Smart Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Smart Summon, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Smart Summon er udviklet til at lade dig flytte Model S til din placering (ved at bruge din telefons GPS som en måldestination) eller til en placering, du vælger, og manøvrere rundt og standse, hvis der kommer noget i vejen. Smart Summon virker med Teslas mobilapp, når din telefon er inden for en rækkevidde på ca. 6 meter af Model S.

Smart Summon manøvrerer Model S ud fra parkeringsområder og rundt om hjørner. Dette er nyttigt, når du skal manøvrere Model S ud af smalle parkeringspladser og gennem vandpytter, eller når du har hænderne fulde og har brug for, at din bil kommer til dig. Du skal sikre uhindret udsyn mellem dig og Model S, og du skal konstant overvåge bilen og dens omgivelser.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at alle kameraer og sensorer (ekstraudstyr) er rene. Beskidte kameraer og sensorer såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon må kun anvendes på parkeringspladser og i indkørsler på privat ejendom, hvor omgivelserne er kendte og forudsigelige. Smart Summon må ikke anvendes på offentlige veje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon må kun anvendes på asfalterede overflader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon er en BETA-funktion. Du skal konstant overvåge bilen og dens omgivelser og hele tiden være klar til at gribe ind. Det er førerens ansvar at anvende Smart Summon på sikker og ansvarlig vis som tilsigtet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon standser muligvis ikke for alle objekter (for eksempel meget lave objekter såsom kantsten eller meget høje objekter såsom en hylde) og reagerer muligvis ikke på al trafik. Smart Summon kan ikke genkende trafikretningen, kan ikke navigere på tomme parkeringspladser og kan ikke forudse krydsende trafik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summons ydeevne afhænger af sensorerne (ekstraudstyr), kameraernes udsyn og tilgængeligheden af et tilstrækkeligt mobilsignal og GPS-data.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du anvender Smart Summon, skal du sikre uhindret udsyn mellem dig og Model S og være klar til at standse bilen til enhver tid ved at slippe knappen i mobilappen.

Inden du anvender Smart Summon

 • Download den nyeste version af Teslas mobilapp til din mobil og sørg for, at din mobil har mobiltjeneste og GPS aktiveret.
 • Din telefon skal være parret med Model S via Bluetooth (se Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed) og befinde sig inden for en afstand af ca. 6 meter.
 • Bilens kameraer skal være fuldt kalibrerede (se Kør med bilen for at kalibrere kameraerne).
 • Du skal have uhindret udsyn til Model S.
 • Model S skal være i parkeringsgear, ikke under opladning, og alle døre og bagagerum skal være lukkede.

Brug af Smart Summon

 1. Åbn Tesla-mobilappen, og tryk på Summon.
 2. Tryk på ikonet Smart Summon midt på billedet af din Model S. Det kan tage et par sekunder for Smart Summon at starte op.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan bruge standby-tilstand til at eliminere forsinkelsen, når Smart Summon starter op (se Standby-tilstand).

  Mobilappen viser et kort med en blå cirkel, som angiver den afstand på 6 meter, der maksimalt må være mellem din telefon og Model S. Den blå prik på kortet angiver din position, og den røde pil repræsenterer køretøjet.

 3. Placer dig hvor som helst inden for den blå cirkel, hvor du har klart udsyn til Model S.
 4. Du kan nu betjene Smart Summon ved hjælp af en af disse tilstande:
  • Kom til mig-tilstand: Tryk på knappen Kom til mig, og hold den nede. Model S flyttes til din GPS-position. Når du bevæger dig, følger Model S efter. Når Model S når frem til dig, standser den og skifter til parkeringsgear.
  • Gå til mål-tilstand: Tryk på ikonet med krydsmarkøren, og træk derefter kortet for at placere nålen på den valgte destination. Tryk på knappen Gå til mål, og hold den nede. Model S flytter til destinationen. Når positionen er nået, standser Model S og skifter til parkeringsgear, og mobilappen viser en meddelelse, der indikerer, at Hentefunktionen er afsluttet.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   For efterfølgende at flytte bilen til en anden position skal du løfte din finger, flytte kortet til den nye position og trykke på knappen Gå til mål og holde den nede igen.
  Du kan når som helst standse Model S ved blot at slippe knappen Kom til mig eller Gå til mål.
Ikon Krydsmarkør
Kortets ikon med krydsmarkøren skifter mellem tilstandene Gå til mål og Kom til mig. Når tilstanden Kom til mig er valgt, er ikonet blåt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kortet har også et ikon, der gør dig i stand til at vise/skjule satellitbilleder.

Umiddelbart efter du har startet Smart Summon i en af tilstandene, vil advarselslygterne blinke kortvarigt, spejlene vil folde ind, og Model S skifter til kørselstilstand eller baktilstand. Model S vil derefter køre langsomt til en afstand af ca. 1 meter fra din position (Kom til mig) eller din valgte destination (Gå til mål) og navigere rundt om forhindringer efter behov. I takt med at Model S flytter sig, flytter den røde pil på kortet sig også for at angive bilens position. I takt med at du flytter dig, flytter den blå prik sig også for at angive din position.

I begge tilstande standser Model S og skifter til parkeringsgear, når:

 • Du slipper knappen i mobilappen.
 • Den maksimale afstand mellem din telefon og Model S overskrides, (hvis køretøjet flyttes til en placering væk fra dig, skal du muligvis følge køretøjet for at opretholde denne afstand).
 • Kørebanen er blokeret.
 • Model S har kørt den maksimale afstand på 20 meter, siden Smart Summon blev aktiveret.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis Smart Summon flytter Model S fremad 3 meter og derefter bagud 2 meter, så betragtes dette som en samlet bevægelse på 5 meter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du behøver ikke kigge på mobilappen. Du skal bare holde knappen nede, mens du konstant holder øje med Model S og dens kørespor, og så skal du være klar til at slippe knappen og dermed standse bilen, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis systemet er monteret, og hvis Auto HomeLink er aktiveret for Hentefunktionen (tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Tilpas Summon > Brug Auto HomeLink), åbner Smart Summon automatisk en HomeLink-enhed, hvis du indleder manøvren med Smart Summon, mens Model S holder i en garage. Mobilappen informerer dig om, at døren er blevet åbnet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du slipper knappen for at standse Model S, er der en kort forsinkelse, før bilen standser. Det er derfor meget vigtigt, at du er meget opmærksom på bilens kørebane til enhver tid, og at du proaktivt forudser forhindringer, som bilen muligvis ikke er i stand til at registrere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udvis største forsigtighed, når du anvender Smart Summon i omgivelser, hvor der kan være uforudsigelig bevægelse af forhindringer. For eksempel på steder, hvor der er mennesker, børn eller dyr til stede.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Smart Summon standser muligvis ikke for alle objekter (for eksempel meget lave objekter såsom kantsten eller meget høje objekter såsom en hylde) og reagerer muligvis ikke på al modkørende trafik eller trafik fra siden. Vær opmærksom, og vær hele tiden klar til at standse Model S ved at slippe knappen i mobilappen.

Standby-tilstand

Aktiver standby-tilstand for at holde Model S klar til Smart Summon og reducere opstartstiden. Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Standby-tilstand. Når standby-tilstand er aktiveret, kan du spare batterienergi ved at deaktivere standby-tilstand på disse placeringer:

 • Udelad hjem - Deaktiverer standby-tilstand på den placering, du indstiller som Hjem i listen med foretrukne.
 • Udelad arbejde - Deaktiverer standby-tilstand på den placering, du indstiller som Arbejde i listen med foretrukne.
 • Udelad favoritter - Deaktiverer standby-tilstand på alle placeringer i listen med favoritter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at spare energi forlader Smart Summon automatisk standby-tilstand fra midnat til kl. 6.00. I løbet af disse timer forekommer der en forsinkelse, når Smart Summon starter op.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Standby-tilstand er aktiveret, kan det øge forbruget af batteristrøm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For yderligere oplysninger om, hvordan du angiver en placering som Hjem, Arbejde eller Foretrukne, se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer.

Standsning eller annullering af Smart Summon

Smart Summon standser Model S, når du slipper knappen i mobilappen. For at genoptage Smart Summon skal du blot trykke på knappen Kom til mig eller Gå til mål igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du skal altid være klar til at standse Model S, hvis det bliver nødvendigt. Afhængigt af hvor god forbindelsen mellem telefonen og Model S er, kan der være en kort forsinkelse, fra du slipper knappen, til bilen standser.

Smart Summon annulleres og kræver genstart, hvis:

 • Du trykker på en vilkårlig knap på bilnøglen.
 • Der trykkes på et dørhåndtag, eller en dør åbnes.
 • Du interagerer med rat, bremsepedalen, speederen eller skifter.
 • Model S blokeres af en forhindring.
 • Smart Summon har flyttet Model S den maksimale afstand. Hvis du har brug for at flytte bilen længere end det, skal du sætte Model S i kørselstilstand eller baktilstand og derefter aktivere Smart Summon igen.
 • Din telefon går i dvaletilstand eller mister forbindelsen til Model S.

Begrænsninger

Det er usandsynligt, at Smart Summon fungerer efter hensigten i følgende situationer:

 • Manglende GPS-data som følge af dårlig mobildækning.
 • Kørebanen hælder. Smart Summon er kun beregnet til anvendelse på flade veje (op til 10 % stigning).
 • Der registreres en hævet betonkant. Afhængigt af højden på betonkanten er det ikke sikkert, at Smart Summon kan køre Model S over den.
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes (ekstraudstyr)og kameraernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Smart Summon deaktiveres, hvis Model S er i Valet-tilstand (se Valet-tilstand).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Smart Summon ikke fungerer efter hensigten. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S. Vær særligt opmærksom, når Smart Summon aktivt kører Model S, og vær klar til omgående at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlig beskadigelse af ejendom, personskade eller dødsfald.