Parkeringsassistent

Model S er beregnet til at registrere genstande. Køretøjet advarer dig, hvis der registreres en genstand tæt på Model S, når du kører langsomt (for eksempel når du parkerer). Køretøjet advarer dig, hvis der registreres genstande foran Model S, når du er i køregear (D), og bagved Model S når du er i bakgear (R).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du advares muligvis ikke, hvis Model S ruller frit i den modsatte retning (for eksempel viser parkeringsassistenten ikke en advarsel, hvis Model S ruller baglæns ned ad en bakke i kørselstilstand).
køretøjets forende og bagende med fremhævede sensorer.
køretøj med sensorer set oppefra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig udelukkende på parkeringsassistenten, når du skal undersøge, om der er genstande og/eller personer i området omkring bilen. Forskellige eksterne faktorer kan forringe parkeringsassistentens ydelse, så den ikke kan registrere eller registrerer forkert (se Begrænsninger og falske advarsler). Der er derfor risiko for skader på køretøjet, tingskade og alvorlig personskade, hvis du udelukkende stoler på parkeringsassistenten i Model S, når du skal bestemme, om området omkring køretøjet er frit for genstande og personer. Kontroller altid selv området visuelt. Se dig over skulderen, og brug alle spejle, når du bakker. Parkeringsassistenten registrerer ikke børn, fodgængere, cyklister, dyr eller genstande, som bevæger sig eller rager frem, eller som er over eller under kameraerne eller for tæt på eller langt fra kameraerne. Parkeringsassistenten er udelukkende tiltænkt som ekstra hjælp og ikke som erstatning for din egen visuelle kontrol. Den er heller ikke en erstatning for forsigtig kørsel.

Visuelle og lydmæssige advarsler

Når du skifter til bakgear (R), aktiveres parkeringsassistent-visningen i venstre side af instrumentpanelet, hvor du kan se genstande tæt på for- og bagenden af Model S. Visningen lukkes, når du skifter til køregear (D), medmindre der registreres en genstand tæt på forenden af Model S. Hvis det er tilfældet, lukkes parkeringsassistent-visningen automatisk, når du begynder at køre hurtigere end den hastighed, som parkeringsassistenten fungerer ved. Når du bakker vises visuel feedback også på touchskærmen (se Bagudrettet kamera). Du kan lukke Parkeringsassistent-visningen manuelt på touchskærmen ved at trykke på X.

Når du kører ved lave hastigheder med kamera-appen vist på touchskærmen, kan du skifte til parkeringsassistent-visningen ved at trykke på knappen, der er placeret i det øverste venstre hjørne af skærmbilledet med kamera-appen. Det er nyttigt, hvis du har brug for hjælp til en parallelparkering.

Hvis klokkelyde er slået til (se Kontrol af lydadvarsel), hører du også et bip, når bilen nærmer sig en genstand. Du kan midlertidigt deaktivere klokkelyden ved at trykke på højtalerikonet i nederste hjørne af Parkeringsassistent-visningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der vises en advarsel på instrumentpanelet, hvis parkeringsassistenten ikke kan angive en advarsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hold kameraer rene og fri for skidt, snavs, sne og is. Undgå at bruge en højtryksrenser på kameraerne, og rengør aldrig en kamera med en skarp genstand eller slibemiddel, som kan ridse eller beskadige sensorens overflade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Installer ikke tilbehør eller mærkater på eller nær kameraerne.

Kontrol af lydadvarsel

Du kan bruge parkeringsassistenten med eller uden lydadvarsel. Du kan slå klokkelyde til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Lyde for parkeringsassistance.

For at deaktivere klokkelyden skal du trykke på højtalerikonet i nederste hjørne af Parkeringsassistent-visningen. Klokkelydene deaktiveres, indtil du skifter eller kører mere end den hastighed, som parkeringsassistenten fungerer ved.

Begrænsninger og falske advarsler

Parkeringsassistenten fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer:

 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Genstanden er i en lavere højde end ca. 20 cm (f.eks. en kantsten eller lav barriere).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kortere genstande, der registreres (f.eks. kantsten eller lave barrierer), kan bevæge sig ind i en blind vinkel. Model S kan ikke advare dig om en genstand, hvis den befinder sig i en blind vinkel.
 • Vejrforhold (kraftig regn, sne eller tåge).
 • Genstanden er tynd (f.eks. en færdselstavle).
 • Parkeringsassistentens rækkevidde er overskredet.
 • Genstanden er lydabsorberende eller blød (f.eks. pulversne).
 • Genstanden er skrå (f.eks. en skrå jordvold).
 • Model S er parkeret eller køres ved ekstremt høje eller lave temperaturer.
 • Genstanden er under eller for tæt på kofangeren.
 • Kofangeren er skæv eller beskadiget.
 • Parkeringsassistent blokeres af en genstand, der er monteret på Model S (f.eks. en cykelholder eller et klistermærke).
 • Model S ruller frit i den modsatte retning af dit valg (for eksempel viser parkeringsassistenten ikke en advarsel, hvis Model S ruller baglæns ned ad en bakke i køregear).

Anden parkeringshjælp

Ud over parkeringsassistenten viser bakkameraet området bag bilen, når Model S sættes i bakgear (R) (se Bagudrettet kamera).