Bagagerum bag

Åbning

For at åbne det bageste bagagerum skal du sikre dig, at Model S står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Bagagerum på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen til det bageste bagagerum på mobilappen.
 • Tryk på knappen under det udvendige håndtag på bagklap (en gyldig nøgle skal registreres).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Passiv indstigning er indstillet til Fra, skal du bruge en bilnøgle til at låse Model S op, før du kan åbne bagklappen med kontakten. Se Brug af bilnøglen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Inden du åbner bagklap i f.eks. en lukket garage, skal du sørge for, at åbningshøjden for bagklap er korrekt justeret for at undgå lavthængende lofter eller genstande (se Indstilling af bagklappens åbningshøjde).

Model S skal låses op eller registrere en nøgle, før du kan bruge kontakten til at åbne bagklap.

Køretøjets bagside med zoomfelt, der viser kontakten på det bageste bagagerums udvendige håndtag
Rødt ikon med køretøj med åbne døre

Når en dør eller bagagerummet eller bagklap er åben, vises lysindikatoren for åben dør på instrumentpanelet. Det åbne bagagerum vises også på billedet af Model S på touchskærmen.

Du kan stoppe bevægelsen af bagklap ved at trykke en enkelt gang på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen. Når du derefter trykker to gange på knappen til det bageste bagagerum, bevæger bagklappen sig i den modsatte retning (forudsat at den ikke var næsten helt åben eller lukket, da du stoppede den). Hvis du f.eks. trykker en enkelt gang for at stoppe bagklap, når den åbnes, lukkes den, når du trykker to gange.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nødstilfælde kan du tilsidesætte en åbn- eller luk-kommando ved at tage fat i bagklap og forhindre den i at åbne.

For at åbne bagklap indefra, hvis det usandsynlige skulle ske, at der ikke er strøm på Model S, henvises til Indvendig nødudløsning af bagagerummet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Før du åbner eller lukker bagklap, skal du kontrollere det omgivende område (for mennesker og forhindringer). Du skal proaktivt overvåge bagklappens bevægelse for at sikre, at den ikke kommer i kontakt med en person eller et objekt. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller personskade.

Indstilling af bagklappens åbningshøjde

Hvis Model S er udstyret med en bagklap, kan du justere dens åbningshøjde, så du nemmere kan nå bagklappen, og så du ikke rammer lave lofter eller lavthængende genstande (f.eks. en garagedør eller lamper):

 1. Åbn bagagerummet, og sænk eller hæv derefter bagklap manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk på knappen på undersiden af bagklap, og hold den inde i tre sekunder, indtil du hører en bekræftende klokkelyd.
  En knap på undersiden af bagklappen med et billede af en bil med åbent bagagerum
 3. Kontroller, at du har indstillet bagklappen til den ønskede højde ved at lukke bagklap og derefter åbne den igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Afhængigt af konfigurationen (f.eks. affjedringshøjde eller hjulvalg) kan dit køretøjs bagklap åbnes op til en højde på ca. 2,3 meter. Juster bagklappens åbningshøjde for at forhindre den i at komme i kontakt med lave lofter eller andre genstande.

Lukning

Hvis Model S ikke er udstyret med en bagklap lukkes det bageste bagagerum ved at trække ned i bagklappen og trykke godt til, indtil bagagerummet er helt lukket.

Gør følgende for at lukke bagklap:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Bagagerum.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen på undersiden af bagklap

Hvis bagklap registrerer, at der er noget i klemme, når den lukkes, standser den og udsender to klokkelyde. Fjern forhindringen, og prøv at lukke bagklappen igen.

Hvis bagklap mister sin kalibrering når den åbnes, udsender bagklappen tre klokkelyde og bevæger sig ikke. Træk manuelt bagklappen ned for at lukke den og gendanne kalibreringen.

Indvendig udløsning

Du kan åbne det bageste bagagerum inde fra en Model S med Teslas indbyggede bagudvendte autostole ved at trykke på den indvendige udløserknap, som sidder i det bageste bagagerum, og skubbe bagklappen op. Hvis Model S er låst og udstyret med en bagklap, låses bagklappen op ved det første tryk og åbnes ved næste tryk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model S ikke er udstyret med Teslas bagudvendte autostole, kan det se ud, som om knappen findes, men den er i så fald inaktiv og åbner ikke bagklappen.
Det indvendige af det bageste bagagerum med zoomfelt med kontakten til bagklappen på bagagerummets sidevæg

Hvis din Model S er udstyret med en elektrisk bagklap, er det ikke nødvendigt at skubbe den op. Når du trykker på udløserknappen, åbnes bagklappen, og når du trækker i knappen, lukkes den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den indvendige udløserknap er deaktiveret, hvis de børnesikrede låse er aktiveret (se Børnesikrede låse), eller hvis Model S kører.

Adgang til lastområdet

Træk i stroppen bag på lastdækkenet for at få adgang til lastområdet i det bageste bagagerum. Du kan derefter folde lastdækkenet frem eller fjerne det fra Model S.

Fastgør alle genstande, inden Model S sættes i bevægelse, og placer tung last i det nederste bagagerum.

Bageste bagagerum med en pil, der peger på stroppen til lastdækkenet

Lastvægt for bageste bagagerum

Fordel lastvægten så ligeligt som muligt mellem det forreste og det bageste bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Læs aldrig mere end 80 kgi det øverste rum af det bageste bagagerum eller mere end 285 lbs (130 kg) i det nederste rum. Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du pålæsset last, skal du altid tage køretøjets Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt (TPMLM) i betragtning (se Specifikationer). Køretøjets TPMLM er den maksimalt tilladte totalvægt for køretøjet inklusive alle passagerer, væsker og last.

Indvendig nødudløsning af bagagerummet

En oplyst mekanisk udløser i det bageste bagagerum giver dig også mulighed for at åbne det bageste bagagerum indefra, hvis der ikke er strøm på Model S. Denne mekaniske udløser gør også, at en person, der er lukket inde, kan komme ud.

Lukkemekanisme med ikon med bil med det bageste bagagerum åbent og en blå pil, der peger op. Samme lukkemekanisme åben med en pil, der peger ud
 1. Fjern dækslet ved at trække den nederste kant ind mod dig selv.
 2. Træk i kablet for at frigøre låsen.
 3. Åbn det bageste bagagerum.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Knappen lyser i flere timer efter kortvarig kontakt med det omgivende lys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tillad ikke, at børn leger eller bliver låst inde i bagagerummet. Et barn, der ikke er fastspændt, kan lide alvorlig personskade eller omkomme i forbindelse med en ulykke. Et barn, der er spærret inde i køretøjet, kan få hedeslag eller dø, særligt hvis klimanlægget er slået fra.