Fejlfindingsadvarsler

APP_w009Automatisk nødbremsning er midlertidigt utilgængeligFunktionen vil muligvis være tilgængelig til din næste køretur

Hvad denne advarsel betyder:

Funktion Automatisk nødbremsning er utilgængelig resten af turen. Denne advarsel angiver ikke specifikt, at andre bremsefunktioner eller funktioner ikke er tilgængelige.

Denne advarsel kan være aktiveret af flere årsager. Der kan vises andre advarsler for tilstande, der også forårsager, at Automatisk nødbremsning ikke er tilgængelig.

Løsning:

Der er typisk ikke brug for at handle. Automatisk nødbremsning vil normalt være tilgængelig igen, når du starter din næste køretur.

Hvis denne advarsel vises i forbindelse med flere køreture, eller hvis den vises med stigende regelmæssighed i forbindelse med flere køreture, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg så hurtigt som muligt.

For yderligere oplysninger henvises til Kollisionsadvarselsassistance.

APP_w048Autopilotfunktioner er midlertidigt utilgængeligeFunktionerne vil muligvis være tilgængelige til din næste køretur

Hvad denne advarsel betyder:

Autopilotfunktioner er aktuelt utilgængelige i dit køretøj. Afhængigt af dit køretøjs konfiguration kan de deaktiverede autopilotfunktioner inkludere:

 • Autostyring
 • Adaptiv fartpilot
 • Automatisk nødbremsning
 • Advarsel om kollision forude
 • Advarsel ved vognbaneskift

Løsning:

Denne advarsel kan være angivet af flere forskellige årsager. Kontroller for yderligere advarsler, der angiver årsagen til denne tilstand.

Typisk vil autopilotfunktionerne blive gendannet til din næste køretur. Hvis denne advarsel vises under flere køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale et servicebesøg.

For yderligere oplysninger samt den fulde liste med autopilotfunktioner, henvises til Om Autopilot.

APP_w207Autostyring midlertidigt utilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Autostyring er midlertidigt utilgængelig. Det kan være en midlertidig tilstand forårsaget af en ekstern faktor, som f.eks.:

 • Manglende eller falmede vognbanemarkeringer.
 • Smalle eller snoede veje.
 • Dårlig sigtbarhed på grund af regn, sne, tåge eller andre vejrforhold.
 • Meget høje eller lave temperaturer.
 • Kraftigt lys på grund af andre køretøjers forlygter, direkte sollys eller andre lyskilder.

Denne advarsel vil også være til stede, hvis du overskred den maksimale hastighedsgrænse for Autostyring med aktiv Autostyring. I så fald vil Autostyring ikke være tilgængelig resten af turen.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Hvis Autostyring ikke er tilgængelig, når du når din destination, og forbliver utilgængelig under din næste planlagte kørsel, skal du kontrollere følgende:

 • Skader eller blokeringer forårsaget af mudder, is, sne eller andre miljømæssige faktorer
 • Blokering forårsaget af en genstand monteret på bilen som f.eks. en cykelholder
 • Blokeringer forårsaget af påføring af maling eller klæbende produkter som f.eks. film, klistermærker eller gummibelægning på bilen
 • En beskadiget eller forkert justeret kofanger

Hvis der ikke er nogen åbenlyse blokeringer, eller hvis du finder skader på køretøjet, skal du planlægge service. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Autosteer.

APP_w218Fartgrænse for autostyring overskredetTag kontrol over rattet

Hvad denne advarsel betyder:

Autostyring er utilgængelig, fordi din bil har overskredet den maksimale hastighedsgrænse for denne funktion til førerassistance.

Løsning:

Tag kontrol over rat med det samme, og bevar kontrollen, indtil du når din destination.

I de fleste tilfælde vil Autostyring ikke være tilgængelig resten af turen. For at nulstille funktionen skal du standse bilen helt og sætte den i parkeringsgear. Når du skifter til køregear for at køre til din næste destination, bør Autostyring være tilgængelig igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis denne advarsel aktiveres, mens du kører i Tyskland, så bør Autostyring blive tilgængelig igen, når bilen igen kører med en hastighed, der er lavere end hastighedsgrænsen for Autostyring.

Hvis Autostyring ikke er tilgængelig under din næste køretur og forbliver utilgængelig under efterfølgende køreture, skal du aftale service ved lejlighed. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Autosteer.

APP_w221Fartpilot utilgængeligNedsat synlighed, forreste radar

Hvad denne advarsel betyder:

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelig, fordi radaren på forkofangeren har ingen eller lav sigtbarhed.

Dette kan være en midlertidig blokering forårsaget af faktorer som sne, is, snavs eller mudder.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre. Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, så længe radaren ikke har tilstrækkelig sigtbarhed.

Hvis alarmen fortsætter under kørslen, skal du undersøge den forreste kofanger inden din næste planlagte køretur og forsøge at fjerne evt. blokeringer. Se Rengøring af et kamera for yderligere oplysninger om at fjerne snavs eller urenheder fra det område på køretøjet.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, men ingen blokeringer er synlige på den forreste kofanger, hvor radaren er placeret, skal du aftale service så hurtigt som muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

APP_w221Fartpilot utilgængeligNedsat synlighed, forreste kamera

Hvad denne advarsel betyder:

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelige, fordi et eller flere af bilens forreste kameraer er blokeret eller blændet af eksterne forhold.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, så længe et frontkamera ikke har tilstrækkelig sigtbarhed. Kameraernes udsyn kan være begrænset eller blokeret på grund af:

 • Snavs eller urenheder på kameraets overflade.
 • Miljømæssige forhold som f.eks. regn, tåge, sne eller dug.
 • Skarpt sollys eller genskin fra anden lyskilde.
 • Dårlige lysforhold, herunder uoplyste eller dårligt oplyste vognbaner om natten.
 • Kondens (vanddråber eller tåge) på kameraets overflade.
 • Monotont omgivende miljø, herunder tunnelvægge eller midterautoværn.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Det er ofte et midlertidigt problem, der løser sig af sig selv. Hvis advarslen ikke forsvinder ved slutningen af køreturen:

 • Efterse og rengør området med det forreste kamera øverst i midten af forruden før din næste planlagte køretur.
 • Kontroller kameraoverfladen for kondens, snavs eller andre urenheder, og forsøg at fjerne evt. blokeringer.

Se Rengøring af et kamera for yderligere oplysninger om at fjerne snavs eller urenheder fra det område på køretøjet.

Selv om kondens på indersiden af frontkamerahuset ikke kan tørres væk, kan du som regel få det til at forsvinde hurtigere ved at følge disse tips:

 1. Klargør kabinen med temperaturen indstillet til Høj, og aircondition tændt.
 2. Tænd for forrudens afrimer.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, men ingen blokeringer er synlige på det forreste kamera, skal du aftale service så hurtigt som muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

APP_w224Fartpilot utilgængeligFortsæt kørslen, så kameraerne kan blive kalibreret

Hvad denne advarsel betyder:

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelige, fordi kameraerne på din bil ikke er helt kalibreret.

Din bil skal styre med stor præcision, når funktioner som Adaptiv fartpilot og Autostyring er aktive. Inden disse funktioner kan bruges første gang, skal kameraerne gennemføre en indledende selvkalibrering. Lejlighedsvis kan et eller flere kameraer miste kalibreringen.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, indtil kamerakalibrering er udført.

Når kalibreringen er udført, bør Adaptiv fartpilot og Autostyring være tilgængelige.

For nemheds skyld vises en kalibreringsstatusindikator på touchskærmen. Kalibreringen bliver typisk færdig, når bilen har kørt 20-25 miles (32-40 km), men afstanden varierer afhængigt af vej- og miljøforhold. For eksempel hjælper kørsel på lige vej med meget synlige afmærkninger kameraerne til at kalibrere hurtigere.

Hvis advarslen fortsætter, og kamerakalibrering ikke er udført, når din bil har kørt 100 miles (160 km) eller mere, eller Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige på trods af udført kamerakalibrering, skal du bestille service hurtigst muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

APP_w304Kamera blokeret eller blændetRengør kameraet eller vent, indtil udsynet kommer tilbage

Hvad denne advarsel betyder:

Et eller flere af kameraernes udsyn er begrænset eller blokeret på grund af eksterne forhold. Når kameraerne på dit køretøj ikke kan levere nøjagtig visuel information, kan nogle eller alle autopilotfunktioner være midlertidigt utilgængelige.

Kameraernes udsyn kan være begrænset eller blokeret på grund af:

 • Snavs eller urenheder på kameraets overflade.
 • Miljømæssige forhold som f.eks. regn, tåge, sne eller dug.
 • Skarpt sollys eller genskin fra anden lyskilde.
 • Dårlige lysforhold, herunder uoplyste eller dårligt oplyste vognbaner om natten.
 • Kondens (vanddråber eller tåge) på kameraets overflade.
 • Monotont omgivende miljø, herunder tunnelvægge eller midterautoværn.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre. Dette er ofte et midlertidigt problem, der vil blive løst, når kondensvandet fordamper, eller når et bestemt miljømæssigt forhold ikke længere er til stede.

Hvis alarmen ikke forsvinder, når du når din destination, skal du kontrollere kameraets overflader for kondens, snavs eller andre urenheder. For kameraernes placeringer henvises til Kameraer.

Rengør kameraerne efter behov inden din næste planlagte tur. For anbefalede rengøringsprocedurer henvises til Rengøring af et kamera.

Hvis du fortsat ser denne advarsel efter rengøring af kameraerne, skal du kontrollere de indvendige overflader af dørstolpens kamerahuse for kondens. Selv om kondens inde i frontkamerahusene ikke kan tørres væk, kan du som regel få det til at forsvinde hurtigere ved at følge disse tips:

 1. Klargør kabinen ved at tænde for klimaanlægget, indstille temperaturen til Høj og sørge for, at airconditionanlægget er tændt.
 2. Tænd for forrudens afrimer.
 3. Ret blæserne mod dørstolpens kameraer.

For yderligere oplysninger om at fjerne kondens fra kamerahusene henvises til Rengøring af et kamera.

Hvis advarslen ikke forsvinder inden din næste planlagte tur, selv om du har rengjort det angivne kamera/de angivne kameraer og fulgt de anbefalede trin til at fjerne kondens, skal du aftale service, så snart det passer dig. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

BMS_u006Bil lukker ned - HOLD SIKKERT IND TIL SIDENBatteriets ladeniveau for lavt

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil har registreret, at højspændingsbatteriet ikke har nok energi tilbage til at understøtte kørsel.

Bilen kan ikke køre eller fortsætte med at køre, før den er blevet opladet.

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen lukkes ned. En særskilt biladvarsel bør vises for at angive denne tilstand. Bilen kan også lukke uventet ned.

Hvis advarslen vises, mens bilen holder parkeret, er det ikke sikkert, at du kan køre.

Advarslen vises som regel, fordi højspændingsbatteriets ladeniveau er blevet reduceret under normal drift.

Løsning:

Oplad bilen med det samme. Hvis bilen oplades, bør den kunne køre videre.

Hvis advarslen vises på efterfølgende køreture, selv om der vises et ladeniveau på 5 % eller derover, skal der aftales service så hurtigt som muligt.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

BMS_u018Maks. ladeniveau reduceretDet er OK at køre - Bestil service

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil har registreret en tilstand inde i højspændingsbatteriet, der påvirker batteriets ydeevne. Som følge heraf er maks. ladeniveau og rækkevidde reduceret. Din bil har brug for service, før den kan fungere optimalt igen.

Løsning:

Hvis advarslen fortsætter med at blive vist, skal der bestilles service snart. Hvis der ikke udføres service, forbliver bilens maks. ladeniveau og rækkevidde begrænset.

Din bil er klar til at køre og til at blive opladet.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

BMS_u030Der er risiko for lysbuedannelse fra ladeadapterenBenyt andet opladningsudstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning er ikke tilgængelig, fordi dit køretøj har registreret en risiko for lysbuedannelse i den ladeadapter fra tredjepart, der anvendes til at tilslutte et Combined Charging System- (CCS) ladehåndtag til dit køretøjs ladeport.

Der kan opstå en elektrisk lysbue, hvis du forsøger at frakoble , mens du aktivt oplader med en ladeadapter fra tredjepart, og en elektrisk lysbue kan forårsage alvorlig skader på personer og/eller ejendom.

Løsning:

Følg nedenstående trin for at undgå denne risiko:

 • Sørg for, at opladningen er fuldstændig afbrudt.
  1. Benyt touchskærmen i dit køretøj til at bekræfte, at opladningen er afbrudt eller til om nødvendigt at afbryde opladningen.
  2. Benyt displayet og betjeningsknapperne på ladestationen til at bekræfte, at opladningen er afbrudt eller til at afbryde alle aktive opladningssessioner.
 • Kontroller, at der ikke er nogen blinkende grønne eller blå lysdioder ved dit køretøjs ladeport.
 • Frakobl ladeadapteren fra dit køretøjs ladeport.
 • Bekræft igen, at ladestationen angiver, at der ikke er nogen aktive opladningssessioner.
 • Frakobl ladeadapteren fra ladehåndtaget.

Benyt andet ladeudstyr til at oplade dit køretøj. For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

BMS_u031Batterisikring skal udskiftes snartOK at køre – planlæg service

Hvad denne advarsel betyder:

En sikring i dit køretøjs højspændingsbatteri er meget tæt på slutningen af sin levetid og kræver udskiftning.

Løsning:

Det anbefales, at du planlægger service så hurtigt som muligt for at få udskiftet højspændingsbatterisikringen.

Du kan godt køre i bilen i mellemtiden. Du kan dog bemærke reduceret hastighed og acceleration, mens du kører.

For yderligere oplysninger om højspændingsbatterisystemet henvises til Oplysninger om højspændingsbatteriet.

BMS_u032Udskiftning af batterisikring påkrævetOK at køre – planlæg service

Hvad denne advarsel betyder:

En sikring i dit køretøjs højspændingsbatteri er meget tæt på slutningen af sin levetid og kræver udskiftning.

Løsning:

Det anbefales, at du planlægger service så hurtigt som muligt for at få udskiftet højspændingsbatterisikringen.

Du kan godt køre i bilen i mellemtiden. Du kan dog bemærke reduceret hastighed og acceleration, mens du kører.

For yderligere oplysninger om højspændingsbatterisystemet henvises til Oplysninger om højspændingsbatteriet.

BMS_w176Udskiftning af batterisikring påkrævetOK at køre – planlæg service straks

Hvad denne advarsel betyder:

En sikring i dit køretøjs højspændingsbatteri er ved slutningen af sin levetid og kræver øjeblikkelig udskiftning.

Løsning:

Det anbefales, at du planlægger service med det samme for at få udskiftet højspændingsbatterisikringen.

Fortsæt til din umiddelbare destination. Din bil er klar til at køre. Du kan dog bemærke reduceret hastighed og acceleration, mens du kører.

For yderligere oplysninger om højspændingsbatterisystemet henvises til Oplysninger om højspændingsbatteriet.

CC_f001Kan ikke oplade – utilstrækkelig jordforbindelseKorrekt ledningsføring og udgangens jording skal bekræftes

Hvad denne advarsel betyder:

Ingen jordforbindelse registreret i vægstikket.

Løsning:

Få din ladeboks tilset af en elektriker for at sikre, at der er korrekt jordforbindelse. Din elektriker bør sikre korrekt jording ved din afbryder eller strømfordelerdåse samt sikre, at der foretages passende tilslutninger til ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f002Kan ikke oplade – utilstrækkelig jordforbindelseFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du konsultere din elektriker eller kontakte Tesla.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f003Kan ikke oplade – vægstikket GFCI er slået fraFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du konsultere din elektriker eller kontakte Tesla.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f004Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f005Kan ikke oplade – vægstikket GFCI er slået fraFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du konsultere din elektriker eller kontakte Tesla.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f006Kan ikke oplade – overstrøm på vægstikketFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Overstrømsbeskyttelse.

Løsning:

Reducer bilens opladningsstrømindstilling. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f007Kan ikke oplade – Indgangsspænding for højSpændingen skal være inden for vægstikkets normering

Hvad denne advarsel betyder:

Over- eller underspændingsbeskyttelse.

Løsning:

Rådfør dig med en elektriker for at sikre korrekt spænding på afbryderen, som forsyner vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f008Kan ikke oplade – Indgangsspænding for lavSpændingen skal være inden for vægstikkets normering

Hvad denne advarsel betyder:

Over- eller underspændingsbeskyttelse.

Løsning:

Rådfør dig med en elektriker for at sikre korrekt spænding på afbryderen, som forsyner vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f009Kan ikke oplade – Indgang forbundet forkertIndgangens ledningsføring til vægstikket skal rettes

Hvad denne advarsel betyder:

Indgang forbundet forkert: der er muligvis byttet om på linje og nul.

Løsning:

Ledningerne mellem vægforsyningen og ladeboksen er ikke monteret korrekt. Rådfør dig med en elektriker.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f010Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f011Kan ikke oplade – vægstik for varmtLad vægstikket køle af, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Overtemperaturbeskyttelse (frakobling).

Løsning:

Sørg for, at vægstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f012Kan ikke oplade – vægstik for varmtKontroller udtagets eller vægstikkets ledningsføring

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er stoppet for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Prøv følgende trin for at genoprette normal opladning.

Hvis vægstikket er sluttet et vægudtag, skal du kontrollere, at:

 • Stikket er sat helt ind i fatningen/udtaget
 • Stikket/området omkring udtaget ikke er blokeret eller dækket til
 • Der ikke er nogen varmekilder i nærheden

Hvis problemet fortsætter, eller hvis vægstikket er tilsluttet permanent, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Elektrikeren skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f013Kan ikke oplade – ladehåndtag for varmtKontroller ladehåndtaget eller ladeporten for urenheder

Hvad denne advarsel betyder:

Overtemperaturbeskyttelse (frakobling).

Løsning:

Sørg for, at stikket er sat helt ind i opladningsindgangen i køretøjets ladeport, at det ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f014Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f015Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f016Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f017Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f018Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f019Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f020Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f021Kan ikke oplade – intet primært vægstikKontroller, at den primære enhed er strømforsynet og tilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): Et (og kun et) vægstik skal være angivet som primært.

Løsning:

Kun ét vægstik kan indstilles til en primærkonfiguration. Få din elektriker til at bekræfte, at:

 1. Kun et af vægstikkene er indstillet som primært.
 2. Alle andre vægstik, der er forbundet med den primære enhed, er parrede (position F).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f022Kan ikke oplade – mere end én primær enhedSørg for, at kun ét vægstik er angivet som primært

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): Et (og kun et) vægstik skal være angivet som primært.

Løsning:

Kun ét vægstik kan indstilles til en primærkonfiguration. Få din elektriker til at bekræfte, at:

 1. Kun et af vægstikkene er indstillet som primært.
 2. Alle andre vægstik, der er forbundet med den primære enhed, er parrede (position F).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f023Kan ikke oplade – for mange vægstikSørg for, at ikke mere end tre enheder er parret med det primære

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): Mere end tre vægstik er parret med den samme primære enhed.

Løsning:

Kontakt din elektriker for at få et eller flere parrede vægstik flyttet til et andet kredsløb og frakoblet (parringen skal fjernes) fra dette lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f024Kan ikke oplade – Lav strømstyrke fra vægstikStrømindstillingen for den primære enhed skal øges

Hvad denne advarsel betyder:

Forkert indstilling af drejekontakt.

Løsning:

Få din elektriker til at justere vægstikkets indvendige drejekontakt til en korrekt driftsstrømindstilling. Elektrikeren skal først sørge for, at vægstikket ikke er strømforsynet. Sammenhængen mellem kontaktindstillingen og strømstyrken er angivet på indersiden af vægstikket. Elektrikeren kan også se afsnittet Indstilling af driftsstrømmen i monteringsvejledningen til vægstikket.

Hvis vægstikket er indstillet til lastdeling (afbryderdelingsnetværk) og parret med andre vægstik, så skal drejekontakten på den primære enhed være indstillet til en driftsstrømstyrke, der muliggør, at alle parrede vægstik forsynes med en ladestrøm på minimum 6 A.

Eksempel: Tre vægstik er parret med henblik på lastdeling. Den primære enhed skal være indstillet til en strømstyrke på minimum 3 * 6 A = 18 A eller mere.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f025Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f026Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f027Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f028Kan ikke oplade – Forkert kontaktindstillingVægstikkets drejekontakt skal justeres

Hvad denne advarsel betyder:

Forkert indstilling af drejekontakt.

Løsning:

Få din elektriker til at justere vægstikkets indvendige drejekontakt til en korrekt driftsstrømindstilling. Elektrikeren skal først sørge for, at vægstikket ikke er strømforsynet. Sammenhængen mellem kontaktindstillingen og strømstyrken er angivet på indersiden af vægstikket. Elektrikeren kan også se afsnittet Indstilling af driftsstrømmen i monteringsvejledningen til vægstikket.

Hvis vægstikket er indstillet til lastdeling (afbryderdelingsnetværk) og parret med andre vægstik, så skal drejekontakten på den primære enhed være indstillet til en driftsstrømstyrke, der muliggør, at alle parrede vægstik forsynes med en ladestrøm på minimum 6 A.

Eksempel: Tre vægstik er parret med henblik på lastdeling. Den primære enhed skal være indstillet til en strømstyrke på minimum 3 * 6 A = 18 A eller mere.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f029Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f030Kan ikke oplade – uoverensstemmelse mellem primær/parret enhedVægstikkets mærkestrøm skal passe

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): De parrede vægstik har forskellige maksimale strømkapaciteter.

Løsning:

Det er kun vægstik med samme maksimale strømkapacitet, der kan parres med hinanden i et lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk). Få din elektriker til at kontrollere typemærkaterne på vægstikkene og sørge for, at deres strømkapaciteter passer. Derudover anbefales det, at elektrikeren kun parrer vægstik med det samme reservedelsnummer, som en nem metode til at sørge for, at de parrede enheder er kompatible med hinanden.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_f041Opladningshastighed reduceret – vægstik varmtFå udtag eller Wall Connector efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Løsning:

Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CHG_f035Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med det eksterne ladeudstyr. Den kan ikke registrere et gyldigt signal til styretappen fra ladeudstyret.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Kontroller først, at den manglende effektive kommunikation skyldes det eksterne ladeudstyr og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Prøv at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr (herunder ladekabel, ladestation eller ladestander).

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Hvis det formodes at være et problem med køretøjet, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CHG_f083Kan ikke oplade – Dårlig strømforsyningskvalitet muligPrøv igen/prøv en anden opladningslokalitet eller Supercharger

Hvad denne advarsel betyder:

Strømmen er blevet afbrudt under opladningen. Det kan skyldes, at strømmen fra kilden (for eksempel et vægudtag) til ladeudstyret afbrydes, eller et problem med ladeudstyret.

Løsning:

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre problemet. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladningsproblemer.

Som alternativ kan du kontrollere mobilstikkets eller vægstikkets statuslamper for at bekræfte strømmen til enheden og også se produktets instruktionsbog for oplysninger om fejlfinding på grundlag af blinkende koder. Hvis du anvender andet (ikke fra Tesla) eksternt opladningsudstyr, skal du kontrollere for et display eller et andet brugerinterface, som giver hjælp til fejlfinding.

Hvis det er klart, at der ikke er strøm til opladningsudstyret, skal du kontrollere afbryderen til vægudtaget/vægstikket for at sikre, at den ikke er slået fra.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_f091Opladningsudstyret genkendes ikkePrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Ladeporten kan ikke registrere, om et ladekabel er sat i, eller typen på det tilsluttede ladekabel.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Hvis denne advarsel vises, når et ladekabel er tilsluttet, skal du fastlægge, om problemet skyldes ladeudstyret eller bilen. Prøv at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr (herunder ladekabel, ladestation eller ladestander).

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Hvis denne advarsel vises, mens ladekablet ikke er tilsluttet, eller hvis det formodes at være et problem med køretøjet, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CHGS_f083Kan ikke oplade – Dårlig strømforsyningskvalitet muligPrøv igen/prøv en anden opladningslokalitet eller Supercharger

Hvad denne advarsel betyder:

Strømmen er blevet afbrudt under opladningen. Det kan skyldes, at strømmen fra kilden (for eksempel et vægudtag) til ladeudstyret afbrydes, eller et problem med ladeudstyret.

Løsning:

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre problemet. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladningsproblemer.

Som alternativ kan du kontrollere mobilstikkets eller vægstikkets statuslamper for at bekræfte strømmen til enheden og også se produktets instruktionsbog for oplysninger om fejlfinding på grundlag af blinkende koder. Hvis du anvender andet (ikke fra Tesla) eksternt opladningsudstyr, skal du kontrollere for et display eller et andet brugerinterface, som giver hjælp til fejlfinding.

Hvis det er klart, at der ikke er strøm til opladningsudstyret, skal du kontrollere afbryderen til vægudtaget/vægstikket for at sikre, at den ikke er slået fra.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u001Opladningshastighed reduceret – uventet spændingsfaldFjern forlængerledninger/få ledningsføringen efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningshastigheden er blevet reduceret, fordi bilens lader har registreret et stort spændingsfald under opladningen.

Mulige årsager kan være:

 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • En forlængerledning eller anden ledningsføring kan ikke understøtte den ønskede ladestrøm.

Problemet kan også skyldes, at der tændes for elapparater, der trækker en masse strøm fra den samme grenledning, mens bilen oplader.

Løsning:

Hvis problemet er opstået flere gange på det normale opladested, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse elinstallationerne. Denne skal kontrollere følgende:

 • Installeret opladningsudstyr og dets forbindelse til bygningsledningsforbindelsen.
 • Bygningsledningsforbindelsen, herunder vægudtag, der bruges med et mobilstik.
 • Elforbindelsen til stikledningen, hvor den går ind i bygningen.

Drøft med en elektriker, om ladestrømmen på bilen skal sænkes, eller om installationen skal opgraderes, så den understøtter en højere ladestrøm.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u002Opladning ophørt på grund af stort spændingsfaldFjern forlængerledninger/få ledningsføringen efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er afbrudt, fordi laderen i bilen har registreret et unormalt stort spændingsfald.

Mulige årsager kan være:

 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • En forlængerledning eller anden ledningsføring kan ikke understøtte den ønskede ladestrøm.

Problemet kan også skyldes, at der tændes for elapparater, der trækker en masse strøm fra den samme grenledning, mens bilen oplader.

Løsning:

Hvis problemet er opstået flere gange på det normale opladested, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse elinstallationerne. Denne skal kontrollere følgende:

 • Installeret opladningsudstyr og dets forbindelse til bygningsledningsforbindelsen.
 • Bygningsledningsforbindelsen, herunder vægudtag, der bruges med et mobilstik.
 • Elforbindelsen til stikledningen, hvor den går ind i bygningen.

Drøft med en elektriker, om ladestrømmen på bilen skal sænkes, eller om installationen skal opgraderes, så den understøtter en højere ladestrøm.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u004Opladning ophørt – strøm afbrudt under opladningKontroller strømkilden og ladeudstyret

Hvad denne advarsel betyder:

Strømmen er blevet afbrudt under opladningen. Det kan skyldes, at strømmen fra kilden (for eksempel et vægudtag) til ladeudstyret afbrydes, eller et problem med ladeudstyret.

Løsning:

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre problemet. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladningsproblemer.

Som alternativ kan du kontrollere mobilstikkets eller vægstikkets statuslamper for at bekræfte strømmen til enheden og også se produktets instruktionsbog for oplysninger om fejlfinding på grundlag af blinkende koder. Hvis du anvender andet (ikke fra Tesla) eksternt opladningsudstyr, skal du kontrollere for et display eller et andet brugerinterface, som giver hjælp til fejlfinding.

Hvis det er klart, at der ikke er strøm til opladningsudstyret, skal du kontrollere afbryderen til vægudtaget/vægstikket for at sikre, at den ikke er slået fra.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u005Kan ikke oplade – ladestationen er ikke strømforsynetKontroller strømkilden, eller prøv en anden station

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning kan ikke begynde, da opladningsudstyret ikke er klart. Der registreres et ladehåndtag, men opladestationen kommunikerer ikke med bilen. Problemet kan skyldes følgende:

 • Opladestationen strømforsynes ikke.
 • Signalet til styretappen mellem opladestationen og bilen afbrydes.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Prøv at oplade køretøjet med andet opladningsudstyr eller på en anden opladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Få oplysninger om de forskellige advarsler, som køretøjet viser. Hvis der ikke vises nogen statuslamper, skal strømkilden kontrolleres. Kontakt en elektriker til at efterse bygningsledningsforbindelsen til vægudtaget eller ladeboksen. Få bekræftet, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og fastgjort.

Ved brug af andet eksternt opladningsudstyr henvises til produktets instruktionsbog for oplysninger om stationens strømforsyning. Kontakt en elektriker til at efterse bygningsledningsforbindelsen og opladningsudstyret efter behov.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

CHG_u006Ladeportlås ikke aktiveretIsæt ladekablet helt, eller kontroller for blokeringer

Hvad denne advarsel betyder:

Ladeportens lås kan ikke fastlåse ladekablet i ladeportens indgang. Hvis låsen ikke aktiveres, begrænses opladning med vekselstrøm (for eksempel opladning med et mobilstik eller en ladeboks) til 16 A, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging vil ikke være muligt.

Ladeportens lys pulserer ravgult, hvis denne advarsel vises under opladning med vekselstrøm, og lyser konstant ravgult, hvis advarslen vises ved forsøg på hurtig jævnstrømsopladning/Supercharge.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Prøv at sætte ladekablet helt ind i ladeportens indgang igen.

Hvis dit køretøj begynder at oplade, og ladeportens lys pulserer grønt, var ladekablet muligvis ikke sat helt ind før. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil oplade, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil lade op, skal du kontrollere, om der er blevet trukket i det manuelle udløserkabel til ladeportens lås (placeret i venstre side i bagagerummet). Sørg for, at håndtaget (som regel ringformet eller en strop) til det manuelle udløserkabel ikke er blokeret, og at der ikke er noget, der sidder fast i det (f.eks. et bagagenet eller en paraply). For yderligere oplysninger vedrørende brug af ladeportens manuelle udløsning, henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CHG_u007Opladningsudstyret rapporterer en fejlKontroller udstyret for fejlkoder eller -meddelelser

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen blev afbrudt, fordi det eksterne opladningsudstyr har rapporteret en fejl, der forhindrer køretøjet i at oplade.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Kontroller det eksterne opladningsudstyr, og kig efter statuslamper, skærme eller andre statusindikatorer på udstyret. For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Prøv at oplade køretøjet med andet opladningsudstyr eller på en anden opladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

CHG_u010Fejl i eksternt ladeudstyr registreretPrøv andet ladeudstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning med vekselstrøm kan ikke begynde på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Dit køretøjs indbyggede oplader registrerer indgangsspænding ved ladeporten, når der ikke er blevet anmodet om strøm fra det eksterne ladeudstyr, hvilket indikerer, at det eksterne ladeudstyr ikke fungerer som forventet.

Det kan nogle gange skyldes et hardwareproblem, der er specifikt for det eksterne ladeudstyr, og som forhindrer ladeudstyret i at tænde eller slukke for strøm til køretøjet, når det bliver anmodet om det. Det kan også opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, eller en tilstand, der påvirker selve dit køretøj.

Løsning:

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u012Problem med elnet eller køretøj begrænser vekselstrømsopladningTag stikket ud og prøv igen/prøv en anden opladningslokalitet

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningshastigheden er reduceret på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Årsagen til dette kan være forstyrrelser i strømforsyningen forårsaget af det eksterne ladeudstyr eller elnettet. I nogle tilfælde kan denne tilstand skyldes, at der er tændt for elektriske enheder i nærheden, der trækker meget strøm.

Hvis disse mulige årsager kan udelukkes, kan en tilstand med dit køretøj også påvirke vekselstrømsopladningen.

Løsning:

Hvis denne advarsel ledsages af en anden advarsel, som angiver tilstanden, der påvirker vekselstrømsopladningen, skal du starte med at undersøge denne advarsel.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

Hvis denne advarsel ikke forsvinder, når du forsøger at oplade andre steder og med andet opladningsudstyr, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u013Kommunikationen med opladningsudstyret er gået tabtKontroller strømkilden og opladningsudstyret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen ophørte, da kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr blev afbrudt.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Bekræft, om det eksterne ladeudstyr strømforsynes ved at kigge efter lys, displays eller andre indikatorer på udstyret. For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Hvis udstyret ikke strømforsynes, skal du forsøge at retablere strømkilden til det eksterne ladeudstyr.

 • Hvis du prøver at lade ved en offentlig station, og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte tilsynsmanden for stationen.
 • Hvis du prøver at lade ved en privat station (for eksempel: opladning hjemme), og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte en elektriker.

Hvis udstyret strømforsynes, skal du prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CHG_u014Opladningsudstyret rapporterer en fejlKontroller udstyret for fejlkoder eller -meddelelser

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen blev afbrudt, fordi det eksterne opladningsudstyr har rapporteret en fejl, der forhindrer køretøjet i at oplade.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Kontroller det eksterne opladningsudstyr, og kig efter statuslamper, skærme eller andre statusindikatorer på udstyret. For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Prøv at oplade køretøjet med andet opladningsudstyr eller på en anden opladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

CHG_w032Opladningshastighed reduceret – vægstik varmtFå udtag eller Wall Connector efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Løsning:

Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

Installationsvejledninger til ladeboksen kan ses her.

CHG_w037Kan ikke oplade – vægstik for varmtUdtagets eller vægstikkets ledningsføring skal kontrolleres

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Løsning:

Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CP_w043Fejl i sensoren til ladeportsdæksletLadeporten virker muligvis ikke som forventet

Hvad denne advarsel betyder:

En af sensorerne til ladeportsdækslet fungerer ikke normalt. Når dette sker, kan ladeporten muligvis ikke registrere ladeportsdækslets position nøjagtigt, og ladeporten virker muligvis ikke som forventet.

 • Ladeportens lås forbliver muligvis midlertidigt aktiveret, når ladeportsdækslet åbnes.
 • Ladeportens lys lyser muligvis kun indimellem, når ladeportsdækslet åbnes.

Løsning:

Prøv at lukke ladeportens dæksel, og åbn det derefter igen.

For yderligere oplysninger henvises til Åbning af ladeporten.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_w054Ladeportlås ikke aktiveretIsæt ladekablet helt, eller kontroller for blokeringer

Hvad denne advarsel betyder:

Ladeportens lås kan ikke fastlåse ladekablet i ladeportens indgang. Hvis låsen ikke aktiveres, begrænses opladning med vekselstrøm (for eksempel opladning med et mobilstik eller en ladeboks) til 16 A, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging vil ikke være muligt.

Ladeportens lys pulserer ravgult, hvis denne advarsel vises under opladning med vekselstrøm, og lyser konstant ravgult, hvis advarslen vises ved forsøg på hurtig jævnstrømsopladning/Supercharge.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Prøv at sætte ladekablet helt ind i ladeportens indgang igen.

Hvis dit køretøj begynder at oplade, og ladeportens lys pulserer grønt, var ladekablet muligvis ikke sat helt ind før. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil oplade, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil lade op, skal du kontrollere, om der er blevet trukket i det manuelle udløserkabel til ladeportens lås (placeret i venstre side i bagagerummet). Sørg for, at håndtaget (som regel ringformet eller en strop) til det manuelle udløserkabel ikke er blokeret, og at der ikke er noget, der sidder fast i det (f.eks. et bagagenet eller en paraply). For yderligere oplysninger vedrørende brug af ladeportens manuelle udløsning, henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

DI_f138Frontmotor deaktiveret – kan køreKøretøjets strøm kan være begrænset

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs frontmotor er utilgængelig. Effekt, hastighed og acceleration kan blive reduceret, når dit køretøj bruger de(n) bageste motor(er) til at fortsætte med at køre.

Løsning:

Fortsæt til din destination.Din bil er klar til at køre.

Denne advarsel kan være forårsaget af en midlertidig tilstand, der vil blive løst automatisk. Hvis denne advarsel forsvinder under din nuværende køretur, eller ikke længere er til stede, når du starter din næste køretur, blev den sandsynligvis forårsaget af en midlertidig tilstand. Der er ikke brug for at handle.

Denne advarsel kan også indikere en tilstand, der kræver inspektion og service af frontmotoren. Hvis denne advarsel fortsætter under efterfølgende køreture, anbefales det, at du planlægger service.Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

DI_u006Køretøjet parkeres automatisk for at forhindre, at det ruller vækSpænd sikkerhedsselen, og luk døren for at forblive i gear

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøj er automatisk skiftet til Park (P), fordi det har fastslået, at føreren har forladt køretøjet eller ikke længere er til stede. Det er forventet køretøjsadfærd under forskellige omstændigheder.

Dit køretøj skifter automatisk til Park, hvis alle disse betingelser er sande:

 • Automatisk parkering er ikke aktiveret
 • Dit køretøj kører langsommere end 1,4 mph (2,25 km/t) i køre- eller bakgear
 • Den sidste føreraktivitet blev registreret for mere end 2 sekunder siden. Føreraktivitet omfatter:
  • Tryk på bremse- og/eller speederpedalen

Og at mindst to af disse betingelser er sande:

 1. Førerens sikkerhedssele registreres som ikke spændt.
 2. Føreren er ikke registreret som til stede.
 3. Døren i førersiden er registreret som åben.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis dit køretøj kører software fra 2015 eller senere, skifter det automatisk til Park med det samme, når alle tre af ovenstående betingelser er opfyldt, uanset køretøjets hastighed eller det sidst registrerede tryk på bremsepedalen/speederen.

Dit køretøj skifter også automatisk til Park, hvis alle disse betingelser er sande:

 • Automatisk bremse er aktiveret
 • Dit køretøj er i køre- (D) eller bakgear (R)
 • Døren i førersiden er registreret som åben
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dit køretøj skifter også automatisk til parkeringsgear, når der er tilsluttet et ladekabel til ladeporten.

Løsning:

Se Skift for at få flere oplysninger om automatisk skift til Park.

DI_u015Fartpilot utilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Fartpilot, herunder trafikbevidst fartpilot, er i øjeblikket utilgængelig.

Fartpilot er muligvis utilgængelig, fordi:

 • Føreren har annulleret anmodningen.
 • Føreren har spændt sikkerhedsselen op.
 • Det forreste bagagerum, bagagerummet eller en dør står åben.
 • Køretøjet kører ved en hastighed, der ligger under fartpilotens minimumhastighed på 18 mph (30 km/t).
 • På grund af miljøforhold, som f.eks. nedsat sigtbarhed.
 • Valet-tilstand er aktiv.

Løsning:

Overtag styringen, og kør dit køretøj manuelt.

Når de forhold, der forhindrer aktivering af fartpiloten ikke længere er til stede, så bør fartpilotfunktionen være tilgængelig igen. Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Adaptiv fartpilot.

DI_u024Automatisk parkering annulleretOvertag styringen

Hvad denne advarsel betyder:

Automatisk parkering er blevet annulleret.

Automatisk parkering kan muligvis være blevet annulleret, fordi:

 • Føreren trykkede på knappen Annuller på touchskærmen.
 • Føreren flyttede rat.
 • Føreren trådte på speederpedalen, bremsepedalen eller åbnede en dør.
 • Der er en stejl hældning.
 • Vejrforholdene påvirker sigtbarheden.
 • Kantstenen kan ikke registreres.
 • En trailer er tilkoblet køretøjet.

Løsning:

Parker eller afslut parkeringen af dit køretøj manuelt.

Den automatiske parkeringsfunktion bør være tilgængelig igen, næste gang du kører.

For yderligere oplysninger, henvises til Annullering af parkering og Begrænsninger.

DI_u025Automatisk parkering afbrudt

Hvad denne advarsel betyder:

Automatisk parkering er blevet afbrudt, og den elektroniske parkeringsbremse er blevet aktiveret.

Automatisk parkering kan muligvis være blevet annulleret, fordi:

 • Føreren trykkede på knappen Annuller på touchskærmen.
 • Føreren flyttede rat.
 • Føreren trådte på speederpedalen, bremsepedalen eller åbnede en dør.
 • Der er en stejl hældning.
 • Vejrforholdene påvirker sigtbarheden.
 • Kantstenen kan ikke registreres.
 • En trailer er tilkoblet køretøjet.

Løsning:

Parker eller afslut parkeringen af dit køretøj manuelt.

Den automatiske parkeringsfunktion bør være tilgængelig igen, næste gang du kører.

For yderligere oplysninger, henvises til Annullering af parkering og Begrænsninger.

DI_u032Styring af adaptiv kørsel deaktiveret Kør med forsigtighed

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs hastighed er begrænset til 144 km/t (90 mph) på grund af et problem med det adaptive affjedringsdæmpningssystem.

Systemet kan ikke levere justeringer i realtid til affjedringssystemet for at optimere både kørsel og håndtering, og derfor kan din tur være blødere end normalt.

Løsning:

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

Denne advarsel er ledsaget af en rød indikatorlampe på instrumentpanelet. For yderligere oplysninger henvises til Luftaffjedring.

DI_w039Regenerativ bremsning er utilgængeligBenyt bremsepedal efter behov

Hvad denne advarsel betyder:

Ydeevnen for regenerativ bremsning er midlertidigt reduceret, og der vil være mindre automatisk deceleration, når du løfter din fod fra speederen under kørslen.

Denne advarsel vises muligvis, når:

 • Højspændingsbatteriet er næsten fuldt opladet. Regenerativ bremsning reduceres, når batteriet er på 95 % opladning eller højere.
 • Højspændingsbatteriet er ikke varmt nok. Dette kan ske ved starten på en køretur. Det kan ske oftere i egne med koldt klima.

Løsning:

Din bil er klar til at køre.

Benyt bremsepedalen efter behov til at sænke dit køretøjs hastighed på præcis den samme måde, som du ville gøre det i et ikke-elektrisk, benzindrevet køretøj.

Kørsel med dit køretøj medfører som regel, at denne advarsel forsvinder, fordi kørsel med køretøjet medfører at batteriets opladningsniveau reduceres til under 95 %, og/eller at batteriet bliver tilstrækkeligt opvarmet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I egne med koldt klima kan denne advarsel blive vist på ubestemt tid, og automatisk deceleration kan forblive begrænset, da kørsel med køretøjet muligvis ikke varmer batteriet tilstrækkeligt til at opnå fuld regenerativ bremseydeevne. Du kan benytte funktionen Afrim bil i Tesla-mobilappen til at opvarme højspændingsbatteriet, inden du kører og til at gendanne normal regenerativ bremsning. For yderligere oplysninger henvises til Bedste praksis i koldt vejr.

Denne advarsel angiver ikke i sig selv et forhold, der kræver et serviceeftersyn. Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, kan det være en indikation på en tilstand, der påvirker dit køretøjs regenerative bremsefunktion, og det anbefales derfor, at du planlægger et serviceeftersyn så hurtigt som muligt.

For yderligere oplysninger, se Regenerativ bremsning.

DI_w138Frontmotor deaktiveret – kan køreKøretøjets strøm kan være begrænset

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs frontmotor er utilgængelig. Effekt, hastighed og acceleration kan blive reduceret, når dit køretøj bruger de(n) bageste motor(er) til at fortsætte med at køre.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Denne advarsel kan være forårsaget af en midlertidig tilstand, der vil blive løst automatisk. Hvis denne advarsel forsvinder under din nuværende køretur, eller ikke længere er til stede, når du starter din næste køretur, blev den sandsynligvis forårsaget af en midlertidig tilstand. Der er ikke brug for at handle.

Denne advarsel kan også indikere en tilstand, der kræver inspektion og service af frontmotoren. Hvis denne advarsel fortsætter under efterfølgende køreture, anbefales det, at du planlægger service. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

DI_w168Den automatiske bremsefunktion er utilgængeligHold bremsepedalen nede, mens køretøjet er standset

Hvad denne advarsel betyder:

Den automatiske bremsefunktion er i øjeblikket utilgængelig på grund af systembegrænsninger. Når du standser køretøjet, skal du benytte bremsepedalen til at standse helt op og holde dit køretøj stille.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger, henvises til Automatisk bremse.

DI_w172Service nødvendigt for transmissionenUndgå kraftig acceleration

Hvad denne advarsel betyder:

Der er registreret et problem med transmissionssystemet.

Bilen har registreret en for høj grad af slør mellem drivenheden og hjulene. Niveauer af for høj grad af slør kan være tegn på mekanisk slitage.

Der kan være mange forskellige årsager, så transmissionen skal efterses.

Løsning:

Det anbefales, at du planlægger et servicebesøg så snart som muligt for at få transmissionen efterset.

Du kan godt køre i bilen i mellemtiden. Du kan køre til din umiddelbare destination og til et servicecenter. Undgå hård eller kraftig acceleration, da dette kan påføre transmissionen for stor belastning.

Aftal en serviceaftale så hurtigt som muligt. Hvis der ikke gøres noget ved problemet, kan bilen uventet standse under kørsel.

GTW_w017Strøm til elektrisk system reduceretIkke absolut nødvendige funktioner kan være utilgængelige

Hvad denne advarsel betyder:

Nogle ikke absolut nødvendige funktioner som sædevarme og opvarmning/køling af kabinen kan være utilgængelig eller fungerer på et reduceret niveau. Dette er forventet adfærd, der er designet til at hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner.

Løsning:

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og anbefalede handlinger skal andre advarsler, der er specifikke for tilstande, der påvirker bilens elektriske system, kontrolleres.

GTW_w018Strøm til elektrisk system reduceretIkke absolut nødvendige funktioner kan være utilgængelige

Hvad denne advarsel betyder:

Nogle ikke absolut nødvendige funktioner som sædevarme og opvarmning/køling af kabinen kan være utilgængelig eller fungerer på et reduceret niveau. Dette er forventet adfærd, der er designet til at hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner.

Løsning:

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og anbefalede handlinger skal andre advarsler, der er specifikke for tilstande, der påvirker bilens elektriske system, kontrolleres.

GTW_w17412 V batteri skal udskiftes – Bestil serviceSoftwaren opdaterer ikke, før batteriet er udskiftet

Hvad denne advarsel betyder:

Lavspændingsbatteriet udviser nedsat ydeevne og skal udskiftes. Køretøjets software vil ikke blive opdateret, før lavspændingsbatteriet er udskiftet.

Løsning:

Det anbefales, at du får lavspændingsbatteriet udskiftet så hurtigt som muligt.

Du kan bestille service via Teslas mobilapp eller hos en selvstændig serviceleverandør, der tilbyder udskiftning af lavspændingsbatteriet i din bil. Bemærk, at selvstændige serviceleverandørers muligheder kan variere på baggrund af bilens konfiguration og din placering.

Bilen kan godt køre, selv om denne advarsel vises. Hvis du imidlertid udsætter udskiftning af lavspændingsbatteriet, kan bilen i sidste ende muligvis ikke have nok strøm til at starte eller genstarte efter en nylig køretur.

Hvis lavspændingsbatteriet ikke har strøm nok til at starte bilen eller åbne dørene, henvises til Pleje af batteriet for anbefalinger.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om batterisystemet.

GTW_w360Hjælp ved lav bremseevne aktiveretHold bremsen helt nede for at standse

Hvad denne advarsel betyder:

Kompensering af hydraulikfading aktiv. Denne funktion til hjælp til bremsning aktiveres midlertidigt for at sikre, at du har fuld bremsekapacitet under forhold, hvor en reduceret bremseevne registreres af bilen.

Når denne hjælpefunktion aktiveres, kan du sommetider mærke, at bremsen trækker sig væk fra din fod, og der vil være en kraftig øgning i bremsetrykket. Du kan eventuelt også høre en pumpelyd fra bremsens hydraulikenhed foran i bilen. Dette vil normalt vare et par sekunder afhængigt af vejoverfladen og bilens hastighed. Dette er helt normalt og er ikke tegn på et problem med bilen.

Løsning:

Hold stadig bremsen helt nede, som du normalt ville gøre, og undlad at "pumpe" (gentagen pres og slip) pedalen. Dette vil afbryde funktionen.

Advarslen forsvinder, når bilen holder stille, eller når du ikke længere træder på bremsen. Den kan stadig vises i op til 5 sekunder derefter.

Reduceret bremseevne er normalt midlertidigt og kan skyldes flere forskellige årsager, herunder høje bremsetemperaturer efter kraftig bremsning eller kørsel i ekstremt kolde eller våde forhold. Det kan også betyde, at dine bremseklodser eller rotorer er blevet slidte i en grad, så de skal udskiftes.

Hvis du fortsætter med at opleve reduceret bremseevne, som ikke forbedres med tiden, skal du kontakte Tesla service ved lejlighed og få bremserne efterset.

For yderligere oplysninger henvises til Kompensering af hydraulikfading.

GTW_w405Strøm til elektrisk system reduceretKøretøj kan lukke uventet ned

Hvad denne advarsel betyder:

Det elektriske system kan ikke opretholde den spænding, der kræves for at understøtte alle køretøjsfunktioner.

Hvis denne advarsel vises, mens du kører, er der risiko for, at bilen lukker uventet ned.

Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte efter den aktuelle køretur.

Løsning:

Det anbefales, at du udelader eller reducerer din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner. Det kan også forhindre bilen i at lukke ned, før du når din umiddelbare destination, selv om dette ikke garanteres.

Hvis advarslen forbliver aktiv, skal du bestille service øjeblikkeligt. Uden service lukker bilen muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

MCU_u005Forreste bagagerum åbentFortsæt med forsigtighed

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs forreste bagagerum (motorhjelmen) er registreret som værende åbent under kørslen.

Denne advarsel indikerer, at mindst en af de to låsemekanismer der fastgør motorhjelmen, det forreste bagagerums primære og/eller sekundære låsemekanisme, ikke kan bekræftes som værende lukket (bekræftes som værende helt fastgjort), når dit køretøj sættes i et andet gear end parkeringsgearet (P).

Løsning:

Fordi denne tilstand kan medføre, at det forreste bagagerum åbnes under kørslen, så anbefales det, at du kører forsigtigt, indtil du kan bringe dit køretøj til sikker standsning og sætte det i parkeringsgear (P).

Når dit køretøj er parkeret, skal du kontrollere det forreste bagagerum (motorhjelmen) for at sikre dig, at det er helt lukket, (begge låsemekanismer er gået helt i indgreb). For yderligere oplysninger, henvises til Vejledning til lukning af Forreste bagagerum.

Advarslen bør forsvinde, når dit køretøj sættes i parkeringsgear (P). Men, den kan dog blive vist igen, når du begynder at køre, hvis du ikke forinden har kontrolleret motorhjelmen, og sørget for at den er helt lukket.

Hvis denne advarsel vises i forbindelse med flere køreture, eller hvis den vises med stigende regelmæssighed i forbindelse med flere køreture, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg så hurtigt som muligt.

Se Forreste bagagerum for yderligere oplysninger om forreste bagagerum.

MCU_u019Aktiv serviceforbindelse til bilenService udfører fjernfejlfinding

Hvad denne advarsel betyder:

En servicetekniker er logget ind på dit køretøj til fejlsøgning eller reparation. Der kan forekomme tab af infotainment-funktioner, mens der er forbindelse, men advarslen betyder ikke, at der er et problem med din bil.

Din bil er klar til at køre.

Løsning:

Advarslen bør forsvinde automatisk, når teknikeren er færdig med fejlsøgningen eller reparationen. Det kan være nødvendigt at genstarte touchskærmen for at genoprette alle infotainment-funktioner, når advarslen er væk.For mere information henvises til Genstart af touchskærmen i bilens Gør-det-selv-guide.

Hvis advarslen ikke er forsvundet efter 24 timer, anbefales det, at du bestiller service via Teslas mobilapp eller hos en selvstændig serviceleverandør. Bemærk, at selvstændige serviceleverandørers muligheder kan variere på baggrund af bilens konfiguration og din placering.

MCU_w008Lufttryk i dæk meget lavtHOLD IND TIL SIDEN, NÅR DET ER SIKKERT – kontroller, om dækket er punkteret

Hvad denne advarsel betyder:

Denne advarsel viser, at ét eller flere af dækkene på bilen har et meget lavt lufttryk eller er fladt.

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) har registreret, at lufttrykket i et eller flere af dækkene er væsentligt lavere end det anbefalede dæktryk for et koldt dæk.

Løsning:

Kør forsigtigt ind til siden så hurtigt som muligt. Når det er sikkert, skal du kontrollere, om dækket er punkteret.

Du kan anmode om Teslas vejhjælp (mobildæk, lånedæk, bugsering), hvis det er nødvendigt. Se Kontakt Teslas vejhjælp for yderligere oplysninger.

I situationer, hvor der ikke er tale om nødstilfælde, anbefales det, at du besøger dit lokale dækcenter for at få hjælp, eller at du bestiller service med Teslas mobilapp.

Se Vedligeholdelse af dæktryk for detaljerede oplysninger om, hvor du kan finde de anbefalede dæktryk for kolde dæk (RCP) for dit køretøjs dæk, hvordan du kontrollerer dæktrykkene samt hvordan du opretholder de korrekte dæktryk.

Advarslen forsvinder, når TPMS har en ensartet måling af dæktryk for alle dæk inden for 3 psi i forhold til det anbefalede tryk for kolde dæk.

 • Advarslen og indikatoren for dæktryk vises eventuelt stadig umiddelbart efter, at du har fyldt luft i dækkene til det anbefalede dæktryk for kolde dæk, men begge bør gå væk, når du kørt en kort afstand.
 • Det kan være nødvendigt at køre over 15 mph (25 km/t) i mindst 10 minutter, for at dæktrykovervågningssystemet kan måle og rapportere dine opdaterede dæktryk.

For yderligere oplysninger om dæktryk henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.

MCU_w010Lufttryk under anbefalingerne for dækKontroller trykket, og fyld luft i efter behov

Hvad denne advarsel betyder:

Denne advarsel angiver IKKE, at der er et punkteret dæk.

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) har registreret, at lufttrykket i et eller flere af dækkene er mindst 20 % lavere end det anbefalede dæktryk for et koldt dæk.

Se Vedligeholdelse af dæktryk for detaljerede oplysninger om, hvor du kan finde de anbefalede dæktryk for kolde dæk (RCP) for dit køretøjs dæk, hvordan du kontrollerer dæktrykkene samt hvordan du opretholder de korrekte dæktryk.

Denne advarsel kan vises i koldt vejr, fordi luften i dine dæk trækker sig naturligt sammen, når den bliver kold, hvilket reducerer dæktrykket.

Løsning:

Pump luft i dækkene for at opretholde det anbefalede dæktryk i koldt vejr. Selv om fald i dæktrykket kan forventes i koldt vejr, så skal det anbefalede dæktryk altid opretholdes.

Alarmen ryddes muligvis, når køretøjet køres. Dette skyldes, at dækkene opvarmes, og dæktrykket stiger. Selv hvis alarmen ryddes, skal dækkene stadig efterfyldes med luft, når de er afkølet.

Denne advarsel går væk, når dæktrykovervågningssystemet registrerer, at alle dæk har det anbefalede dæktryk for kolde dæk.

 • Advarslen og indikatoren for dæktryk vises eventuelt stadig umiddelbart efter, at du har fyldt luft i dækkene til det anbefalede dæktryk for kolde dæk, men begge bør gå væk, når du kørt en kort afstand.
 • Det kan være nødvendigt at køre over 15 mph (25 km/t) i mindst 10 minutter, for at dæktrykovervågningssystemet kan måle og rapportere dine opdaterede dæktryk.

Hvis du gentagne gange ser denne advarsel for det samme dæk, skal du få kontrolleret, om dækket er punkteret. Du kan besøge et lokalt dækcenter eller bestille service med Teslas mobilapp.

For yderligere oplysninger om dæktryk henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.

For yderligere oplysninger om dæktryk henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.

MCU_w029Service påkrævetBestil service nu

Hvad denne advarsel betyder:

Denne advarsel er fjernindstillet af Tesla til at registrere en tilstand i køretøjet, der kræver serviceeftersyn.

Denne advarsel kan indstilles ud fra forskellige tilstande. Når du planlægger et serviceeftersyn, bliver flere oplysninger tilgængelige.

Denne advarsel kan kun ryddes af en servicetekniker, når køretøjet er blevet serviceret.

Løsning:

Da denne advarsel kan fremkomme som følge af forskellige tilstande, anbefales det, at du planlægger et serviceeftersyn hurtigst muligt.

TAS_a313Styring af adaptiv kørsel forringetKørekomfort kan være forringet

Hvad denne advarsel betyder:

Der er et problem med dit køretøjs adaptive affjedringsdæmpningsystem. Derfor kan systemet ikke sørge for realtidsjusteringer af affjedringssystemet for at optimere både kørsel og håndtering.

I stedet modtager alle dæmpere den samme, ensartede strømstyrke. Din tur kan være blødere eller hårdere end normalt.

Løsning:

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

Denne advarsel er ledsaget af en gul indikatorlampe på instrumentpanelet. For yderligere oplysninger henvises til Luftaffjedring.

TAS_a314Styring af adaptiv kørsel forringet

Hvad denne advarsel betyder:

Der er et problem med dit køretøjs adaptive affjedringsdæmpningsystem. Derfor kan systemet ikke levere justeringer i realtid til affjedringssystemet for at optimere både kørsel og håndtering, og din tur kan være blødere end normalt.

Løsning:

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

Denne advarsel er ledsaget af en rød indikatorlampe på instrumentpanelet. For yderligere oplysninger henvises til Luftaffjedring.

THC_u0005Aircondition midlertidigt reduceretBilens systemer afkøles

Hvad denne advarsel betyder:

Ydeevnen for kabinens aircondition er blevet midlertidigt reduceret, fordi din bil skal fokusere på at køle højspændingsbatteriet (batteri) og/eller transmissionen. Det er fuldstændigt normalt og er ikke tegn på et problem med din bil eller airconditionanlægget (A/C).

Airconditionanlægget køler ikke blot bilens indre, men også batteriet. Airconditionanlægget prioriterer at køle batteriet for at sikre, at dets temperatur altid er inden for det optimale temperaturområde, som understøtter lang levetid og den bedste ydeevne.

I omgivelser med høje temperaturer er det normalt for din bil at fokusere mere på at køle batteriet i korte perioder. Når det sker, skyldes det oftest, at bilen supercharger i varmt vejr.

Løsning:

Der er ikke brug for at handle. Din bil er klar til at køre.

Advarslen skulle forsvinde i løbet af kort tid, og ydeevnen for kabinens aircondition skulle blive normal igen. I nogle tilfælde vedvarer advarslen og bilens reaktion, indtil supercharging er afsluttet.

Hvis advarslen fortsætter over flere køreture og vises sammen med andre advarsler, som angiver mulige problemer med airconditionanlægget, skal du ved lejlighed kontakte Tesla Service for at aftale et eftersyn af airconditionanlægget.

THC_w0100Batteriopvarmning utilgængelig – reduceret opladningshastighedOpladning vil muligvis ikke være tilgængelig ved kolde temperaturer

Hvad denne advarsel betyder:

Der er blevet registreret en tilstand, der påvirker ydeevnen af opvarmningsfunktionen til dit køretøjs højspændingsbatteri.

Uden tilstrækkelig opvarmning af højspændingsbatteriet, vil opladningshastigheden muligvis være reduceret. Dit køretøj vil muligvis heller ikke kunne oplade ved lave temperaturer (koldt vejr), når opvarmning af højspændingsbatteriet ikke er tilgængelig.

Løsning:

Din bil er klar til at køre. Dit køretøj kan også oplade og tilsluttes en ladestation. Men, dit køretøj vil muligvis ikke kunne oplade, eller det vil oplade langsommere end forventet ved lave omgivende temperaturer.

Hvis det er muligt, kan du forsøge at oplade dit køretøj indendørs, f.eks. i en garage, hvor en varmere omgivende temperatur muligvis vil gøre det unødvendigt at opvarme højspændingsbatteriet.

Hvis du kører i lave omgivende temperaturer, anbefales det, at du IKKE stoler på ladestationer langs din rute med henblik på at nå din destination, da højspændingsbatteriet muligvis vil være for koldt til opladning.

 • Hvis du har brug for at oplade, skal du forsøge at oplade dit køretøj umiddelbart efter en køretur. Højspændingsbatteriet vil muligvis stadig være varmt efter den forrige køretur.
 • Hvis du efterlader dit køretøj parkeret ved lave omgivende temperaturer efter en køretur, så vil højspændingsbatteriet blive afkølet, og opladning vil muligvis ikke være tilgængelig.

Af samme årsag anbefales det, at du ikke stoler på regenerativ bremsning til opladning af højspændingsbatteriet, når du kører i lave omgivende temperaturer, da regenerativ bremsning muligvis vil være utilgængelig, hvis batteritemperaturen er for lav. For yderligere oplysninger henvises til Regenerativ bremsning.

Denne advarsel kan vises på grund af flere forskellige tilstande. Den kan være forårsaget af en midlertidig tilstand, der ikke kræver nogen handling.

Men, hvis denne advarsel forbliver aktiv i forbindelse med flere køreture, eller hvis den ledsages af andre advarsler, der angiver potentielle problemer med dit køretøjs opvarmningsfunktion og/eller airconditionanlægget, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg snarest muligt.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

UMC_w001Kan ikke oplade med mobilstikUtilstrækkelig udgangsjording – prøv et andet vægudtag

Hvad denne advarsel betyder:

Mobilstikket har registreret, at stikkontakten har utilstrækkelig jording, sandsynligvis forårsaget af en utilstrækkelig eller manglende jordforbindelse.

Det indikerer ikke et problem med dit mobilstik eller køretøj, men peger i stedet på et problem med stikkontakten/den elektriske installation, som mobilstikket er tilsluttet.

Løsning:

Få elinstallationen efterset af en elektriker. Din elektriker skal sørge for, at der er ordentlig jordforbindelse ved din afbryder eller strømfordelingsboks, og også sørge for, at der er korrekt udførte forbindelser til stikkontakten, før du forsøger at tilslutte mobilstikket igen.

Hvis du har brug for at oplade i mellemtiden, så skal du prøve at oplade ved hjælp af en anden stikkontakt, på et andet sted eller med en anden type ladestation.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w002Kan ikke oplade – Mobilstikket GFCI er slået fraFjern ladehåndtaget fra ladeporten og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade, fordi fejlstrømsafbryderen (GFCI) i mobilstikket er slået fra.

Som med GFCI i et vægudtag er denne funktion designet til at afbryde strømmen, når der er et problem. Den har afbrudt opladningen for at beskytte din bil og ladeudstyret.

Der kan være mange årsager til dette. Problemet kunne være i ladekablet, ladehåndtaget, ladeporten eller i komponenten i bilen.

Løsning:

Kontroller ladeporten og ladehåndtaget for vand, der har samlet sig, og for usædvanlige fugtniveauer. Hvis du finder usædvanligt meget fugt, skal du vente og lade ladeportens inderside og den frie del af ladehåndtaget tørre tilstrækkeligt, inden du prøver igen.

Kontroller ladeudstyret for beskadigelse.
 • Hvis kablet på nogen måde er beskadiget eller slidt, må du ikke bruge det. Prøv andet ladeudstyr i stedet.
 • Hvis kablet er i god stand, skal du prøve igen med det samme ladestik.

Hvis problemet varer ved og forhindrer opladning, skal du prøve opladning med andet ladeudstyr.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w004Kan ikke oplade med mobilstikFor høj spænding/prøv et andet vægudtag

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade, eller opladningen afbrydes, enten fordi mobilstikket:

 • Registrerer, at vægudtagets spænding er for høj, eller
 • Registrerer en uventet stigning i forsyningsspændingen fra vægudtaget.

Løsning:

Prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag. Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det pågældende udtag.

Hvis bilen stadig ikke oplader, når du prøver et andet vægudtag, skal du prøve at oplade et andet sted.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w005Kan ikke oplade med mobilstikFor lav spænding/prøv et andet vægudtag

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade, eller opladningen afbrydes, enten fordi mobilstikket:

 • Registrerer ikke tilstrækkelig forsyningsspænding fra vægudtaget, eller
 • Registrerer et uventet fald i forsyningsspændingen fra vægudtaget.

Løsning:

Prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag. Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det pågældende udtag.

Hvis bilen stadig ikke oplader, når du prøver et andet vægudtag, skal du prøve at oplade et andet sted.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w007Temperaturen for kontrolboksen til mobilstikket er for højLad mobilstikket køle af for at fortsætte opladningen

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur inde i dets kontrolbokskabinet.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w008Kan ikke oplade – Høj temperatur i vægudtagetKontrol af strømstikket i væggen og ledningsføringen anbefales

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af mobilstikadvarsler betyder, at det udtag, der bruges til opladning, er ved at blive for varmt, så opladningen er stoppet for at beskytte udtaget.

Det indikerer ikke et problem med dit mobilstik eller køretøj, men peger i stedet på et problem med stikkontakten/den elektriske installation, som mobilstikket er tilsluttet.

Et varmt udtag kan være forårsaget af et stik, der ikke er isat helt, en løs bygningsledningsforbindelse til udtaget eller et udtag, der begynder at blive slidt.

Løsning:

Sørg for, at din adapter er sat helt ind i udtaget. Hvis opladningshastigheden ikke bliver normal, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse udtaget og bygningsledningsforbindelserne til udtaget og foretage eventuelle nødvendige reparationer.

Hvis udtaget er slidt, skal det udskiftes med et udtag af høj kvalitet. Overvej at opgradere til en Tesla, ladeboks for større bekvemmelighed og den højeste opladningshastighed.

UMC_w009Kan ikke oplade – ladehåndtag for høj temperaturKontroller ladehåndtaget eller ladeporten for urenheder

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur i ladehåndtaget, der er tilsluttet til dit køretøjs ladeport.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket er sat helt ind i dit køretøjs ladeportindgang.

Kontroller ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer eller fugt. Sørg for, at alle blokeringer i ladeporten eller mobilstikkets håndtag er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Sørg for, at ladehåndtaget til mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden.

Hvis advarslen fortsat vises under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), og finder sted under flere opladningsforsøg, kan det indikere en tilstand, der påvirker mobilstikket eller dit køretøj. Vi anbefaler at du bestiller service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w010Forbindelsen mellem mobilstik og adapter er varmLad den køle af – sæt adapteren helt ind i mobilstikket

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur ved forbindelsen mellem vægstikadapteren og kontrolboksen.

Løsning:

Sørg for at adapteren til vægudtaget et helt tilsluttet til mobilstikkets kontrolboks.

Sørg for, at vægstikadapteren ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden.

Når du har taget stikket ud af strømkilden (vægudtaget), skal du inspicere vægstikadapterforbindelsen og mobilstik-kontrolboksforbindelsen for eventuelle blokeringer eller fugt. Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet, og at eventuel fugt har fået lov til at tørre. Prøv derefter at sætte vægstikadapteren i mobilstikket igen, og tilslut til strømkilden (vægudtag).

Når temperaturen for kontrolboksen til mobilstikket er faldet, og evt. blokeringer er blevet fjernet, bør advarslen forsvinde og opladning bør være mulig.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w011Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med mobilstikket. Mobilstikket kan ikke bekræfte via afstandsregistrering om ladehåndtaget er fuldt tilsluttet dit køretøj.

Løsning:

Kontroller først, at den manglende kommunikation skyldes mobilstikket og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Bekræft dette ved at prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis mobilstikket.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Inspicer ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer (brug evt. en lommelygte). Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

UMC_w012Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med mobilstikket. Mobilstikket registrerer at det ikke kan generere eller opretholde et gyldigt signal til styretappen.

Løsning:

Kontroller først, at den manglende kommunikation skyldes mobilstikket og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Bekræft dette ved at prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis mobilstikket.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Inspicer ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer (brug evt. en lommelygte). Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

UMC_w013Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Dit mobilstik kan ikke kommunikere med vægudtagadapteren. Da dit mobilstik ikke kan kontrollere vægudtagadapterens temperatur, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Løsning:

 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Om nødvendigt skal du tilvejebringe en anden vægstikadapter eller et andet mobilstik.

I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w014Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Dit mobilstik kan ikke kommunikere med vægudtagadapteren. Da dit mobilstik ikke kan identificere den type vægudtag, som vægudtagadapteren er tilsluttet, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Løsning:

 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Om nødvendigt skal du tilvejebringe en anden vægstikadapter eller et andet mobilstik. I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w015Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Dit mobilstik kan ikke kommunikere med vægudtagadapteren. Da dit mobilstik ikke kan identificere den type vægudtag, som vægudtagadapteren er tilsluttet, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Løsning:

 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Om nødvendigt skal du tilvejebringe en anden vægstikadapter eller et andet mobilstik. I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w016Høj temperatur for mobilstikkets kontrolboksMaks. opladningshastighed reduceret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningsstrømmen er midlertidigt blevet reduceret fordi mobilstikket har registreret øget temperatur inde i dets kontrolbokskabinet.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w017Opladningshastighed reduceret – høj temperatur i vægudtagetKontrol af strømstikket i væggen og ledningsføringen anbefales

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af mobilstikalarmer betyder, at det udtag, der bruges til opladning, er ved at blive for varmt, så opladningen er blevet sinket for at beskytte udtaget.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller dit mobilstik men snarere et problem med udtaget. Et varmt udtag kan være forårsaget af et stik, der ikke er isat helt, en løs bygningsledningsforbindelse til udtaget eller et udtag, der begynder at blive slidt.

Løsning:

Sørg for, at din adapter er sat helt ind i udtaget. Hvis opladningshastigheden ikke bliver normal, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse udtaget og bygningsledningsforbindelserne til udtaget og foretage eventuelle nødvendige reparationer.

Hvis udtaget er slidt, skal det udskiftes med et udtag af høj kvalitet. Overvej at opgradere til en Tesla, ladeboks for større bekvemmelighed og den højeste opladningshastighed.

UMC_w018Opladningshastighed reduceret – høj temperatur for håndtagetKontroller ladehåndtag eller ladeport for snavs

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningsstrømmen er midlertidigt blevet reduceret fordi mobilstikket har registreret øget temperatur i ladehåndtaget, der er tilsluttet til dit køretøjs ladeport.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket er sat helt ind i dit køretøjs ladeportindgang.

Kontroller ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer eller fugt. Sørg for, at alle blokeringer i ladeporten eller mobilstikkets håndtag er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Sørg for, at ladehåndtaget til mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden.

Hvis advarslen fortsat vises under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), og finder sted under flere opladningsforsøg, kan det indikere en tilstand, der påvirker mobilstikket eller dit køretøj. Vi anbefaler at du bestiller service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_w019Forbindelsen mellem mobilstik og adapter er varmMaks. opladningshastighed reduceret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningsstrømmen er blevet reduceret, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur ved forbindelsen mellem vægstikadapteren og kontrolboksen.

Løsning:

Sørg for at adapteren til vægudtaget et helt tilsluttet til mobilstikkets kontrolboks.

Når du har taget stikket ud af strømkilden (vægudtaget), skal du inspicere vægstikadapterforbindelsen og mobilstik-kontrolboksforbindelsen for eventuelle blokeringer eller fugt.

Det anbefales at fjerne snavs/fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet, og at eventuel fugt har fået lov til at tørre. Prøv derefter at sætte vægstikadapteren i mobilstikket igen, og tilslut til strømkilden (vægudtag).

Sørg for, at vægstikadapteren ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis advarslen fortsat vises under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), og finder sted under flere opladningsforsøg, kan det indikere en tilstand, der påvirker mobilstikket eller dit køretøj. Vi anbefaler at du bestiller service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.