Forreste bagagerum

Åbning

For at åbne det forreste bagagerum skal du sikre dig, at Model S står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder, før du åbner hjelmen:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Forreste bagagerum på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det forreste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen til det forreste bagagerum i mobilappen.
Pil, der peger op fra køretøjets motorhjelm
Køretøjsikon med åben dør

Når en dør eller bagagerummet/bagklappen er åben, vises lysindikatoren for åben dør på instrumentpanelet. Billedet af din Model S på touchskærmen viser også det åbne bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden motorhjelmen åbnes eller lukkes, er det vigtigt at kontrollere, at området omkring motorhjelmen er fri for forhindringer (personer og genstande). I modsat fald er der fare for beskadigelse eller alvorlig personskade.

Lukning

Motorhjelmen på Model S er ikke tung nok til at låse ved egen vægt, og det kan skade hjelmen, hvis der lægges tryk på forkanten eller midten af hjelmen.

Sådan lukkes motorhjelmen korrekt:

 1. Sænk motorhjelmen, indtil anslaget berører låsene.
 2. Anbring begge hænder foran på motorhjelmen på de viste områder (med grønt), og tryk kraftigt ned for at låse den fast.
 3. Forsøg forsigtigt at løfte op i motorhjelmens forkant for at kontrollere, at den er helt lukket.
Pile, der peger hen mod to grønne kasser på hver side af motorhjelmens midterste forkant. En rød kasse på motorhjelmens midterste forkant.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undgå skader:
 • Tryk kun på de viste grønne områder. Hvis der trykkes på de røde områder, kan der opstå skader.
 • Motorhjelmen må ikke lukkes med én hånd. Dette koncentrerer kraften i ét område og kan resultere i en bule eller skævhed.
 • Tryk ikke på motorhjelmens forkant. Det kan skade kanten.
 • Motorhjelmen må ikke smækkes i eller falde ned.
 • Undgå at have noget i hænderne (nøgler) for derved at undgå ridser. Smykker kan også forårsage ridser.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du kører, skal du sørge for, at motorhjelmen er sikkert låst i helt lukket position ved forsigtigt at forsøge at løfte op i forkanten og bekræfte, at den ikke bevæger sig. Det er førerens ansvar at sørge for, at det forreste bagagerum er korrekt lukket inden kørslen.

Hvis det forreste bagagerum efterlades åbent, når du forsøger at skifte fra Parkering, vises en besked på touchskærmen, der beder dig bekræfte, at du ønsker at køre.

Det forreste bagagerum låses, når:

Lastvægt for forreste bagagerum

Fordel lastvægten så ligeligt som muligt mellem det forreste og det bageste bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Transporter aldrig mere end 136 kg i det forreste bagagerum. Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du pålæsset last, skal du altid tage køretøjets Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt (TPMLM) i betragtning (se Specifikationer). Køretøjets TPMLM er den maksimalt tilladte totalvægt for køretøjet inklusive alle passagerer, væsker og last.

Indvendig nødudløsning

En indvendig oplyst udløserknap i det forreste bagagerum kan bruges til at slippe ud, hvis en person er lukket inde i bagagerummet.

En knap i forreste bagagerum med et billede af en bil med åbent bagagerum

Tryk på den indvendige udløserknap for at låse op det forreste bagagerum, og løft op i motorhjelmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den indvendige udløserknap lyser efter kortvarig udsættelse for det omgivende lys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Personer må aldrig klatre ind i det forreste bagagerum. Du må aldrig lukke det forreste bagagerum, når en person er derinde.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at genstande, der befinder sig i det forreste bagagerum, ikke støder mod udløserknappen og får hjelmen til at åbnes ved et uheld.