Løft og brug af donkraft

Benyt nedenstående fremgangsmåde til at løfte Model S. Sørg for, at et evt. ikke-Tesla-værksted er opmærksomt på disse instruktioner, inklusive løftepunkter og advarsler.

 1. Anbring Model S midt mellem løftestængerne.
 2. Hvis din Model S er udstyret med luftaffjedring, sker justeringen automatisk, også selv om køretøjet er i "dvale" og touchskærmen er slukket (se Jack-tilstand). Indstil affjedringen via bilens touchskærm ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  • Tryk på Betjeningsknapper > Affjedring.
  • Tryk på bremsepedalen, og tryk på Meget høj for at maksimere affjedringshøjden.
  • Tryk på Betjeningsknapper > Service > Jack-tilstand for at deaktivere selvjustering.
 3. Anbring løftearmens klodser under karosseriets angivne løftepunkter på de viste steder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Sæt IKKE løftearmens klodser under batteriet eller bøjlerne.
  Kig fra køretøjets underside med løftepunkter vist med grøn og områder, der skal undgås, vist med rød.
 4. Juster højden og placeringen af løftearmens klodser for at sikre, at de er placeret korrekt.
 5. Få hjælp til at hæve liften til den ønskede højde og kontroller, at løftearmens klodser er placeret korrekt.
 6. Aktiver alle sikkerhedslåse på liften. Følg producenten af liftens instruktioner.
 7. Efter sænkning af køretøjet skal du deaktivere Jack-tilstand ved at trykke på Betjeningsknapper > Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Luftaffjedringssystemet justeres automatisk, også selv om køretøjet er i "dvale" og touchskærmen er slukket. Du SKAL deaktivere dette system ved at aktivere Jack-tilstand, før du løfter eller bruger en donkraft. Hvis du undlader at deaktivere luftaffjedringen, er der risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis Model S foretager automatisk justering.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Løft aldrig Model S, når ladekablet er tilsluttet, heller ikke selvom opladning ikke er i gang.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udfør aldrig arbejde på et køretøj, som ikke er forsvarligt understøttet. Det medfører risiko for alvorlig tingskade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Det er dit ansvar at være opmærksom på køretøjet og omgivelserne. Sørg for, at området er ryddet, når du løfter og sænker Model S, og at dørene, forreste bagagerum og bagklap er lukkede for at undgår skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Løft IKKE bilen under batteriet eller længdevangerne. Anbring udelukkende løftearmens klodser under karosseriets anviste løftepunkter. De viste placeringer er de eneste godkendte løftepunkter for Model S. Løft på alle andre punkter kan resultere i skader. Skader, der skyldes ukorrekte løft af Model S, er ikke omfattet af garantien.

Jack-tilstand

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis Jack-tilstand ikke aktiveres, kan det resultere i, at køretøjet selvjusterer, hvilket kan resultere i skader, kvæstelser eller dødsfald.

Hvis Model S er udstyret med luftaffjedring, sker justeringen automatisk, også selv om køretøjet er i "dvale" og touchskærmen er slukket. For at forhindre skader ved brug af en donkraft eller ved løft af køretøjet, skal du aktivere Jack-tilstand for at deaktivere selvjustering. Jack-tilstand forhindrer, at justeringen sker automatisk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Jack-tilstand kan uventet blive aktiveret i situationer, hvor et objekt understøtter bilens vægt (f.eks. hvis kofangeren hviler på en kantsten).