Stemmekommandoer

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog. For at vælge det sprog du vil benytte til stemmekommandoer, skal du trykke på Betjeningsknapper > Display > Sprog for stemmegenkendelse:.
Benyt stemmekommandoer til nem justering af indstillinger og præferencer uden at skulle bruge touchskærmen. Stemmekommandoer er designet til at forstå naturlige anmodninger. Du kan benytte dem til at:
 • Justere dine præferencer for klimaanlægget.
 • Justere vinduesviskernes hastighed og frekvens.
 • Styre forskellige dele af dit køretøj.
 • Navigere til en lokation.
 • Ringe til en kontaktperson.
 • Interagere med apper og indstillinger.

For at indlede en stemmekommando trykke på stemmeknappen på højre side af rat. Når der lyder en klokkelyd, skal du komme med din anmodning, og Model S vil svare.

Pil, der peger mod mikrofonknappen.

Eksempler på stemmekommandoer

Her er en liste med eksempler på stemmekommandoer. Dette er ikke en udtømmende liste. Tesla arbejder løbende på at forbedre stemmekommandoer.

Betjening af klimaanlægget

Juster dine præferencer for klimanlægget ved hjælp af stemmekommandoer:

 • "Gør det koldere"
 • "Gør det varmere"
 • "Aktiver/deaktiver varmen i førersædet"
 • "Afkøl passageren"
 • "Ret luftstrømmen mod mit ansigt"
 • "Synkroniser klima"
 • "Forøg/reducer blæserhastigheden"
 • "Aktivér/deaktiver afrimer"
 • "Indstil temperatur/ventilator ..."
 • "Aktiver recirkulering"

Vinduesviskere

Opdater vinduesviskernes hastighed og frekvens baseret på ændringer i vej- og vejrforhold:

 • "Forøg vinduesviskernes hastighed"
 • "Forøg/reducer vinduesviskernes hastighed med ..."
 • "Aktiver/deaktiver vinduesviskerne"

Køretøjets betjeningselementer

Du kan også justere forskellige betjeningselementer i dit køretøj ved hjælp af stemmekommandoer:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dit køretøj skal stå i parkeringsgear (P) for at aktivere visse stemmekommandoer (f.eks. Sentry Mode, Kæledyrstilstand osv.).
 • "Aktiver/deaktiver Sentry-tilstand"
 • "Sørg for, at min bil er sikker"
 • "Lås/lås op for dørene"
 • Aktiver Kæledyrstilstand"
 • "Fold sidespejle ind/ud"
 • "Åbn/luk ladeport"
 • "Start/stop opladning"
 • "Åbn indstillinger for service"
 • "Åbn handskerummet"

Kontaktpersoner

Ring eller send en tekstbesked til en kontaktperson på en telefon, der er tilsluttet via Bluetooth (se Telefon, kalender og online-møder), ved at sige:

 • "Ring til [navn på kontaktperson/telefonnummer]"
 • "Send tekstbesked til [navn på kontaktperson/telefonnummer]"

Medier

For at lytte til og for at justere dine mediepræferencer kan du sige:

 • "Lyt til [navn på sang]"
 • "Skru op/ned for lyden"
 • "Gå til næste"
 • "Sæt sang på pause/afspil sang"
 • "Skift kilde til [mediekilde]"

Du kan forbedre genkendelsen af stemmekommandoer ved at sige flere stikord i din kommando, f.eks. både navnet på kunstneren og titlen på sangen.

Apper og indstillinger

Du kan nemt navigere rundt i dine apper og indstillinger ved hjælp af stemmekommandoer:

 • "Åbn [Toybox/browser/biograf/telefon]"
 • "Søg efter ..."
 • "Skærmen er for lys"
 • "Vis mig instruktionsbogen"

Visse apper og indstillinger er kun tilgængelige, mens du holder parkeret.

Du kan også indsende en fejlrapport ved at sige "Rapporter", "Feedback" eller "Fejlrapport".

For yderligere oplysninger vedrørende stemmekommandoer, skal du gå til https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla forbedrer kontinuerligt funktionen i Model S til genkendelse af stemmekommandoer. For at understøtte disse kontinuerlige kvalitetsforbedringer, anvender Tesla små, anonyme stemmeoptagelser. For at beskytte dit privatliv forbindes disse små optagelser ikke med dine personlige oplysninger eller din bils identifikationsnummer. Tesla garanterer, at det ikke er muligt i noget system at søge efter en optagelse, der er forbundet med en specifik kunde eller bil.