Overenstemmelsescertificering

Nøgle og passivt oplåsningssystem

FCC-certificering

Modelnummer Producent Frekvens Godkendt i
A-0749G02 Pektron 315 MHz

USA
Canada
Mexico
Taiwan

A-0749G12 Pektron 315 MHz

USA
Canada
Mexico
Taiwan

WC1 Tesla 127,7 KHz Global

De ovenfor anførte enheder overholder del 15 i FCC's regler, Industry Canadas RSS-standard(er) for licensfritaget radioudstyr og EU-direktiv 2014/53/EU.

 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
 2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

Erklæring vedr. strålingseksponering

Produkterne overholder FCC/IC RF Exposure for Low Power Consumer Wireless Power Transfer (RF-eksponering ved forbrugeres trådløse svagstrømsoverførsel). Grænserne for RF-eksponering er angivet for et ukontrolleret miljø og er sikre ved betjening efter hensigten som beskrevet i denne manual. Ved yderligere RF-eksponering blev overholdelsen dokumenteret i en afstand til brugeren på 20 cm og derover. Indstil alternativt enheden til en lavere udgangseffekt, hvis en sådan funktion er tilgængelig.

MIC-certificering

Modelnummer Producent MHz Godkendt i
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Japan

CE-certificering

Modelnummer Producent MHz Godkendt i
A-0749G01 og A-0749G11 Pektron 433

Europa

Australien

New Zealand

Singapore

Sydkorea

A-0749G05 og A-0749G15 Pektron 433

Kina

Hongkong

Korea

Enhederne anført ovenfor overholder CE-standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
 2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

SRIM-godkendelse (Malaysia)

Modelnummer/-numre Producent Frekvens Godkendt i
A-0749G01 og A-0749G11 Pektron 433-435 MHz Malaysia

Overensstemmelsesmærkat Singapore

Model A-0749G11:

Billede af eksempel på overensstemmelsesmærkat.

Model A-0749G01:

Billede af eksempel på overensstemmelsesmærkat.

Tire Pressure Monitoring System (dæktrykovervågningssystem)

FCC-id'er: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

IC-id: 11852A-201FS4X

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) overholder afsnit 15 i FCC's regler og Innovation, Science and Economic Development Canadas RSS-210-standard. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
 2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

HomeLink

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas RSS-210 samt EU-direktiv 2014/53/EU.

Betjeningen er underlagt følgende betingelser:

 • Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
 • Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af producenten eller af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

Oplysninger om radiofrekvensenergi

Dette udstyr er blevet testet til at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, skal du forsøge at udbedre forholdene med en eller flere af følgende forholdsregler:

 • Juster eller flyt modtagerantennen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

RF-moduler

De ovenfor angivne enheder overholder CE-standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
 2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

Beskrivelse Frekvensbånd Effektniveau Antennens placering
Bilnøgle

Send - 433,9 MHz
Modtag - 134,2 kHz

10 mW (0,285μW ERP)
@433,9 MHz

Ikke relevant
Karosseri/sikkerhedsstyreenhed

Send - 134,2 kHz
Modtag - 433,9 MHz

Ikke relevant (magnetfelt) Fodrum foran i passagersiden
TPMS-sensor

433,9 MHz

2,5 mW Hvert hjul
TPMS-modul/-antenne

Modtag - 433,9 MHz

Ikke relevant (kun modtag) C-stolpe i venstre side
AM/FM

522-1620 kHz
88-108 MHz

Ikke relevant (kun modtag) Bagrude
DAB 174-241 MHz Ikke relevant (kun modtag) Bagrude
Homelink (ekstraudstyr) 433,9 MHz 10 mW Over forreste kofangervange
Passiv indstigning

Send - 134,2 kHz
Modtag - 433,9 MHz
                        

Ikke relevant

2 i instrumentpanelets endedæksler
1 i bagkofanger

Bluetooth 2402-2480 MHz Maks. 2,5 mW B-stolpens kant i midterloft
GSM (bånd 5/8)

Send - 824-849, 880-915 MHz
Modtag - 864-894, 925-960 MHz

2 W

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

GSM (bånd 2/3)

Send - 1710-1785, 1850-1910 MHz
Modtag - 1805-1880, 1930-1990 MHz

1 W

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

WCDMA (bånd 5/6/19/8)

Send - 824-849, 880-915 MHz
Modtag - 864-894, 925-960 MHz

250 mW

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

WCDMA (bånd 1/2/3/4)

Send - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz
Modtag - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz

250 mW

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

LTE (bånd 5/19/26/8/20/28)

Send - 703-748, 814-849, 832-862, 880-915 MHz
Modtag - 758-803, 791-821, 859-894, 925-960 MHz

200 mW

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

LTE (bånd 21/32)

Send - 1447.9-1462.9 MHz
Modtag - 1452-1510.9 MHz

200 mW

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

LTE (bånd 1/2/3/4)

Send - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz
Modtag - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz

200 mW

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

LTE (bånd 7)

Send - 2500-2570 MHz
Modtag - 2620-2690 MHz

200 mW

Send - Højre sidespejl
Modtag - Højre sidespejl

Wi-Fi

2400-2483.5 MHz
5180-5825 MHz

100 mW

Venstre sidespejl
Venstre sidespejl/B-stolpens kant i midterloft

GPS 1563-1587 MHz Ikke relevant (kun modtag) Mellem forrude og bakspejl

Nøgle og system for passiv indstigning

Dit køretøj har forskellige typer radioudstyr. Producenterne af radioudstyret erklærer, at ovenstående RF-moduler er blevet vurderet i forhold til de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring kan læses på følgende internetadresse: https://www.tesla.com/eu-doc.

Komponent Frekvens (MHz) Effektniveau
System for passiv indstigning 13,56 Kun magnetfelt
System for passiv indstigning 2402-2480 4 mW
Bilnøgle 2402-2480 4 mW