Spejle

Indstilling af sidespejle

Tryk på den knap, der hører til det spejl, du vil indstille (venstre eller højre). Lyset i knappen tændes, og du kan nu trykke på skiven for at justere spejlet til den ønskede position. Gentag for det andet sidespejl. Tryk på Gem på touchskærmen for at gemme spejlindstillingen i din førerprofil, hvis du bliver bedt om det.

Zoomfelt fra knapperne i førerdørens håndtag med pile, der peger på den runde knap, der justerer spejl og sættet med tre knapper, der vælger spejlet

Automatisk vipning vipper automatisk spejle nedad ved bakning. Slå Automatisk vipning til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Automatisk vipning af spejle. Du kan indstille den automatiske vippeposition ved at indstille spejlene med Model S i bakgear. Når du skifter ud af bakgear, vippes spejlene automatisk tilbage til den normale (opadvendte) position. Når du har indstillet dem til bakning, vippes de automatisk til den valgte nedadvendte position, når du skifter til bakgear (R).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af produktionsdatoen og det udstyr, du valgte, da du købte køretøjet, er visse Model S-køretøjer ikke udstyret med automatisk vipning af spejle.

Førersidespejlet dæmpes automatisk om natten i forhold til genskinnet fra forlygterne på en bagvedkørende bil (dog ikke i baktilstand). Hertil kommer, at begge sidespejle er opvarmede og aktiveres/deaktiveres sammen med el-bagrudevarmeren.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt at produktionsdatoen og det valgte ekstraudstyr på købstidspunktet er visse Model S-køretøjer ikke udstyret med et sidespejl, der automatisk dæmpes om natten, og har muligvis heller ikke opvarmede sidespejle. Endvidere gemmes spejlindstillinger eventuelt ikke i din førerprofil.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Se Bedste praksis i koldt vejr for oplysninger om, hvordan du kan sikre dig, at spejlene fungerer korrekt i koldt vejr.

Sammenfoldelige spejle

For manuelt at folde og udfolde sidespejle (f.eks. ved parkering i en smal garage, trange pladser osv.), skal du trykke på midterknappen. Du kan også manuel folde spejlene ud og ind ved at trykke på Betjeningsknapper > Fold ud/Fold ind.

Zoomfelt fra knapperne i førerdørens håndtag med en pil, der peger på den midterste, øverste knap, der bruges til at folde sidespejlene ind

Når du manuelt folder spejlene ud og ind, forbliver de sammenfoldede, indtil din kørehastighed når 50 km/h (eller indtil du manuelt folder dem ud).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan ikke folde et spejl ind, når du kører mere end 50 km/t,.

Du kan indstille spejlene til automatisk at folde ind, når du forlader og låser bilen, ved at Model S trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Automatisk sammenfoldning af spejle. Spejlene foldes automatisk ud, når du låser Model S op.

Du kan også indstille spejlene til at folde automatisk ind, når du ankommer til et bestemt sted. Så behøver du ikke skulle folde dem ind manuelt, hver gang du ankommer til stedet. For at indstille dette skal Model S køre med lav hastighed (mindre end 3 mph/5 km/t) eller standses på den position, som du vil have bilen til at huske. Tryk derefter på Betjeningsknapper > Fold altid spejle ind på dette sted. Næste gang, du nærmer dig den gemte position, foldes dine spejle ind og ud inden for 25 feet (7,5 meter) fra positionen. For at forhindre spejlene i at blive foldet ind på en gemt position, skal du køre til den gemte position og trykke på X ved siden af Automatisk sammenfoldning indstillet på denne position.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du forlader den gemte placering, kan spejlene foldes ud, når din kørehastighed er højere end 5 km/h, eller når du trykker på Betjeningsknapper > Fold spejle ud.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Spejlene kan automatisk foldes ind, hvis du vender tilbage til en gemt position og kører med en hastighed, der er lavere end 50 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan til enhver tid tilsidesætte den automatiske indfoldning/udfoldning af spejlene (hvis f.eks. Model S ikke har strøm) ved at skubbe spejlenheden væk fra dig for at folde den ud eller trække den mod dig for at folde den ind.

Du kan integrere automatisk indfoldning med HomeLink (se Smart Garage). For at aktivere dette skal du gå til HomeLink > Fold spejle ind automatisk i nærheden.

Bakspejl

Juster bakspejlet manuelt. Når bilen er i kørselstilstand eller i frigear, dæmpes bakspejlet automatisk under dårlige lysforhold baseret på tidspunkt (for eksempel ved kørsel om natten).