Brug af startkabler

Følgende instruktioner forudsætter, at du anvender en ekstern lavspænding strømforsyning (f.eks. en bærbar starthjælper). Ved starthjælp af Model S ved hjælp af startkabler fra et andet køretøj, se producentens instruktioner for det pågældende køretøj.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model S kan ikke bruges til at starte en anden bil med startkabler. Dette kan medføre skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undgå kortslutninger ved starthjælp af Model S med startkabler. Tilslutning af kabler til de forkerte poler, ledninger der rører hinanden osv. kan medføre beskadigelse af Model S.

Følg disse trin:

Sørg for, at du har ekstern strømforsyning. Når du har åbnet motorhjelmen:

 1. Afmonter vedligeholdelsespanelet.
 2. Find de positive (+) og negative (-) poler.
 3. Løsn dækslet fra den røde positive (+) pol, og tilslut derefter lavspænding-strømforsyningens røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol.
 4. Tilslut lavspænding-strømforsyningens sorte minuskabel (-) til køretøjet.
 5. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner). Rør ved touchskærmen for at vække den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Det kan tage flere minutter at få strøm nok til at vække touchskærmen.
 6. Når den eksterne lavspænding-strømforsyning ikke længere er nødvendig, skal begge kabler afmonteres, startende med det sorte negative (-) kabel.
 7. Oven på lavspænding-batteriet skubbes stikhuset mod det elektriske stik, så det elektriske stik aktiverer lavspænding-batteriet.
 8. Skub låsetappen øverst på lavspænding-batteriet ned, som forbinder det elektriske stik til stikhuset.
 9. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 10. Luk motorhjelmen.