Nøgler og døre

Nøglefri låsning og oplåsning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Efterlad ikke din parrede telefon i dit køretøj (hvis du f.eks. går en tur eller er ved stranden). Hvis det er nødvendigt, at du efterlader din telefon i køretøjet, skal du deaktivere Bluetooth og/eller slukke for telefonen.

Model S kan låses og låses op nemt og bekvemt. Selv om du skal have en gyldig bilnøgle på dig, er det ikke nødvendigt at bruge den. Model S har sensorer rundt om førerdøren, som kan registrere tilstedeværelse af en bilnøgle inden for et område på omtrent en meter. Du kan altså lade bilnøglen ligge i din lomme eller taske, og Model S registrerer den, når du nærmer dig.

Når du nærmer dig Model S med bilnøglen på dig, låses dørene automatisk op, hvis passiv indstigning er aktiveret (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Passiv indstigning). Hvis dørhåndtaget er trukket ind, skal du trykke på det, så det skubbes ud. Hvis indstillingen Automatisk udskubning af håndtag er slået til (se Brug af de udvendige dørhåndtag), behøver du ikke at berøre dørhåndtaget. Dørhåndtagene skubbes i stedet automatisk ud, når du nærmer dig Model S. Vælg Udelad hjem for at deaktivere udskubning af dørhåndtag hjemme (angiv din hjemmeadresse ved at trykke på Naviger > Angiv hjem). Du kan åbne det bageste bagagerum ved at trykke på knappen under den elektriske bagklaps udvendige håndtag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model S skal registrere din bilnøgle i nærheden af førerdøren, inden dørene eller den elektriske bagklap kan låses op.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis passiv indstigning er indstillet til Off, skal du bruge bilnøglen til at låse Model S op. Se Brug af bilnøglen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan vælge, om alle døre eller kun førerdøren skal låse op, når du nærmer dig Model S med din bilnøgle (se Tilstanden Oplåsning af førerdør).

Når du har bilnøglen på dig, kan du også åbne det bageste bagagerum uden at bruge bilnøglen. Du skal bare trykke på knappen under den elektriske bagklaps udvendige håndtag. Tilstanden Oplåsning af førerdør (se Tilstanden Oplåsning af førerdør) skal være deaktiveret, og bilen skal registrere bilnøglen nær førerdøren, før det bageste bagagerum åbnes.

Model S låser også automatisk. Hvis du aktiverer funktionen Dørlåsning, når bilen forlades, låses Model S, når du forlader bilen og tager bilnøglen med dig (se Låsning af døre, når bilen forlades).

Når du sidder i Model S, kan du også låse bilen og låse den op ved at trykke på ikonet på touchskærmens statusbjælke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af produktionsdatoen og det ekstraudstyr, du valgte, da du købte køretøjet, er visse Model S-køretøjer ikke udstyret med funktionen til automatisk låsning og oplåsning.

Brug af bilnøglen

Du kan få et hurtigt overblik over bilnøglens funktionsmåde ved at betragte den som en miniudgave af Model S, hvor Teslas logo repræsenterer fronten. Bilnøglen har tre knapper, som føles som blødere områder på overfladen.

Tesla-nøgle med 3 x grafik
 1. Bagagerum
  • Tryk to gange for at åbne det bageste bagagerum.
  • Hvis køretøjet har en elektrisk bagklap, skal du trykke to gange for at lukke det bageste bagagerum. Du kan også trykke en enkelt gang for at stoppe bagklappens bevægelse.
  • Hold knappen inde i et til to sekunder for at åbne dækslet til ladeporten.
 2. Lås/oplås alle
  • Tryk en enkelt gang for at låse dørene og bagagerummene (alle døre og bagagerum skal være lukkede). Advarselslampen blinker en enkelt gang, dørhåndtagene trækkes ind. Hvis en dør eller den elektriske bagklap er åben, så blinker advarselslamperne tre gange, og dørene låses ikke.
  • Tryk to gange for at låse op. Advarselslampen blinker to gange, og dørhåndtagene skubbes ud. Hvis en dør eller det bageste bagagerum er åbent, så blinker advarselslamperne tre gange, og dørene låses ikke.
 3. Forreste bagagerum
  • Tryk to gange for at åbne det forreste bagagerum.

Det er ikke nødvendigt at pege bilnøglen hen mod Model S, men du skal være inden for bilens rækkevidde (afstanden varierer afhængigt af bilnøglens batteriniveau).

Hvis Model S ikke kan registrere bilnøglen, vises der en meddelelse på bilens touchskærm om, at bilnøglen ikke er indenfor. Anbring bilnøglen under lavspænding-stikket, hvor Model S nemt kan registrere den (se Bilnøgle ikke registreret inde i køretøjet).

Radioudstyr på den samme frekvens kan påvirke bilnøglens funktionsmåde. Hvis det sker, skal du flytte bilnøglen mindst 30 cm væk fra andre elektroniske enheder (mobiltelefon, bærbar computer m.m.). Hvis bilnøglen ikke fungerer, kan det være nødvendigt at skifte dens batteri. Hvis bilnøglens batteri er afladet, kan du åbne Model S ved at følge fremgangsmåden for oplåsning (se Oplåsning, når bilnøglen ikke virker).

Din bilnøgle kan kræve periodiske opdateringer for at opnå øget sikkerhed. Gå til Betjeningsknapper > Service > Opdater bilnøgle for at opdatere din bilnøgle, og følg vejledningen på skærmen. Din bil skal være i parkeringsgear for at opdatere bilnøglen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Husk at tage bilnøglen med dig, når du kører. Selv om du kan køre Model S, uden at bilnøglen er i bilen, kan du ikke starte den igen, når du har stoppet motoren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Beskyt bilnøglen mod slag, høje temperaturer og skadelige væsker. Undgå kontakt med opløsningsmidler, voks og rengøringsmidler, som indeholder slibemiddel.

Udskiftning af bilnøglens batteri

Bilnøglens batteri holder i ca. et år ved normal brug. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises der en meddelelse på instrumentpanelet. Udskift det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla anbefaler at udskifte batteriet i alle bilnøglerne samtidig.
Tesla-nøgle
 1. Læg bilnøglen med knapsiden nedad på en blød overflade, og brug et lille værktøj med et fladt blad eller en fingernegl til at frigøre bunddækslet.
 2. Fjern batteriet ved forsigtigt at løfte det væk fra de forreste holdeklips.
 3. Indsæt det nye batteri (type CR2032) med "+"-siden opad.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tesla anbefaler, at der bruges Panasonic CR2032-batterier. Disse batterier kan købes online, i lokale supermarkeder og kiosker.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tør batteriet af, før du monterer det, og undgå at berøre batteriets flade overflader. Fingeraftryk på batteriets flade overflader kan nedsætte batteriets levetid.
 4. Hold dækslet skråt, ret tappene på dækslets bredeste side ind med de tilsvarende åbninger på bilnøglen, og tryk derefter dækslet fast ned på bilnøglen, indtil det klikker på plads.
 5. Kontroller, at bilnøglen fungerer ved at låse op for dit køretøj og låse det igen.

Sådan får du flere bilnøgler

Kontakt Tesla, hvis du mister en bilnøgle eller har brug for en ekstra. Model S kan genkende op til tre bilnøgler.

Når du bestiller en ny bilnøgle til Model S, skal du medbringe alle dine bilnøgler med henblik på omprogrammering.

Brug af de udvendige dørhåndtag

Dørhåndtaget skubbes ud, når du trykker let på det, hvis Model S registrerer en gyldig bilnøgle i nærheden, og passiv indstigning er aktiveret (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Passiv indstigning).

Du kan indstille dørhåndtagene til at blive skubbet ud automatisk, når du nærmer dig førersiden med bilnøglen på dig. Tryk på Betjeningsknapper > Bil > Automatisk udskubning af håndtag på touchskærmen.

lad håndtagene glide ind og ud

Anbring hånden i dørhåndtaget, og træk for at åbne døren.

Dørhåndtagene trækkes ind, hvis du ikke bruger dem inden for et minut, når de er blevet skubbet ud. Tryk blot på et håndtag for at skubbe det ud igen. Dørhåndtag trækkes også ind et minut efter, at den sidste dør er blevet lukket, når Model S sætter i bevægelse, og når du låser Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at optimere batteriets levetid er Model S designet til midlertidigt at deaktivere funktionen Automatisk udskubning af håndtag, når:
 • Bilnøglen har været uden for rækkevidde i mere end 48 timer.
 • Bilnøglen bliver inden for rækkevidde i fem minutter, efter at alle døre er blevet lukket.

I disse tilfælde skubbes dørhåndtagene ud ved at røre ved ét af dem eller ved at trykke på lås op-knappen på bilnøglen. Det er ikke nødvendigt at foretage nulstilling. Næste gang du nærmer dig Model S, forudsat at ovenstående forhold ikke er gældende, skubbes håndtagene automatisk ud.

en rød bil med åbne døre
Når en dør åbnes, vises indikatoren for åben dør på instrumentpanelet. Og billedet af Model S på touchskærmens Betjeningsknapper-vindue viser også en visuel gengivelse af en åben dør eller bagagerum.

Åbning af dørene indefra

For at åbne en dør skal du trække det indvendige dørhåndtag ind mod dig selv.

en pil, der viser, hvordan døren åbnes
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan forhindre børn i at kunne åbne bagdørene med de indvendige håndtag ved at benytte touchskærmen Betjeningsknapper > Køretøj > Børnesikret lås for at aktivere de børnesikrede låse (se Børnesikrede låse).

Indvendig låsning og oplåsning

Du kan låse døre og bagagerum i og op via bilens touchskærm, når du sidder i Model S, hvis der er en gyldig nøgle i bilen. Tryk på låseikonet på touchskærmens statuslinje.

Når du standser Model S og aktiverer Parkering, kan du vælge, om dørene skal låses op eller forblive låst. Det gøres ved at trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Oplåsning ved parkering. Når funktionen er aktiveret, låses dørene automatisk op, når du aktiverer Parkering.

Du kan også låse dørene op og trække håndtagene ud ved at trykke en gang mere på parkeringsknappen i enden af kørekontaktarmen (f.eks. efter du har trykket på den én gang for at aktivere Parkering).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en dør eller et bagagerum stadig er åben(t), når du låser Model S, låses døren/bagagerummet, når du lukker den/det.

Tilstanden Oplåsning af førerdør

Du kan vælge kun at låse døren i førersiden op, når du nærmer dig din bil med din bilnøgle. Det gør du ved at trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Tilstanden Oplåsning af førerdør. De øvrige døre låses op vha. touchskærmen eller ved at trykke på bilnøglen en gang til.

Børnesikrede låse

Model S har børnesikrede låse på bag-dørene og bagklappen, så de ikke kan åbnes med de indvendige håndtag. Brug bilens touchskærm til at aktivere og deaktivere de børnesikrede låse. Tryk på Betjeningsknapper > Bil > Børnesikret lås.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det anbefales, at du aktiverer de børnesikrede låse, når der er børn på bagsædet.

Låsning af døre ved kørsel

Model S låser automatisk alle døre (inklusive bagagerummene), så snart kørehastigheden overstiger 8 km/t.

Låsning af døre, når bilen forlades

Døre og bagagerum låses automatisk, hver gang du forlader bilen med bilnøglen på dig, eller hvis bilnøglen af anden årsag ikke registreres af din bil (ikke til stede, dødt batteri osv.).

Slå denne funktion til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Bil > Dørlåsning, når bilen forlades.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tryk på Toybox > Ghettoblaster > Låselyd for at tilpasse låselyden, når køretøjet låses udefra (fodgængeradvarselssystem påkrævet).

Markér afkrydsningsfeltet Udelad hjem for at forhindre, at døre låses, når du forlader bilen med bilnøglen på dig, når Model S er parkeret på det sted, som du har betegnet som Hjem. For yderligere oplysninger om, hvordan du angiver en placering som Hjem, se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer.

Hvis du låser Model S op ved hjælp af mobilappen, låses den automatisk efter kort tid, hvis alle døre forbliver lukket. Hvis du parkerer på et område uden mobildækning (for eksempel en indendørs parkeringsgarage), skal du sikre dig, at du har en funktionel bilnøgle til rådighed til at låse Model S op.

Hvis Model S registrerer en godkendt bilnøgle i fem minutter, efter du har forladt køretøjet og har lukket alle døre, vil funktionen Dørlåsning, når bilen forlades blive deaktiveret, og dørene låses ikke, når du forlader køretøjet med bilnøglen. Du vil skulle låse Model S manuelt indtil efter din næste køretur.

Derudover er det sådan, at hvis alle døre er lukkede, og du bruger bilnøglen til at låse Model S op, så deaktiveres låsning af døre, når bilen forlades, midlertidigt i ét minut. Hvis du åbner en dør inden for dette minut, låser den ikke igen, før alle døre er lukkede, og du er gået væk med bilnøglen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er i sidste ende dit ansvar at sørge for, at dit køretøj er låst, også selv om Dørlåsning, når bilen forlades er aktiveret.

Oplåsning, når bilnøglen ikke virker

Hvis Model S ikke låses op, når du nærmer dig bilen, eller når du dobbeltklikker på lås op-knappen øverst på bilnøglen, er bilnøglens batteri muligvis afladet. Selv om dette er tilfældet, kan du stadig benytte bilnøglen til at låse op for og køre i Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om du stadigvæk kan bruge din bilnøgle, bør du overveje at anvende mobilappen til at låse op for og starte køretøjet via fjernstyring. Efterfølgende kan du ved lejlighed udskifte batteriet i bilnøglen.

Hvis du vil låse Model S op (og deaktivere sikkerhedsalarmen) ved hjælp af bilnøglen, skal du først placere bilnøglen i nærheden af den nederste del af vinduesviskeren i passagersiden. Tryk derefter på fordørens håndtag i højre side af køretøjet. Hvis Model S ikke låses op, skal du prøve at ændre bilnøglens position og prøve igen. Bilnøglen skal være i den korrekte position, før der låses op for køretøjet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende illustration tager udgangspunkt i et venstrestyret køretøj (LHD). For højrestyrede køretøjer (RHD) er placeringerne spejlvendte.
nøglesensoren på forruden

For at starte Model S efter at du har opnået adgang til kabinen, skal du holde bunden af bilnøglen mod midterkonsollen umiddelbart under lavspænding-stikket og derefter træde på bremsepedalen og holde den nede for at starte Model S.

anbring nøglen i midterkonsollen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du låser Model S op på denne måde, deaktiveres låsning af døre, når bilen forlades. Når du har skiftet batteriet i bilnøglen, skal du manuelt aktivere låsning af døre, når bilen forlades.