Tripoplysninger

Visning af tripoplysninger

Tripoplysninger vises på touchskærmen når du trykker på Betjeningsknapper > Ture. Du kan få vist distance, varighed og det gennemsnitligt energiforbrug for den aktuelle tur. Du kan også få vist afstand og samlet og gennemsnitligt energiforbrug siden sidste opladning og for yderligere ture.

Tryk på turens navn, indtast et nyt navn for turen, og tryk derefter på Gem for at navngive eller omdøbe en tur. For at nulstille en bestemt triptæller skal du trykke på dens tilhørende Nulstil-knap.

Du kan få vist oplysninger for op til tre ture på instrumentpanelet. Brug afkrydsningsfelterne til at angive den tur/de ture, du vil have vist. Benyt derefter rullehjulet på højre side af rattet for at få vist den valgte tur/de valgte ture (se Brug af knapperne i højre side af rattet).

Kilometertæller

For at vise kilometertælleren og se bilens kilometertal, kan du gøre et af følgende:

  • Tryk på Betjeningsknapper > Software.
  • Tryk på Betjeningsknapper > Ture.
  • Åbn mobilappen, og rul ned til bunden af hovedskærmbilledet.