Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Summon, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Summon giver dig mulighed for automatisk at parkere og hente Model S, mens du befinder dig udenfor køretøjet. Summon flytter Model S fremad og tilbage op til 12 meter ind på eller ud af en parkeringsplads.

For at flytte Model S over en længere afstand, mens der styres rundt om objekter, kan du anvende Smart Summon (ekstraudstyr) og din mobiltelefon. Smart Summon gør det muligt for bilen at finde dig (eller du kan sende den til et valgt sted). Se Smart Summon.

For at flytte Model S skal din telefon være parret via Bluetooth (se Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed).

Summon kræver, at Model S kan registrere en gyldig nøgle i nærheden.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at alle kameraer og sensorer (ekstraudstyr) er rene. Beskidte kameraer og sensorer såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Summon må kun anvendes på parkeringspladser og i indkørsler på privat ejendom, hvor omgivelserne er kendte og forudsigelige.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Summon er en BETA-funktion. Du skal konstant overvåge bilen og dens omgivelser og hele tiden være klar til at gribe ind. Det er førerens ansvar at anvende Summon på sikker og ansvarlig vis som tilsigtet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Summons ydeevne afhænger af sensorernes (ekstraudstyr) og kameraernes evne til at bestemme køretøjets afstand til objekter, mennesker, dyr og andre køretøjer.

Før brug af Summon

Inden Summon kan tages i brug, skal du trykke på touchskærmen for at aktivere den og indstille, hvordan den skal fungere. Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Tilpas Summon, og tilpas følgende indstillinger i henhold til dine præferencer:

 • Afstand til kofanger: Angiv den afstand, du vil have Summon til at standse bilen fra et registreret objekt (hvis du for eksempel vil have Summon til at standse bilen et par centimeter fra din garagevæg). Bemærk, at denne afstand kun gælder objekter, som Summon registrerer direkte foran Model S ved fremadkørsel eller direkte bagved Model S ved bakning.
 • Afstand for summon: Indstil en maksimal afstand, som Model S kan køre ved kørsel ind på eller ud fra en parkeringsplads.
 • Spillerum i side: Vælg en indstilling for at angive, hvor stor sideafstand du vil tillade. Tæt lader Model S køre ind på eller ud fra meget smalle parkeringspladser.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Parkering på en smal parkeringsplads gør det sværere for kameraerne og sensorerne (ekstraudstyr) nøjagtigt at vurdere, hvor der er forhindringer, hvilket øger risikoen for skader på Model S og/eller omgivelserne.
 • Brug Auto HomeLink (ekstraudstyr): Angiv til TIL, hvis du ønsker at aktivere HomeLink med henblik på at åbne/lukke en programmeret HomeLink-enhed (som f.eks. en låge eller en garagedør) under parkeringen ved hjælp af Summon. Hvis denne funktion er aktiveret, åbnes og lukkes enheden automatisk, når Model S kører ind eller ud i forbindelse med en manøvre med Summon. Ved en manøvre med Smart Summon (ekstraudstyr) åbnes enheden automatisk, når Smart Summon ved manøvrens start registrerer, at Model S er parkeret i en garage.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Sørg altid for, at Model S er helt inde i eller ude af garagen, før HomeLink sænker garagedøren. Summon og Smart Summon (ekstraudstyr) kan ikke registrere, om en overliggende dør sænkes.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når den er aktiveret, åbner og lukker HomeLink-enheden automatisk, når Smart Summon bruges, og åbner automatisk, når Smart Summon bruges (ekstraudstyr). For at automatisere HomeLink i andre situationer (f.eks. under normal kørsel) skal du justere HomeLink-enhedens hovedindstillinger. Det gør du ved at trykke på HomeLink-ikonet øverst på touchskærmen (se Smart Garage).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ovenstående indstillinger, med undtagelse af HomeLink, gælder kun for Summon – ikke Smart Summon (ekstraudstyr) (se Inden du anvender Smart Summon). Det er ikke muligt at tilpasse kofangerafstand, afstand eller sideafstand for Smart Summon. Og når du anvender Smart Summon, skal du altid holde knappen trykket ned i mobilappen for at holde Model S i bevægelse. Desuden kan Smart Summon kun betjenes ved hjælp af mobilappen – ikke den ekstra bilnøgle.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alle indstillinger forbliver aktive, indtil du ændrer dem manuelt.

Brug af Summon til at parkere og hente din bil

Følg disse trin for at anvende Summon til at parkere din Model S:

 • Bring Model S i lige linje inden for 12 meter fra parkeringspladsen, så Model S kan følge en lige linje ind på eller ud fra parkeringspladsen i køregear eller bakgear.
 • Sørg for, at nøglen til Model S er inden for kort rækkevidde.
 • Par din telefon med Model S via Bluetooth (se Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed). Efter du har parret din telefon første gang, vil den automatisk oprette forbindelse til Model S hver gang. Din telefon skal være indenfor en rækkevidde på ca. seks meter fra køretøjet for, at Summon kan fungere.
 • Stå uden for bilen, og indled parkeringsmanøvren ved at trykke på Summon i mobilappen, og hold derefter knappen Frem eller Bak nede.

Summon sætter Model S i køregear eller bakgear (alt efter hvilken retning du har angivet) og kører den ind på eller ud fra parkeringspladsen. Når parkeringen er afsluttet, eller hvis der registreres et objekt, sætter Summon Model S i parkeringsgear. Summon sætter Model S i parkeringsgear, når:

 • Model S registrerer en forhindring i køresporet (inden for den Afstand til kofanger, du har indstillet).
 • Summon har kørt Model S den maksimale afstand på 12 meter.
 • Du slipper knappen Frem eller Bak.
 • Du trykker på en vilkårlig knap for at stoppe Summon manuelt.

Hvis du anvendte Summon til at parkere Model S, kan du derefter anvende Summon til at bringe Model S tilbage til dens oprindelige position (forudsat at Model S stadig er i parkeringsgear), eller til den maksimale Afstand for summon, som du har indstillet (alt efter, hvad der kommer først). Du skal blot angive modsat retning i mobilappen, så flytter Summon Model S ad det oprindelige kørespor, forudsat er der ikke er opstået nogen forhindringer. Hvis der registreres en forhindring, forsøger Model S at undgå forhindringen, samtidig med at køretøjet holdes meget tæt på det oprindelige kørespor (Summon styrer ikke rundt om forhindringer).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du vil have Summon til at køre Model S flere gange i den samme retning (ikke over maks. 12 meter), skal du annullere Summon og derefter påbegynde parkeringsprocessen igen ved at vælge den samme retning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om Summon kan flytte Model S lidt til siden for at undgå en forhindring, forsøger den ikke at styre rundt om en forhindring for at bringe Model S tilbage til det oprindelige kørespor. Det er kun Smart Summon (ekstraudstyr), der kan styre Model S rundt om forhindringer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Summon kræver, at Model S kan registrere en gyldig nøgle i nærheden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Model S kan ikke registrere forhindringer, der befinder sig under kofangeren, er meget smalle eller hænger ned fra et loft (f.eks. cykler). Derudover kan mange uforudsete forhold påvirke Summons evne til at køre ind på eller ud fra en parkeringsplads, og som konsekvens kan Summon eventuelt ikke flytte Model S korrekt. Derfor skal du konstant overvåge køretøjets bevægelse og dets omgivelser og hele tiden være klar til at standse Model S.

Standsning eller annullering af Summon

Du kan standse Model S til enhver tid, mens Summon er aktiv, ved hjælp af mobilappen eller ved at trykke på en vilkårlig knap på den ekstra bilnøgle. Summon kan også annulleres, når:

 • Der trykkes på et dørhåndtag, eller en dør åbnes.
 • Du interagerer med rat, bremsepedalen, speederen eller skifter.
 • Model S registrerer en forhindring.
 • Summon har kørt Model S den maksimale afstand på ca. 12 meter.
 • Din telefon går i dvaletilstand eller mister forbindelsen til Model S.

Begrænsninger

Det er usandsynligt, at Summon fungerer efter hensigten i følgende situationer:

 • Kørebanen hælder. Summon er kun beregnet til anvendelse på flade veje (op til 10 % stigning).
 • Der registreres en hævet betonkant. Summon flytter ikke Model S over en kant, som er højere end ca. 2,5 cm.
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Summon deaktiveres, hvis Model S er i Valet-tilstand (se Valet-tilstand).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Summon ikke fungerer efter hensigten. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S. Vær særligt opmærksom på, hvornår Summon aktivt kører Model S, og vær klar til omgående at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlig beskadigelse af ejendom, personskade eller dødsfald.