Touchskærm

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Vær altid opmærksom på vej- og trafikforhold under kørslen. For at sikre den størst mulige sikkerhed for bilens passagerer og andre trafikanter bør det undgås at bruge touchskærmen til at justere indstillinger, mens køretøjet er i bevægelse.

Brug touchskærmen til at styre mange funktioner, der i almindelige biler styres ved hjælp af fysiske knapper (f.eks. indstilling af opvarmning af kabinen og airconditionanlægget, lygter osv.). Du bruger også touchskærmen til at styre medier, navigere og benytte underholdningsfunktioner og tilpasse Model S til at passe til dine præferencer. Benyt stemmekommandoer for at få håndfri adgang til almindelige betjeningsknapper på touchskærmen (se Stemmekommandoer).

Touchskærmen kan genstartes, hvis den ikke reagerer eller opfører sig mærkelig (se Genstart af touchskærmen eller instrumentpanelet).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Benyt ikke en skærmbeskytter på touchskærmen. Gør du det, kan det resultere i utilsigtede input til touchskærmen (spøgelsesinput), forsinkede eller manglende reaktioner på tryk, elektrostatisk afladning, der kan beskadige touchskærmen osv. Skader, som skyldes anvendelse af en skærmbeskytter, dækkes ikke af garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Illustrationer vises kun for at forbedre konceptuel forståelse. Afhængigt af køretøjsoptioner, softwareversion, markedsregion og regionale samt sprogindstillinger er detaljerne, der vises på skærmen, forskellige.
 1. Statuslinje: Find bilens betjeningsknapper og status i den øverste bjælke (se Ikoner i øverste statuslinje).
 2. Navigation: Tilpas retningen på kortet, find eller navigér til en destination, og tilpas navigationsindstillinger (se Kort og navigation).
 3. Betjeningsknapper: Juster forskellige funktioner, og tilpas Model S til dine præferencer. Skærmbilledet Betjeningsknapper vises over kortet. Tryk på en funktion på skærmbilledet Betjeningsknapper for at få vist de forskellige indstillinger og præferencer, der er tilknyttet den valgte funktion.

  For at søge efter en specifik indstilling skal du trykke på Søg øverst på skærmbilledet med Betjeningsknapper. Foretag ændringer direkte fra søgeresultatet, eller tryk på linket for at gå til den pågældende valgmulighed under Betjeningsknapper.

  Ikonet Information
  Når der vises et informationsikon ved siden af en bestemt indstilling, kan du trykke på det for at få vist et pop op-vindue med nyttige oplysninger om den tilhørende indstilling.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Mange af dit køretøjs betjeningselementer, indstillinger og præferencer (f.eks. klima, medier og navigation) kan justeres håndfrit ved hjælp af stemmekommandoer (se Stemmekommandoer).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan sende feedback via touchskærmen til Tesla med et langt tryk på dette ikon.
 4. Betjening af klimaanlægget (fører): Brug pilene til venstre og højre til at reducere/forøge kabinetemperaturen. Tryk på Opdelt i pop op-beskeden for at få vist separate betjeningselementer til føreren og passageren. Tryk på temperaturikonet for at tilpasse klimaanlæggets indstillinger (se Betjening af klimaanlægget).
 5. Mine apper: For at få adgang til ofte anvendte apper og betjeningsknapper med ét tryk kan du vælge, hvad der vises her. Se Tilpasning af Mine apper.
 6. Appstarter: Tryk på appstarteren for at åbne appbakken. Tryk derefter på en app for at åbne den. Den app, du vælger, vises øverst på kortet. Træk appen ned for at lukke den.
 7. Nylige app(er): Viser de senest brugte apper. Antallet af nylige apper, der vises her, afhænger af, hvor mange apper, der er blevet tilføjet til Mine apper. Hvis du tilføjer det maksimale antal apper til Mine apper, vises kun den seneste app.
 8. Betjening af klimaanlægget (passager): Vises, når temperaturbetjeningselementerne er blevet opdelt for at muliggøre separate betjeningselementer til føreren og passageren.
 9. Lydstyrke: Styrer lydstyrken for medieafspiller og telefonopkald (se Regulering af lydstyrke). Lydstyrken for navigationsanvisninger reguleres separat (se Kort og navigation).

Tilpasning af Mine apper

For at få adgang til almindeligt brugte apper og betjeningsknapper med ét tryk kan du tilpasse, hvad der vises i området Mine apper på touchskærmens nederste linje:

 1. Gå i tilpasningstilstand ved at trykke på og holde en hvilken som helst app eller betjeningsknap nede i området Mine apper. Tryk på appstarteren, hvis dette område er tomt.
 2. Træk en hvilken som helst app eller betjeningsknap fra appbakken til området Mine apper på den nederste linje.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Sædevarmere valgt fra appbakken vises ved siden af temperaturen i stedet for i området Mine apper.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du har føjet det maksimale antal apper eller betjeningsknapper til Mine apper, vil tilføjelse af endnu en app medføre fjernelse af appen længst til højre.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Fjern en app eller betjeningsknap fra området Mine apper ved at trykke på og holde en app nede og derefter trykke på det tilknyttede "X".

Ikoner i øverste statuslinje

en ulåst dør
Tryk for at låse/låse op for alle døre og bagagerum.
16:20
Dit køretøj opdaterer automatisk klokkeslættet. Hvis klokkeslættet er forkert, skal du bekræfte, at bilen har internet og GPS-forbindelse med den nyeste software.
et gult ur
Vises, når en softwareopdatering er blevet downloadet, og den er parat til at blive installeret. (Se Softwareopdateringer).
en halvcirkel med en mindre cirkel over
Tilføj, konfigurer eller skift kørerprofiler lynhurtigt (gælder også Valet-tilstand og Nem indstigning). Se Førerprofiler.
et hus med en pil inde i
Betjening eller programmering af HomeLink-enheder (ekstraudstyr) (se Smart Garage).
en rød cirkel med et udråbstegn inde i
Vises, når der er en aktuel meddelelse. Tryk for at få vist oplysninger om meddelelsen. For at få vist en liste over de seneste meddelelser med den nyeste først kan du også trykke på Service > Meddelelser.
en cirkel med stråler, der stråler opad
Forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
linjer, der tiltager i højden fra venstre mod højre
Forbindelse til et mobilnetværk. Tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi (se Wi-Fi).
linjer, der tiltager i højden fra venstre mod højre med en streg igennem dem
Vises, når mobilforbindelsen til Model S er utilgængelig. Tryk på dette ikon for hurtig adgang til Wi-Fi-indstillinger.
Bluetooth-symbol
Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed (se Bluetooth).
en gul person og airbag med teksten "PASSAGERAIRBAG DEAKTIVERET"
Status på den forreste airbag i passagersiden (se Airbags).

Genstart af touchskærmen eller instrumentpanelet

Du kan genstarte din touchskærm, hvis den ikke svarer eller udviser udsædvanlig adfærd.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at sikre den størst mulige sikkerhed for passagerer og andre trafikanter må touchskærmen kun genstartes, når køretøjet er i parkeringsgear.
 1. Skift til Park.
 2. Hold begge rulleknapper nede på rat, indtil touchskærmen bliver sort. Det har ingen virkning at træde på bremsepedalen samtidig med at rulleknapperne holdes nede og er ikke nødvendigt.
  Rat med zoomfelt med opadvendte pile der peger på venstre og højre rulleknap.
 3. Efter et par sekunder vises Tesla-logoet. Vent cirka 30 sekunder på at touchskærmen genstarter. Hvis touchskærmen stadig ikke reagerer eller udviser unormal adfærd inden for et par minutter, skal du prøve at slukke og tænde bilen (hvis muligt). Se Sluk og tænd bilen.

For at nulstille instrumentpanelet skal du sætte bilen i Park og trykke på de øverste to knapper på rattet (Stemmekommandoer og Næste) i 15-30 sekunder, eller indtil skærmen bliver sort. Et par sekunder senere vises Tesla-logoet. Vent cirka 30 sekunder på at instrumentpanelet genstarter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det vil alene genstarte touchskærmen at trykke på rulleknapperne. Det genstarter ingen andre køretøjskomponenter og tænder og slukker ikke for Model S.

Brugertilpasning af display- og lydindstillinger

Tryk på Betjeningsknapper > Display for at justere displayindstillingerne til dine præferencer:

 • Udseende: Tilpas displayet til at være Mørkt eller Lyst. Når lysstyrken er angivet til Auto, skifter bilens touchskærm automatisk afhængigt af det omgivende lys.
 • Lysstyrke: Træk i skyderen for manuelt at styre lysstyrkeniveauet. Hvis Visning er indstillet til Auto, justeres touchskærmen yderligere afhængigt af både de omgivende lysforhold samt dine indstillinger for lysstyrke. Model S husker dine valgte indstillinger for lysstyrke og justerer touchskærmen i overensstemmelse med dem.
 • Energibesparelse: Når denne funktion er aktiveret, reducerer Model S den mængde energi, der bruges, når bilen ikke er i brug (på nyere biler sker dette automatisk). Se Opnå maksimal rækkevidde.
 • Skærmrensning: Når touchskærmen aktiveres, deaktiveres den momentant og bliver mørk for at muliggøre rengøring. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte tilstanden for rengøring af skærm.
 • Sprog for touchskærm: Vælg det sprog, som touchskærmen skal vise.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Model S skal stå i parkeringsgear (P), for at sproget kan ændres. Når du ændrer sprog, vil du opleve en kort forsinkelse, mens Model S genstarter bilens touchskærm.
 • Sprog for stemmegenkendelse: Vælg sprog for stemmekommandoer.
 • Sprog for stemmenavigation: Vælg det sprog, som navigationssystemet bruger til mundtlige instruktioner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For sprog der kræver download, skal du vælge sproget i rullemenuen for at påbegynde download (Wi-Fi-forbindelse påkrævet).
 • Tid: Vælg, om der skal vises 12-timers eller 24-timers tidsformat.
 • Regionalt format (hvis tilgængelig): Vælg en region for at definere de formater, der skal bruges til visning af dato (mm dd åå/dd-mm-åå osv.) og decimaltegn (5.123, 5,123 osv.).
 • Rækkevidde: Vælg at få vist enheder for resterende energi og under opladning enten som en procentdel af batteriets opladningsniveau, eller som et estimat af hvor langt du kan køre.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Brug kun de anslåede energibehov som en generel retningslinje, når du skal vurdere, hvornår det er nødvendigt at oplade bilen. Mange faktorer har indflydelse på energiforbruget. Se Faktorer, der påvirker energiforbruget.
 • Afstand: Vælg at vise mål i metriske (kilometer, centimeter osv.) eller britiske (mile, tommer osv.) enheder.
 • Temperatur: Vælg for at vise temperatur med fahrenheit eller celsius.
 • Dæktryk: Vælg for at vise dæktryk med BAR eller PSI.

Ud over at tilpasse indstillingerne for displayet, kan du aktivere Joe-tilstand for at reducere lydstyrken for alle lyde, der ikke er relateret til kritiske sikkerhedsproblemer. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Joe-tilstand for at aktivere funktionen.

Navngivning af dit køretøj

Du kan navngive dit køretøj for at give det et personligt præg. Tryk på Betjeningsknapper > Software > Navngiv dit køretøj, der er placeret på højre side af touchskærmen under billedet af Model S. Hvis dit køretøj allerede har et navn, skal du trykke på det eksisterende navn for at ændre det. Indtast det nye navn i pop op-vinduet, og tryk på Gem. Navnet på din Model S vises også i Tesla mobilappen.

Sletning af personlige data med fabriksnulstilling

Når du overfører ejerskabet af Model S, skal du af sikkerhedsmæssige årsager udføre en fabriksnulstilling, inden du fjerner dit køretøj fra din konto ved at trykke på Betjeningsknapper > Service > Fabriksnulstilling. Inden sletningen af data kontrollerer Model S dine brugeroplysninger ved at bede dig indtaste brugernavnet og den adgangskode, der er knyttet til din Tesla-konto.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er kun muligt at udføre fabriksnulstilling, når køretøjet er tilknyttet din konto. Når køretøjet er fjernet fra din konto, har du ikke længere adgang til at udføre nulstilling af brugertilpassede indstillinger til fabriksindstillingerne, og du kan heller ikke slette alle personlige data.