Ključevi

Vrsta ključeva

Model Y podržava sljedeće vrste ključeva:
 • Telefon s ključem – možete postaviti svoj osobni telefon kao „telefon s ključem“ za komunikaciju s Model Y putem Bluetooth veze. Telefon kao ključ podržava automatsko zaključavanje i otključavanje.
 • Kartica s ključem – društvo Tesla nudi dvije kartice s ključem koja komunicira s vozilom Model Y upotrebljavajući signale radiofrekvencijske identifikacije kratkog dometa (RFID). Kartica s ključem upotrebljava se za „registraciju” telefona kao ključa kako bi radio s vozilom Model Y i dodavanje ili uklanjanje ostalih ključeva. Za razliku od telefona kao ključa i daljinskog ključa, kartica s ključem ne podržava automatsko zaključavanje i otključavanje. U situacijama kad je telefonu prazna baterija ili je izgubljen ili ukraden, upotrijebite karticu s ključem za otključavanje, vožnju i zaključavanje Model Y.
 • Daljinski ključ – Daljinski ključ (ako je u opremi) omogućuje vam pritiskanje tipki za otvaranje prednjeg i stražnjeg nosača, otključavanje, zaključavanje i vožnju vozila Model Y. Ako je dostupan u vašoj regiji, daljinski ključ također podržava automatsko zaključavanje i otključavanje (pogledajte Zaključavanje vrata pri odlasku) i može se upotrijebiti kao rezervni za telefon kao ključ.

Model Y Podržava ukupno 19 ključeva, koji mogu sadržavati telefone kao ključeve, kartice s ključevima i do četiri daljinska ključa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kada vozite, sjetite se ponijeti ključ sa sobom. Premda možete voziti Model Y i bez ključa, nećete ga moći ponovno pokrenuti nakon što se zaustavi.

Telefon kao ključ

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Nemojte ostavljati upareni telefon u vozilu (na primjer dok planinarite ili ste na plaži). Ako morate ostaviti telefon u vozilu, onemogućite Bluetooth vezu i/ili isključite telefon.

Upotrebom svog telefona kao ključa možete na praktičan način možete pristupiti Model Y. Kako se približavate, vozilo prepoznaje Bluetooth signal vašeg telefona i vrata se otključavaju kad povučete ručku na vratima. Isto tako, kad iziđete iz vozila i udaljite se od njega držeći telefon kao ključ, vrata se automatski zaključavaju (pod uvjetom da je uključena značajka Zaključavanje vrata pri odlasku (pogledajte Zaključavanje vrata pri odlasku).

Prije upotrebe telefona za pristup vozilu Model Y, morate ga registrirati – slijedite korake u nastavku:

 1. Preuzmite mobilnu aplikaciju Tesla na svoj telefon.
 2. Prijavite se u mobilnu aplikaciju Tesla tako da unesete korisničko ime i lozinku za Tesla račun.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Za upotrebu telefona za pristup vozilu Model Y morate biti prijavljeni u svoj Tesla račun.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ako je više uređaja povezano na vaš Tesla račun, morate se pobrinuti da je željeno vozilo trenutno odabrano u mobilnoj aplikaciji.
 3. Osigurajte:
  • da su opće Bluetooth postavke vašeg mobilnog telefona omogućene.
  • da je Bluetooth omogućen u postavkama mobilnog telefona za mobilnu aplikaciju Tesla. Na primjer, na svojem telefonu otvorite Postavke, odaberite mobilnu aplikaciju Tesla i osigurajte da je Bluetooth postavka uključena.
  • da je pristup vašoj lokaciji omogućen. Otvorite mobilnu aplikaciju Tesla u postavkama mobilnog telefona i odaberite Lokacija > Uvijek. Za najbolje iskustvo dopustite mobilnoj aplikaciji da radi u pozadini.
  • Omogućite Mobilni pristup na dodirnom zaslonu vozila (Kontrole > Sigurnost > Dopusti mobilni pristup).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Model Y komunicira s vašim telefonom putem Bluetooth veze. Imajte na umu da vaš telefon mora imati dovoljno napunjenu bateriju za aktiviranje Bluetooth veze te da mnogi telefoni onemogućuju Bluetooth kada je baterija prazna.
 4. Kad se nalazite u vozilu ili u njegovoj blizini, otvorite mobilnu aplikaciju Tesla i dodirnite Postavi telefonski ključ na glavnom zaslonu ili idite na Sigurnost > Postavi telefonski ključ. Slijedite odzivnike u mobilnoj aplikaciji i dodirni zaslon mobilni telefon kako biste postavili telefonski ključ.

Za pregled popisa ključeva kojima trenutno možete pristupiti vozilu Model Y ili za uklanjanje telefona kao ključa dodirnite Kontrole > Brave (pogledajte Upravljanje ključevima).

Model Y može se istovremeno povezati s tri telefona kao ključ. Ako je više od tri telefona kao ključeva otkriveno i želite registrirati ili upariti drugi mobilni telefon, pomaknite ostale povezane mobilne telefone izvan dosega ili isključite Bluetooth postavke.

Kad je mobilni telefon registriran, više nije potrebna internetska veza za telefon kao ključ za vozilo Model Y. No, za upotrebu telefona bez upotrebe ruku, pristupanje kontaktima iz telefona, reproduciranje multimedijskih sadržaja s njega itd. morate ga upariti i povezati se s Bluetooth uređajem (pogledajte Bluetooth).

Neki pametni telefoni s NFC opcijom mogu se upotrebljavati za zaključavanja/otključavanje vašeg vozila poput upotrebe kartice s ključem. Pobrinite se da je mobilna aplikacija Tesla ispravno uparena s vašim vozilom i omogućite NFC funkciju na telefonu. Kad se omogući, jednostavno držite telefon na stupu vrata s vozačeve strane kako biste otključali ili zaključali vrata. Pogledajte upute pametnog telefona za specifične upute o tome.

Kartica s ključem

Tvrtka Tesla vam pruža dvije kartice s ključem za vozilo Model Y, dizajnirane da stanu u vaš novčanik.

Za upotrebu kartice s ključem za otključavanje ili zaključavanje vozila Model Y postavite karticu kako je prikazano i prislonite je uz čitač kartica koji se nalazi odmah ispod kamere autopilota na stupu vrata s vozačeve strane. Kad Model Y otkrije karticu s ključem, vanjska svjetla trepere, retrovizori se otklapaju ili preklapaju (ako je značajka Sklopi retrovizore uključena), oglašava se zvuk trube (ako je uključena značajka Zvuk potvrde zaključavanja), a vrata se otključavaju ili zaključavaju.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možda ćete trebati fizički dodirnuti središnju konzolu ili stup vrata s vozačeve strane karticom s ključem, a možda ćete je morati držati uz odašiljač jednu ili dvije sekunde.
Slika koja prikazuje osobu koja dodiruje karticu s ključem na vratima s vozačeve strane.

Kad uđete u vozilo, uključite Model Y pritiskom papučice kočnice u roku od dvije minute od skeniranja kartice s ključem (pogledajte Pokretanje i isključivanje). Ako čekate dulje od dvije minute, morate se ponovno autentificirati postavljanjem kartice s ključem blizu čitača kartica koji se nalazi iza držača za čaše na središnjoj konzoli. Nakon otkrivanja kartice s ključem, ponovno se pokreće razdoblje provjere autentičnosti od dvije minute.

Kartica s ključem na središnjoj konzoli iza držača za čaše.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je omogućena, značajka zaključavanja pri odlasku (pogledajte Zaključavanje vrata pri odlasku) radi samo s pomoću telefona kao ključa ili daljinskog ključa. Kad otiđete noseći karticu s ključem, Model Y se automatski ne otključava/zaključava.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Uvijek nosite karticu s ključem sa sobom u torbici ili novčaniku kako biste je iskoristili kao rezervnu kopiju u slučaju da se isprazni baterija rezervnog telefona ili je izgubljen ili ukraden.

daljinski ključ

Ako ste kupili pribor za daljinski ključ, brzo se možete upoznati s ovim ključem razmišljajući o njemu kao minijaturnoj verziji vozila Model Y s Tesla značkom koja predstavlja prednju stranu. Ključ ima tri tipke koja se pod prstom osjećaju poput mekših područja na površini.

Daljinski ključ Tesla s tri oblačića
 1. prednji prtljažnik – dvaput pritisnite za otvaranje prednjeg prtljažnika.
 2. Zaključaj/otključaj sve – Jednim klikom zaključajte vrata i prtljažnike (sva vrata i prtljažnici moraju biti zatvoreni). Dvaput kliknite za otključavanje vrata i prtljažnika.
 3. Stražnji prtljažnik – dvaput pritisnite za otvaranje stražnjeg prtljažnika. Držite gumb pritisnutim jednu do dvije sekunde kako biste otvorili vrata priključka za punjenje.

Kad uđete u vozilo, uključite Model Y pritiskom papučice kočnice u roku od dvije minute nakon pritiska tipke za otključavanje na daljinskom ključu (pogledajte GUID-87DD5C22-8D11-4E00-8A04-1D198116B859.html). Ako čekate dulje od dvije minute, morate ponovno pritisnuti tipku za otključavanje ili postaviti daljinski ključ u blizini čitača kartica koji se nalazi iza držača za čaše na središnjoj konzoli. Kada se otkrije daljinski ključ, ponovno se pokreće dvominutno razdoblje provjere autentičnosti.

Kad se približavate ili napuštate vozilo Model Y i sa sobom nosite daljinski ključ, ne morate usmjeriti daljinski ključ prema Model Y dok pritišćete tipku, ali se morate nalaziti unutar radnog dometa.

Radijska oprema na sličnoj frekvenciji može prouzročiti interferencije s ključem. Ako se to dogodi, pomaknite ključ najmanje 30 cm dalje od ostalih elektroničkih uređaja (telefona, prijenosnih računala itd.).

U slučaju da je baterija daljinskog ključa ispražnjena i dalje ga možete upotrebljavati za vožnju skeniranjem daljinskog ključa na čitaču kartica smještenom na stupu vrata vozačeve strane vozila (poput kartica s ključem).

Upute za promjenu baterije potražite u odjeljku Zamjena baterije u daljinskom ključu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možete upotrebljavati isti daljinski ključ s više vozila Model Y pod uvjetom da ga registrirate (pogledajte Upravljanje ključevima). Međutim, daljinski ključ radi samo s jednim vozilom Model Y u datom trenutku. Stoga, za upotrebu daljinskog ključa za drugo vozilo Model Y prislonite njegovu ravnu stranu uz čitač kartica na stupu vrata s vozačeve strane.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y podržava do četiri različita daljinska ključa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Zaštitite ključ od udaraca, visokih temperatura i oštećenja tekućinama. Izbjegavajte doticaj s otapalima, voskom i abrazivnim sredstvima za čišćenje.

Pasivno zaključavanje i otključavanje

Zaključavanje i otključavanje vozila Model Y daljinskim ključem praktično je i ne trebaju se upotrebljavati ruke. Iako morate sa sobom nositi upareni daljinski ključ, ne morate se služiti njime. Model Y ima senzor oko vozila koji može prepoznati prisutnost daljinskog ključa na udaljenosti od otprilike dva metra. Dakle, daljinski ključ možete držati u džepu ili torbici i jednostavno povući ručku na vratima kako biste otključali vozilo. Kad nosite daljinski ključ sa sobom, možete otvoriti i prtljažnik bez upotrebe ključa pritiskom ručice vanjskih vrata vrata prtljažnika. Ako je značajka Zaključavanje vrata pri odlasku omogućena, Model Y se automatski zaključava kad izađete i daljinski ključ više nije u dometu (pogledajte Zaključavanje vrata pri odlasku). Pasivno zaključavanje i otključavanje automatski se omogućava kad uparite daljinski ključ s Model Y.

Iako možete upotrijebiti isti daljinski ključ s više vozila, daljinski se ključ istovremeno može upariti samo s jednim vozilom. Za aktivaciju uparenog daljinskog ključa s drugim vozilom, stavite ravnu stranu na stup vozačevih vrata i pritisnite bilo koji gumb na daljinskom ključu za potvrdu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Radi veće sigurnosti, pasivno zaključavanje i otključavanje onemogućavaju se nakon pet minuta mirovanja dok ste u dometu vozila kad se vozilo ne upotrebljava (na primjer, stojite izvan svog vozila). U ovoj situaciji morate protresti ili pritisnuti gumb na daljinskom ključu da biste ponovno omogućili pasivno zaključavanje i otključavanje.

Zamjena baterije u daljinskom ključu

Ako se upotrebljava na uobičajeni način, dodatni daljinski ključ ima bateriju koja traje maksimalno jednu godinu, ovisno o verziji daljinskog ključa i odabranim postavkama vozila. Kada je baterija gotovo prazna, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka.

Postupak zamjene baterije daljinskog ključa:

Daljinski ključ Tesla
 1. Postavite daljinski ključ na mekanu površinu tako da strana s tipkama gleda prema dolje, a zatim otpustite donji poklopac s pomoću malog alata s plosnatom oštricom.
 2. Izvadite bateriju tako da je podignite i izvadite iz pričvrsnih spojnica
 3. Izbjegavajte dodirivati ​​ravne površine baterije i umetnite novu bateriju (vrsta CR2032) sa stranom „+” okrenutom prema gore.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Obrišite bateriju tako da bude čista prije ugradnje i izbjegavajte dodirivanje ravnih površina baterije. Otisci prstiju na ravnim površinama baterije mogu skratiti njezin vijek trajanja.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Baterije CR2032 mogu se kupiti kod bilo kojeg prodavača koji prodaje baterije.
 4. Držeći donji poklopac pod kutom, poravnajte jezičke na poklopcu s odgovarajućim utorima na daljinskom ključu, a potom snažno pritisnite poklopac na daljinski ključ dok se ne zaključa na mjestu uz škljocaj.
 5. Ispitajte radi li daljinski ključ tako da probate otključati i zaključati Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Baterije daljinskog ključa mogu uzrokovati opasnost od kemijskih opeklina i ne bi se smjele progutati. Daljinski ključ sadrži gumbastu bateriju. Ako se gumbasta baterija proguta, može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline unutar dva sata i dovesti do smrti. Držite nove i korištene baterije podalje od djece. Ako pretinac baterije nije dobro zatvoren, prestanite upotrebljavati proizvod i držite ga podalje od djece. Ako smatrate da su baterije progutane ili da se nalaze unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah se obratite liječniku.

Upravljanje ključevima

Za prikaz popisa svih ključeva kojima možete pristupiti svojem vozilu Model Y dodirnite Kontrole > Brave. Pored svake tipke prikazuje se ikona koja pokazuje da je ključ telefon kao ključ, kartica s ključem ili daljinski ključ. Upotrijebite ovaj popis kako biste mogli upravljati ključevima koji imaju pristup vašem vozilu Model Y.

Model Y podržava do 19 ključeva. Kada dosegnete ovo ograničenje, morate izbrisati ključ prije nego što dodate novi.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možete upotrebljavati isti ključ za više od jednog vozila Model Y. Na taj način ne morate imati posla s više ključeva kad mijenjate vozila. Ako prilagođavate naziv registrirane kartice s ključem ili daljinskog ključa na jednom vozilu Model Y (dodirom ikone olovke), bilo koje drugo vozilo Model Y za koje je registrirana kartica s ključevima ili daljinski ključ također prikazuje isti promijenjeni naziv.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako vam je vozilo u leasingu, obratite se društvu za leasing kako biste dodali ili uklonili ključ.

Dodavanje ključeva s dodirnog zaslona

Ako imate ključ s karticom ili daljinski ključ koji je već uparen s vašim vozilom, možete upariti novi ključ s pomoću dodirnog zaslona.

 1. Na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Brave > Ključevi > Dodaj ključ.
 2. Skenirajte svoju novu karticu s ključem ili daljinski ključ na čitaču kartica koji se nalazi iza držača za čaše na vrhu središnje konzole. Nakon što se prepozna nova kartica s ključem ili kartica, uklonite je iz čitača kartica.
  Skenirana kartica s ključem na čitaču kartica
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Prilikom dodavanja daljinskog ključa, osigurajte da je daljinski ključ na sobnoj temperaturi. Uparivanje daljinskog ključa koji je jako hladan može biti bezuspješno.
 3. Skenirajte karticu s ključem ili daljinski ključ prethodno uparen s vozilom kako biste potvrdili uparivanje novog ključa.
 4. Kada je dovršen, popis ključeva sadržava novi ključ. Dodirnite ikonu olovke kako biste promijenili naziv ključa.

Dodavanje ključeva s mobilne aplikacije

U slučaju da nemate karticu s ključem ili daljinski ključ koji rade, možete dodati novi ključ s pomoću mobilne aplikacije Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Samo vlasnik vozila može upariti novi ključ s pomoću mobilne aplikacije.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Uparivanje ključa s mobilnom aplikaciju podržano je uz verziju 4.29.0 mobilne aplikacije Tesla na vozilima s verzijama softvera 2022.40 ili novijim.
 1. Dok se nalazite unutar vozila ili blizu njega, otvorite mobilnu aplikaciju Tesla na pametnom telefonu.
 2. U mobilnoj aplikaciji dodirnite Sigurnost i vozači, a zatim dodirnite Dodaj karticu s ključem.
 3. Skenirajte svoju novu karticu s ključem ili daljinski ključ na čitaču kartica koji se nalazi iza držača za čaše na vrhu središnje konzole.
  Skenirana kartica s ključem na čitaču kartica
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Prilikom dodavanja daljinskog ključa, osigurajte da je daljinski ključ na sobnoj temperaturi. Uparivanje daljinskog ključa koji je jako hladan može biti bezuspješno.
 4. Kad se ključ uspješno upari, mobilna aplikacija prikazuje potvrdnu poruku. Dodirnite Dovrši u mobilnoj aplikaciji i uklonite karticu s ključem ili daljinski ključ s čitača kartica.
 5. Kad se dovrši, popis ključeva na dodirnom zaslonu uključuje novi ključ. Dodirnite ikonu olovke kako biste promijenili naziv ključa.

Uklanjanje ključeva

Kad više ne želite da određeni ključ ima pristup Model Y(na primjer, izgubili ste telefon ili ključ s karticom itd.), možete ga ukloniti.

 1. Na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Brave.
 2. Na popisu ključeva pronađite ključ koji želite izbrisati i dodirnite povezanu ikonu kante za smeće.
 3. Kad se to zatraži, skenirajte registrirani ključ na čitaču kako biste potvrdili brisanje. Kada se dovrši, na popisu ključeva više nema izbrisanog ključa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y u svakom trenutku zahtijeva barem jednu registriranu karticu s ključevima ili daljinski ključ. Ako samo jedan ključ ostaje na popisu ključeva, ne možete ga izbrisati.

Zamjena kartica s ključem

Ako izgubite karticu s ključem, možete kupiti zamjensku u trgovini društva Tesla. Kad ste spremni za uparivanje, jednostavno slijedite korake u Upravljanje ključevima. Sjetite se ukloniti stare kartice s ključem iz Kontrole > Brave > Ključevi zbog sigurnosnih razloga.