Bremsning og standsning

Bremsesystemer

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Af hensyn til sikkerheden er det afgørende, at bremsesystemerne fungerer korrekt. Hvis du oplever et problem med bremsepedalen, bremsebakkerne eller en komponent i et Model S-bremsesystem, skal du kontakte Tesla med det samme.

Model S har blokeringsfri bremser (ABS-bremser), som forhindrer, at hjulene blokerer, når du påfører maksimalt tryk på bremsepedalen. Det forbedrer styringen i forbindelse med kraftige opbremsninger på de fleste vejbelægninger.

Ved katastrofeopbremsning overvåger ABS-bremserne konstant hastigheden på det enkelte hjul og varierer bremsetrykket baseret på vejgrebet.

Ændringen af bremsetrykket føles som en pulserende bevægelse gennem bremsepedalen. Denne funktionsmåde er normal og udtryk for, at ABS-bremserne virker. Hold et fast og jævnt tryk på bremsepedalen, så længe du mærker den pulserende bevægelse.

Ordet ABS i en ravgul cirkel
ABS-indikatoren blinker kortvarigt ravgult på instrumentpanelet, når du starter Model S. Hvis indikatoren lyser på et andet tidspunkt, er der fejl i ABS-systemet, og ABS-bremsen virker ikke. Kontakt Tesla. Bremsesystemet funger fortsat og påvirkes ikke af en eventuel ABS-fejl. Bremselængden øges dog muligvis. Kør forsigtigt, og undgå hårde opbremsninger.
Rødt udråbstegn i en rød cirkel med ordet BREMSE nedenunder
Hvis denne røde bremseindikator på instrumentpanelet ikke kun lyser kortvarigt, når du starter Model S, så er der en fejl i bremsesystemet, eller bremsevæskestanden er lav. Kontakt Tesla med det samme. Påfør et stabilt tryk, og bevar trykket jævnt for at få bilen til at standse, når det er sikkert.
Ravgult udråbstegn i en ravgul cirkel med ordet BREMSE nedenunder
Instrumentpanelet viser denne ravgule bremseindikator, hvis der er registreret en bremseforstærkerfejl. Udøv konstant tryk, og hold bremserne fast for at stoppe køretøjet, når det er sikkert at gøre det. Kompenseringen af hydraulikforstærkningen vil være aktiv (se Kompensering af hydraulikforstærkning).

Katastrofeopbremsning

Ved katastrofeopbremsning skal du trykke bremsepedalen helt ned og bevare trykket – også på glatte overflader. ABS-systemet varierer bremsetrykket på det enkelte hjul baseret på vejgrebet. Det forhindrer, at hjulene blokerer, så du stopper så sikkert som muligt.

Hvis der er behov for en alternativ metode til at bringe køretøjet til standsning, skal du trykke på knappen Park på kørekontaktarmen og holde den nede for at aktivere bremserne og frakoble motorkraften, mens knappen holdes nede.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at pumpe bremsepedalen. Det forstyrrer ABS-funktionen og kan øge bremselængden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hold altid sikker afstand til køretøjet foran dig, og vær opmærksom på farlige situationer. ABS-bremserne kan reducere bremselængden, men de ophæver ikke fysikkens love. De forhindrer heller ikke akvaplaning (hvor vand på kørebanen forhindrer direkte kontakt mellem dækkene og vejbanen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Automatisk nødbremsning (se Kollisionsadvarselsassistance) griber muligvis ind for automatisk at bremse op i situationer, hvor risikoen for kollision anses for at være overhængende. Automatisk nødbremsning er ikke beregnet til at forhindre en kollision. Den kan i bedste fald minimere kollisionskraften i tilfælde af en frontal kollision ved at forsøge at nedsætte din kørehastighed. Hvis du stoler blindt på, at den Automatisk nødbremsning kan afværge en kollision, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
I nødstilfælde, hvis bremserne ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen Park og holde den nede for at bringe Model S til standsning. Brug kun denne metode til at bringe køretøjet til standsning, hvis det absolut er nødvendigt.

Dynamiske bremselygter (hvis monteret)

Hvis du kører med mere end 50 km/t og bremser kraftigt (eller hvis Automatisk nødbremsning aktiveres), blinker bremselygterne hurtigt for at advare andre bilister om, at Model S sænker farten hurtigt. Hvis Model S standser helt, blinker advarselsblinket. Det bliver ved med at blinke, indtil du træder på speederen eller manuelt trykker på knappen til havariblinket for at slukke det (se ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du trækker en trailer (hvis relevant), fungerer bremselygterne på traileren også som beskrevet ovenfor, selv hvis traileren ikke er udstyret med et separat bremsesystem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forøg altid din følgeafstand, når du trækker en trailer (hvis relevant). Pludselig opbremsning kan medføre, at anhængeren begynder at slingre eller skrider ud, så du mister herredømmet.

Aftørring af bremseskiver

For at sikre at bremserne reagerer i koldt og vådt vejr er Model S udstyret med aftørring af bremseskiver. Når koldt og vådt vejr registreres, anvender denne funktion gentagne gange en lille mængde bremsekraft for at fjerne vand fra overfladen på bremseskiverne.

Kompensering af hydraulikfading

Model S er udstyret med kompensering af hydraulikfading. Det hjælper med at overvåge bremsesystemets tryk og ABS-aktivitet i tilfælde af reduceret bremseevne. Hvis der registreres reduceret bremseeffekt (for eksempel som følge af bremsefading eller kolde eller våde vejrforhold), hører du muligvis en lyd, mærker, at bremsepedalen falder lidt ned fra din fod, og oplever en kraftig forøgelse af opbremsningen. Brems, som du normalt ville, og fortsæt med at trykke på bremsepedalen uden at slippe eller pumpe bremserne.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
I nødstilfælde, hvis bremserne ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen Park og holde den nede for at bringe Model S til standsning. Brug kun denne metode til at bringe køretøjet til standsning, hvis det absolut er nødvendigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hold altid sikker køreafstand til køretøjet foran dig, og vær forsigtig ved farlige køreforhold. Aftørring af bremseskiver og kompensering af hydraulikfading er ikke egnet som en erstatning for tilstrækkelig bremsning.

Kompensering af hydraulikforstærkning

Model S er udstyret med en bremseforstærker, som aktiverer bremserne, når du træder på bremsepedalen. Kompenseringen af hydraulikforstærkningen giver mekanisk hjælp, hvis bremseforstærkeren ikke fungerer. Hvis der registreres en bremseforstærkerfejl, kan det føles hårdere at træde på bremsepedalen, og du kan høre en lyd, når du træder på bremsepedalen. For at stoppe Model S skal du træde med konstant kraft på bremsepedalen uden at slippe eller pumpe. Kør forsigtigt, og hold en sikker afstand til andre trafikanter – bremsepedalens reaktion og bremseevne kan være nedsat.

Regenerativ bremsning

Når Model S er i bevægelse, og din fod er løftet fra speederen, bremses køretøjet med regenerativ bremsning, og den overskydende effekt ledes tilbage til batteriet. Du kan udnytte regenerativ bremsning til at øge kørselsrækkevidden ved at forudse stop og sænke hastigheden blot ved at reducere eller fjerne trykket helt fra speederen.

Effektmåleren i Energi-appen angiver feedback i realtid med hensyn til den mængde effekt, der anvendes. Du kan også få vist effektmåleren i hver side af instrumentpanelet ved at vælge Energi ved hjælp af rulleknappen på rat (se Rat). Når der opnås energi ved hjælp af regenerativ bremsning, så viser effektmåleren et grønt område, der angiver mængden af effekt, der fødes tilbage til batteriet.

Den mængde effekt, der fødes tilbage til batteriet med regenerativ bremsning, afhænger muligvis af batteriets aktuelle tilstand. Regenerativ bremsning kan f.eks. være begrænset hvis batteriet er koldt, eller hvis det allerede er fuldt opladet. Når regenerativ bremsning er begrænset, viser effektmåleren en stiplet linje for at angive mængden af decelerationseffekt, der ikke fødes tilbage til batteriet.

Screenshot af bilens effektmåler med en pil, der peger hen mod den gule, stiplede linje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis regenerativ bremsning aggressivt decelererer Model S (f.eks. når din fod er fjernet helt fra speederen ved landevejshastighed), tænder bremselygterne for at advare andre bilister om, at du sænker farten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Fordi Model S benytter regenerativ bremsning, så benyttes bremseklodserne typisk ikke så regelmæssigt som bremseklodserne i traditionelle bremsesystemer. For at undgå akkumulering af rust og korrosion anbefaler Tesla, at man regelmæssigt træder bremsepedalen ned for at aktivere de mekaniske bremser med henblik på at tørre bremseklodserne og -rotorerne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I sne eller is har Model S muligvis forringet vejgreb under regenerativ bremsning, især i indstillingen Standard og/eller hvis der ikke er monteret vinterdæk. Tesla anbefaler at bruge indstillingen Lav i sne eller is for at opretholde bilens stabilitet.

Sådan indstilles niveauet for regenerativ bremsning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Indstillingen for regenerativ bremsning er ikke tilgængelig på alle køretøjer.

Du kan ændre niveauet for regenerativ bremsning via bilens touchskærm:

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Regenerativ bremsning.
 2. Vælg mellem følgende to niveauer:
  • Standard. Giver maksimal regenerativ bremsning. Når du slipper speederen, sænker Model S hastigheden.
  • Lav: Begrænser regenerativ bremsning. Når du slipper speederen, er Model S længere tid om at sænke farten og ruller længere, end hvis den er indstillet til "Standard".

Stopping Mode

Regenerativ bremsning decelererer Model S, når du slipper speederen under kørsel. Du kan vælge, hvad du ønsker Model S skal gøre, når kørehastigheden er reduceret til en meget lav hastighed (holder næsten stille) og både speederen og bremsepedalen er sluppet. I tilstanden Park skal du trykke på Betjeningsknapper > Kørsel > Stoppetilstand og vælge mellem disse muligheder:

 • KRYBE: Når motoren er tæt på eller ved et komplet stop, fortsætter motoren med at anvende drejningsmoment og bevæger Model S langsomt fremad (i køregear) eller bagud (i bakgear), på samme måde som et traditionelt køretøj med automatgear. I nogle situationer, f.eks. på en stejl bakke eller indkørsel, skal du muligvis trykke på speederen for at fortsætte med at køre eller for at forhindre Model S i at bevæge sig i den modsatte retning.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Stol aldrig på, at CREEP påfører tilstrækkeligt moment til at forhindre køretøjet i at rulle ned ad en bakke. Træd altid på bremsen for at blive ved med at holde stille eller på speederen for at fortsætte op ad bakken. I modsat fald kan det medføre beskadigelse af ejendom og/eller en kollision.
 • HOLD: Maksimerer rækkevidden og reducerer bremseslitage ved at fortsætte med at give regenerativ bremsning ved hastigheder lavere end med indstillingerne Creep og Roll. Når Model S stopper, aktiveres bremserne automatisk, uden at du behøver at træde på bremsepedalen. Uanset om der stoppes på en plan overflade eller en bakke, så holder Automatisk bremse bremsen aktiveret, forudsat at du holder din fod væk fra speederen og bremsepedalerne. Se Automatisk bremse.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Stol aldrig på at HOLD i tilstrækkelig grad kan decelerere eller stoppe din bil helt. Mange faktorer kan bidrage til en længere bremselængde, herunder nedadgående skråninger, indstillingen for lav regenerativ bremsning, og reduceret eller begrænset regenerativ bremsning (se Regenerativ bremsning). Vær altid forberedt på at bruge bremsepedalen til at decelerere eller stoppe tilstrækkeligt.
 • RUL: Når motoren er tæt på eller ved et komplet stop, ruller Model S frit som en bil i frigear. Derfor vil Model S rulle nedad, hvis den standses på en skråning. Bremsen aktiveres ikke, og motoren anvender ikke drejningsmoment (før du træder på speederen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du vælger CREEP eller ROLL, kan du stadig bruge Automatisk bremse til at bremse bilen. Du skal dog kort træde på bremsepedalen, når bilen er standset. Se Automatisk bremse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Din foretrukne indstilling for Stoppetilstand synkroniseres ikke med din førerprofil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Trykker på bremsepedalen, hvis Model S bevæger sig, hvor det ikke er sikkert. Det er dit ansvar at være opmærksom og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. I modsat fald kan det medføre alvorlig tingskade, personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol ikke på at regenerativ bremsning og din valgte Stopping Mode beskytter dig og din bil. Forskellige faktorer såsom kørsel med en tung belastning, på en stejl bakke eller på våde eller iskolde veje påvirker decelerationshastigheden og afstanden, hvormed Model S stopper. Kør opmærksomt og vær altid forberedt på at bruge bremsepedalen til at stoppe efter behov baseret på trafik og vejforhold.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Advarsel om kollision forude og Automatisk nødbremsning fungerer ikke ved kørsel ved meget lav hastighed (se Kollisionsadvarselsassistance). Stol ikke på at disse funktioner advarer dig eller forhindrer eller mindsker ​​en kollision.

Parkeringsbremse

Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Parkeringsbremse for at aktivere parkeringsbremsen. Følg vejledningen på skærmen. Du kan også aktivere parkeringsbremsen ved at trykke på knappen for enden af kørekontaktarmen og holde den inde, mens gearvælgeren står i Park.

Kørekontaktarmen vises med en pil, der peger hen mod knappen for enden.

Brug bilens touchskærm til at udløse parkeringsbremsen manuelt (Model S sættes også automatisk i frigear (N)):

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed.
 2. Aktiver bremsepedalen med foden, og tryk derefter på Parkeringsbremse. Hvis Model S tidligere var i parkeringsgear (P), sættes den i frigear (N).
Rødt P i en rød cirkel med ordet PARKERING nedenunder
Når du aktiverer parkeringsbremsen manuelt ved hjælp af touchskærmen, så lyser den røde indikator for parkeringsbremsen på touchskærmen.
Et ravgult P i en ravgul cirkel
Hvis der er et elektrisk problem med parkeringsbremsen, så vil den ravgule parkeringsbremseindikator lyse, og en fejlmeddelelse vil blive vist på touchskærmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Parkeringsbremsen aktiveres kun på baghjulene og fungerer uafhængigt af pedalbremsesystemet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Skulle det usandsynlige ske, at Model S ikke har nogen strøm, kan du ikke få adgang til touchskærmen, og du kan derfor ikke udløse parkeringsbremsen uden først at starte med startkabler (se Brug af startkabler).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I sne eller is har baghjulene muligvis ikke tilstrækkeligt vejgreb, til at de kan forhindre Model S i at glide ned ad en bakke, særligt hvis der ikke er monteret vinterdæk på bilen. Undgå at parkere på en bakke i vejrforhold med sne og is. Det er altid dit ansvar, at du parkerer på sikker vis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Din Model S viser muligvis en advarsel, hvis vejen er for stejl til, at det er sikkert at udføre en parkering på den, eller hvis parkeringsbremserne ikke er blevet aktiveret korrekt. Disse advarsler er kun ment som en vejledning, og de er ikke en erstatning for førerens dømmekraft i forbindelse med sikker parkering - herunder specifikke vej- og vejrforhold. Lad dig ikke være afhængig af disse advarsler, når du skal afgøre, om det er sikkert at udføre en parkeringsmanøvre, uanset hvor du skal parkere. Det er altid dit ansvar, at du parkerer på sikker vis.

Bremseslitage

Model S bremseklodserne har slitageindikatorer. En slitageindikator er en tynd metalstrip, der er fastgjort til bremseklodsen, og som begynder at hvine, når den gnider mod rotoren, efterhånden som bremseklodsen slides. Den hvinende lyd angiver, at bremseklodserne er nedslidte og skal udskiftes. Kontakt Tesla Service for at få udskiftet bremseklodserne.

Der skal foretages et periodisk visuelt eftersyn af bremserne ved at afmontere dækket og hjulet. Se Undersystemer for at få detaljerede specifikationer og oplysninger om servicegrænser for rotorer og bremseklodser. Derudover anbefaler Tesla at rengøre og smøre bremsekalibrene hvert år eller for hver 20.000 km i områder, hvor vejene saltes i vintermånederne.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Manglende udskiftning af nedslidte bremseklodser beskadiger bremsesystemet og kan øge risikoen for ulykker.