Vinduesviskere og sprinklere

Vinduesviskere

Drej enden af blinklysarmen, væk fra dig selv for at aktivere forrudeviskeren. Du kan dreje knappen til fem forskellige positioner:

  • 1. position: Fra.
  • 2. position: Automatisk viskning med lav regnfølsomhed.*
  • 3. position: Automatisk viskning med høj regnfølsomhed.*
  • 4. position: Kontinuerlig langsom viskning.
  • 5. position: Kontinuerlig hurtig viskning.
Blinklysarm med en pil, der peger mod uret

Tryk i enden af armen, og slip igen for at viske en enkelt gang.

Hvis vinduesviskerne er indstillet til Auto, og Model S ikke registrerer væske på forruden, så aktiveres viskerne ikke.

*Du kan aktivere Auto-indstillinger ved at trykke på Betjeningsknapper > Bil > Autoviskere (beta). Når viskerne er indstillet til Auto, registrerer Model S, om det regner. Hvor ofte viskerne kører, afhænger af, hvor meget regn der registreres på forruden. Når viskerne er indstillet til høj regnfølsomhed, aktiveres viskerne, så snart Model S registrerer bare en smule regn.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du aktiverer Autostyring, indstilles viskerne til Auto. Selv om du kan ændre viskerindstillingen fra Auto under brug af Autostyring, vender viskerne tilbage til standardindstillingen Auto, næste gang du aktiverer Autostyring.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Auto-indstillingen er i øjeblikket i BETA. Tesla anbefaler manuel brug af viskerne efter behov, hvis du føler dig usikker på brugen af Auto-indstilling, mens den er i BETA.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Forlygterne tændes automatisk i ca. et minut, når du bruger vinduesviskerne (hvis de ikke allerede er tændt).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også justere vinduesviskernes hastighed og frekvens ved hjælp af stemmekommandoer (se Stemmekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at viskerne er slået fra, inden du vasker Model S for at undgå risikoen for beskadigelse af viskerne.

Du kan forlænge viskerbladenes levetid ved at fjerne is fra forruden, før du starter vinduesviskerne. Is har skarpe kanter, som kan beskadige gummiet på viskerbladene.

Kontroller og rengør kanten af viskerbladet med jævne mellemrum. Udskift viskerbladet med det samme, hvis det er beskadiget. Se Viskerblade, dyser og væske for at få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og udskifter viskerblade.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis du bruger bilen i et barskt klima, skal du kontrollere, at viskerbladene ikke er frosset fast eller klæber til forruden.

Afrimning af vinduesviskere

Sæt Model S i parkeringsgear (P) for at få let adgang til viskerbladene, så du kan fjerne is og sne, og brug derefter touchskærmen til at flytte dem til servicepositionen. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Service af vinduesviskere. Når du parkerer udendørs i koldt vejr, er det praktisk at efterlade Model S med vinduesviskerne i serviceposition. I denne position er de tættere på afrimeren, der kan tø dem ved at rette luften fra klimaanlægget mod forruden.

Hvis Model S er udstyret med vinterpakken (ekstraudstyr), kan du afrime viskerne ved at trykke på betjeningselementerne til klimaanlægget på touchskærmen (se Betjening af klimaanlægget). Afrimningsfunktionen til vinduesviskerne slukker automatisk efter 15 minutter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Vinduesviskerne kører automatisk tilbage til deres normale position, når du skifter til et andet gear end parkeringsgearet på Model S.

Sprinklere

Tryk på knappen i enden af blinklysarmen, for at sprøjte sprinklervæske på forruden. Denne knap kan trykkes til to niveauer. Tryk delvist for en enkelt viskning af ruden uden sprinklervæske. Tryk helt i bund for både viskning og vask. Vinduesviskerne slås til, mens der sprøjtes sprinklervæske på forruden. Når knappen slippes, vil vinduesviskerne køre to ekstra gange, derefter en tredje gang et par sekunder senere.

Blinklys med pil, der peger mod spidsen

s

Påfyld sprinklervæske med jævne mellemrum (se Viskerblade, dyser og væske).

Afrimning af sprinklerdyser

Hvis Model S er udstyret med vinterpakken (ekstraudstyr), har sprinklerdyserne en indbygget afrimningsfunktion, som aktiveres, når den omgivende temperatur nærmer sig frysepunktet, eller når du aktiverer afrimningsfunktion til vinduesviskerne (se Betjening af klimaanlægget). Afrimningsfunktionen til sprinklerne deaktiveres, når afrimningsfunktionen til vinduesviskerne deaktiveres (efter 15 minutter), forudsat at den omgivende temperatur er tilstrækkelig høj til at forhindre isdannelse.