Betjening af klimaanlægget

Oversigt over klimaanlægget

Klimaanlæggets betjeningselementer findes nederst på bilens touchskærm. Indstillingen af klimaanlægget er som standard angivet til Auto, hvor der opretholdes en temperatur, som er behagelig i stort set alle situationer, dog ikke under ekstreme vejrforhold. Når du justerer temperaturen i kabinen, mens du er i indstillingen Auto, tilpasser systemet automatisk varme, aircondition, luftfordeling og ventilatorhastighed for at opretholde den valgte temperatur i kabinen.

Tryk på den viste temperatur i bunden af touchskærmen for at få adgang til klimanlæggets hovedskærm, hvor du kan justere dine klimapræferencer. Du kan når som helst vende tilbage til Auto ved at trykke på Auto. Tryk på Power-knappen på klimanlæggets hovedskærm for at slå det til og fra. For hurtig adgang til hyppigt anvendte betjeningsknapper skal du trykke på < eller > for at få vist pop op-vinduet for klimaanlægget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Klimaanlægget trækker strøm fra højspændingsbatteriet. Forlænget brug af enhederne reducerer derfor kørerækkevidden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Personer med perifer neuropati og personer, der har vanskeligt ved at mærke smerte pga. diabetes, alder, en nervelidelse eller andre sygdomme, skal være ekstra forsigtige, når de bruger klimaanlægget og sædevarmen for at undgå forbrændinger ved længerevarende brug.

Justering af klimaanlæggets indstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan nemt justere klimaanlægget håndfrit ved hjælp af stemmekommandoer til dine præferencer. Du kan f.eks. justere sædevarmen eller ændre temperaturen i kabinen (se Stemmekommandoer).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få adgang til sædevarmere og afrimere med ét tryk kan du tilføje disse betjeningsknapper til Mine apper. Se Tilpasning af Mine apper.
 1. Tryk for at aktivere eller deaktivere betjeningselementerne til klimaanlægget.
 2. Tryk på Auto for at aktivere/deaktivere indstillingen Auto.
 3. Tryk på førersidens sædeikon for at justere sædevarmere for føreren. Sædet har tre niveauer fra 3 (højeste) til 1 (laveste). For at få adgang til sædevarmere med ét tryk kan du tilføje dem til touchskærmens nederste linje (se Tilpasning af Mine apper).
 4. Tryk for at aktivere afrimningsfunktionen til vinduesviskerne (ekstraudstyr). Viskerne afrimes i 15 minutter og deaktiveres derefter automatisk.
 5. Tryk for at tænde eller slukke opvarmningen for rattet (ekstraudstyr).
 6. Når køretøjet står i parkeringsgear (P), vises disse indstillinger for at give dig mulighed for at holde klimanlægget kørende, også selv om du forlader Model S (se Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp).
 7. Tryk for at deaktivere alle sædevarmere.
 8. Tryk for at justere sædevarmere for forsæder og bagsæder.
 9. Tryk på passagersidens sædeikon for at justere sædevarmere for forsædepassageren. Sædet har tre niveauer fra 3 (højeste) til 1 (laveste). For at få adgang til sædevarmere med ét tryk kan du tilføje dem til touchskærmens nederste linje (se Tilpasning af Mine apper).
 10. Hvis din Model S er udstyret med et HEPA-filer (High Efficiency Particulate Air) af medicinsk kvalitet, så vil dette filter sikre den bedst mulige luftkvalitet inde i kabinen, når klimanlægget er aktiveret og luft udefra suges ind i kabinen (når recirkulation er deaktiveret). HEPA-filteret er meget effektivt til at fjerne partikler, herunder forurening, allergener, bakterier og pollen, mugsporer og virus. Både HEPA-filteret og det sekundære filtreringssystem indeholder også aktivt kul for at fjerne et bredt spektrum af lugte og gasser. Hvis du aktiverer Bioweapon Defense Mode, så vil overtrykket i kabinen minimere mængden af luft, der kan trænge ind i køretøjet udefra.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Nogle gasser, som f.eks. kulilte, fjernes ikke effektivt af aktivt kul.
 11. Når Model S er i parkeringsgear (P), skal du trykke på Planlægning for at angive et tilbagevendende dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model S er klar til en køretur ved klargøring af batteriet og kabinetemperaturen og/eller opladning i løbet af de timer, hvor elpriserne er lave (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 12. Afrimeren til forruden fordeler luftstrømmen til forruden. Tryk én gang for at afdugge forruden (ikonet bliver ravgult). Tryk endnu en gang for at afrime forruden. Tryk en tredje gang for at slukke og gendanne de tidligere indstillinger for luftfordeling, varme og ventilator.
 13. Tryk for at regulere luftstrømmen inde i kabinen. Luft kan trækkes ind i Model S udefra eller luft kan recirkuleres inde i kabinen.
 14. Brug skyderen til at justere ventilatorhastigheden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når ventilatorhastigheden justeres, kan det ændre de valgte indstillinger for, hvordan der trækkes luft ind i Model S, for at øge eller sænke luftstrømmen.
 15. Tryk for at aktivere/deaktivere airconditionanlægget. Ved at slukke anlægget reduceres kølingen, men der spares energi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Da Model S er langt mere støjsvag end en benzinbil, kan du muligvis høre airconditionanlæggets kompressor, når den kører. Støjen kan minimeres ved at sænke blæserhastigheden.
 16. Vælg, hvor luften skal strømme ind i den forreste del af kabinen (på forruden, i ansigtshøjde eller omkring fødderne). Du kan vælge en eller flere blæsere.

Pop op-vindue for klimaanlægget

Tryk på temperaturpilene nederst på touchskærmen for at få vist et pop op-vindue for nem adgang til de mest hyppigt anvendte indstillinger af klimaanlægget:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få adgang til sædevarmere og afrimere med ét tryk kan du tilføje disse betjeningsknapper til Mine apper. Se Tilpasning af Mine apper.
 1. Tryk for at åbne klimaanlæggets hovedskærm.
 2. Aktiver eller deaktiver opvarmning eller afkøling af sæder (ekstraudstyr).
 3. Aktiver eller deaktiver for- eller bagrudeafrimere.
 4. Skift temperaturen i kabinen ved at trække i skyderen. Du kan også aktivere temperaturopdeling, som gør det muligt for føreren og forsædepassageren at tilpasse efter deres egne præferencer. Forsædepassageren kan trykke på temperaturikonet i bunden af touchskærmen eller på hovedskærmen for klimaanlægget for at justere. Tryk på Opdel igen for at deaktivere temperaturopdeling.

Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp

Med indstillingerne Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp kan du lade klimaanlægget køre, mens bilen er i parkeringsgear, selv efter du har forladt din Model S eller vælger at blive inde i bilen. Disse indstillinger er nyttige, når det er vigtigt at opretholde temperaturen i kabinen i varmt eller koldt vejr. Hvis du for eksempel har fødevarer i din Model S på varme dage, kan du benytte indstillingen Hold klimaanlæg tændt for at undgå, at varerne bliver fordærvede.

Tilstanden Kæledyr er designet til at opretholde en behagelig temperatur i kabinen for dit kæledyr, mens du aktivt og hyppigt overvåger temperaturen med mobilappen (hvilket kræver, at både din telefon og bilen har mobildækning). I tilstanden Kæledyr viser touchskærmen den aktuelle kabinetemperatur for at oplyse forbipasserende om, at kæledyret har det godt. Indstillingen er ikke beregnet til mennesker og må kun bruges i korte perioder, mens du er i nærheden, så du kan nå bilen i situationer, hvor temperaturen ikke længere kan opretholdes.

Camp gør, at du kan oplade elektroniske enheder via USB-portene og lavspænding-udtaget samtidig med, at temperaturen i kabinen opretholdes. Touchskærmen bliver ved med at være tændt, så du kan afspille musik, browse på internettet, spille spil i Arcade eller se programmer via Tesla Theater. Du kan også styre medie- og klimaindstillingerne fra en parret telefon. Camp er perfekt, når du skal blive inde i bilen, for eksempel ved campering eller når du skal blive sammen med et barn. Når funktionen er aktiv, er Sentry-tilstand og bilens alarmsystem deaktiveret. Funktionen Låsning af døre, når bilen forlades er inaktiv.

Gør følgende for at betjene Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp:

 1. Sørg for, batteriets opladningsniveau er over 20 %.
 2. Aktiver Parkering. Indstillingerne Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr, og Camp er kun tilgængelige, når Model S er i parkeringsgear.
 3. Juster om nødvendigt klimaindstillingerne.
 4. På skærmbilledet med betjeningsknapper til klimaanlægget skal du trykke på Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan også kontrollere Kæledyr og Camp fra mobilappen ved at stryge op fra den grå bjælke på skærmbilledet for klimaanlægget.

Klimaanlægget forsøger at opretholde dine klimaindstillinger, indtil du skifter fra parkeringsgear eller deaktiverer det manuelt. Undgå at anvende Hold klimaanlæg tændt, Kæledyrstilstand eller Camp-tilstand, hvis batteriets opladningsniveau er lavt. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 20 %, vil Tesla-mobilappen gentagne gange forsøge at sende meddelelser for at minde dig om, at du skal kontrollere for ting, du eventuelt har efterladt i Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der kan ikke udføres softwareopdateringer, når Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp er aktiveret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig børn uden opsyn i dit køretøj.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undersøg den lokale lovgivning for eventuelle restriktioner vedr. kæledyr uden opsyn i dit køretøj.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du er ansvarlig for dit kæledyr. Efterlad dem aldrig i Model S i lang tid ad gangen. Overvåg konstant bilens temperatur og deres velbefindende. Sørg for, at du har tilstrækkelig mobildækning på din telefon og tid til at nå bilen, hvis det bliver nødvendigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I det usandsynlige tilfælde, at klimaanlægget skal efterses eller ikke fungerer som forventet, skal du undgå at bruge Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp. Stol aldrig på, at din bil kan beskytte noget, der er uerstatteligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du kan også justere og overvåge klimaanlægget ved hjælp af mobilappen. Hvis du benytter mobilappen til at deaktivere klimaanlægget, vil Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp imidlertid også blive deaktiveret.

Overophedningsbeskyttelse for kabinen

Overophedningsbeskyttelse for kabinen forhindrer, at kabinen bliver for varm i meget varme omgivende temperaturer. Selv om det ikke er nødvendigt at aktivere det hver gang, du forlader Model S, kan klimaanlægget reducere og opretholde temperaturen i køretøjets kabine. Dette kan forhindre, at kabinen bliver for varm, hvis du har parkeret køretøjet i solen, og gøre køretøjet mere komfortabelt at vende tilbage til. Det kan tage op til 15 minutter, før overophedningsbeskyttelsen for kabinen aktiveres, når du forlader køretøjet. Denne funktion har til formål at øge passagerkomforten og har ingen indflydelse på pålideligheden af dit køretøjs komponenter.

Funktionen aktiveres ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Overophedningsbeskyttelse for kabinen og vælge:

 • Til: Airconditionanlægget virker, når kabinetemperaturen overstiger 40° C. Tilpassede temperaturer kan kræve den seneste version af mobilappen.
 • Fra: Deaktiverer beskyttelse mod overophedning i kabinen.

Du kan også aktivere Overophedningsbeskyttelse for kabinen eksternt via mobilappen ved at trykke på Klima. Stryg op på menuen i bunden, og vælg en indstilling under Overophedningsbeskyttelse for kabinen (se Mobilapp).

Overophedningsbeskyttelse for kabinen kører indtil 12 timer efter du er steget ud af Model S, eller indtil batterienergien falder til under 20 %. Brug af Overophedningsbeskyttelse for kabinen kræver energi fra batteriet, hvilket kan reducere rækkevidden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at aktivere Overophedningsbeskyttelse for kabinen skal Vip/Indbrud være deaktiveret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Som følge af automatisk nedlukning, ekstreme vejrforhold eller anden potentiel manglende evne til at opretholde den valgte temperatur kan temperaturen i køretøjet blive livsfarligt høj, også selvom systemet til beskyttelse mod overophedning i kabinen er aktiveret. Hvis du oplever, at temperaturen gentagne gange overstiger den valgte temperatur, skal du kontakte Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig børn eller kæledyr i bilen uden opsyn. Som følge af automatisk nedlukning eller ekstreme vejrforhold kan temperaturen i køretøjet blive livsfarligt høj, også selv om systemet til beskyttelse mod overophedning i kabinen er aktiveret.

Gode råd om brug af klimaanlægget

 • Når du bruger mobilappen til at tænde for klimaanlægget, slukker det automatisk, når opladningsniveauet falder til 20 %, eller hvis der er gået to timer. For at køle eller opvarme kabinen i længere tid skal du oplade køretøjet og genaktivere dine præferencer for klimaanlægget via mobilappen.
 • Du vil muligvis kunne høre lyden af klimaanlægget inde i kabinen i Model S, når den holder parkeret. Det afgiver en lav ventilatorstøj. Klimaanlægget forsøger at udtørre systemet for at minimere yderligere fugt eller eventuel muggen lugt. Dette er en normal funktion, og ikke noget der bør være årsag til bekymring.
 • For at spare energi kan du aktivere rækkeviddetilstand (ekstraudstyr) og derved begrænse strømmen til klimaanlægget (tryk på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Rækkeviddetilstand). Opvarmning eller køling af kabinen kan være mindre effektiv, men du kan bruge sædevarmerne til at give varme, hvis det er meget koldt.
 • Hvis klimaanlægget laver mere støj, end du bryder dig om, kan du reducere ventilatorhastigheden.
 • Udover at køle bilens indre køler airconditionanlæggets kompressor også batteriet. Det betyder, at airconditionanlæggets kompressor kan starte i varmt vejr, selv om du har deaktiveret det. Det er normalt, fordi anlægget prioriterer at køle batteriet for at sikre, at dets temperatur altid er inden for det optimale temperaturområde med henblik på optimal levetid og ydelse.
 • Selv når det ikke er i anvendelse, kan du muligvis høre Model S afgive hvinende støj eller lyden af cirkulerende vand. Disse lyde er normale og kan opstå, når de indvendige kølesystemer aktiveres for at understøtte forskellige bilfunktioner, som f.eks. vedligeholdelse af lavspænding-batteriet og temperaturjustering på højspændingsbatteriet.
 • Hvis du vil sikre, at klimaanlægget fungerer så effektivt som muligt, skal du lukke alle ruder og holde det udvendige gitter foran forruden fri for is, sne, blade og andet nedfald.
 • Under meget fugtige forhold er det normalt, at forruden dugger en smule, første gang du starter airconditionanlægget.
 • Det er normalt, at der dannes en lille vandpyt under Model S, når den er parkeret. Det ekstra vand, der opstår under affugtningsprocessen, løber ud under bilen.
 • For at sænke temperaturen i kabinen i varmt vejr, kan blæseren tænde for at ventilere kabinen, når køretøjet er parkeret. Det sker kun, hvis batteriets opladningsniveau er over 20 %.