Om denne instruktionsbog

Dokumentets anvendelighed

For de nyeste og bedste oplysninger, der er tilpasset din bil, henvises til instruktionsbogen på bilens touchskærm ved at trykke på Betjeningsknapper > Service > Instruktionsbog. Oplysningerne er specifikke for din bil afhængig af de funktioner, du har købt, bilens konfiguration, markedsregion og softwareversion. I modsætning hertil opdateres ejeroplysninger, der leveres af Tesla andre steder, efter behov og indeholder muligvis ikke oplysninger, der er unikke for dit køretøj.

Oplysninger om nye funktioner vises på touchskærmen efter en softwareopdatering, og du kan få dem vist til hver en tid ved at trykke på Betjeningsknapper > Software > Produktbemærkninger. Hvis indholdet i brugervejledningen om, hvordan du bruger dit køretøj, er i modstrid med oplysningerne i Produktbemærkningerne, har Produktbemærkningerne forrang.

Illustrationer

Illustrationerne i dette dokument er kun vejledende. Afhængigt af køretøjets indstillinger, softwareversion og markedsregion, kan de oplysninger, der vises på berøringsskærmen i dit køretøj, synes en smule anderledes.

Funktionernes tilgængelighed

Visse funktioner er kun tilgængelige på nogle køretøjskonfigurationer og/eller kun i specifikke markedsregioner. Ekstraudstyr eller funktioner, der nævnes i instruktionsbogen, er ikke en garanti for, at de er tilgængelige i den specifikke bil. Se Erklæring vedrørende tilgængelighed af funktioner for yderligere oplysninger.

Fejl eller unøjagtige oplysninger

Alle specifikationer og beskrivelser er korrekte på udgivelsestidspunktet. Tesla har dog et mål om hele tiden at blive bedre, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage løbende ændringer i produktet. Hvis du vil give os besked om eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser eller give en generel tilbagemelding eller har forslag angående kvaliteten af denne instruktionsbog, kan du sende en e-mail til ownersmanualfeedback@tesla.com.

Komponenters placering

Instruktionsbogen kan angive placeringen af en komponent som værende i køretøjets venstre eller højre side. Som det ses, angives venstre (1) og højre (2) side af køretøjet ud fra, at man sidder i køretøjet.

Køretøjet set oppefra med tallet 1 på venstre side og tallet 2 på højre side af køretøjet.

Copyrights og varemærker

© 2012-2024 Tesla, Inc. Alle oplysninger i dette dokument og al software til køretøjet er beskyttet af copyright og andre immaterielle rettigheder tilhørende Tesla, Inc. og dennes licensgivere. Det er ikke tilladt at ændre, gengive eller kopiere materialet hverken helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tesla, Inc. og dennes licensgivere. Yderligere oplysninger fås på anmodning. Tesla bruger software, der er skabt af Open Source-brugergruppen. Du kan besøge Teslas websted for Open Source-software på http://www.tesla.com/opensource. HD Radio er et registreret varemærke tilhørende iBiquity Digital Corporation. Følgende er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Tesla, Inc. i USA og andre lande:

Forskellige ord, logoer osv. med Tesla-varemærket.

Alle andre varemærker i dette dokument tilhører deres respektive ejere. Brugen af disse varemærker er ikke udtryk for et sponsorskab eller billigelse af disse respektive ejeres produkter eller tjenester. Enhver uautoriseret brug af varemærker, som er vist i dette dokument eller på køretøjet, er strengt forbudt.