Start og stop af motoren

Start

Når du åbner en dør for at stige ind i Model S, tænder instrumentpanelet og touchskærmen, og du kan bruge alle betjeningsknapper. Sådan kører du Model S:
  1. Træd på bremsepedalenModel S starter og er klar til at køre.
  2. Vælg en køretilstand – flyt kørekontaktarmen ned for kørselstilstand eller op for baktilstand (se Skift).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis funktionen PIN-kode for at køre er aktiveret (se PIN-kode for at køre), skal du også indtaste en gyldig pinkode på touchskærmen, før du kan køre Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis passiv indgang er indstillet til Off, og du ikke træder på bremsepedalen for at du kan køre Model S inden for ca. 5 minutter, vil en meddelelse vises på instrumentpanelet, og du skal bruge nøglen til at låse og derefter låse Model S op igen, inden du kan køre bilen.

Alle de oplysninger, du har brug for under kørslen af Model S, vises på instrumentpanelet.

Bilnøgle ikke registreret inde i køretøjet

Hvis Model S ikke registrerer en bilnøgle, når du træder på bremsen, vises der en meddelelse på instrumentpanelet om, at der ikke er en bilnøgle i bilen.

Hvis du modtager en sådan meddelelse, skal du træde på bremsen og placere bilnøglen i midterkonsollens kopholder, hvor Model S bedst kan registrere den.

Bilnøgle på midterkonsollen med en pil der peger på en kopholder

Hvis Model S stadig ikke registrerer bilnøglen, kan du prøve at holde den ind mod midterkonsollen umiddelbart under lavspænding-strømudtaget (se Lavspænding Strømudtag). Du kan også prøve at bruge en anden bilnøgle. Hvis en anden bilnøgle ikke virker, skal du kontakte Tesla.

Forskellige faktorer kan påvirke Model Ss evne til at registrere bilnøglen, herunder lavt batteriniveau i bilnøglen, interferens fra andre enheder, som bruger radiosignaler, samt genstande mellem bilnøglen og modtageren.

Tag altid bilnøglen med dig. Efter en køretur skal du bruge bilnøglen til at genstarte Model S, når du har stoppet motoren. Du skal også bruge bilnøglen til at låse Model S enten manuelt eller automatisk, når du forlader Model S.

Stop af motoren

Når du er færdig med at køre, skal du skifte til parkeringsgear (Park) ved at trykke på knappen i enden af kørekontaktarmen. Når du forlader Model S med bilnøglen, stoppes motoren automatisk, og instrumentpanelet og touchskærmen slukkes.

Model S stopper også automatisk, når den har været i parkeringsgear i 30 minutter, også selv om du sidder i førersædet.

Selv om det normalt ikke er nødvendigt, kan du slukke for motoren på Model S, mens du sidder i førersædet, såfremt bilen ikke er i bevægelse. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen. Model S starter automatisk igen, hvis du træder på bremsepedalen eller berører touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model S skifter automatisk til parkeringsgear, når det fastslås, at du stiger ud af bilen. Det gælder for eksempel, når sikkerhedsselen på førersædet spændes op, og bilen næsten holder stille. Hvis du skifter til frigear, skifter Model S til parkeringsgear, når du åbner døren for at stige ud. For at beholde Model S i frigear, se Anvisninger til vejhjælp.

Sluk og tænd bilen

Du kan slukke og tænde Model S, hvis den udviser usædvanlig adfærd eller viser en ubestemmelig advarsel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis touchskærmen ikke svarer eller opfører sig unormalt, skal du genstarte den, før du slukker og tænder for bilen (se Genstart af touchskærmen eller instrumentpanelet).
  1. Skift til Park.
  2. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen på touchskærmen.
  3. Vent mindst et par minutter uden at interagere med bilen. Du må ikke åbne dørene, røre bremsepedalen, trykke på touchskærmen osv.
  4. Efter to minutter kan du trykke på bremsepedalen eller åbne døren for at aktivere bilen.