Opterećenje vozila

Označavanje vozila

Važno je znati originalnu veličinu i tlak guma vozila iTPMLM (tehnički najveća dopustiva masa s teretom) i TPMAM (tehnički najveća dopustiva masa za osovinu). Ove se informacije mogu pronaći na dvjema oznakama na Model Y

Obje su naljepnice vidljive na stupu između vrata dok su prednja vrata otvorena.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je vozilo Model Y opremljeno dodatnim kotačima ili gumama društva Tesla, Model Y može sadržavati i dodatno upozorenje o tome da se vrijednosti mogu razlikovati od onog na naljepnici.
Dvije naljepnice na srednjem stupu vrata koje ukazuju koliku težinu vozilo može nositi
  1. Oznaka informacija o gumama.
  2. Regulatorna pločica
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako preopteretite Model Y, to može negativno utjecati na kočenje i upravljanje, što može ugroziti vašu sigurnost ili prouzročiti štetu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
U Model Y nemojte stavljati velike količine tekućine. Izlijevanje velike količine tekućine može prouzročiti kvar električnih komponenti.

Oznaka informacija o gumama.

Oznaka informacija o gumama pruža:

  • Maksimalni broj mjesta za prijevoz putnika.
  • Veličina originalnih guma.
  • Tlakovi za pumpanje hladnih originalnih prednjih i stražnjih guma. Ti su tlakovi preporučeni za optimizaciju vožnje i značajki upravljanja.

Format oznake:

Primjer oznake guma

Nemojte mijenjati tu naljepnicu čak ni ako ubuduće budete upotrebljavali neke druge gume.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je Model Y natovaren do punog kapaciteta, ponovno provjerite jesu li sve gume napumpane do preporučenih razina tlaka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Tlakovi u gumama ispisani na naljepnici o gumama NE ODNOSE SE na vuču. Tijekom vuče tlakovi u gumama moraju biti veći. Podatke o tlakovima u gumama potrebnima tijekom vuče potražite u odjeljku Vuča i dodatna oprema.

Regulatorna pločica

Osim VIN-a regulatorna pločica sadrži:

  • TPMLM - Tehnički najveća dopustiva masa s teretom. Najveća dopustiva ukupna masa vozilaModel Y. Izračunava se kao zbroj mase vozila Model Y, svih putnika, tekućina i tereta.
  • TPMAM - Tehnički najveća dopustiva masa na osovini za prednju i stražnju osovinu TPMAM je maksimalna distribuirana masa koju svaka osovina može podnijeti.
Primjer zakonom propisane pločice
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Kako biste izbjegli oštećenja, vozilo Model Y nikada nemojte opteretiti toliko da bude teže od vrijednosti TPMLM ni da premašuje pojedinačne vrijednosti TPMAM.

Krovni nosači

Model Y podržava upotrebu krovnih nosača s odobrenjem tvrtke Tesla uz upotrebu dodataka za montažu tvrtke Tesla. Za montažu krovnih nosača morate upotrebljavati te dodatke i isključivo sustave krovnih nosača s odobrenjem tvrtke Tesla (pogledajte Rezervni dijelovi i dodatna oprema). U suprotnom bi moglo doći do teških oštećenja.