavezno provjerite specifikacije proizvođača i preporučenu nosivost.

Povlačenje vozila na kamion s ravnom podnicom s prednje strane

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako Model Y nema niski napon napajanja, potrebna vam je vanjska strujna utičnica od niski napon kako biste otvorili poklopac motora ili upotrijebili dodirni zaslon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kako biste izbjegli oštećenja, vozilo povlačite na kamion s ravnom podnicom isključivo s pomoću propisno instalirane ušice za vuču. Upotreba šasije, okvira ili komponenti ovjesa za izvlačenje vozila može dovesti do oštećenja.
 1. Locirajte ušicu za vuču. Ušica za vuču nalazi se u prednjem prtljažniku.
  Strelica usmjerena na ušicu za vuču u prednjem prtljažniku.
 2. Otpustite pokrov ušice za vuču sprijeda ili straga tako da čvrsto pritisnete gornji desni dio pokrova kako bi se zakrenuo prema unutra, a zatim nježno izvucite podignuti dio prema sebi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Pokrov ušice za vuču sprijeda povezan je s crnim negativnim (-) terminalom vozila.
  Strelica koja pokazuje na poklopac ušice za vuču vozila.
 3. Umetnite ušicu za vuču u otvor do kraja, a zatim je okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne učvrsti na mjestu.
  Postavljena ušica za vuču i strelica koja pokazuje da se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 4. Pričvrstite kabel za vuču na ušicu za vuču.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pozor
  Prije povlačenja provjerite je li ušica za vuču propisno zategnuta.
 5. Aktivirajte transportni način rada.
 6. Polako povlačite vozilo Model Y na kamion s ravnom podnicom.

Povlačenje vozila na kamion s ravnom podnicom sa stražnje strane

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako Model Y nema niski napon napajanja, potrebna vam je vanjska strujna utičnica od niski napon kako biste otvorili poklopac motora ili upotrijebili dodirni zaslon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kako biste izbjegli oštećenja, vozilo povlačite na kamion s ravnom podnicom isključivo s pomoću propisno instalirane ušice za vuču. Upotreba šasije, okvira ili komponenti ovjesa za izvlačenje vozila može dovesti do oštećenja.
 1. Locirajte ušicu za vuču. Ušica za vuču nalazi se u prednjem prtljažniku.
  Strelica usmjerena na ušicu za vuču u prednjem prtljažniku.
 2. Otpustite pokrov ušice za vuču straga tako da čvrsto pritisnete gornji desni dio pokrova kako bi se zakrenuo prema unutra, a zatim nježno izvucite podignuti dio prema sebi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Vozila opremljena prijamnikom za kuku nije moguće vući pomoću stražnje ušice za vuču. Za povlačenje vozila na sigurno mjesto (primjerice, kamion s ravnom podnicom) upotrebljavajte samo polugu za vuču ili prijamnik za kuku. Vozilo nemojte transportirati dok su mu kotači na tlu.
  Strelica koja pokazuje na poklopac ušice za vuču vozila.
 3. Umetnite ušicu za vuču u otvor do kraja, a zatim je okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne učvrsti na mjestu.
  Postavljena ušica za vuču i strelica koja pokazuje da se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 4. Pričvrstite kabel za vuču na ušicu za vuču.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pozor
  Prije povlačenja provjerite je li ušica za vuču propisno zategnuta.
 5. Aktivirajte transportni način rada.
 6. Polako povlačite vozilo Model Y na kamion s ravnom podnicom.

Osiguravanje guma

Gume vozila moraju se pričvrstiti na kamion s pomoću načina pričvršćivanja u osam:

 • Osigurajte da metalni dijelovi na trakama za privezivanje ne dodiruju obojene površine ili lice kotača.
 • Ne postavljajte trake za privezivanje preko panela karoserije i ne provlačite ih kroz kotače.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Pričvršćivanje traka za privezivanje na šasiju, ovjes ili druge dijelove karoserije vozila može prouzročiti oštećenja.
Prikaz stražnjeg kotača s ugrađenim privezanim trakama.

Ako vozilo nema napajanja

Ako Model Y nema napajanja od niski napon, izvršite sljedeće korake kako biste otvorili poklopac motora ili pokrenite bateriju od niski napon.

 1. Otvorite poklopac motora. Pogledajte Otvaranje poklopca motora kada nema napajanja za više informacija o otvaranju poklopca motora, ako vozilo nema energije.
 2. Pokretanje s pomoću kabela za pokretanje u nuždi niski napon baterije (pogledajte Pokretanja s pomoću kabela za pokretanje u nuždi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Vučne službe: Pogledajte Pražnjenje za više informacija o prijevozu vozila do stanice za punjenje i pripremi vozila za punjenje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Zato što se prozori lagano automatski spuštaju kad otvorite ili zatvorite vrata, uvijek priključite vanjski izvor napajanja od niski napon prije nego što otvorite vrata ako vozilo nema napajanja kako ne biste slomili prozor (pogledajte Pokretanja s pomoću kabela za pokretanje u nuždi).