Opladningsanvisninger

Åbning af ladeporten

Ladeporten er placeret i venstre side af Model S bag et dæksel, som er en del af det samme modul som baglygten. Parker Model S, så ladekablet nemt kan nå hen til ladeporten.

Med Model S i parkeringsgear (P), skal du trykke på knappen på Tesla-ladekablet og slippe den igen for at åbne ladeporten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis ladekablet er tæt på dækslet til ladeporten, så kan du trykke på knappen på ladekablet for at åbne dækslet til ladeporten, selv når Model S er låst, eller en nøgle, som bilen genkender, ikke er inden for rækkevidde.
ladekabel med en pil, der peger på knappen.

Du kan også åbne dækslet til ladeporten på følgende måder:

 • På touchskærmen skal du trykke på ladeport-ikonet (lynet).
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Åbn ladeport.
 • Tryk på dækslet til ladeporten, når Model S er låst op.
 • På nøglen skal du holde knappen til det bageste bagagerum nede i 1-2 sekunder.
 • Benyt stemmekommandoer til at åbne ladeportsdækslet (se Stemmekommandoer). Du kan også benytte stemmekommandoer til at lukke ladeportsdækslet samt påbegynde og afbryde opladningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende billede er udelukkende vejledende. Der kan være forskel på ladeporten afhængigt af markedsregionen og produktionsdatoen.
bil med ladeport, der åbnes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ladeporten lyser hvidt, når du åbner dækslet til ladeporten. Dækslet til ladeporten lukker, hvis du ikke sætter ladekablet i ladeporten inden for et par minutter, efter at du har åbnet dækslet. Hvis det sker, skal du åbne dækslet til ladeporten igen via bilens touchskærm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I ekstremt koldt vejr eller frostvejr er der risiko for, at ladeportens lås fryser fast. Hvis du ikke kan tage ladekablet ud eller sætte det i, eller hvis bilen ikke supercharger, fordi porten er frosset fast, skal du bruge Teslas mobilapp til at forvarme bilen ved indstillingen HØJ i ca. 30-45 minutter (du skal bruge mobilappen til at forvarme bilen. Indstilling af klimaanlægget til HØJ ved hjælp af touchskærmen fungerer ikke). Det kan bidrage til at optø isen på ladeportens lås, så ladekablet kan tages ud eller sættes i.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Prøv ikke at tvinge dækslet til ladeporten op.

Tilslutning til strøm

Du kan ændre ladeniveauet og ladestrømmen via bilens touchskærm (se Ladeindstillinger).

Hvis du skal lade bilen op på en offentlig ladestation, skal du montere den rette adapter på bilens ladestik og derefter slutte stationens stik til adapteren. De mest almindelige adaptere i de enkelte markedsområder leveres med bilen. Afhængigt af det ladeudstyr, du anvender, kan det være nødvendigt at indlede og indstille opladningen ved hjælp af en betjeningsanordning på ladeudstyret.

Hvis du bruger mobilstik, skal du slutte det til strømudtaget, før du slutter det til Model S.

Anbring stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Når stikket er isat korrekt, påbegyndes opladningen automatisk, når Model S:

 • Har aktiveret en låsemekanisme, som holder stikket på plads;
 • Skifter til Parkering (hvis den var i en anden køretilstand);
 • Har opvarmet eller afkølet batteriet efter behov. Hvis det er nødvendigt at opvarme eller afkøle batteriet, bemærker du muligvis en forsinkelse, før opladningen starter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Model S er tilsluttet, men ikke oplader aktivt, trækker den strøm fra opladningsudstyret i stedet for at bruge strøm fra batteriet. Hvis du eksempelvis sidder i Model S og bruger bilens touchskærm, mens den er parkeret og tilsluttet, tager Model S strøm fra opladningsudstyret i stedet for fra batteriet.

Men, i nogle tilfælde når Model S er tilsluttet, men kun bruger meget lidt energi, vil den muligvis trække den direkte fra batteriet. Hvis du f.eks. lader Model S være tilsluttet i flere dage uden at bruge den, så vil den muligvis gradvist trække en lille mængde energi direkte fra batteriet for at understøtte køretøjssystemerne.

Når batteriet har afladet tilstrækkeligt, så begynder det at oplade for at nå grænseværdien igen. Afhængigt af hvornår du kontrollerer det, vil batteriet muligvis ikke have afladet tilstrækkeligt endnu til at det udløser en opladningscyklus. Som et resultat heraf, kan det være en smule under opladningsgrænsen, selv efter det har været tilsluttet i en lang periode. Dette er normalt, og Model S vil påbegynde opladningen igen, så snart det har opladet tilstrækkeligt. Alternativt kan du for at starte en ny opladningscyklus manuelt frakoble og derefter tilslutte Model S igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Stikket i enden af ladekablet kan ridse lakken på Model S, hvis du taber det på bilen.

Ladeportens lys

Når du har indsat et ladekabel i Model S, skal du vente et par sekunder og bekræfte, at ladeportlyset begynder at blinke gønt, og at dit køretøj oplader. Hvis lyset er ravgult eller rødt, skal du udføre fejlfinding på problemet, før du forlader køretøjet for at sikre dig, at opladningen lykkes.

 • HVIDT (ELLER LYSEBLÅT): Dækslet til ladeporten er åbent. Model S er klar til at oplade, og stikket er ikke isat, eller låsen på ladeporten er ikke låst, og stikket er klar til at blive fjernet.
 • BLÅT: Opladeren er tilsluttet, men Model S oplader ikke, (som f.eks. når planlagt opladning er aktiveret).
 • BLINKER BLÅT: Model S kommunikerer med opladeren, men har ikke påbegyndt opladningen endnu (som f.eks. når dit køretøj er ved at klargøre sig til opladning).
 • BLINKER GRØNT: Opladningen er i gang. Når Model S nærmer sig fuld opladning, blinker lyset langsommere.
 • KONSTANT GRØNT: Opladningen er fuldført.
 • KONSTANT GULT: Stikket er ikke sat helt i. Træk stikket ud, ret det ordentligt ind med ladeporten, og sæt det helt i.
 • BLINKER GULT: Model S lader op med reduceret strømstyrke (kun opladning ved hjælp af vekselstrøm).
 • RØDT: Der er registreret en fejl, og opladningen er blevet afbrudt. Se, om der vises en meddelelse på instrumentpanelet eller touchskærmen.

Opladningsstatus

Opladningsstatus vises på instrumentpanelet, når ladeportens dæksel er åbent.

Screenshot af opladningsstatus med grafik tilføjet.
 1. Køreafstand: Viser den samlede anslåede køreafstand eller tilgængelige energiprocentsats (afhængigt af dine skærmindstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan ændre den måde, som energienheder vises på, ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Rækkevidde.
 2. Opladningsstatus: Meddelelser om ladestatus (f.eks. Supercharging, Planlagt opladning) vises her (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 3. Resterende tid: Den beregnede resterende tid indtil opladning til den indstillede grænse (se Ladeindstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved opladning til 100 % vil køretøjet muligvis fortsætte med at oplade ved lav effekt, når opladning angives som fuldført. Dette er forventet adfærd. Fordi den mængde energi der tilføjes efter dette punkt, er begrænset, er der som regel ikke nogen fordel ved at fortsætte opladningen.
 4. Opladningshastighed: Den aktuelle opladningshastighed som køretøjet oplader ved.
 5. Rækkevidde genvundet: Anslået stigning i køreafstanden opnået under opladningen.
 6. Oplader: Opladerens effekt.
  En grå cirkel med tallet 3 indeniVed tilslutning til en trefaset strømforsyning (hvis relevant i dit område), er den tilgængelige strøm strømmen pr. fase, og trefasesymbolet vises.

Under opladningen

Under opladningen pulserer ladeportens lys grønt, og instrumentpanelet viser opladningsstatus i realtid. Frekvensen af det pulserende lys fra den grønne ladeport aftager gradvist, indtil ladeniveauet er fuldt. Når opladningen er fuldført, stopper det pulserende lys, og ladeporten lyser grønt konstant.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model S er låst, lyser ladeportens lys ikke.

Hvis ladeportens lys bliver rødt under opladningen, er der registreret en fejl. Se, om der vises en beskrivelse af fejlen på instrumentpanelet eller touchskærmen. En fejl kan eventuelt blot skyldes et strømudfald. I tilfælde af strømudfald genoptages opladningen, så snart strømmen genoprettes.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er normalt, at der høres lyde under opladningen. Særligt med stærkstrøm startes kølemiddelkompressoren og blæseren efter behov for at køle batteriet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Airconditionsystemets ydelse påvirkes generelt ikke af opladning. Men under nogle omstændigheder (f.eks. hvis du oplader med høje strømstyrker på en meget varm dag), er den luft, der kommer fra dyserne, muligvis ikke så kølig som forventet, og der vises en meddelelse på instrumentpanelet. Dette er normalt og sikrer, at batteriet forbliver inden for et optimalt temperaturområde under opladning for at understøtte lang levetid og optimal ydeevne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sprøjt aldrig væske ved høj hastighed (hvis du f.eks. bruger en højtryksrenser) mod ladeporten under opladning. Det kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet, opladningsudstyret eller ejendom.

Afbrydelse af opladningen

Du kan altid afbryde opladningen ved at fjerne ladekablet eller ved at trykke på Stop opladning på bilens touchskærm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at forhindre uautoriseret udtagning af ladekablet forbliver låsen til ladekablet låst og Model S skal være låst op eller kunne genkende din nøgle, før ladekablet kan fjernes.

Sådan fjerner du ladekablet:

 1. Tryk på knappen på stikkets håndtag, og hold den nede for at frigive låsemekanismen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan også frigive låsemekanismen ved at bruge touchskærmen eller i mobilappen eller ved at trykke på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen og holde den nede. Hvis din bil er udstyret med en motoriseret ladeport, kan du også trykke på knappen til venstre for ladeporten for at frigive låsemekanismen.
 2. Træk stikket ud af ladeporten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også lukke dækslet til ladeporten på følgende måder:
 • På touchskærmen skal du trykke på ikonet for ladeporten (lynikonet) på oversigten over bilens status.
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Luk ladeport.
 • Benyt stemmekommandoer til at lukke dækslet til ladeporten (se Stemmekommandoer).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også lukke dækslet til ladeporten på følgende måder:
 • På touchskærmen skal du trykke på ikonet for ladeporten (lynikonet) på oversigten over bilens status.
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Luk ladeport.
 • Benyt stemmekommandoer til at lukke dækslet til ladeporten (se Stemmekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Tesla anbefaler kraftigt, at du lader Model S være sluttet til strøm, når du ikke bruger bilen. Det bevarer et optimalt opladningsniveau for batteriet.

Ladeindstillinger

Du får adgang til ladeindstillinger ved at trykke på Betjeningsknapper > Opladning, når Model S er i parkeringsgear. Du kan også trykke på ladeikonet på touchskærmen for at få adgang til ladeindstillingerne.

Bil- og ladeindstillinger
 1. Køreafstand: Viser den samlede estimerede køreafstand.
 2. Indstil grænse: Juster opladningsskydeknappen til det opladningsniveau, du ønsker. Den indstilling, du vælger, anvendes til aktuelle og planlagte opladninger.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tesla anbefaler at begrænse batteriets fulde opladningsniveau til under 90 % til Daglig brug og kun opladning til 100 %, hvis det er nødvendigt til en lang Tur.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Batteribilledet kan være delvis blåt. Dette indikerer, at en lille del af batteriets lagrede energi ikke er tilgængelig, fordi batteriet er koldt. Dette er normalt og bør ikke bekymre dig. Når batteriet bliver varmere, forsvinder den blå farve.

  Skyd opladningsgrænsen forbi den daglige anbefalede opladningsgrænse for at se en pop op-mulighed for midlertidigt at oplade over den daglige anbefalede opladningsgrænse en enkelt gang. Dette er en hjælp ved længere rejser, og hvis det vælges nulstilles der tilbage til den tidligere opladningsgrænse.

Du kan justere ladeindstillingerne yderligere:

 • Ladestrøm på dette sted: Strømmen indstilles automatisk til den maksimale strøm, der er tilgængelig i det tilsluttede ladekabel, medmindre den tidligere er blevet indstillet til en lavere værdi. Tryk eventuelt på - eller + for at ændre strømstyrken (hvis du f.eks. vil reducere strømstyrken, fordi du er bange for at overbelaste et husholdningskredsløb, som også bruges af andet udstyr). Det er ikke muligt at indstille ladestrømmen til et niveau, som overstiger det maksimale strømniveau for det tilsluttede ladekabel. Når du ændrer strømstyrken, husker Model S stedet. Det betyder, at du slipper for at ændre strømstyrken igen, hvis du efterfølgende oplader bilen på det samme sted.

  Når du oplader med Mobile Connector (mobilstik) ved almindelige strømstik, så vil dit køretøj muligvis automatisk vælge en standardstrømstyrke at oplade ved. Tilsidesæt denne standardstrømstyrke og vælg en højere indstilling ved at tilpasse Ladestrøm på dette sted eller ved hjælp af mobilappen.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved trefaset opladning er det strømstyrken pr. fase, der er den tilgængelige strøm (op til 32 A). Under opladning vises trefasesymbolet på statusflaget til højre ud for den viste strømstyrke.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis Model S er under opladning og registrerer ustabil indgangseffekt, reduceres ladestrømstyrken automatisk med 25 %. For eksempel reduceres en strømstyrke på 16 ampere til 12 ampere. Denne automatiske reduktion af ladestrømmen giver øget robusthed og sikkerhed i de situationer, hvor et eksternt problem er opstået (f.eks. at et kabelsystem, en stikdåse, en adapter eller et kabel i husholdningen ikke har den fornødne strømkapacitet). Når Model S automatisk reducerer ladestrømmen, sparer den som en sikkerhedsforanstaltning den reducerede ladestrøm ved opladningsstedet. Selv om du kan øge ladestrømmen manuelt, anbefaler Tesla, at der oplades med den lave strømværdi, indtil årsagen til problemet er blevet afhjulpet, og ladestationen igen kan levere ensartet effekt.
 • Åbn ladeport, Lås ladeport op og Stop opladning: Når du ikke oplader skal du trykke på Åbn ladeport eller Lås ladeport op for at åbne dækslet til ladeporten eller for at låse op for ladekablet i ladeporten. Brug Stop opladning når du er færdig med at oplade.
 • Planlæg: Afhængig af, hvilken indstilling du vælger ved at trykke på Skift til Planlagt afgang/Planlagt opladning, vises enten et afgangstidspunkt for, hvornår bilen skal være klargjort og/eller opladet eller et planlagt starttidspunkt for opladning (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 • Supercharging: Viser brugerafgifter for Superchargere, placering, tidspunktet hvor opladningen startede og den beregnede omkostning for opladningen (se Gebyrer for Supercharging).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at undgå trængsel travle steder med Superchargere kan du eventuelt blive begrænset til en maks. opladning på 80 %, hvis du ikke bruger Turplanlægger (hvis tilgængelig i din markedsregion). Se Turplanlægger).

Gebyrer for Supercharging

Når du oplader ved en Tesla Supercharger vises oplysninger om opladningssessionen nederst på opladningsskærmbilledet. Oplysningerne omfatter placering, tidspunktet hvor opladningen startede og den beregnede omkostning for opladningen. Når du afbryder Supercharger-opladningen, vil den estimerede omkostning for den pågældende opladning blive vist, indtil en ny Supercharger-opladning påbegyndes. Hvis der er gratis opladning, vises den estimerede omkostning som nul.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den estimerede omkostning reflekterer muligvis ikke den endelige omkostning for Supercharging-sessionen. Den endelige omkostning for den pågældende Supercharger-opladning fremgår af din Tesla-konto.

Ved opladning med en Tesla-supercharger vil der blive pålagt tomgangsgebyrer. Tomgangsgebyrer er beregnet til at tilskynde bilister til at flytte deres køretøj væk fra en Supercharger, når opladningen er færdig. Tomgangsgebyrer påløber kun, når halvdelen eller flere af Superchargerne på et sted er optaget. Teslas mobilapp giver besked, når opladningen er ved at være færdig, og igen, når opladningen er færdig. Der sendes yderligere meddelelser, hvis der pålægges tomgangsgebyrer. Tomgangsgebyrer bortfalder, hvis du flytter dit køretøj inden for 5 minutter efter opladningen er afsluttet.

Log ind på din Tesla konto for at få vist gebyrer og oplysninger om Supercharger-opladninger, holde øje med din saldo af gratis point, angive betalingsmetode samt foretage betalinger. Når en betalingsmetode er gemt, betales gebyrer automatisk fra din konto.

Manuel frigørelse af ladekabel

Hvis de sædvanlige metoder til at frigøre et ladekabel fra ladeporten (ved hjælp af opladningshåndtagets udløserknap, touchskærmen eller mobilappen) ikke virker, kan du prøve at trykke på og holde knappen til bagagerummet på bilnøglen nede i 1-2 sekunder. Hvis den stadig ikke frigøres, skal du forsigtigt følge disse trin:

 1. Sørg for, at Model S ikke oplader aktivt ved at se på opladningsskærmbilledet på touchskærmen. Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Åbn flappen på venstre side af bagagerummets sidebeklædningspanel.
  flappen på bagagerummets sidebeklædningspanel fjernet.
 4. Tryk på ladeportens manuelle udløserhåndtag, og hold det mod køretøjets forende for at frigøre ladekablet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Undlad at berøre eller at fjerne det orange højspændingsdæksel. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis dit køretøj ikke er udstyret med et manuelt udløserhåndtag til ladeporten, skal du afbryde denne procedure og kontakte dit nærmeste servicecenter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvilken side det manuelle udløserhåndtag sidder i, kan være forskellig fra markedsregion til markedsregion.
  Billede af det manuelle udløserhåndtag, der bevæges.
 5. Træk ladekablet ud af ladeporten.
 6. Luk flappen på venstre side af bagagerummets sidebeklædningspanel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Udløserhåndtaget er kun beregnet til at blive brugt i situationer, hvor ladekablet ikke kan frigøres fra ladeporten ved hjælp af de sædvanlige metoder. Vedvarende brug kan medføre beskadigelse af udløsergrebet eller ladeudstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Denne procedure må ikke udføres, mens køretøjet oplades, eller hvis de orange højspændingsledere er synlige. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet. Hvis du er usikker på, hvor sikkert det er at udføre denne procedure, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke forsøge at fjerne ladekablet, samtidig med at du trykker udløserhåndtaget i retning mod køretøjets forende. Tryk altid udløserhåndtaget mod køretøjets forende, og hold det nede, før du begynder at fjerne ladekablet fra ladeporten. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade.

Bedste praksis vedrørende opladning

 • Undgå, at batteriets ladestand bliver for lav (batteriikonet bliver gult, når den resterende kapacitet i batteriet falder til under 20 % eller derunder).
 • Se oplysningerne på køretøjets touchskærm (naviger til Betjeningsknapper > Opladning) eller i mobilappen (tryk på ikonet Opladning) for de anbefalede daglige opladningsgrænser.
 • Når du har tilsluttet dit køretøj til opladning, skal du bekræfte, at ladeportlyset begynder at blinke grønt, (som indikation på at Model S oplader), før du forlader dit køretøj. Hvis Model S ikke begynder at oplade efter et par sekunder, så er stikket muligvis ikke sat helt ind i ladeporten, eller der er måske et andet problem, der forhindrer opladning. Kontroller touchskærmen for en advarsel med yderligere oplysninger.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis ladeportlyset begynder at blinke ravgult, så oplader Model S ved en reduceret strømstyrke. Hvis ladeportlyset lyser konstant blåt, så er opladeren tilsluttet, men køretøjet oplader ikke, (som når f.eks. planlagt opladning eller planlagt afgang er aktiveret). For yderligere oplysninger henvises til Ladeportens lys.
Tip til hurtig opladning:
 • Find hurtigopladere ved at filtrere efter tre lyn i navigationssøgelinjen.
 • Naviger til hurtigopladere for at tillade klargøring af højspændingsbatteriet. En optimal batteritemperatur kan hjælpe med at fremskynde opladningen.
 • En lavere ladetilstand resulterer typisk i hurtigere opladning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Det er dit ansvar at overvåge dit køretøjs opladning. Vent ikke, indtil køretøjet er afladet med at tilslutte det. Sørg altid for, at du har rigelig opladning til sikkert at komme til en oplader.
 • Ved Superchargers skal du sørge for at der plads mellem andre køretøjer, da standere ved siden af hinanden kan dele strøm.