Løft og brug af donkraft

Fremgangsmåde ved brug af donkraft

Benyt nedenstående fremgangsmåde til at løfte Model S. Gør værkstedet opmærksomt på disse løftepunkter, hvis du ikke benytter et af Teslas værksteder.

 1. Anbring Model S midt mellem løftestængerne.
 2. Hvis Model S har luftaffjedring, sker justeringen automatisk, selv når motoren er stoppet (se Jack-tilstand). Indstil affjedringen via bilens touchskærm ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  • Tryk påBetjeningsknapper > Affjedring.
  • Tryk på bremsepedalen, og tryk på Meget høj for at maksimere affjedringshøjden.
  • Tryk på Betjeningsknapper > Service > Jack-tilstand for at deaktivere selvjustering.
 3. Anbring løftearmens klodser under karosseriets angivne løftepunkter på de viste steder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Sæt IKKE løftearmens klodser under batteriet eller bøjlerne.
  Kig fra køretøjets underside med løftepunkter vist med grøn og områder, der skal undgås, vist med rød.
 4. Juster højden og placeringen af løftearmens klodser for at sikre, at de er placeret korrekt.
 5. Få hjælp til at hæve liften til den ønskede højde og kontroller, at løftearmens klodser er placeret korrekt.
 6. Aktiver alle sikkerhedslåse på liften. Følg producenten af liftens instruktioner.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Jack-tilstand annulleres, når Model S kører over 7 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Jack-tilstand kan uventet blive aktiveret i situationer, hvor et objekt understøtter bilens vægt (f.eks. hvis kofangeren hviler på en kantsten).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Luftaffjedringssystemet justerer automatisk, selv når motoren er stoppet. Du SKAL deaktivere dette system ved at aktivere Jack-tilstand, før du løfter eller bruger en donkraft. Hvis du undlader at deaktivere luftaffjedringen, er der risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis Model S foretager automatisk justering.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Løft aldrig Model S, når ladekablet er tilsluttet, heller ikke selvom opladning ikke er i gang.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udfør aldrig arbejde på et køretøj, som ikke er forsvarligt understøttet. Det medfører risiko for alvorlig tingskade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Løft IKKE bilen under batteriet eller længdevangerne. Anbring udelukkende løftearmens klodser under karosseriets anviste løftepunkter. De viste placeringer er de eneste godkendte løftepunkter for Model S. Løft på alle andre punkter kan resultere i skader. Skader, der skyldes ukorrekte løft af Model S, er ikke omfattet af garantien.

Jack-tilstand

Hvis Model S har luftaffjedring, sker justeringen automatisk, selv når motoren er stoppet. For at forhindre skader ved brug af en donkraft eller ved løft af køretøjet, skal du aktivere Jack-tilstand for at deaktivere selvjustering. Jack-tilstand forhindrer selvjustering, når Model S slukkes.

Træd på bremsepedalen, og tryk dernæst på Betjeningsknapper > Service > Jack-tilstand.

Deaktiver ved at trykke på Jack-tilstand igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Jack-tilstand annulleres automatisk, når du kører over 7 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model S går også automatisk i Jack-tilstand, hvis den registrerer, at bilen ikke kan sænkes til dens målhøjde, eller hvis den registrerer, at et objekt understøtter bilens vægt (f.eks. hvis kofangeren hviler på en kantsten).