Kamera u vozilu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku Kamere u vozilu ili značajka možda neće raditi na točno opisan način. Isključivo je vaša odgovornost da se pridržavate te da ste u skladu s lokalnim odredbama i ograničenjima vlasništva koja se odnose na upotrebu kamera.

Snimke kamere u vozilu okruženja vašeg vozila dok vozite. Upotrijebite Kameru u vozilu kako biste snimili prometne nesreće ili ostale značajne događaje kao što biste vanjskom kamerom u vozilu u drugim vozilima.

Ikona Kamera u vozilu smještena je u pokretaču aplikacije. Možete dodati aplikaciju Kamera u vozilu na dnu trake za lakši pristup (pogledajtePrilagodba Mojih aplikacija). Kad je vozilo Model Y u položaju Park, dodirom ikone Kamera u vozilu otvara se Preglednik (pogledajte Pregled videozapisa).

ikona sive kamere

Kako bismo zaštitili vašu privatnosti, videosnimke se spremaju lokalno na formatirani USB izbrisiv memorijski pogon smješten u vozilu. Snimke se ne šalju društvu Tesla. Model Y ne snima videozapise kad je Kamera u vozilu Isključena.

Kako upotrebljavati Kameru u vozilu

 1. Formatirajte USB izbrisiv memorijski pogon. Kamera u vozilu zahtijeva ispravno formatirani USB pogon umetnut u USB priključak vozila za pohranu i dohvaćanje snimki. Vozila proizvedena otprilike početkom 2020. opremljena su unaprijed formatiranim USB izbrisivim memorijskim pogonom u pretincu za rukavice. Postoje dva načina formatiranja memorijskog pogona:
  • Formatirajte izbrisiv memorijski pogon uzModel Y. Umetnite izbrisiv memorijski pogon u USB priključak i idite na Kontrole > Sigurnost > Formatiraj USB pogon.
  • Formatirajte izbrisiv memorijski pogon na računalu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Preduvjeti USB pogona za snimanje videozapisa.
 2. Umetnite USB memorijski pogon u USB priključak vozila, najbolje u onaj u pretincu za rukavice (ako je vozilo time opremljeno).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Kod nekih vozila proizvedenih približno nakon 1. studenog 2021. USB priključci središnje konzole mogu samo puniti uređaje. Upotrebljavajte USB priključke unutar pretinca za rukavice za sve druge funkcije.
 3. Omogućite Kameru u vozilu dodirom na Kontrole > Kamera u vozilu. Kamera u vozilu vam omogućava da odaberete kako i kad će se videozapis spremiti. Možete odabrati:
  • Automatski: Kamera u vozilu automatski sprema snimku u USB pogon kad vozilo Model Y otkrije sigurnosno kritički događaj poput sudara ili aktivaciju zračnih jastuka. Kada je odabran način rada Automatski, otkrivanje se može razlikovati i podložno je stanju električne energije vozila, mirovanja i autopilota.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bilješka
   Nekoliko čimbenika određuje sprema li Kamera u vozilu automatski snimku sigurnosnog kritičnog događaja (na primjer, jačinu udara, jesu li se uključili zračni jastuci itd.). Nemojte se oslanjati na to da će Kamera u vozilu automatski snimiti sve sigurnosne kritične događaje.
  • Ručno: Morate ručno dodirnuti ikonu Kamera u vozilu kako biste spremili zadnjih deset minuta snimke.
  • Potrubi: Kada pritisnete trubu, Kamera u vozilu sprema zadnjih deset minuta snimke. Možete omogućiti ovo istovremeno zajedno uz Automatski ili Ručno.
 4. Kad omogućite, ikona Kamera u vozilu ukazuje na to da je snimka spremljena. Također možete pregledati status ikone Kamera u vozilu u opciji Kontrole:
  ikona sive kamere
  Ikona se mijenja kako bi pokazala status Kamere u vozilu.
  Ikona sive kamere s crvenim krugom ukazuje na snimanje
  SNIMANJE U TIJEKU: Kamera u vozilu snima. Dodirnite ikonu kako biste spremili snimku videozapisa. Kako biste pauzirali snimanje, dodirnite i držite ikonu.
  ikona sive kamere
  DOSTUPNO: Kamera u vozilu je dostupna, ali aktivno ne snima. Dodirnite ikonu kamere u vozilu za početak snimanja.
  PAUZIRANO: Kamera u vozilu je pauzirana. Kako biste nastavili snimanje, dodirnite ikonu. Kako ne biste izgubili snimke videozapisa, pauzirajte kameru u vozilu prije uklanjanja izbrisivog memorijskog pogona.
  ZAUZETO: Kamera u vozilu je u postupku učitavanja, spremanja ili prepisivanja snimke. Dok je kamera u vozilu zauzeta, snimka se ne snima.
  Ikona sive kamere sa zelenom kvačicom ukazuje na spremljeni videozapis
  SPREMLJENO: Snimka je spremljena. Također možete spremiti isječke s Kamere u vozilu dodirom na ikonu Kamera u vozilu u pokretaču aplikacije tijekom vožnje.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Morate spremiti željenu snimku kako biste je mogli kasnije pregledati. Model Y ne sprema snimke, čak ni privremeno. Nespremljene snimke koje je snimila Kamera u vozilu stalno se prebrisuju. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pregled videozapisa.
 5. Kad se željena snimka spremi, pregledajte videoisječke na dodirnom zaslonu ili računalu:
  • Dodirni zaslon: Pobrinite se da je vozilo Model Y u položaju Park i dodirnite ikonu Kamere u vozilu u pokretaču aplikacije. Videozapisi su organizirani prema vremenskoj oznaci. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pregled videozapisa.
  • Računalo: Umetnite USB izbrisiv memorijski pogon u računalo i idite do datoteke TeslaCam. Videozapisi su organizirani prema vremenskoj oznaci. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pregled videozapisa.
 6. Kako biste isključili kameru u vozilu, idite na Kontrole > Kamera u vozilu > Isključeno. Ako postavite na Automatski, Ručno, ili Na trubi, kamera u vozilu automatski omogućava (ali možda aktivno ne sprema snimke ovisno o željenim postavkama svaki put kad vozite).