Softwareopdateringer

Indlæsning af ny software

Tesla opdaterer bilens software trådløst, hvilket konstant giver dig nye funktioner. Tesla anbefaler, at du installerer softwareopdateringer så hurtigt som muligt i dit køretøj. For at sikre den hurtigste og mest pålidelige softwareopdatering skal du lade Wi-Fi være tændt og tilsluttet, når det er muligt. I de fleste tilfælde skal bilen have forbindelse til Wi-Fi for at starte en opdatering (se Wi-Fi).

Softwareopdateringer udføres ikke, mens følgende funktioner er aktive.

  • Intelligent klargøring
  • Hold klimaanlæg tændt, Hundefunktion eller Camp-tilstand
  • Sentry-tilstand
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Efter behov sender Tesla også softwareopdateringer via en mobilforbindelse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forsøg ikke at anvende bilen, mens softwaren opdateres. Bilens funktioner, inklusive visse sikkerhedssystemer og åbning og lukning af døre og vinduer, kan være begrænsede eller inaktive, mens softwaren opdateres, og du risikerer at beskadige bilen.

Når der er en tilgængelig softwareopdatering, vises et gult ikon med et ur øverst på touchskærmen. Der er tre måder, hvorpå du kan installere softwareopdateringer:

  • Tryk på det gule urikon øverst for at vise planlægningsskærmen, som anmoder dig om at vælge et tidspunkt for installation af opdateringen (Indstil til dette tidspunkt), eller installer den nu (Installer nu). Når det er fastsat ændres det gule urikon til et hvidt urikon, indtil opdateringen starter. Du kan når som helst inden opdateringen starter trykke på dette urikon for at planlægge opdateringen igen.
  • Tryk på Betjeningsknapper > Software for at finde ud af, om der er en opdatering tilgængelig til din bil. Hvis der er en tilgængelig opdatering, skal du trykke på Softwareopdatering tilgængelig for at navigere til planlægningsskærmen som nævnt ovenfor.
  • Start opdateringer med Teslas mobilapp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
En softwareopdatering kan tage op til tre timer. Model S skal stå i parkeringsgear (P) under installation af den nye software. For at sikre den hurtigste og mest pålidelige softwareopdatering, skal du lade Wi-Fi være tændt og tilsluttet, når det er muligt (se Wi-Fi).

Der er to faser i forbindelse med en softwareopdatering:

  • Downloadfasen: I forbindelse med denne fase overføres den nye opdatering trådløst til køretøjet. Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, men ikke kan downloades, fordi køretøjet ikke er forbundet med et Wi-Fi-netværk, så vises et gult download-ikon øverst på touchskærmen. Næste gang køretøjet opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, så vil overførslen automatisk finde sted. Download-ikonet er grønt, mens overførslen er i gang. Selv om du kan køre med køretøjet, mens softwareopdateringen overføres, så kan du ved at gøre det afbryde overførslen, hvis dit køretøj mister forbindelsen til Wi-Fi-netværket. Når softwareopdateringen er blevet downloadet, og den er parat til at blive installeret, så vil et gult ur-ikon blive vist øverst på touchskærmen.
  • Installationsfasen: Du kan ikke køre med køretøjet i forbindelse med installationsfasen. Hvis dit køretøj er tilsluttet opladning, så vil det afbryde opladningen, indtil installationen er fuldført. For at starte installationsfasen skal du trykke på det gule ur-ikon øverst på touchskærmen. Tryk på Installer nu for at påbegynde installationen med det samme, eller tryk på Indstil til dette tidspunkt for at vælge et starttidspunkt for installationen. Hvis du planlægger softwareopdateringen til at påbegynde installationen på et senere tidspunkt, så ændres det gule ur-ikon til et hvidt ur-ikon, indtil installationen starter. Du kan når som helst inden opdateringen installeres trykke på dette ur-ikon for at ændre din planlægning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Softwareopdateringer vil ikke blive installeret, hvis Hold klimaanlæg tændt, Kæledyrstilstand eller Camp-tilstand er aktiveret (se Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp).

Præferencer for opdatering af software

Tesla bestemmer hvordan, hvornår og hvor der skal sendes opdateringer til biler baseret på en række faktorer, som er unikke for hver version. Du kan vælge, hvor hurtigt og ofte du modtager softwareopdateringer. Hvis du vil ændre dine præferencer for opdatering, skal du trykke på Betjeningsknapper > Software > Præferencer for opdatering af software, og vælge mellem følgende muligheder:

  • Standard: Modtag softwareopdateringer ved hjælp af den normale udrulningstidsramme for din region og konfigurationen af din bil. Når en softwareversion stilles til rådighed, har den generelt kørt på andre kundebiler i en periode.
  • Avanceret: Modtag de nyeste softwareopdateringer for din region og køretøjskonfiguration, så snart de er tilgængelige. Husk på, at selv om du modtager opdateringer, lige så snart de er tilgængelige, er du muligvis ikke i den første gruppe af Tesla-ejere, der modtager opdateringen. Dette tilmelder ikke din bil til Tesla-programmet for tidlig adgang.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla opdaterer ikke software efter anmodning for dem, der ønsker at modtage de nyeste funktioner og forbedringer. Valg af Avanceret for konstant Wi-Fi-forbindelse (se Wi-Fi) er den bedste måde at få de nyeste tilgængelige softwareopdateringer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Softwareopdateringsskærmen bliver ved med at blive vist, indtil du installerer opdateringen. Alle softwareopdateringer skal installeres, så snart de er tilgængelige. Eventuelle skader i forbindelse med manglende installation af softwareopdateringer dækkes ikke af bilens garanti. Manglende installering af opdateringer eller afvisning af at installere opdateringer kan medføre at visse køretøjsfunktioner ikke længere er tilgængelig, og at digitale medieenheder bliver inkompatible.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla vil muligvis opdatere eller geninstallere softwaren i dit køretøj som en del af den almindelige fejlfindings-, reparations- og vedligeholdelsesproces i forbindelse med et servicebesøg.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er ikke muligt at vende tilbage til en tidligere softwareversion.

Kontakt Tesla, hvis der vises en meddelelse på bilens touchskærm om, at en softwareopdatering ikke er blevet fuldført.

Opladning

Hvis Model S oplader, når softwareopdateringen starter, afbrydes opladningen. Opladningen fortsætter automatisk, når softwareopdateringen er fuldført. Hvis du kører i Model S på tidspunktet for den planlagte opdatering, annulleres opdateringen og skal planlægges igen.

Visning af produktbemærkninger

Når en softwareopdatering er fuldført, skal du læse produktbemærkningerne på touchskærmen for at læse om ændringer eller nye funktioner. Du kan til hver en tid få vist produktbemærkninger for den seneste version af dit køretøjs software ved at trykke på Betjeningsknapper > Software > Produktbemærkninger.

Tesla anbefaler på det kraftigste, at du læser alle udgivelsesbemærkningerne. De kan indeholde vigtige oplysninger om sikkerhed eller betjeningsvejledninger vedrørende din Model S.