Normale lyde fra bilen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dette er en general vejledning, der kan hjælpe dig med at forstå de helt almindelige lyde, du somme tider vil kunne høre i forbindelse med normal brug af køretøjet. Den skal ikke opfattes som fejlfinding af dit køretøj og udgør ikke en udtømmende list over normale lyde, du måske hører. Hvis du ønsker at planlægge en aftale med Tesla Service uanset årsag, så skal du kontakte dit lokale servicecenter.

Selv om din Model S er utrolig støjsvag, så er den ikke fuldstændig lydløs. Dit køretøj vil afgive nogle lyde, som er helt normale, og som ikke bør give årsag til bekymringer. Herunder finder du en liste med helt normale lyde, som dit køretøj muligvis vil afgive med udgangspunkt i, hvor lydene kommer fra:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Visse lyde benyttes muligvis til flere forskellige formål. Kontroller instrumentpanelet for at afgøre, hvad årsagen til lyden er.

Mens du holder parkeret

Mekanisk bankelyd i forbindelse med aktivering/deaktivering

Deaktivering:

Aktivering:

Disse lyde opstår, hver gang du sætter køretøjet i parkeringsgear (P), og det er lyden af parkeringsbremsen, der aktiveres/deaktiveres. For yderligere oplysninger henvises til Skift.

Klik fra bremseklodser

Når du skifter gear fra Parkering, hører du muligvis en kliklyd fra bremserne. Dette er forårsaget af let kontakt mellem bremseklodshuset og bremsebakken ved frigivelse af bremsen.

Klikken, bumpen eller dunken fra køretøjets gulv

Når Model S holder parkeret, så åbnes højspændingsbatteriets kontaktorer for at hjælpe med til at spare på energien. Denne lyd opstår, når du starter køretøjet, efter det har holdt parkeret, og den angiver, at højspændingskontakterne lukker kredsløbet mellem dit køretøj og batteriet.

Knirken fra dæk eller bremser

Hvis dit køretøj har holdt parkeret i længere tid, så vil du muligvis høre denne lyd, når du flytter gearvælgeren til køregear (D). Det er fordi, dit køretøj benytter skivebremserne til at holde hjulene stille, når det holder parkeret. Lyden opstår, når bremsekalibrene frigives fra rotorerne, og lyden kan være temmelig høj, særligt i koldt vejr eller efter kraftig regn. Lyden kan også komme fra fordækkene, når du drejer rattet, og den bør ikke give anledning til bekymring.

Ringelyd ved låsning

Denne lyd lyder, når du befinder dig i køretøjet og dørene låses (som når du f.eks. trykker på låseikonet på touchskærmen). Se Nøgler og døre.

Benyt en godkendt nøgle for at køre

Denne lyd lyder, når dit køretøj ikke kan registrere en gyldig nøgle. For at påbegynde kørslen skal du følge anvisningerne på touchskærmen for at få godkendt din nøgle. For yderligere oplysninger henvises til Nøgler og døre.

Støj fra airconditionkompressoren

Udenfor køretøjet: Når køretøjet holder parkeret, vil du særligt udendørs på varme eller kolde dage muligvis kunne høre en brummende eller klikkende lyd fra køretøjets front i nærheden af det forreste bagagerum. Du vil muligvis kunne høre denne lyd, selv om dit køretøj ikke er ved at blive opladet. Du vil muligvis også kunne høre denne lyd, når Model S holder parkeret efter en lang køretur. Dette er lyden af dit køretøj, der klargør batteriet for at opretholde den optimale batteritemperatur. Den forårsages af forøget brug af klimanlægget med henblik på at opfylde dit køretøjs behov for afkøling. Lydens frekvens og/eller lydstyrke vil muligvis gradvist aftage, efterhånden som den optimale temperatur opnås.

Inde i køretøjet: Du hører muligvis denne lyd fra kabinen i Model S, men det er normalt og sker af samme årsager, som er angivet ovenfor.

Under kørsel

Høj hvinen under acceleration

Når du træder på speederen, vil du muligvis kunne høre en høj lyd i kabinen. Dette er lyden af dit køretøj, der accelerer. Denne lyd kan være mere markant under kørslen, fordi elkøretøjer generelt er så stille.

Enkeltklik eller vibration fra pedalen under acceleration

Denne lyd kan forekomme, mens din fod er placeret på speederpedalen, og den bør ikke give anledning til bekymringer. Den forekommer, når hydraulikstyreenheden udfører en selvtest for at kontrollere, at systemet fungerer normalt før hver køretur.

Vibrationer/lyd i Rat

I dette tilfælde vibrerer rattet, fordi funktionen Advarsel ved vognbaneskift advarer dig om, at køretøjet har registreret en utilsigtet overskridelse af en vognbanemarkering.

Hylende lyde fra bremser

Du hører muligvis en hvinende lyd fra bremserne, når bremsepedalen trykkes ned. Det kan især forekomme under kørsel i regn eller i koldt og/eller fugtigt klima, eller hvis der er overfladerust på bremsekomponenterne. Lyden kan også opstå, når du udskifter bremseklodser eller bremserotorer. Du kan rense bremserne for at slippe af med lyden (se "Rensning af bremserne" i bilens Gør-det-selv-guide).

Summen eller hvinen ved kørsel med lav hastighed, (hvis udstyret med Fodgængeradvarselssystemet)

Denne lyd kan høres, når køretøjet kører med lav hastighed for at advare fodgængere i nærheden om, at køretøjet er i bevægelse. Den summende eller hvinende lyd afviger en smule afhængigt af, om Model S kører forlæns eller baglæns.

Støj i benområdet i førersiden når bremsepedalen trædes ned

Når Model S standser, så vil funktionen Hold muligvis blive aktiveret. Denne funktion holder køretøjet stille, indtil du træder på speederen, hvilket giver dig mulighed for at flytte din fod fra bremsepedalen, hvis du har behov for det. Når funktionen Hold aktiveres, vil der indledningsvist muligvis kunne høres en svag lyd fra benområdet i førersiden, samt en fornemmelse af at bremsepedalen presses yderligere ned. På instrumentpanelet vises ikonet Hold også:
Gråt ikon af et "H" i en cirkel.

Motorbrummen eller -summen i forbindelse med navigering til en Supercharger

Når du navigerer til en Supercharger (eller tredjeparts hurtigoplader i visse regioner), klargør Model S batteriet til at forberede opladningen. Derved tilsikres, at du ankommer med den optimale batteritemperatur, hvorved den tid du skal bruge på opladning reduceres. Under visse omstændigheder (for eksempel i koldt vejr) er det normalt for motor(er) og komponenter at udsende en lyd, som f.eks. brummen eller summen, når de genererer varme til opvarmning af batteriet.

Gem optagelser med Dashcam

Når du trykker på Dashcam-ikonet, angiver denne lyd, at en optagelse er blevet gemt. Se Dashcam for yderligere oplysninger.

Sikkerhedssele ikke aktiveret

Forsæder:

Ringer, når køretøjet registrerer, at en passager på et af forsæderne ikke har sin sikkerhedssele på. Du kan se, hvilken passager, der ikke har sin sikkerhedssele på ved at kigge på det røde sikkerhedsseleikon på touchskærmen. Se Sikkerhedsseler for yderligere oplysninger.

Bagsæder:

Ringer, når dit køretøj registrerer, at en passager på et af bagsæderne ikke har sin sikkerhedssele på.

Mens du oplader

Bumpen, smælden eller dunken i forbindelse med opladning ved en Supercharger

Denne lyd kommer fra gulvet i dit køretøj, (hvor højspændingsbatteriet er placeret), og den opstår, når metalkomponenterne i dit køretøjs højspændingsbatteri udvider sig eller trækker sig sammen for at tilpasse sig til de naturligt forekommende ændringer i den omgivende temperatur.

Sikkerhedsfunktioner

Forskellige ringelyde, bippelyde og alarmer lyder, når dit køretøj registrerer en potentiel kollision, et vognbaneskift osv. for at beskytte dit køretøj og passagererne i det.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sikkerhedsfunktionerne er udelukkende tiltænkt som ekstra hjælp og ikke som erstatning for din egen visuelle kontrol.

Advarsel om kollision forude

Køretøjet advarer dig om en potentiel kollision forude. Se Kollisionsadvarselsassistance for yderligere oplysninger.

Advarsel ved vognbaneskift

Denne funktion advarer dig, når dit køretøj registrerer et potentielt vognbaneskift. Vognbanemarkeringen fremhæves også på Autopilot-visualiseringen på touchskærmen. Korriger styringen, og bliv i midten af vognbanen. Se Vognbaneskift Assistance for yderligere oplysninger.

Parkeringsassistent

Denne ringelyd indikerer, når du forsøger at parkere, og køretøjet registrerer objekter i nærheden. På touchskærmen viser bilens status dig ca., hvor objektet er placeret. Se Parkeringsassistent for yderligere oplysninger.

Du er ved at komme meget tæt på et registreret objekt. Fortsæt med forsigtighed, og giv dig selv tilstrækkelig manøvreplads til, at du kan udføre en sikker parkering.

Denne funktion advarer dig om, at du er for tæt på et objekt. Giv dig selv mere manøvreplads til at udføre din parkering.

Advarsel om fartgrænse

Der lyder en ringelyd, når dit køretøj overskrider den registrerede fartgrænse, eller den fartgrænse du har angivet. Se Intelligent Farttilpasning for yderligere oplysninger.

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med alle Autopilotfunktionerne, eller funktionen lyder muligvis ikke præcist som beskrevet i alle situationer.

Når Autopilot-funktionerne er aktiverede, vil du muligvis høre flere forskellige ringelyde, hvis hensigt er at rette din opmærksomhed mod køretøjet. Se Om Autopilot for yderligere oplysninger om funktionerne og deres begrænsninger. Hold øje med vejen, og hold altid begge hænder på rattet, hvis Autopiloten skulle blive deaktiveret.

Advarsler for Autopilot

Denne lyd kan lyde af flere forskellige årsager. Se efter advarslerne på touchskærmen for yderligere oplysninger.

Autopilot utilgængelig

Dette indikerer, at Autopiloten aktuelt er utilgængelig. Prøv at aktivere funktionen på et andet tidspunkt. Se Om Autopilot for yderligere oplysninger.

Hold hænderne på rattet nu

Dette advarer føreren om at placere sine hænder på rat, ellers vil Autopilot muligvis blive deaktiveret af hensyn til passagerernes og andre køretøjers sikkerhed. Placer dine hænder på rattet for at afbryde ringelyden.

Naviger med Autopilot

Du vil høre denne lyd, når du aktiverer Naviger med Autopilot (se Naviger med Autopilot) .

Du vil høre denne lyd, når Naviger med Autopilot deaktiveres.

Autostyring

Lyder, når Autostyring aktiveres (se Autosteer).

Lyder, når Autostyring deaktiveres.

Adaptiv fartpilot

Du vil høre denne lyd, når Adaptiv fartpilot aktiveres (se )).

Du hører denne lyd, når Adaptiv fartpilot deaktiveres.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der er mange uforudsete forhold, der kan forhindre Autopiloten i at fungere korrekt. Vær altid op opmærksom på dette, og husk, at Autopiloten som konsekvens muligvis ikke fungerer i Model S som forventet. Det er dit ansvar at køre opmærksomt og at være klar til omgående at skride til handling.