Intelligent Farttilpasning

Sådan fungerer Intelligent Farttilpasning

Model S viser en hastighedsgrænse på instrumentpanelet, og du kan vælge, om og hvordan du ønsker at blive advaret, når du overskrider hastighedsgrænsen. Derudover vil et blåt omrids muligvis blive vist rundt om hastighedsgrænseikonet for at gøre dig opmærksom på, at du kører hurtigere end hastighedsgrænsen.

I stedet for den registrerede hastighedsgrænse kan du basere advarsler på en tilfældig hastighedsgrænse, som du indtaster manuelt.

Instrumentpanel med pil, der peger på hastighedsgrænsen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På veje hvor kortdataene afgør, at en betinget hastighedsbegrænsning bliver håndhævet (f.eks. en hastighedsbegrænsning baseret på tidspunkt eller vejrforhold), vil der blive vist en sekundær hastighedsbegrænsning under den primære hastighedsbegrænsning. Det er førerens ansvar at afgøre, om den betingede hastighedsbegrænsning aktuelt bliver håndhævet og justere hastigheden i overensstemmelse dermed. Du skal muligvis opdatere de indbyggede kort for at få vist betingede hastighedsbegrænsninger (Kortopdateringer).

I situationer, hvor Model S ikke kan fastsætte en hastighedsgrænse, eller hvis Intelligent Farttilpasning er usikker på, om en given hastighedsgrænse er nøjagtig, viser instrumentpanelet muligvis ikke et hastighedsbegrænsningsskilt, og der aktiveres ingen advarsel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Advarslerne om hastighedsgrænser forsvinder efter 10 sekunder, eller så snart Model S kører langsommere end den pågældende grænse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke stole blindt på Intelligent farttilpasning, når du bestemmer hastighedsgrænsen eller kørehastigheden. Kør altid med en forsvarlig hastighed alt efter trafik- og vejforholdene.

Styring af Intelligent Farttilpasning

Du kan justere indstillingen for advarsel om hastighedsgrænse ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Advarsel om fartgrænse og derefter vælge en af følgende muligheder:

 • Fra - Advarsler om hastighedsgrænser vises ikke, og alarmklokkerne aktiveres ikke.
 • Skærm - Hastighedstavler vises på instrumentpanelet, og tavlen bliver større, når du overskrider den fastsatte hastighedsgrænse.
 • Lyd – Ud over de viste oplysninger lyder der en klokke, når du overskrider hastighedsgrænsen.

Du kan også angive, hvordan hastighedsgrænsen registreres:

 • Relativ - Du kan indstille en afvigelse i forhold til hastighedsgrænsen (+ eller -), hvis du kun vil advares, når du overskrider afvigelsen i hastighedsgrænsen med en bestemt værdi. Du kan f.eks. øge afvigelsen til +10 km/t, hvis du kun vil advares, når du overskrider med 10 km/t.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Afvigelsen i hastighedsgrænsen påvirker også det tal, der vises i det grå speedometerikon på instrumentpanelet.
 • Absolut - Angiv manuelt en hastighedsgrænse mellem 30 og 240 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Intelligent Farttilpasning er ikke altid nøjagtig. En vejs placering kan i visse situationer blive fejlberegnet, og Intelligent Farttilpasning kan vise hastighedsgrænsen for en nærliggende vej, hvor der muligvis gælder en anden hastighedsgrænse. Intelligent Farttilpasning kan f.eks. antage, at Model S kører på en motorvej med kontrolleret adgang, når den faktisk kører på en nærliggende mindre vej, og omvendt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den valgte indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den manuelt.

Live gennemsnitshastighed

Når du kører gennem en strækningskontrol, viser Model S din gennemsnitshastighed på instrumentpanel under den registrerede hastighedsbegrænsning.

instrumentpanel viser også den resterende distance inden for strækningskontrollen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kræver Premium Connectivity. For at aktivere denne funktion skal du aktivere online ruteplanlægning ved at trykke på Betjeningsknapper > Navigation > Online ruteplanlægning (se Kort og navigation).

Begrænsninger og unøjagtigheder

Intelligent Farttilpasning er muligvis ikke fuldt funktionsdygtig, eller den angiver muligvis unøjagtige oplysninger i følgende situationer:

 • Hvis sigtbarheden er dårlig, og hastighedstavlerne ikke er tydelige (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
 • Model S kører meget tæt på et forankørende køretøj, der blokerer kameraets/kameraernes udsyn.
 • Forruden spærrer for kameraet/kameraerne (pga. dug, snavs, klistermærker osv.).
 • Hvis hastighedstavlerne er skjult bag andre genstande.
 • Hvis hastighedsgrænserne i kortdatabasen er forkerte eller forældede.
 • Model S køres i et område, hvor GPS- eller kortdata ikke er tilgængelige, eller hastighedstavler ikke kan registreres.
 • Færdselstavler, der ikke overholder de genkendelige standardformater, som f.eks. digitale eller midlertidige hastighedstavler.
 • Hvis en vej eller en hastighedsgrænse for nylig er blevet ændret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Intelligent Farttilpasning ikke fungerer efter hensigten. Der kan være mange andre årsager til, at Intelligent Farttilpasning ikke advarer dig.