Profili vozača

Tijekom prve prilagodbe vozačeva sjedala kolo upravljača ili retrovizora na dodirnom će se zaslonu pojaviti zahtjev da stvorite profil vozača za pohranu tih prilagodbi. Također vaš profil sprema različite željene postavke koje ste odredili tijekom prilagodbeModel Y.

Kako biste spremili postavke profila na oblak i pristupili im u različitim vozilima Tesla, postavite profil Tesla (pogledajte Upotreba profila Tesla).

polukrug s manjim krugom povrh polukruga
Kako biste dodali novi profil vozača, dodirnite ikonu profila vozača na vrhu dodirnog zaslona. Zatim dodirnite Profil vozača Postavke > Dodaj novog vozača, unesite ime vozača i dodirnite Stvaranje profila. Pratite upute na zaslonu kako biste spremili položaj retrovizora i upravljača na profil vozača .

Označite okvir Upotrijebite jednostavan ulazak ako želite spremiti (ili upotrijebiti postojeće) postavke značajke Jednostavan ulazak u kojima su vozačevo sjedalo i kolo upravljača automatski prilagođeni zbog olakšavanja ulaska i izlaska iz Model Y.

Ako promijenite položaj vozačeva sjedala, kolo upravljača ili vanjskih retrovizora nakon što ste spremili ili odabrali profil vozača, na dodirnom se zaslonu pojavljuje zahtjev da Spremite novi položaj ili Oporavite prethodno spremljeni položaj (druge se postavke automatski spremaju). Za promjenu postavke bez spremanja ili vraćanja jednostavno ignorirajte odzivnik.

Kako biste obrisali profil vozača, dodirnite ikonu profila vozača na vrhu dodirnog zaslona, dodirnite Postavke profila vozača i odaberite profil vozača koji želite ukloniti. Kad ste ga odabrali, odaberite značajku Obriši profil vozača.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Način rada s ograničenim pristupom ugrađeni je profil vozača za ograničavanje brzine i ograničavanje pristupa nekim značajkama vozila Model Y (pogledajte Način rada s ograničenim pristupom).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kako biste zaustavili automatska prilagođavanja koja se pokreću na temelju profila vozača, dodirnite Stop na padajućem izborniku Profil vozača. Automatske se prilagodbe također prekidaju ako ručno namjestite sjedalo, retrovizor ili kolo upravljača.

Odabir profila vozača

polukrug s manjim krugom povrh polukruga
Za prilagodbu Model Y prema profilu vozača dodirnite ikonu profila vozača na vrhu zaslona Kontrole. Zatim odaberite vozača i Model Y se prilagođava na temelju postavki koje su spremljene u odabrani profil vozača. Pogledajte Upotreba profila Tesla kako biste saznali više o spremanju postavki profila na oblak za jednostavan pristup u više vozila društva Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Vaša željena postavka za način zaustavljanja nije se sinkronizirala s profilom vozača. Dodatne informacije potražite pod Kočenje i zaustavljanje.

Upotreba profila Tesla

(Ako je vozilo time opremljeno) Postavke profila vozača, poput prilagodbe sjedala, željene temperature, navigacije do Nedavnih i Favorita,multimedijskih postavki i željenih dijeljenja podataka mogu se spremiti u profil Tesla koji se sinkronizira sa svakim podržanim vozilom na vašem računu Tesla. To omogućuje jednostavan pristup vašim postavkama profila i željenim postavkama u svim podržanim vozilima Tesla.

Za postavljanje profila Tesla idite na Postavke profila vozača i odaberite ime svojeg računa Tesla. Možete odabrati novi profil ili kopirati postavke s postojećeg profila vozača kojeg ste prethodno upotrebljavali.

Za postavljanje profila Tesla za dodatne vozače, podijelite svoje vozilo s njima s mobilne aplikacije ili idite na Sigurnost i vozači > Upravljaj vozačima > Dodaj vozača. Njihov profil Tesla pojavit će se u postavkama profila vozača nakon prihvaćanja pozivnice iz njihova računa Tesla. Ako im uklonite pristup vozilu, također se uklanja njihov profil Tesla. Više informacije o dopuštanju pristupu mobilnoj aplikaciji, pogledajteOdobravanje pristupa za drugog vozača Dodatno, možete promijeniti sliku profila s mobilne aplikacije Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Neke postavke vozila sinkroniziraju se samo između sličnih modela vozila. Ako se sjedalo, upravljač i položaj retrovizora ne vraća prema očekivanjima, dodirnite Kontrole > Servis > Kalibracija sjedala i kola upravljača za obuhvaćena vozila. Ako se postavka za Aktivacija autopilota ne oporavi kako je očekivano, dodirnite Kontrole > Autopilot > Aktivacija autopilota (pogledajte Postavke Autopilota).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Profili Tesla podržani su na vozilima s verzijama softvera 2022.24 ili novijim.
Kako biste uklonili profil Tesla s vozila, uklonite to vozilo s računa Tesla:
 1. U mobilnoj aplikaciji Tesla, dodirnite ikonu profila u gornjem desnom kutu.
 2. Dodirnite Dodaj/ukloni proizvode.
 3. Dodirnite Ukloni.
 4. Odaberite vozilo koje želite ukloniti.

Spremljene postavke

Podskup postavki koje odaberete kako biste prilagodili Model Y spremaju se i u vaš profil vozača. Nakon što su spremljene, pojavljuje se zelena kvačica pokraj ikone profila vozača na dodirnom zaslonu. Primjeri automatski spremljenih postavki profila vozača su:
 • Navigacija, temperatura, svjetla i postavke prikaza.
 • Autopilot i željene postavke vožnje.

Povezivanje profila vozača s ključem

Profil vozača možete povezati s određenim ključem (ili ključevima) kako biste omogućili vozilu Model Y da automatski odabere ispravan profil vozača kada se otkrije povezani ključ dok se približavate vozilu i otvarate vozačeva vrata. Za povezivanje profila vozača s ključem pobrinite se da upotrebljavate željeni profil vozača zatim dodirnite Kontrole > Brave > Ključevi. Možete se prebacivati ikonu vozača za povezivanje ili brisanje ključa za željeni profil vozača. Naziv profila vozača pojavljuje se ispod ključa kao znak da je povezan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y podržava i do 10 profila vozača. Možete povezati više ključeva s profilom vozača, ali ne možete povezati više profila vozača s jednim ključem.

Jednostavan ulazak

Možete definirati postavku Jednostavan ulazak koja pomiče kolo upravljača i vozačevo sjedalo kako bi se olakšao ulazak i izlazak iz Model Y. Bilo koji vozač može upotrijebiti postavku Jednostavan ulazak ako je pridruži svojem profilu vozača. Kad se postavka Jednostavan ulazak poveže s profilom vozača, kolo upravljača i vozačevo sjedalo automatski se prilagođavaju kad je vozilo u položaju Park, a vozačev pojas nije vezan, čime se olakšava izlaz iz (i sljedeće ulaz na)Model Y. Kada se vratite u vozilo i pritisnete papučicu kočnice, postavke se automatski vraćaju na one korištene u zadnjem profilu vozača (ili u skladu s ključem ako je povezan s profilom vozača).

Ako želite upotrijebiti značajku Jednostavan ulazak s profilom vozača, provjerite je li odabran potvrdni okvir Upotrijebite jednostavan ulazak.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je sigurnosna sjedalica za djecu montirana na sjedalu iza vozača, značajku Jednostavan ulazak nemojte upotrebljavati za automatsko pomicanje vozačkog sjedala u krajnje stražnji položaj. Pomicanjem sjedala zbog manjeg razmaka možete pritisnuti noge djeteta, uzrokovati ozljede ili pomaknuti sjedalicu.

Način rada s ograničenim pristupom

Kad je Model Y u načinu rada s ograničenim pristupom, primjenjuju se sljedeća ograničenja:

 • Za pristup i vožnju Model Y morate upotrijebiti karticu s ključem.
 • Brzina je ograničena na 113 km/h.
 • Maksimalno ubrzanje i snaga ograničeni su.
 • Prednji prtljažnik i pretinac za rukavice zaključani su.
 • Lokacije Kuća i Posao nisu dostupne u navigacijskom sustavu.
 • Glasovne naredbe onemogućene su.
 • Značajke koje se isporučuju uz autopilot onemogućene su.
 • Postavka za dopuštanje mobilnog pristupa ne može se promijeniti.
 • HomeLink (ako je dostupan u vašoj tržišnoj regiji) nije dostupan.
 • Profili vozača nisu dostupni.
 • Nekim se aplikacijama, poput Toybox ili Theater, ne može pristupiti.
 • Na dodirnom zaslonu ne prikazuje se popis ključeva kojima Model Y može pristupiti (pogledajte Upravljanje ključevima).
 • Wi-Fi i Bluetooth onemogućeni su. Kad je Model Y u načinu rada s ograničenim pristupom, ne možete upariti nove Bluetooth uređaje niti pregledavati ili brisati postojeće uparene uređaje. Međutim, ako se Bluetooth upareni uređaj ili poznata Wi-Fi mreža nalaze u dosegu, Model Y se povezuje.

Pokretanje načina rada s ograničenim pristupom

Ako je Model Y u položaju Park, dodirnite ikonu profila vozača na vrhu zaslona Kontrole, a zatim dodirnite Način rada s ograničenim pristupom.

Prvi put kad aktivirate način rada s ograničenim pristupom, dodirni će zaslon od vas tražiti da stvorite četveroznamenkasti PIN koji ćete upotrebljavati za prekid načina rada s ograničenim pristupom.

Kad je način rada s ograničenim pristupom aktivan, na dodirnom zaslonu prikazuje se riječ Valet, a profil vozača na dodirnom zaslon prebacuje se u način rada s ograničenim pristupom.

Možete upotrijebiti i mobilnu aplikaciju za pokretanje i prekidanje načina rada s ograničenim pristupom (ako je Model Y u položaju Park). Kada upotrebljavate mobilnu aplikaciju, ne morate unositi PIN jer ste se već prijavili u aplikaciju unosom sigurnosnih podataka za Tesla račun.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je omogućen PIN za vožnju (pogledajtePIN za vožnju), morate unijeti PIN za vožnju prije nego što možete definirati ili unijeti pomoćni PIN. Kad se aktivira način rada s ograničenim pristupom, vozilo Model Y može se voziti bez potrebe za unosom PIN-a za vožnju.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Postavka PIN za vožnju nije dostupna ako je aktivan način rada s ograničenim pristupom.

Ako zaboravite pomoćni PIN, ponovno ga postavite u vozilu Model Y tako da unesete sigurnosne podatke za Tesla račun (čime se također poništava način rada s ograničenim pristupom). PIN možete ponovno postaviti i s pomoću mobilne aplikacije.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nemojte upotrebljavati način rada s ograničenim pristupom tijekom vuče prikolice. Ograničenja zakretnog momenta u načinu rada s ograničenim pristupom mogu vozilu Model Y otežati vuču prikolice uzbrdo.

Prekid načina rada s ograničenim pristupom

Kad je Model Y u položaju Park, dodirnite ikonu vozača profila Način rada s ograničenim pristupom na vrhu zaslona Kontrole i unesite 4-znamenkasti PIN.

Kada prekinete način rada s ograničenim pristupom, vratit će se sve postavke povezane sa zadnje upotrijebljenim profilom vozača i postavkama za upravljanje klimatizacijom, a dostupne su i sve značajke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ne morate unijeti PIN za prekid načina rada s ograničenim pristupom u mobilnoj aplikaciji.