Luftaffjedring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Model S starter, kan du muligvis høre kompressoren, når luftaffjedringssystemets beholder fyldes med luft.

Din Model S har Adaptiv luftaffjedring, der giver en bedre kørselskvalitet og giver dig mulighed for at vælge blødere eller hårdere kørsel, ud fra dine præferencer. Systemet holder også forenden og bagenden i samme højde ved transport af tung last. Du kan manuelt justere kørehøjden så den passer til forholdene (du kan f.eks. løfte Model S, når du har brug for ekstra frihøjde over jorden, f.eks. i indkørsler med høj kant eller på ramper, i dyb sne, ved store vejbump, kantsten osv.).

Gult ikon med kontur af et køretøj med pile op og ned.
En gul indikator lyser på instrumentpanelet, hvis der registreres fejl, som reducerer det adaptive luftaffjedringssystems ydeevne. Kontakt Tesla, hvis problemet fortsætter.
Rødt ikon med kontur af et køretøj med pile op og ned.
En rød indikator lyser på instrumentpanelet, hvis der registreres en fejl i det adaptive luftaffjedringssystem. Kontakt Tesla.

Justering af kørehøjden

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at der ikke er genstande over eller under Model S, før du justerer affjedringshøjden.

Du kan manuelt justere kørehøjden ved at træde på bremsepedalen og trykke på Betjeningsknapper > Affjedring på touchskærmen. De tilgængelige indstillinger for kørehøjde afhænger af din kørehastighed og andre forhold (for eksempel sænkes affjedringen ikke, hvis der er en dør åben). Touchskærmen viser også frihøjden over jorden for hver indstilling. Træk i skyderen for at vælge mellem disse muligheder:

  • Meget høj – Når den er indstillet til Meget høj, sænkes affjedringen automatisk til standardkørehøjden*, som er Standard eller Lav, efter du har kørt ca. 30 meter, eller når kørehastigheden når 24 km/t. For at beholde indstillingen Meget høj i en ubegrænset afstand, indtil din kørehastighed når hastighedsgrænsen, skal du trykke på Behold indtil 24 km/t under indstillingerne for Meget høj.
  • Høj – Når den er indstillet til Høj, sænkes affjedringen automatisk til standardkørehøjden*, som er Standard eller eller Lav, efter du har kørt ca. 30 meter, eller når kørehastigheden når 56 km/t. For at beholde indstillingen Høj i en ubegrænset afstand, indtil din kørehastighed når hastighedsgrænsen, skal du trykke på Behold indtil 56 km/t.
  • Standard – indstillingen Standard giver optimal komfort og styring under alle lastforhold.
  • Lav – sænkning af højden kan forbedre aerodynamikken, og gøre det nemmere at få bagage og passagerer ind og ud af køretøjet, samtidig med at håndteringen forbedres.

*Hvis indstillingen Standard kørehøjde til lav er deaktiveret, justeres kørehøjden mellem Standard og Lav for at bringe balance mellem kørekomfort og håndtering samt rækkevidde. For at optimere håndtering og rækkevidde skal du aktivere indstillingen Standard kørehøjde til lav.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undgå aggressiv kørsel (kraftig acceleration, skarpe sving osv.), når affjedringen er indstillet til Høj eller Meget høj. Det kan medføre vibrationer og øge risikoen for beskadigelse.

Adaptiv affjedringsdæmpning

Indstillingerne, der er tilknyttet Adaptiv affjedringsdæmpning, sørger for realtidsjusteringer af affjedringssystemet for at optimere både kørsel og håndtering. Vælg mellem:

  • Komfort – giver en mere jævn kørsel for en afslappet køreoplevelse.
  • Auto – justerer efter mange forskellige veje og kørestile og giver flydende omend kontrolleret kørsel.
  • Sport – giver en mere fast og kontrolleret kørsel, som øger førerens involvering og relation til vejen.
  • Avanceret – kan anvendes til at finjustere affjedringen ved at trække i de individuelle skydere for at justere Kørekomfort og Håndtering.

Tryk på Vis affjedringsdata for at få vist detaljerede oplysninger om dæmperne for hvert hjul, herunder kørehøjde, minimums- og maksimumsværdier samt karosseri-accelerationer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Adaptiv affjedringsdæmpning er indstillet til Komfort eller Auto, så vil affjedringen muligvis blive hævet for at forbedre kørekomforten på ujævne veje..

Benyt komfortdæmpning i autopilottilstand (ekstraudstyr) – som standard indstilles dæmpningen automatisk til komfortindstillingen, når du benytter Autopilot og returnerer til din valgte indstilling, når du ikke længere benytter Autopilot. Deaktiver denne indstilling for at deaktivere denne funktion.

Visualisering i realtid

Billedet af din Model S på skærmbilledet Affjedring giver en visualisering i realtid af status for luftaffjedringssystemet. Ud over visuelt at vise ændringer i kørehøjden viser det minimums- og maksimumslinjer, der afspejler, hvordan affjedringssystemet styrer dæmperne for hvert hjul baseret på dine valgte indstillinger og skiftende vejforhold. Begge styres samtidigt. Tryk på Vis affjedringsdata for at få vist detaljerede oplysninger om dæmperne for hvert hjul, herunder kørehøjde, minimums- og maksimumsværdier samt karosseri-accelerationer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Instrumentpanelet kan også vise en visualisering i realtid af, hvordan affjedringssystemet dynamisk justerer hvert hjuls dæmpning for at tage højde for vejens tilstand. For at få vist visualiseringen skal du trykke kortvarigt på den relevante rulleknap på rat, indtil de tilgængelige valgmuligheder vises. Drej på rulleknappen for at fremhæve Affjedring, og tryk derefter på rulleknappen.

Placering for automatisk hævning

Når du hæver affjedringen til Høj eller Meget høj, så gemmes placeringen automatisk. Ved at gemme placeringen behøver du ikke hæve affjedringen manuelt, hver gang du ankommer til en placering, du ofte besøger, og hvor du tidligere har hævet affjedringen. Når du vender tilbage til den gemte placering, hæver Model S affjedringen, og instrumentpanelet viser en meddelelse om, at affjedringen hæves.

Når du gemmer placeringer, gemmer Model S også indstillingen Behold indtil XX km/t (hvis angivet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du vender tilbage til en gemt placering og kører hurtigere end indstillingerne for Høj og Meget høj affjedring tillader, hæves affjedringen ikke, før Model S sænker hastigheden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du forlader en gemt placering, sænkes affjedringen automatisk. Den sænkes muligvis ikke, før Model S møder hastigheds- og afstandsgrænsen, hvor affjedringen sænkes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model S ankommer til en gemt placering, og den aktuelle affjedringsindstilling allerede er højere end det niveau, der er gemt for placeringen, justeres kørehøjden ikke.

Sådan fjerner du et sted til automatisk hævning

Hvis du ikke længere vil have, at affjedringen hæves automatisk på en placering, skal du trykke for at fravælge Hæv altid ved denne placering i det viste pop-op-vindue, når du ankommer til en gemt placering.

Selvjustering

Model S med luftaffjedring selvjusterer automatisk, selv når motoren er stoppet. For at forhindre skader ved brug af en donkraft eller ved løft af køretøjet, skal du aktivere Jack-tilstand for at deaktivere selvjustering (træd på bremsepedalen, og tryk på Betjeningsknapper > Service > Jack-tilstand). Se Jack-tilstand for at få flere oplysninger.