Begrænsninger og advarsler

Dette emne inkluderer advarsler og begrænsninger vedrørende følgende autopilotfunktioner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med alle funktionerne herover, eller en funktion fungerer muligvis ikke som beskrevet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Læs følgende advarsler og begrænsninger omhyggeligt, før du bruger autopiloten. Manglende overholdelse af alle advarsler og anvisninger kan resultere i beskadigelse af ejendom, alvorlig personskade eller dødsfald.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for, at alle kameraer er rene og ikke blokerede før hver kørsel og før brug af autopilotfunktioner (se Rengøring af et kamera). Beskidte kameraer og sensorer (ekstraudstyr) såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen. Hvis et kamera er blokeret eller blændet, viser Model S en meddelelse på instrumentpanel, og autopilotfunktionerne er muligvis ikke tilgængelige. For yderligere oplysninger vedrørende specifikke alarmer, se Fejlfindingsadvarsler.

Adaptiv fartpilot

Ved brug af Adaptiv fartpilot er det førerens ansvar at være opmærksom, køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Hold altid øjnene på vejen, mens du kører, og vær beredt på at skride til handling om nødvendigt.

Det er dog førerens ansvar at køre med en sikker hastighed og opretholde en sikker følgeafstand baseret på vejforholdene og gældende hastighedsgrænser. Vær opmærksom på følgende begrænsninger mens Adaptiv fartpilot er aktiv.

 • Der kan være situationer, hvor kørehastigheden muligvis ikke ændres, når hastighedsgrænsen skifter.
 • Adaptiv fartpilot tilpasser ikke kørehastigheden efter vejforholdene og køreforholdene. Undlad at bruge Adaptiv fartpilot på snoede veje med skarpe sving, på tilisede eller glatte veje, eller hvis vejrforholdene (f.eks. kraftig regn, sne, tåge osv.) gør, at det ikke er hensigtsmæssigt at køre med konstant hastighed.
 • Stol ikke på, at Adaptiv fartpilot opretholder en korrekt og passende afstand.
 • Adaptiv fartpilot kan muligvis ikke yde tilstrækkelig hastighedsregulering på grund af begrænset bremsekapacitet og bakker. Den kan også fejlvurdere afstanden til et forankørende køretøj. Kørsel ned ad bakke kan øge kørehastigheden, så Model S overskrider den indstillede hastighed (og muligvis hastighedsgrænsen på den pågældende vej).
 • Adaptiv fartpilot kan til tider bremse Model S, når det ikke er nødvendigt, eller når du ikke forventer det. Dette kan skyldes, at du kører tæt på et forankørende køretøj, at der registreres køretøjer eller genstande i tilstødende vognbaner (især i sving) osv.
 • På grund af begrænsninger i den indbyggede GPS (Global Positioning System) kan du komme ud for situationer, hvor Model S reducerer hastigheden. Dette forekommer især i nærheden af motorvejsfrakørsler, hvor systemet registrerer en kurve, og/eller når du navigerer til en destination og ikke følger ruten.
 • I nogle tilfælde (hvis der f.eks. er utilstrækkelige data), så vil Adaptiv fartpilot muligvis ikke automatisk reducere den indstillede hastighed i motorvejsudfletninger eller på motorvejsfrakørsler.
 • Adaptiv fartpilot registrerer muligvis ikke alle genstande, særligt ikke i situationer, hvor du kører hurtigere end 80 km/t, og bremser/decelererer muligvis ikke i situationer, hvor et køretøj eller en genstand kun delvist befinder sig i din kørebane, eller når et forankørende køretøj forlader din vognbane, hvorefter der er et stillestående eller langsomtkørende køretøj eller en genstand foran dig i stedet.
 • Derudover kan Adaptiv fartpilot reagere på køretøjer eller objekter, der enten ikke er til stede, eller som ikke er i din vognbane, hvorved Model S sænker farten unødvendigt eller på et upassende tidspunkt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er især usandsynligt, at Adaptiv fartpilot fungerer efter hensigten i følgende situationer:
 • Når vejen har skarpe sving eller væsentlige højdeforskelle.
 • Skilte og signaler er utydelige, tvetydige eller ringe vedligeholdt.
 • Når sigtbarheden er dårlig (på grund af kraftig regn, sne, hagl osv. eller dårligt oplyste vognbaner om natten)
 • Du kører i en tunnel eller ved siden af et midterautoværn, hvilket påvirker kameraets eller kameraernes udsyn
 • Kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, som påvirker brugen af Adaptiv fartpilot. Adaptiv fartpilot kan til enhver tid pludselig slå fra af uventede årsager. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at skride til handling. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot er kun beregnet som en komfortfunktion – det er ikke et system til advarsel om eller afværgelse af kollisioner. Stol ikke udelukkende på, at Adaptiv fartpilot kan bremse Model S tilstrækkeligt. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Selv om Adaptiv fartpilot kan registrere fodgængere og cyklister, må du aldrig stole udelukkende på, at Adaptiv fartpilot bremser Model S tilstrækkeligt for dem. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

Autostyring

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er en funktion, hvor du skal holde begge hænder på rattet. Hold altid hænderne på rattet, vær opmærksom på vejforhold og omgivende trafik, og vær altid parat til at reagere øjeblikkeligt. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele samt personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er beregnet til brug på motorveje med kontrolleret adgang med en fører, der er fuldt opmærksom. Undlad at bruge Autostyring i byggezoner samt i områder, hvor der kan være cyklister og fodgængere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig udelukkende på Autostyrings evne til at vælge en passende vej at køre.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Der er især risiko for, at Autostyring og de dertil knyttede funktioner ikke fungerer efter hensigten, når:
 • Autostyring ikke er i stand til nøjagtigt at registrere vognbanemarkeringerne. Vognbanemarkeringerne f.eks. er meget slidte, forstyrres af gamle markeringer, er blevet ændret som følge af vejarbejde, ændres hurtigt (vognbanerne deler sig, krydser eller sammenflettes), genstande eller objekter i landskabet kaster kraftige skygger på vognbanemarkeringerne, eller vejoverfladen indeholder samlinger eller andre linjer med stor kontrast.
 • Når sigtbarheden er dårlig (kraftig regn, sne, tåge, osv.) eller vejforholdene forstyrrer sensorens funktion.
 • Et/en eller flere kamera(er) eller sensor(er) er blokeret, dækket til eller beskadiget.
 • Ved kørsel på bakker.
 • Du nærmer dig et betalingsanlæg.
 • Du kører på en vej med skarpe sving, eller som er meget ujævn.
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. direkte sollys).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • Når et køretøj registreres i din blinde vinkel, eller når du aktiverer blinklyset.
 • Model S kører meget tæt på et forankørende køretøj, der blokerer kameraets/kameraernes udsyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der er mange uforudsete forhold, der kan forhindre Autostyring i at fungere korrekt. Vær altid op opmærksom på dette, og husk, at automatisk styring som konsekvens eventuelt ikke styrer Model S ordentligt. Vær altid opmærksom under kørsel, og vær beredt på at skride til handling øjeblikkeligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er ikke designet til og vil ikke styre Model S rundt om genstande, der delvist er på en kørebane, og i nogle tilfælde stopper den muligvis ikke for genstande, der fuldstændigt blokerer kørebanen. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at skride til øjeblikkelig handling. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S.

Automatisk vognbaneskift

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Ved vognbaneskift med automatisk vognbaneskift er det førerens ansvar at fastlægge, om det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte vognbane. Før du indleder et vognbaneskift skal du derfor altid kontrollere blinde vinkler, vognbanemarkeringer og vejomgivelserne for at bekræfte, at det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte til den ønskede vognbane.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Vær opmærksom på følgende begrænsninger, mens du bruger Automatisk vognbaneskift.
 • Stol aldrig udelukkende på automatisk vognbaneskifts evne til at vælge en passende vej at køre. Vær opmærksom, når du kører, ved at holde øje med vejen, køretøjer foran dig og omgivelserne samt ved at holde øje med eventuelle advarsler på touchskærmen. Vær altid klar til omgående at skride til handling.
 • Anvend ikke automatisk vognbaneskift på veje, hvor trafikforholdene hele tiden ændres, og hvor der færdes cyklister og fodgængere.
 • Automatisk vognbaneskifts funktionalitet afhænger af kameraets/kameraernes evne til at registrere vognbanemarkeringer.
 • Undlad at bruge automatisk vognbaneskift på snoede veje med skarpe sving, på isglatte eller glatte veje eller hvis vejrforholdene (f.eks. kraftig regn, sne, tåge osv.) betyder, at kameraet/kameraerne eller sensorerne (ekstraudstyr) er blokerede.
 • Overhalingsacceleration kan blive annulleret af mange uforudsete årsager udover de ovennævnte (for eksempel mangel på GPS-data). Vær opmærksom, og stol aldrig blindt på, at overhalingsacceleration øger hastigheden for dig.
 • Overhalingsacceleration øger din kørehastighed, når det pågældende blinklys aktiveres, og accelererer Model S tættere på det forankørende køretøj. Selv om Adaptiv fartpilot fortsætter med at opretholde afstanden til det forankørende køretøj, er det vigtigt at være opmærksom på, at din valgte følgeafstand nedsættes, når overhalingsacceleration er aktiv, især i tilfælde, hvor det ikke er din intention at overhale det køretøj, du følger.

Stoplys- og stopskiltadvarsel

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel kræver, at integrerede kort ved, hvor et specifikt stoplys eller et stopskilt befinder sig. I visse tilfælde er kortdata unøjagtige eller forældede og omfatter eventuelt ikke alle stoplys eller stopskilte. Derfor vil funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel muligvis ikke registrere alle stoplys og stopskilte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel aktiverer ikke bremserne, decelererer ikke Model S og registrerer muligvis ikke alle stoplys og stopskilte. Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel er kun beregnet som vejledning – den er ikke nogen erstatning for opmærksomhed og god dømmekraft under kørslen. Hold øjnene på vejen, mens du kører, og forlad dig aldrig på, at funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel advarer dig om et stoplys eller et stopskilt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel er designet til kun at advare dig, når du nærmer dig et synligt rødt stopskilt, et helt rødt stoplys eller et gult trafiklys, der er ved et skifte til rødt. Funktionen udsender muligvis ikke advarsler ved vejkryds med blinkende lys, og den advarer dig ikke om vigepligtsskilte eller midlertidige stop- og vigepligtsskilte (som f.eks. ved vejarbejde). Derudover advarer funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel dig ikke om, at du nærmer dig et stoplys eller et stopskilt, når du træder på speederen eller bremsepedalen (hvilket deaktiverer Autostyring).

Naviger med Autopilot

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må aldrig stole blindt på, at Naviger med Autopilot vælger den rette vognbane ved en frakørsel. Vær opmærksom, og kontroller visuelt, at vognbanen er sikker og hensigtsmæssig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis du slår Kræv bekræftelse af vognbaneskift fra, informerer Naviger med Autopilot dig om forestående vognbaneskift og frakørsler, men det er fortsat dit ansvar at holde øje med omgivelserne og bevare kontrollen over Model S til enhver tid. Vognbaneskift kan ske hurtigt og pludseligt. Hold altid hænderne på rattet og øjnene på vejen foran dig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Naviger med Autopilot gør ikke kørslen autonom. Du skal være opmærksom på vejen, holde hænderne på rattet hele tiden og fokusere på navigationsruten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ligesom ved normal kørsel skal du være ekstra forsigtig ved blinde vinkler, udfletninger og afkørsler – forhindringer kan hurtigt vise sig når som helst.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Naviger med Autopilot genkender eller registrerer muligvis ikke modkørende køretøjer, stillestående genstande eller kørebaner til specifikke trafikanter, f.eks. vognbaner til motorcykler, busbaner, nødspor, osv. Du skal altid være opmærksom og være klar til omgående at reagere. I modsat fald kan det medføre skader, personskade eller dødsfald.

Autoparkering

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Autoparkeringsfunktion afhænger af kameraernes og sensorernes (ekstraudstyr) evne til at bestemme køretøjets afstand til kantsten, genstande og andre køretøjer. Vær opmærksom på følgende advarsler før og mens du bruger Autoparkering:
 • Undlad at benytte Autoparkering, hvis udstyr som f.eks. en kugletrækkrog, cykelholder eller anhænger er monteret på trækkrogen. Autoparkering stopper muligvis ikke for trækkroge i forbindelse med parkering mellem eller foran andre køretøjer.
 • Du må aldrig stole på, at Autoparkering finder en parkeringsplads, som er lovlig, egnet og sikker. Autoparkering registrerer muligvis ikke altid genstande på parkeringspladsen. Undersøg altid selv, om en parkeringsplads er passende og sikker at bruge.
 • Når Autoparkering aktivt styrer Model S, bevæger rattet sig i overensstemmelse med Autoparkerings justeringer. Undlad at hindre rattets bevægelser. Hvis du gør, annulleres Autoparkering.
 • Hold hele tiden øje med omgivelserne under parkeringssekvensen. Vær klar til at bremse for at undvige køretøjer, fodgængere eller genstande.
 • Når Autoparkering er aktiv, skal du holde øje med touchskærmen for at sikre, at du får alle instruktioner fra automatisk parkering med.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på

Det er især usandsynligt, at Autoparkering fungerer efter hensigten i disse situationer:

 • Vejen er skrå. Autoparkering er kun beregnet til anvendelse på flade veje.
 • Når sigtbarheden er dårlig (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Kantstenen er lavet af et andet materiale end sten, eller kantstenen kan ikke registreres.
 • Den ønskede parkeringsplads støder direkte op til en væg eller stolpe (for eksempel den sidste parkeringsplads i en række i en parkeringskælder).
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes (ekstraudstyr) funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller elektrisk interferens.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Mange uforudsete forhold kan begrænse Autoparkerings evne til at parkere Model S. Husk dette, og vær opmærksom på, at Autoparkering som konsekvens eventuelt ikke styrer Model S ordentligt. Vær opmærksom ved parkering af Model S, og vær klar til omgående at overtage styringen af køretøjet.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Summons ydeevne afhænger af kameraernes og sensorernes (ekstraudstyr) evne til at bestemme køretøjets afstand til objekter, mennesker, dyr og andre køretøjer. Det er usandsynligt, at Summon fungerer efter hensigten i følgende situationer:
 • Kørebanen hælder. Summon er kun beregnet til anvendelse på flade veje (op til 10 % stigning).
 • Der registreres en hævet betonkant. Summon flytter ikke Model S over en kant, som er højere end ca. 1 in (2.5 cm).
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Hvis sensorernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Hvis sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • Model S er i Trailer mode, eller en tilkoblingsanordning er monteret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Summon ikke fungerer efter hensigten. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S. Vær særligt opmærksom på, hvornår Summon aktivt kører Model S, og vær klar til omgående at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlig beskadigelse af ejendom, personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Model S kan ikke registrere forhindringer, der befinder sig under kofangeren, er meget smalle eller hænger ned fra et loft (f.eks. cykler). Derudover kan mange uforudsete forhold påvirke Summons evne til at køre ind på eller ud fra en parkeringsplads, og som konsekvens kan Summon eventuelt ikke flytte Model S korrekt. Derfor skal du konstant overvåge køretøjets bevægelse og dets omgivelser og hele tiden være klar til at standse Model S.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Smart Summon er en BETA-funktion. Du skal konstant overvåge bilen og dens omgivelser og hele tiden være klar til at gribe ind. Det er førerens ansvar at anvende Smart Summon på sikker og ansvarlig vis som tilsigtet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Smart Summon må kun anvendes på parkeringspladser og i indkørsler på privat ejendom, hvor omgivelserne er kendte og forudsigelige. Smart Summon må ikke anvendes på offentlige veje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Smart Summon deaktiveres, hvis Model S er i Valet-tilstand (se Valet-tilstand).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på

Det er usandsynligt, at Smart Summon fungerer efter hensigten i følgende situationer:

 • Manglende GPS-data som følge af dårlig mobildækning.
 • Kørebanen hælder. Smart Summon er kun beregnet til anvendelse på flade veje (op til 10 % stigning).
 • Der registreres en hævet betonkant. Afhængigt af højden på betonkanten er det ikke sikkert, at Smart Summon kan køre Model S over den.
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes (ekstraudstyr)og kameraernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • Model S er i Anhængertilstand, eller en tilkoblingsanordning er monteret
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Smart Summon ikke fungerer efter hensigten. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S. Vær særligt opmærksom, når Smart Summon aktivt kører Model S, og vær klar til omgående at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlig beskadigelse af ejendom, personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon må kun anvendes på asfalterede overflader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon standser muligvis ikke for alle objekter (for eksempel meget lave objekter såsom kantsten eller meget høje objekter såsom en hylde) og reagerer muligvis ikke på al trafik. Smart Summon kan ikke genkende trafikretningen, kan ikke navigere på tomme parkeringspladser og kan ikke forudse krydsende trafik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du anvender Smart Summon, skal du sikre uhindret udsyn mellem dig og Model S og være klar til at standse bilen til enhver tid ved at slippe knappen i mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du slipper knappen for at standse Model S, er der en kort forsinkelse, før bilen standser. Det er derfor meget vigtigt, at du er meget opmærksom på bilens kørebane til enhver tid, og at du proaktivt forudser forhindringer, som bilen muligvis ikke er i stand til at registrere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udvis største forsigtighed, når du anvender Smart Summon i omgivelser, hvor der kan være uforudsigelig bevægelse af forhindringer. For eksempel på steder, hvor der er mennesker, børn eller dyr til stede.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon standser muligvis ikke for alle objekter (for eksempel meget lave objekter såsom kantsten eller meget høje objekter såsom en hylde) og reagerer muligvis ikke på al modkørende trafik eller trafik fra siden. Vær opmærksom, og vær hele tiden klar til at standse Model S ved at slippe knappen i mobilappen.