Medier

Oversigt

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De tilgængelige medieapper afhænger af markedsregion, køretøjskonfiguration, tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversion. Nogle af de beskrevne apper findes eventuelt ikke i din markedsregion eller kan være erstattet af andre.

Medieafspilleren vises på touchskærmen og anvendes til at afspille forskellige medietyper. Du kan trække medieafspilleren op for at udvide den (så du kan browse) og ned for at minimere den, så kun miniafspilleren vises. Den praktiske miniafspiller optager mindst mulig plads på touchskærmen og viser, hvad der aktuelt afspilles, og tilbyder kun de grundlæggende funktioner, der er forbundet med det, der afspilles.

Streamingtjenester er kun tilgængelige, når en dataforbindelse er tilgængelig (f.eks. Wi-Fi eller Premium Connectivity). For nogle medietjenester kan du bruge en Tesla-standardkonto. For andre skal du eventuelt indtaste kontooplysninger første gang, du bruger dem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I stedet for at starte en anden medieapp kan du skifte kilde på skærmen Medieafspiller ved at vælge en kilde på rullelisten.
Radio: Vælg fra en liste med tilgængelige radiostationer, eller tryk på det numeriske tastatur for at indstille radioen direkte på en specifik frekvens. Tryk på de næste eller forrige pile for at skifte fra den ene frekvens til den næste (eller tidligere).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Radiostationer er sorteret alfabetisk. Du kan bestemme valget af radiostationer selv ved at vælge dine foretrukne (se Seneste og Foretrukne).
Bluetooth: Afspil lyd fra en Bluetooth-forbundet telefon eller en USB-enhed (se Afspilning af medier fra enheder).
Streaming: Afspil lydstreamingtjenesten i din markedsregion, hvis den er installeret.
Spotify: Afspil lyd, der findes på Spotify.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dette kræver en Spotify Premium-konto.
Apple Music: Afspil lyd, der findes på Apple Music.
Mikrofonikon
Caraoke (ekstraudstyr): Syng med til forskellige sange (se Caraoke).
TuneIn: Afspil lyd, der findes på TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan få vist eller skjule alle medie-apps/kilder. Se Medieindstillinger.

Når du lytter til internetradio eller en musikstreamingtjeneste, varierer mulighederne på skærmen Medieafspiller afhængigt af, hvad du lytter til. Tryk på pilene for næste (eller forrige) for at afspille næste (og i nogle tilfælde forrige) tilgængelige station, episode eller spor. Du kan også afspille næste/forrige ved hjælp af den venstre rulleknap på rat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan benytte stemmekommandoer til at justere medieindstillinger og -præferencer, herunder f.eks. lydstyrke, afspilning af specifikke sange eller til at skifte mediekilde (se Stemmekommandoer).

Regulering af lydstyrke

Lydstyrken kan reguleres ved at:
  • Rulle rulleknappen på venstre side af rat op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken. Derved justeres lydstyrken for medier, stemmekommandoer og telefonopkald.
  • Lydstyrken kan justeres med udgangspunkt i din kørehastighed og dine klimaindstillinger.
  • Tryk på pilene <>, der er tilknyttet højttalerikonet i det nederste hjørne på touchskærmen.
  • Tryk på den venstre rulleknap for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lydløs fra igen.
  • Hvis du trykker på den venstre rulleknap under et telefonopkald, slås både lyden og mikrofonen fra.

Medieindstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af markedsregionen. En indstilling gælder eventuelt ikke for alle lydkilder.
Ikonet Medieindstillinger
Tryk på indstillingsikonet i medieafspillerens søgelinje for at få adgang til lydindstillinger.

Du kan justere disse indstillinger:

  • Tone: Træk i skydeknapperne for at justere subwooferen og et af de fem frekvensbånd (bas, bas/mellemtone, mellemtone, mellemtone/diskant og diskant). Hvis dit køretøj er udstyret med premiumlyd, kan du justere lydstyrken for medrivende lyd for at gøre din musikoplevelse mere engagerende ved at justere skydeknappen for medrivende lyd i overensstemmelse med dine præferencer.
  • Balance: Træk midtercirklen til den lokalitet i Model S, hvor lyden skal fokuseres.
  • Indstillinger: Angiv præferencer for valgfrie funktioner. Du kan for eksempel slå DJ-kommentarer, Stødende indhold og Tillad mobil betjening til eller fra.
  • Kilder: Viser alle tilgængelige mediekilder og giver dig mulighed for at vælge, om du vil have vist eller skjult hver enkelt kilde. Du foretrækker muligvis at skjule mediekilder, du aldrig benytter. Når en mediekilde er skjult vil den ikke blive vist på rullelisten i medieafspilleren, og den vil heller ikke blive vist i appbakken, når du trykker på appstarteren. Du kan til en hver tid få vist en skjult mediekilde igen ved at returnere til dette indstillingsskærmbillede.

Søgning i lydindhold

Søgeikon
Tryk på forstørrelsesglasikonet i Media Player for at søge efter en bestemt sang, et album, en kunstner, en podcast eller en station. Du kan også anvende stemmekommandoer til at søge håndfrit (se Stemmekommandoer).

Caraoke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af køretøjskonfiguration og markedsregion er det ikke sikkert, at Caraoke er tilgængelig for din bil. Caraoke kræver Premium Connectivity.

Naviger til Medieafspiller, og vælg rullemenuen for at ændre mediekilden til Caraoke. Du kan også tilføje Caraoke som en app i appstarteren. Du kan gennemse en række sange og vælge den sang, du vil synge. Tryk på mikrofonikonet for at aktivere eller deaktivere sangens primære vokaler. Ved deaktivering af mikrofonen er kun sangens instrumenter og baggrundsvokal tilbage. Tryk på ikonet for sangtekster (ved siden af mikrofonikonet) for at aktivere eller deaktivere sangteksterne.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Læs aldrig Caraoke-tekster under kørsel. Vær altid opmærksom på vej- og trafikforhold under kørslen. Under kørsel er Caraoke-tekster kun beregnet til passagerer.

Seneste og Foretrukne

For det meste mediekildeindhold vises seneste og foretrukne øverst af hensyn til nem adgang.

Ikonet Foretrukne, fravalgt
Du kan tilføje en aktuel station, podcast eller lydfil på listen over Foretrukne ved at trykke på ikonet Foretrukne på medieafspilleren.
Ikonet Foretrukne, valgt
Hvis du vil fjerne et element som en favorit, skal du trykke på det fremhævede ikon Foretrukne. Du kan også fjerne flere favoritter ved at udvide medieafspilleren for at få vist alle favoritter for den relevante type af kildeindhold. Tryk derefter og hold nede på en favorit. Et X vises på alle favoritter, og du kan herefter trykke på X for at fjerne dem fra din favoritliste.
Ikonet Seneste
De senest valgte afspilninger opdateres løbende, så du ikke behøver at fjerne dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De valgte afspilninger på FM-radiostationer (ekstraudstyr) vises ikke på listen Seneste.

Afspilning af medier fra enheder

USB-flashdrev

Sæt et flashdrev i en USB-port foran (se USB-porte). Tryk på Medieafspiller > USB, og tryk derefter på den ønskede mappes navn. Ved afspilning af mediefiler fra en USB-enhed genkender Model S kun flashdrev. For at afspille medier fra andre typer enheder (f.eks. en iPod) skal du forbinde enheden via Bluetooth (se Bluetooth-tilsluttede enheder).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Medieafspilleren understøtter USB-flashdrev med exFAT-formatering (NTFS understøttes ikke i øjeblikket).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Brug et USB-stik foran på midterkonsollen. USB-stikkene bagest i konsollen er kun beregnet til opladning.

Bluetooth-tilsluttede enheder

Par din enhed med Bluetooth-funktionalitet med Model S (se Bluetooth) for at afspille lagrede lydfiler. Vælg kilden Telefon på medieafspilleren, tryk på navnet på din Bluetooth-tilsluttede enhed, og tryk derefter på OPRET FORBINDELSE.