Pleje og vedligeholdelse af dæk

Visning af dæktryk

Du kan få vist dæktryk på instrumentpanelet ved at bruge knapperne til højre eller venstre på rat til at få vist Bilens status (se Brug af knapperne i venstre side af rattet eller Brug af knapperne i højre side af rattet). Dæktrykket for hvert enkelt dæk vises på visualiseringen af dit køretøj. Derudover vises tidspunktet for den seneste kontrol af dæktrykket. Du kan vælge, om du ønsker at få vist dæktryk i bar eller psi, ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Dæktryk.

Du kan også se dæktryk i Teslas mobilapp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal muligvis køre et stykke tid, før visualiseringen angiver værdierne for dæktrykkene.

Vedligeholdelse af dæktryk

Sørg for, at dækkene har de dæktryk, der fremgår af mærkaten med oplysninger om dæktryk – også selv om de afviger fra de dæktryk, der er trykt på selve dækket. Mærkaten med oplysninger om dæktryk og vægt sidder på den midterste dørstolpe og kan ses, når fordøren i førersiden er åben.

Mærkat på midterste dørstolpe
Ravgult ikon med et udråbstegn i et dæksymbol
Indikatoren for dæktryk på instrumentpanelet lyser, hvis dæktrykket i et eller flere af bilens dæk er for højt eller for lavt.

Indikatoren forsvinder ikke igen med det samme, når du har justeret dæktrykket. Når dækket er pumpet op til det anbefalede dæktryk, skal du køre over 25 km/t i mere end 10 minutter i en kortere periode for at aktivere dæktrykovervågningssystemet (TPMS), som derefter slukker indikatoren på instrumentbrættet.

Hvis indikatoren blinker i et minut, hver gang du starter Model S, er der registreret en fejl i dæktrykovervågningssystemet (TPMS) (se Fejl i TPMS-systemet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dit køretøjs dæktryk vil falde i kolde omgivende temperaturer. Hvis TPMS-indikatorlyset aktiveres, skal du pumpe dækkene, inden du kører. Dækkene vil miste en PSI for hver 6° C fald i udendørstemperaturen. De korrekte dæktryk hjælper med til at beskytte dækkene mod huller i vejbanen og forbedrer rækkevidden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
For lavt dæktryk er den mest almindelige årsag til dækfejl og kan føre til, at et dæk overophedes, revner, slidbanen løsrives eller dækket eksploderer, så føreren mister kontrollen over køretøjet til fare for sig selv og andre. For lavt dæktryk reducerer også bilens rækkevidde og dækslidbanens levetid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kontroller dæktrykket med en nøjagtig dæktryksmåler, når dækkene er kolde. Bilen skal kun køre ca. 1,6 km, før dækkene varmes op, og dæktrykket påvirkes. Parkering af køretøjet i direkte sol eller varmt vejr påvirker muligvis også dæktrykket. Hvis du kontrollerer varme dæk, skal du huske at tage højde for, at dæktrykket er forhøjet. Luk aldrig luft ud af et varmt dæk for at nå det anbefalede dæktryk for et koldt dæk. Et varmt dæk med et dæktryk, der ligger på eller under det anbefalede dæktryk, har et kritisk lavt dæktryk.

Kontrol og justering af dæktryk

Benyt denne fremgangsmåde, når dækkene er kolde, og Model S har holdt stille i mere end tre timer:

Ravgult ikon med et udråbstegn i et dæksymbol
 1. Se mærkaten med oplysninger om dæktryk , som er placeret på den midterste dørstolpe i førersiden for de korrekte dæktryk.
 2. Fjern ventilhætten.
 3. Tryk en præcis dæktryksmåler godt fast på ventilen for at måle dæktrykket.
 4. Pump eventuelt luft i dækket, eller tap luft ud af dækket, så det når det anbefalede tryk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan lukke luft ud ved at trykke på metaltappen i midten af ventilen.
 5. Kontroller trykket igen med den præcise dæktryksmåler.
 6. Gentag trin 3 og 4 efter behov, indtil dæktrykket er korrekt.
 7. Monter ventilhætten igen, så der ikke kommer snavs ned i ventilen. Undersøg jævnligt ventilen for skader og utætheder.

Kontrol og vedligeholdelse af dæk

Undersøg jævnligt dækslidbanen og dæksiderne for buler, fremmedlegemer, revner eller slitage.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at køre i Model S, hvis et dæk er beskadiget eller nedslidt eller har forkert dæktryk. Undersøg dækkene jævnligt for slid, og kontroller, at de ikke har revner eller buler, og at trådstrukturen ikke er synlig.

Dækslitage

En tilstrækkelig slidbanedybde er vigtig for at sikre ordentlig dækydelse. Dæk med en slidbanedybde på mindre end 3 mm medfører større risiko for akvaplaning i vådt føre og bør derfor ikke bruges. Dæk med en slidbanedybde på mindre end 4 mm egner sig ikke til sne og slud og bør ikke bruges om vinteren.

Model S er fra fabrikkens side udstyret med dæk med slitageindikatorer, der er støbt direkte ind i slidebanemønsteret. Når slidbanen er slidt ned til 3 mm, kan indikatorerne ses på slidbanemønsterets overflade som et gummibånd, der løber på tværs af dækket. Af hensyn til ydeevnen og sikkerheden anbefaler Tesla, at dækkene udskiftes, inden slitageindikatorerne er synlige.

For at forbedre køretøjets egenskaber og minimere akvaplaning under våde forhold skal du sætte dækkene med de dybeste slidbaner på baghjulene.

Dækrotation, afbalancering og hjuljustering

Tesla anbefaler, at dækkene roteres for hver 10.000 km, eller hvis slidbanedybden er 1,5 mm eller mere.

Dækrotation er en vigtig del af dækvedligeholdelsen. Det hjælper med til at opretholde et jævnt dækslitagemønster, hvilket forbedrer dækkenes samlede egenskaber, reducerer vejstøj og maksimerer dæklevetiden.

På køretøjer med forskellig størrelse dæk for og bag og ikke-retningsbestemte dæk kan dækkene roteres fra side til side (venstre til højre), men ikke fra forhjul til baghjul, da fordækkenes og bagdækkenes størrelser er forskellige. Udskiftning fra venstre til højre kan øge slidbanens levetid ved at ændre rotationsretningen for hvert dæk og udligne sliddet på slidbanens skulder.

Hjul, som ikke er afbalancerede (mærkes som vibrationer i rat), påvirker styringen af køretøjet og dækkenes levetid. Hjul kan komme ud af balance selv ved jævnlig brug. Det er derfor vigtigt at afbalancere hjulene.

Hvis dæksliddet er ujævnt (hvis dækket f.eks. kun er slidt i den ene side) eller overdrevet stort, skal du kontrollere hjulenes justering.

Punkterede dæk

En punktering betyder, at dækket mister dæktryk, og det er derfor vigtigt at kontrollere dæktrykket med jævne mellemrum. Punkterede eller beskadigede dæk skal repareres eller udskiftes så hurtigt som muligt.

Slangefri dæk mister muligvis ikke luft ved punktering, hvis genstanden stadig sidder i dækket. Sænk straks hastigheden, hvis du mærker en pludselig vibration eller forstyrrelse, når du kører, eller hvis du har mistanke om, at et dæk er beskadiget eller punkteret. Kør langsomt, og undgå kraftige opbremsninger eller pludselige bevægelser med rattet, og stop køretøjet, når det er forsvarligt. Træf aftale om at få transporteret Model S til et Tesla-servicecenter eller til et nærliggende dækcenter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nogle tilfælde kan du reparere mindre punkteringer (under 6 mm) midlertidigt med et særligt sæt lappegrej (ekstraudstyr) fra Tesla. Det giver dig mulighed for at køre Model S langsomt hen til Tesla eller til et nærliggende dækcenter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kør aldrig med et punkteret dæk, som ikke er blevet repareret, heller ikke selv om det punkterede dæk ikke har mistet luft. Der er risiko for, at et punkteret dæk pludselig mister al luft.

Flade områder

Hvis Model S holder stille i lang tid, kan der dannes flade områder på dækkene. Når du kører i Model S igen, kan de flade områder medføre vibration i bilen, som gradvist aftager, efterhånden som dækkene bliver varme og genvinder deres oprindelige form.

Du kan minimere risikoen for flade områder, når bilen skal holde stille i en periode, ved at pumpe dækkene op til det maksimale tryk, der er angivet på dæksiden. Når du skal bruge bilen igen, skal du lukke luft ud af dækkene, indtil de når det anbefalede dæktryk.

Forbedring af dækkenes kilometerholdbarhed

Du kan forbedre dækkenes kilometerholdbarhed ved at opretholde de anbefalede dæktryk, overholde hastighedsgrænser og anbefalede hastigheder og undgå følgende:

 • Pludselig eller kraftig acceleration.
 • Hurtige sving og hårde opbremsninger.
 • Huller og genstande på vejbanen.
 • Kontakt med kantstenen, når du parkerer.
 • Forurening med væsker, som kan medføre skader.

Udskiftning af dæk og hjul

Dæk nedbrydes med tiden på grund af påvirkning fra ultraviolet lys, meget høje temperaturer, tunge belastninger og forskellige miljøforhold. Det anbefales, at dækkene udskiftes hvert sjette år eller før, hvis det er nødvendigt, også selv om slidbanedybden er over minimumskravet.

Hvis der er behov for tidlig udskiftning af et dæk, f.eks. pga. et punkteret dæk, så anbefaler vi at udskifte dækkene parvis, med mindre de andre dæk har en slidbanedybde, der ligger inden for 1,5 mm af slidbanedybden på et nyt dæk. Når dækkene udskiftes, er det vigtigt at afstemme mærke og model i forhold til de gamle dæk. Placer altid de nye dæk på baghjulene, hvis alle fire dæk har samme størrelse. Afbalancer altid hjulet og dækket efter dækskift. Rådfør dig med en professionel dækforhandler og -montør for yderligere vejledning. Der kan gå op til 24 timer efter en dækudskiftning eller reparation, før dæksmøremidlet er helt tørt, og dækkene opnår den maksimale fastklæbning på fælgen. Undgå kraftige accelerationer i denne periode for at undgå, at dækkene glider på fælgene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Uanset hvor mange dæk der udskiftes, så anbefales det, at man kører med et komplet sæt matchende dæk for at opnå den optimale ydeevne.

Hvis der bruges andre dæk end de specificerede, skal du sikre, at de belastnings- og hastighedsangivelser, der er angivet på dækket (se Om dækbetegnelser), som minimum svarer til den oprindelige specifikation.

For specifikationerne på de oprindelige hjul og dæk, som er monteret på Model S, se Hjul og dæk.

Hvis du udskifter et hjul, skal TPMS-sensorerne (dæktryksovervågningssystem) nulstilles for at sikre, at de giver nøjagtige advarsler, når dækket er pumpet for lidt eller for meget (se Nulstilling af TPMS-sensorer).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug kun dæk og hjul, som svarer til den oprindelige specifikation af hensyn til sikkerheden. Dæk, som ikke svarer til den oprindelige specifikation, kan påvirke dæktrykovervågningssystemet (TPMS).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må aldrig overskride hastighedsangivelsen for køretøjets dæk. Hastighedsangivelsen står på ydersiderne af dækkene (se Om dækbetegnelser).

Asymmetriske dæk

Nogle Model S dæk er asymmetriske og skal monteres på hjulet med den korrekte side udad. Dæksiden er markeret med teksten OUTSIDE. Kontroller, at dækkene er monteret korrekt på hjulene, når du monterer nye dæk.

Pil, der peger på ordet "Outside" på dækkets yderside
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bilens vejgreb og køreegenskaber forringes markant, hvis dækkene monteres forkert på hjulene.

Afmontering og montering af luftskærme

Hvis din Model S er udstyret med luftskærme, skal de afmonteres for at få adgang til hjulmøtrikkerne.

Sådan fjernes en luftskærm:

 1. Tag godt fat i luftskærmen med begge hænder.
 2. Træk luftskærmen mod dig for at frigøre holdeklipsene.

Sådan installeres en luftskærm:

 1. Juster luftskærmen i forhold til ventilspindlen.
 2. Tryk hårdt på midten af skærmen for at fastgøre den. Arbejd dig derefter udad, mens du trykker hårdt langs den udvendige diameter af hver enkelt eger. Det kan være nødvendigt at holde fast i den modsatte side af skærmen, indtil alle egerne er fastgjorte.
 3. Tryk hårdt på midten af kapslen med dine hænder (undlad at slå på skærmen med dine hænder) for at sikre dig, at den er fastgjort.
 4. Som endelig kontrol skal du trække i hver enkelt eger for at sikre dig, at de er fastgjorte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at luftskærmen er fastgjort korrekt, før du kører, for at forhindre, at den falder af.

Hjulkonfiguration

Hvis du monterer nye hjul eller udskifter dem, skal du opdatere din bils dækkonfiguration ved at trykke på Betjeningsknapper > Service > Hjul- og dæk > Hjul. Det giver Model S mulighed for at lære om de nye dæk og give mere nøjagtige statusopdateringer om din bil. Vælg et dæk fra rullemenuen, som passer til de nye dæk, som du vil montere på Model S. Når du vælger nye dæk i dækkonfigurationen ændrer det også de dæk, der vises på din bils avatar på touchskærmen.

Vær opmærksom på, om dit køretøj er udstyret med forskudte dæk, hvilket betyder, at dækkene har forskellige størrelser foran og bag. Kontroller de forreste og bageste dækstørrelser markeret på dækkets yderside for at se, om de matcher eller er forskellige størrelser. Hvis dækkene er forskudt, skal du være ekstra forsigtig for at sikre, at de nye dæk, du monterer, forskydes på samme måde som de forrige dæk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ændring af dit køretøjs dækkonfiguration kan have indflydelse på de estimerede rækkevidder, dæktryksadvarselsniveauerne og visualiseringen af køretøjet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug kun Tesla-godkendte dæk når du monterer eller udskifter dæk. Brug af dæk, der ikke er godkendt af Tesla, kan forårsage alvorlig skade. Tesla er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af dæk, der ikke er godkendt af Tesla.

Overvågning af dæktryk

Alle dæk skal kontrolleres én gang om måneden i kold tilstand og pumpes til de anbefalede tryk, der fremgår af mærkaten med oplysninger om dæktryk på dørstolpen til døren i førersiden (se Vedligeholdelse af dæktryk). Hvis køretøjet har en anden størrelse dæk end den, der er angivet på køretøjets skilt eller på mærkaten for lufttryk, skal du finde det korrekte dæktryk for dækkene.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har køretøjet et dæktrykovervågningssystem (TPMS), som tænder en indikator (dæktryksadvarsel) på instrumentpanelet, når dæktrykket i et eller flere dæk er betydeligt under eller over det anbefalede tryk. Så snart indikatoren for dæktryk vises på instrumentpanelet, skal du stoppe bilen hurtigst muligt, kontrollere dækkene og påfylde luft op til det korrekte tryk (se Vedligeholdelse af dæktryk). Hvis du kører med et dæk, hvor dæktrykket er alt for lavt, er der risiko for, at dækket overophedes og bliver defekt. For lavt dæktryk forringer også rækkevidden og dækslidbanens levetid og påvirker muligvis køretøjets evne til at manøvrere og stoppe.

Ravgult ikon med et udråbstegn i et dæksymbol
Hvis Model S registrerer en fejl i dæktrykovervågningssystemet (TPMS), blinker indikatoren i et minut, når du starter Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Montering af tilbehør, som ikke er godkendt af Tesla, kan påvirke TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Dæktrykovervågningssystemet kan ikke erstatte korrekt vedligeholdelse af dækkene, blandt andet manuel kontrol af dæktryk og regelmæssige eftersyn af dækkenes tilstand. Det er førerens ansvar, at dæktrykket er korrekt, også i tilfælde hvor dæktrykket ikke er så lavt eller højt, at overvågningssystemet (TPMS) har udløst indikatoren for lavt dæktryk på instrumentpanelet.

Nulstilling af TPMS-sensorer

Efter udskiftning af et eller flere hjul (men ikke efter udskiftning af et dæk eller efter en hjulrotation) skal TPMS-sensorerne nulstilles for at sikre, at dæktrykadvarslerne er nøjagtige.

På nyere versioner af Model S nulstilles TPMS-sensorerne automatisk efter kørsel ved over 25 km/t i mere end 10 minutter. For ældre versioner følges disse trin:

 1. Pump alle dæk op til deres anbefalede tryk, som er angivet på dækket og mærkaten med oplysninger om dæktryk på dørstolpen.
 2. Gør klar til at køre på ti minutter, og tryk derefter på Betjeningsknapper > Service > Nulstil TPMS-sensorer.
 3. Følg vejledningen på skærmen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Vælges den forkerte hjulstørrelse, kan det medføre forkerte dæktrykadvarsler. Hvis der vises en dæktrykadvarsel, skal du stige ud af køretøjet, lukke det bageste bagagerum og alle døre, vente på, at touchskærmen bliver sort, stige ind i køretøjet igen og sørge for, at den korrekte hjulstørrelse vælges, inden du trykker på Nulstil TPMS-sensorer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På nogle ældre versioner af Model S kan TPMS komme med forkerte dæktrykadvarsler, når der skiftes til 21" hjul. Kør Model S ind på et Tesla-servicecenter for at få udført yderligere justering.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Nulstil ikke TPMS-sensorerne i et forsøg på at fjerne dæktrykadvarslerne.

Udskiftning af en dæktryksensor

Hvis advarselsindikatoren for lavt dæktryk ofte lyser, skal du benytte mobilappen til at planlægge en serviceaftale, for at få undersøgt om det er nødvendigt at udskifte en dæktryksensor. Hvis et dæk repareres eller udskiftes af et servicecenter, som ikke er et af Teslas autoriserede servicecentre, fungerer dæktryksensoren muligvis ikke, før Tesla har udført opsætningsproceduren.

Fejl i TPMS-systemet

Model S har også en fejlindikator for TPMS-systemet, som aktiveres, hvis der er fejl i systemet.

Ravgult ikon med et udråbstegn i et dæksymbol
Fejlindikatoren for TPMS-systemet er kombineret med indikatoren for lavt dæktryk. Når systemet registrerer en fejl, blinker indikatoren i ca. et minut og lyser derefter konstant. Sekvensen gentages ved efterfølgende starter af køretøjet, indtil fejlen er blevet udbedret. Når fejlindikatoren for TPMS-systemet er aktiveret, kan systemet muligvis ikke registrere eller signalere, om dæktrykket er for lavt eller for højt.

Der kan være forskellige årsager til fejl i TPMS-systemet, herunder montering af nye eller alternative dæk eller hjul, som bevirker, at TPMS-systemet ikke fungerer korrekt. Kontroller altid fejlindikatoren for TPMS-systemet, når du har udskiftet et eller flere dæk eller hjul på køretøjet, for at sikre, at TPMS-systemet fortsat fungerer korrekt med de nye dæk eller hjul.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis et dæk er blevet udskiftet eller repareret med dækforsegling fra en anden producent end Tesla, og der registreres et lavt dæktryk, er dæktryksensoren muligvis blevet beskadiget.

Dæktyper til forskellige årstider

Forstå din dæktype

Typen af dæk, dit køretøj oprindeligt er udstyret med, afhænger af køretøjsmodel og markedsregion. Det er vigtigt at forstå egenskaberne for de dæk, der er monteret på dit køretøj, og om de er egnet til sommer-, helårs- eller vinterkørsel. Kontroller informationerne på siden af et dæk for at få oplysninger om dækkets ydeevne (se Om dækbetegnelser).

Sommer- og helårsdæk

Sommerdæk og helårsdæk er designet til at yde maksimalt i tørt og vådt vejr, men ikke til vintervejr. Helårsdæk er designet til at give tilstrækkeligt vejgreb under de fleste vejrforhold hele året rundt, men de giver muligvis ikke det samme vejgreb som vinterdæk i sne og på is. Helårsdæk kan genkendes ved hjælp af påskriften "ALL SEASON" og/eller "M+S" (mudder og sne) på dækkets yderside.

Hvis du kører ved lave temperaturer eller på veje med sne og is, så anbefaler Tesla, at du benytter vinterdæk.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ved lave temperaturer eller på sne og is giver sommer- og helårsdæk ikke tilstrækkeligt vejgreb. Det er vigtigt at vælge og montere passende dæk til vinterkørsel for at bevare sikkerheden og den optimale ydeevne for din Model S.

Vinterdæk

Brug vinterdæk for at give bedre vejgreb på sne- og isglatte veje. Når du monterer vinterdæk, skal du altid montere et helt sæt med fire dæk ad gangen. Vinterdæk skal have samme diameter, mærke, udformning og slidbanemønster på alle fire hjul.

Snefnug i et bjergsymbol
Vinterdæk kan genkendes ved hjælp af et symbol, der ligner et bjerg eller en iskrystal, på dækkets yderside.

Når du bruger vinterdæk, kan du opleve mere støj fra vejen, hurtigere dækslid og mindre vejgreb på tør vej.

Hvis bilen er monteret med vinterdæk, skal du følge oplysningerne på dækadvarselsmærkaten på dørstolpen.

Mærkat med maks. hastighedsangivelse for forskellige vinterdæk

Kørsel ved lave temperaturer

Dækkets ydeevne reduceres, når temperaturen omkring bilen er så lav, at vejgrebet forringes, og der er større risiko for skade i forbindelse med et sammenstød. Dæk med høj ydeevne (sommerdæk) har reduceret vejgreb i omgivende temperaturer under 5° C og anbefales ikke i forhold med sne/is. Dæk med høj ydeevne kan midlertidigt blive hårde, når de er kolde, hvilket medfører, at du vil kunne høre rotationsstøj de første kilometer, indtil dækkene er blevet varme.

Brug af kæder

Tesla har testet og godkendt følgende dækkæder (også kaldet snekæder) for at øge vejgrebet i sne. Dækkæder må kun sættes på bagdæk. De godkendte dækkæder kan købes hos Tesla.

Dækstørrelse Anbefalet kæde
19" KONIG K-SUMMIT K45

Brug ikke dækkæder på 21" dæk.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sæt ikke dækkæder på sommerdæk, da det kan forårsage skader.

Følg producentens anvisninger og advarsler, når du monterer kæder. Monter dem jævnt og så tætsiddende som muligt.

Når du bruger kæder:

 • Efterse dækkæderne for løs montering eller beskadigede led før hver brug.
 • Indstil luftaffjedringen (ekstraudstyr) til Standard, og deaktiver indstillingen Standard kørehøjde til lav (se Luftaffjedring).
 • Undgå at overlæsse Model S (tunge læs kan reducere afstanden mellem dækkene og karosseriet).
 • Kør ikke køretøjet, hvis kæderne ikke er monteret korrekt.
 • Kør langsomt. Kør ikke hurtigere end 48 km/t.
 • Fjern kæderne, så snart forholdene tillader det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er forbudt at bruge kæder i visse lande. Undersøg den lokale lovgivning, før du monterer kæder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Luftaffjedring (ekstraudstyr) skal være indstillet til Medium-kørehøjde for at undgå skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Brug af ikke-anbefalede kæder eller brug af kæder på dæk i andre størrelser kan beskadige bilens ophæng, karosseri, hjul og/eller bremsedele. Skader, som skyldes brug af ikke-anbefalede dækkæder eller forkert monterede dækkæder, er ikke dækket af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Brug ikke snekæder på fordæk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Du må aldrig lukke luft ud af dine dæk for at påmontere dækkæderne. Når dækkene pumpes op igen, sidder kæderne måske for stramt og kan forårsage skade på dækkene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at dækkæderne ikke har kontakt med bilens ophæng eller bremsedele. Hvis du hører usædvanlig støj fra kæderne, som kan tyde på, at de berører bilen, skal du straks stoppe Model S og undersøge problemet.