Medier

Oversigt

Medieafspilleren vises på touchskærmen og anvendes til at afspille forskellige medietyper. Du kan trække medieafspilleren op for at udvide den (så du kan browse) og ned for at minimere den, så kun miniafspilleren vises. Den praktiske miniafspiller optager mindst mulig plads på touchskærmen og viser, hvad der aktuelt afspilles, og tilbyder kun de grundlæggende funktioner, der er forbundet med det, der afspilles.

Medieafspilleren viser det indhold og de funktioner, der er tilknyttet den app (eller kilde), du vælger fra appstarteren, eller fra den rulleliste der vises på medieafspilleren, når du maksimerer visningen af den:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Medieapper varierer afhængigt af markedsregionen og køretøjskonfigurationen. Nogle af de beskrevne apper findes eventuelt ikke i din markedsregion eller kan være erstattet af andre.
Radio: Vælg fra en liste med tilgængelige radiostationer, eller tryk på det numeriske tastatur for at indstille radioen direkte på en specifik frekvens. Tryk på de næste eller forrige pile for at skifte fra den ene frekvens til den næste (eller tidligere).
Bluetooth: Afspil lyd fra en Bluetooth-forbundet telefon eller en USB-enhed (se Afspilning af medier fra enheder).
Streaming: Afspil lydstreamingtjenesten i din markedsregion, hvis den er installeret.
Spotify: Afspil lyd, der findes på Spotify.
Apple Music: Afspil lyd, der findes på Apple Music.
Mikrofonikon
Caraoke (ekstraudstyr): Syng med til forskellige sange (se Caraoke).
TuneIn: Afspil lyd, der findes på TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan få vist eller skjule alle medie-apps/kilder. Se Medieindstillinger.

Når du lytter til internetradio eller en musikstreamingtjeneste, varierer mulighederne på skærmen Medieafspiller afhængigt af, hvad du lytter til. Tryk på pilene for næste (eller forrige) for at afspille næste (og i nogle tilfælde forrige) tilgængelige station, episode eller spor. Du kan også afspille næste/forrige ved hjælp af den venstre rulleknap på rat.

Streamingtjenester er kun tilgængelige, når en dataforbindelse er tilgængelig (f.eks. Wi-Fi eller Premium Connectivity). For nogle medietjenester kan du bruge en Tesla-standardkonto. For andre skal du eventuelt indtaste kontooplysninger første gang, du bruger dem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I stedet for at starte en anden medieapp kan du skifte kilde på skærmen Medieafspiller ved at vælge en kilde på rullelisten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan benytte stemmekommandoer til at justere medieindstillinger og -præferencer, herunder f.eks. lydstyrke, afspilning af specifikke sange eller til at skifte mediekilde (se Stemmekommandoer).

Regulering af lydstyrke

Rul op eller ned på rulleknappen på venstre side af rat for at øge eller reducere lydstyrken. Rulleknappen regulerer lydstyrken for medier, stemmekommandoer og telefonopkald.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Din Model S justerer automatisk lydstyrken baseret på kørehastighed og klimaindstillinger.

Du kan også justere lydstyrken ved at trykke på pilene, der er knyttet til højttalerikonet i nederste hjørne af touchskærmen.

Tryk på den venstre rulleknap for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lydløs fra igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du trykker på den venstre rulleknap under et telefonopkald, slås både lyden og mikrofonen fra.

Medieindstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af markedsregionen. En indstilling gælder eventuelt ikke for alle lydkilder.
Ikon Medieindstillinger
Når der vises et lydkildeskærmbillede, skal du trykke på indstillingsikonet, der er placeret på søgelinjen for at få adgang til lydindstillinger.

Du kan justere disse indstillinger:

  • Tone: Træk i skydeknapperne for at justere subwooferen og et af de fem frekvensbånd (bas, bas/mellemtone, mellemtone, mellemtone/diskant og diskant). Hvis dit køretøj er udstyret med premiumlyd, kan du justere lydstyrken for medrivende lyd for at gøre din musikoplevelse mere engagerende ved at justere skydeknappen for medrivende lyd i overensstemmelse med dine præferencer.
  • Balance: Træk midtercirklen til den lokalitet i Model S, hvor lyden skal fokuseres.
  • Indstillinger: Angiv præferencer for valgfrie funktioner. Du kan for eksempel slå DJ-kommentarer, Stødende indhold og Tillad mobil betjening til eller fra.
  • Kilder: Viser alle tilgængelige mediekilder og giver dig mulighed for at vælge, om du vil have vist eller skjult hver enkelt kilde. Du foretrækker muligvis at skjule mediekilder, du aldrig benytter. Når en mediekilde er skjult vil den ikke blive vist på rullelisten i medieafspilleren, og den vil heller ikke blive vist i appbakken, når du trykker på appstarteren. Du kan til en hver tid få vist en skjult mediekilde igen ved at returnere til dette indstillingsskærmbillede.

Søgning i lydindhold

Søgeikon
Tryk på forstørrelsesglasikonet i Media Player for at søge efter en bestemt sang, et album, en kunstner, en podcast eller en station. Du kan også anvende stemmekommandoer til at søge håndfrit (se Stemmekommandoer).

Caraoke

Ud over forskellige streamingtjenester kan din bil også være udstyret med Caraoke. For at få adgang til Caraoke skal du navigere til Media Player og vælge rullemenuen for at ændre mediekilden til Caraoke. Du kan også tilføje Caraoke som en app i appstarteren. Du kan gennemse en række sange og vælge den sang, du vil synge. Tryk på mikrofonikonet for at aktivere eller deaktivere sangens primære vokaler. Ved deaktivering af mikrofonen er kun sangens instrumenter og baggrundsvokal tilbage. Tryk på ikonet for sangtekster (ved siden af mikrofonikonet) for at aktivere eller deaktivere sangteksterne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af køretøjskonfiguration og markedsregion er det ikke sikkert, at Caraoke er tilgængelig for din bil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Læs aldrig Caraoke-tekster under kørsel. Vær altid opmærksom på vej- og trafikforhold under kørslen. Under kørsel er Caraoke-tekster kun beregnet til passagerer.

Seneste og Foretrukne

For det meste mediekildeindhold vises seneste og foretrukne øverst af hensyn til nem adgang.

Ikon Foretrukne, fravalgt
Du kan tilføje en aktuel station, podcast eller lydfil på listen over Foretrukne ved at trykke på ikonet Foretrukne på medieafspilleren.
Ikon Foretrukne, valgt
Hvis du vil fjerne et element som en favorit, skal du trykke på det fremhævede ikon Foretrukne. Du kan også fjerne flere favoritter ved at udvide medieafspilleren for at få vist alle favoritter for den relevante type af kildeindhold. Tryk derefter og hold nede på en favorit. Et X vises på alle favoritter, og du kan herefter trykke på X for at fjerne dem fra din favoritliste.
Ikonet Seneste
De senest valgte afspilninger opdateres løbende, så du ikke behøver at fjerne dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De valgte afspilninger på FM-radiostationer (ekstraudstyr) vises ikke på listen Seneste.

Afspilning af medier fra enheder

Du kan afspille lydfiler fra en Bluetooth-tilsluttet enhed (såsom en telefon) eller et USB-tilsluttet flashdrev. Hvis du tilslutter en Bluetooth- (se Bluetooth) eller USB-enhed, omfatter medieafspilleren enheden som en mediekilde.

USB-flashdrev

Sæt et flashdrev i et USB-stik foran (se USB-porte). Tryk på Medieafspiller > USB, og tryk derefter på navnet på den mappe, som indeholder den sang, du vil afspille. Når du har vist indholdet af en mappe på det tilsluttede USB-drev, kan du trykke på en sang på listen for at afspille den. Eller brug pilene Forrige og Næste i medieafspilleren for at rulle gennem sangene. Du kan også rulle til de næste/forrige sange ved hjælp af den venstre rulleknap på rat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ved afspilning af mediefiler fra en USB-enhed genkender Model S kun flashdrev. For at afspille medier fra andre typer enheder (f.eks. en iPod) skal du forbinde enheden via Bluetooth (se Bluetooth-tilsluttede enheder).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Medieafspilleren understøtter USB-flashdrev med exFAT-formatering (NTFS understøttes ikke i øjeblikket).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Brug et USB-stik foran på midterkonsollen. USB-stikkene bagest i konsollen er kun beregnet til opladning.

Bluetooth-tilsluttede enheder

Hvis du har en enhed med Bluetooth, f.eks. en telefon, som er tilsluttet og parret med Model S (se Bluetooth), kan du afspille lydfiler, der er gemt på enheden. Vælg kilden Telefon på medieafspilleren, tryk på navnet på din Bluetooth-tilsluttede enhed, og tryk derefter på OPRET FORBINDELSE.

Din Bluetooth-enhed begynder at afspille lydfilen, som aktuelt er aktiv på din enhed. Hvis der ikke afspilles nogen lydfil, skal du bruge din enhed til at vælge den lydfil, du vil lytte til. Når den valgte fil begynder at afspille, kan du derefter bruge medieafspillerens ikoner Næste og Forrige (eller bruge den venstre rulleknap på rat) til at afspille andre numre.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at kunne afspille medier fra en Bluetooth-tilsluttet enhed, skal du sørge for, at der er adgang til mediet på enheden (se Bluetooth).